lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

TẬN THẾ

. . . “Đời tận thế mà còn lần lựa,
Chẳng chịu mau cải dữ về lành.”

Là một trong những câu nói về “TẬN THẾ” của PGHH

Vậy Tận Thế là gì ?

Theo nhận thức của nhiều người, “Tận Thế” là sự kết thúc của cõi thế gian, là chấm dứt mọi sinh hoạt của vạn vật, là ngày quả địa cầu bị tiêu diệt.

Tận thế là một đề tài được nói đến trong kinh sách của nhiều tôn giáo chớ không phải là một vấn đề mới lạ, và nó không những làm cho tăng đồ các tôn giáo lo nghĩ mà còn làm cho những nhà bác học, những nhà khoa học của thời đại không khỏi băn khoăn.

Với Cơ Đốc Giáo thì ngày tận thế sẽ đến, nhưng không biết là ngày nào ? cũng như không biết đấng cứu thế ra đời ngày nào ?

Với Phật Giáo, trong kinh sách không nói đến tận thế, chỉ nói nhiều về định luật: THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG của vũ trụ vạn hữu. Nhưng theo lời tiên định của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì vào thời mạt pháp, Đức Di Lặc sẽ ra đời thừa kế ngôi vị Ta bà Giáo Chủ của Thích Ca Mâu Ni để giáo hóa chúng sanh, mà giới tăng đồ nhà Phật gọi là “THẾ HỆ DI LẶC”.

Như vậy không nói đến tận thế, Phật Giáo cũng thừa nhận có một sự  chuyển hóa vĩ đại từ thời kỳ Mạt pháp sang thời kỳ Chánh pháp, từ Không kiếp chuyển sang Thành kiếp . . . cũng như từ Hạ nguơn chuyển sang Thượng nguơn.

Với Cao Đài giáo, đề tài Tận thế và Long Hoa Hội đã được xác nhận trong quyển Đại Thừa Chơn Giáo.

Với Bửu Sơn Kỳ Hương, kinh sách đã ít lại bị thất lạc, chỉ có sự truyền miệng trong các gia đình tín đồ từ đời trước sang đời sau. Tuy nhiên căn cứ vào Sấm Giảng của ông Sư Vãi Bán Khoai là hệ thống kế thừa Bửu Sơn Kỳ Hương thì sự xác định về Tận thế và Long Hoa Hội cũng y như PGHH.

Nhưng Đức Huỳnh Giáo Chủ lập luận: Tận thế không có nghĩa là hủy diệt toàn diện quả địa cầu mà là một sự chuyển hóa vĩ đại về địa hình địa vật, có thề giống như kỳ sụp đổ Ắt Lăng Tíc (Atlantic).

Theo Platon, trước kia Atlantic là một hải đảo nằm giữa Châu Phi là Mỹ Châu trong biển Đại Tây Dương ngày nay, sau một trận Đại Hồng Thủy, hải đảo này sụp mất không còn dấu vết.

Từ muôn thu đến giờ, sự chuyển hóa của vũ trụ hằng có, nhưng vì thời gian cổ đại nên không còn lịch sử lưu lại.

***

LONG HOA HỘI

Long Hoa Hội là một đại hội lập ra trong thời kỳ hóa độ từ Hạ Nguơn chuyển sang Thượng nguơn để chọn người hiền đức sống trong đời thượng nguơn an lạc.

Theo kinh sách nhà Phật, mỗi khi có một vị Phật ra đời thì có mở một đại hội để xem xét phán quyết dữ lành trong phạm vi giáo hóa chúng sanh.

  1. Thời Đức Nhiên Đăng Cổ Phật có  Liên Trì Hội.

  2. Thời Đức Thích Ca Mâu Ni có lập Linh Sơn Hội.

-    Thời kỳ sắp tới do Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký Đức Phật Di Lặc ra đời nối tiếp ngôi vị Giáo Chủ Ta Bà, tất nhiên cũng theo truyền thống đó, mở một đại hội để chọn người thượng đức sống trong đời Thượng nguơn. Đó là Long Hoa Hội.

***

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site