lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Với Cao Đài Giáo, trong quyển Đại Thừa Chơn Giáo cũng thừa nhận Long Hoa Hội và kêu gọi người đời rán tâm tu niệm để trở về con đường đạo đức dự hội Long Hoa:

. . . Minh chơn đạo thời kỳ mạt kiếp,
Thức tỉnh đời cho kịp Long Hoa.

-------

. . . Ngọc Hoàng Thượng đế vận thần thông,
Điểm đạo nhơn sanh thoát não nồng.
Mở hội Long Hoa chiêu thánh đức,
Hưng truyền chơn lý phước cao phong.

***

Với Bửu Sơn Kỳ Hương, Đức Sư Vãi Bán Khoai cũng đề cao hội Long Hoa là đại hội chọn người hiền đức, bởi Thượng nguơn là cõi đời đẹp đẽ tột cùng chỉ có người Thượng Đức, không có kẻ ác, xấu xa.

. . . Bởi trần lỗi quá muôn phần,
Cho nên lập hội Long Hoa chọn người.
Hiền từ thì đặng thảnh thơi,
Nghinh ngang khó trốn lưới trời bớ dân . . .!

Với PGHH, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng biểu dương Long Hoa Hội là đặc trưng của một sự lừa lọc chọn người hiền đức sống đời Thượng ngươn:

“Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền, chuyển lập Hội Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. . .”

. . . Lập rồi cái hội Long Hoa,
Đặng coi hiền đức được là bao nhiêu.
Gian tà hồn xác cũng tiêu,
Thảm thương bá tánh chín chiều ruột đau.
-------
. . . Khá chí tâm học hành kinh sấm,
Thoát nơi miền hắc ám phong ba.
Trở chơn cho kịp Long Hoa,
Long Hoa có mặt ấy là hiền nhơn.
-------
Muôn thu thiên định nhất kỳ,
Hạ nguơn sắc lịnh khai kỳ Long Hoa.

***

Trên 25 thế kỷ, 3 nền triết học Đông Phương là Phật Giáo, Nho Giáo, Lão Giáo đã chầm sâu vào tâm khảm của hằng tỷ người, nhất là ở Châu Á.

- Phật Giáo lấy Tứ Diệu Đế (Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế) làm cơ sở phát dương một nền Giáo Lý vi diệu thậm thâm, tùy duyên phổ độ chúng sanh tu hành tiến về CHÂN THIỆN MỸ.

- Nho Giáo lấy NGUYÊN, HANH LỢI, TRINH làm cơ sở. NGUYÊN giả thiện chi trưởng giả (Nguyên là giềng mối các điều thiện), HANH giả gia chi hội giả (Hanh là qui hiệp các đều tốt đẹp), LỢI giả nghĩa chi hòa giả (Lợi là sự hòa hợp các điều nghĩa) Trinh giả sự chi các giả (Trinh là cái gốc của mọi sự) . . . vận hành sự sinh hóa của vạn vật làm chuẩn mực hòa hợp với lẽ sống ở đời, cải tạo con người, kiến tạo xã hội công bình và nhơn đạo.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site