lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Dù là một tông phái Phật Giáo, nhưng giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương vẫn biểu dương tinh thần yêu nước nên luôn bị thực dân Pháp dùng đủ mọi biện pháp trấn áp do đó sự truyền bá giáo lý cũng như sự phổ biến kinh sách tư liệu về Bửu Sơn Kỳ Hương bị hạn chế đến tối đa. Vả lại trong thời bấy giờ người biết chữ trong nhân dân quá ít, nên Đức Phật Thầy khuyến dạy  giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương bằng lời nói để đại chúng dễ tiếp thu, cũng có một số viết bằng chữ Nôm nhưng quá ít lại bị thực dân Pháp truy tầm hủy diệt nên bị thất lạc. Cho nên Giáo lý Bửu Sơn Kỳ Hương được truyền tụng về sau cũng chỉ bằng lời nói từ ông sang cha, từ cha sang con và con sang cháu mà thôi.
Sở dĩ tôi (Lê Quang Liêm) viết lại khá rõ về Bửu Sơn Kỳ Hương là vì ông nội tôi là một đệ tử hầu cận Đức Phật Thầy Tây An.

Vì sự khủng bố, trấn áp nghiệt ngã của thực dân Pháp, giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương phải bị lu mờ dần theo không gian và thời gian, nhưng trong tâm tư của những gia đình tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương vẫn khư khư âm thầm giữ đạo, cha truyền con nối . . .

* * *

PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Trong cái bối cảnh gần như tàn lụi đó, một Đại Sự Nhân Duyên lại sinh khởi.

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939) Đức Huỳnh Phú Sổ “xuất hiện ư thế” khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) xương minh pháp môn         HỌC PHẬT TU NHÂN và xác nhận “PGHH LÀ HỆ THỐNG TRUYỀN THỪA CỦA BỬU SƠN KỲ HƯƠNG”.

PGHH ra đời vào giữa thế kỷ thứ 20 (1939) trong cái bối cảnh Đời Đạo hổn tạp của đất nước, Việt Nam đang quằn quại dưới ách thống trị nghiệt ngã của thực dân Pháp, lẫn ảnh hưởng khốc hại của thế chiến thứ 2, PGHH phải đương đầu với nhiều chướng ngại về mọi mặt để thể hiện tôn chỉ của mình.

Thiên tài nổi bật nhất của Đức Huỳnh Giáo Chủ là:

  1. TRỊ BỊNH chỉ với phương pháp cho uống nước lã với giấy vàng mà bịnh nào cũng lành mạnh, y như Đức Phật Thầy Tây An ngày trước.
  2. GIẢNG ĐẠO với những lời lẽ bình dị nhưng có một uy lực hấp dẫn thần kỳ ai nghe qua rồi cũng xin qui y vào đạo PGHH.

Chỉ có khoảng 10 tháng ngắn ngủi (từ 18-5 năm Kỷ Mão 1939 đến 12-4 năm Canh Thìn 1940) Đức Huỳnh Giáo Chủ thâu nhận trên một triệu tín đồ là một kỷ lục trong lịch sử truyền giáo .

Đức Huỳnh Giáo Chủ xưởng minh pháp môn  HỌC PHẬT TU NHÂN  là một pháp môn lấy TÂM làm căn bản, không câu kệ , không bắt buộc tuân thủ vào những hình thức tu hành gò bó, tạo môi trường thích nghi với xu thế thời mạt pháp, nhân tâm thiển bạc, đạo lý suy đồi, tứ phương nhiễu nhương loạn lạc.

Địa ngục cũng tại TÂM làm quấy,
Về thiên đường TÂM ấy tạo ra.
Cái chữ TÂM là quỷ hay ma,
Tiên hay Phật cũng là tại nó.

Phát dương Pháp môn  HỌC PHẬT TU NHÂN là Đức Huỳnh Giáo Chủ làm sống lại sinh khí chánh pháp Thiền Tông đã bị lu mờ qua bao thời kỳ trên đất nước Việt Nam.

-“Đạo không phải tìm ở đâu ra mà phải khai thác trong trí tuệ sáng suốt của chính mình . . . TÂM yên tĩnh là đều hay bậc nhất, chính Tâm ấy thâm nhập Đại Định, hàng phục mọi ma chướng” . . .
Đó là lời minh định của Đức Phật Thích Ca mâu Ni:

“- Trong Phật pháp của ta lấy TÂM làm chủ, tất cả các Pháp đều do TÂM sanh (Kinh Tâm Địa Quán).”

Nếu ai muốn biết rõ các Đức Phật 3 đời nên quan sát pháp giới tính, tất cả chỉ do TÂM tạo (Kinh Hoa Nghiêm).

Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng phán dạy rằng: “Ngoài TÂM không có Phật đâu mà tìm, muốn tìm Phật phải tìm nơi TÂM ta mới có. Niết Bàn và Đại Ngộ cho là việc ngoài TÂM ấy là lầm to vậy.”

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site