lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Lão Giáo lấy VÔ VI, TIÊU DIÊU TỰ TẠI làm cơ sở đào tạo mẫu người thanh cao trong sạch vượt khỏi mọi trần ai ô trược. Lão Giáo mang nhiều triết lý trừu tượng nghịch thuyết nhưng nội dung vẫn hàm súc siêu việt nên cũng được đứng vào hàng Tam giáo: PHẬT, NHO, LÃO.

Ba đại tôn giáo này, nhất là Nho Giáo và Phật Giáo trên 2.500 năm hằng thay phiên nhau nắm giữ giềng mối xã hội về mặt tinh thần trong đa số quốc gia Châu Á, nói chung, và xã hội VN nói riêng.

-Trên nguyên lý tế nhân độ thế, Phật Giáo và Nho Giáo đều cùng một căn bản tư tưởng lấy TÂM làm chủ thể.

-Phật Giáo thì “VẠN PHÁP  DUY TÂM TẠO”

-Nho Giáo thì “Quân tử sở dĩ dị ư nhơn giả, vị kỳ tồn TÂM giả . . . Vũ trụ tiện thị ngô TÂM, ngô TÂM tức thị vũ trụ . . . Sở vị tu thân tại chánh kỳ TÂM giả . . .

Với nguyên lý giải thoát của Phật giáo được gọi là ĐẠO cũng như nếp sống nhân sinh quan của Nho giáo được gọi là ĐỜI làm cho nhiều người qui ngưỡng , nhưng vì tính đặc thù của Phật giáo và Nho giáo đã tạo ra một số lĩnh vực cá biệt mà cứu cánh là hai đường thẳng song song , không đáp ứng được nguyện vọng của người hâm mộ đời sống tâm linh cả Đạo lẫn Đời.

Niềm khát vọng này đã trải dài gần 20 thế kỷ mãi cho đến khi dòng Thiền Trúc Lâm Yến Tử ra đời (1278 dl) mới tỏa được một ánh sáng huy hoàng ĐỜI ĐẠO LƯỠNG TOÀN làm một ngọn đuốc thiêng hướng dẫn nhơn sinh trên con đường tiến về CHÂN THIỆN MỸ.
Nhưng rất tiếc dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử chỉ tồn tại đườc 76 năm (1258-1334) rồi cũng khuất bóng.

***

Hơn 500 năm sau, Bửu Sơn Kỳ Hương mới ra đời (1849) nối tiếp tôn chỉ ĐỜI ĐẠO của dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử , nhưng lại gặp thời kỳ quân Pháp đang xâm lược VN, áp dụng chính sách thực dân nghiệt ngã , cho nên sự phát huy đạo pháp của Bửu Sơn Kỳ Hương giống như một ánh sáng lóe lên trong bầu trời tăm tối rồi cũng dần dần tắt lịm (1902).

***

Đạo Phật vi diệu thậm thâm,
Dù mà tận thế ngàn năm vẫn còn. . .

***  

Ba mươi bảy năm sau . . .  một đại sự nhân duyên lại xuất hiện trong bầu trời âm u ảm đạm của VN.

Đức Huỳnh Phú Sổ ra đời khai sáng nền Đạo PGHH , phục sinh thuyết ĐẠO ĐỜI : kết tinh tinh hoa của Tam giáo (Phật, Nho, Lão)  vào một hệ thống tư tưởng TAM GIÁO QUI NGUYÊN giúp người đời vừa tu nhân vừa học Phật để làm tròn bổn phận làm người , kiến tạo xã hội, vừa cải hóa con người hướng thiện tiến về: CHÂN, THIỆN, MỸ.

Có thể nói, đây là một kỳ tích trong lịch sử tôn giáo mà Đức Huỳnh Phú Sổ đã làm được trong lúc trải qua gần 25 thế kỷ ở phương Đông chưa một vĩ nhân nào làm được.

***   

-PHẬT GIÁO HÒA HẢO là một tôn giáo kế thừa chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mang bản chất đặc thù dân tộc, mang trái tim con Hồng cháu Lạc, hơi thở của truyền thống Nam tiến, mở nước và giữ nước.

-PHẬT GIÁO HÒA HẢO biểu dương một nền giáo lý kết tinh tinh hoa của 3 tư tưởng lớn ở phương Đông (Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo) thành một nền “TAM GIÁO QUI NGUYÊN” hoàn toàn VN, thuần khiết VN, đóng góp vào vận hội thăng hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại.

-PHẬT GIÁO HÒA HẢO xương minh pháp môn HỌC PHẬT TU NHÂN là phương thức diệu dụng khế hiệp với căn cơ nhơn sanh thời mạt pháp, giúp con người tu thân xử kỷ làm tròn nghĩa vụ con người, cả hai mặt ĐẠO và ĐỜI, tiến về CHÂN, THIỆN, MỸ.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site