lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

Qua phân tích đại lược như trên có thể đi đến một kết luận: PGHH là một Tông Phái kế thừa chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua chiều dài và chiều sâu của lịch sử Phật Giáo như sau đây:

a-Dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử kế thừa chánh pháp Thiền Tông từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni qua Tổ Tổ tương truyền : 27 Tổ Sư ở Tây Thiên Trúc , 6 Tổ Sư ở phương Đông.

b-Bửu Sơn Kỳ Hương kế thừa dòng Trúc Lâm Yên Tử.

c-PGHH kế thừa Bửu Sơn Kỳ Hương phát dương trong môi trường HÒA HẢO của Tam Giáo (Phật, Nho, Lão) triển khai pháp môn : ĐỜI ĐẠO LIÊN QUAN RẠNG CHÓI NGỜI  hay gọi là Đạo Pháp và Dân Tộc, tạo một vận hội mới cho con Hồng cháu Lạc.

***

THIÊN CƠ

Trong Sấm Giảng PGHH có đôi phần nói về “Thiên cơ” mà một số người không thích PGHH thường vịnh vào đó để bài bác rằng: PGHH là một tôn giáo mang bản sắc dị đoan mê tín.

Thực ra nói về thiên cơ là nói  về vấn đề siêu hình, là nói đến những gì không có hình thể, không có bản sắc trong thế giới vật chất hay nói một cách cụ thể là một vấn đề bất khả xác tri luận (acatalepsie) hay là nói về một luận đề về đối tượng của “Luật Hủy Thể của Hủy Thể” (Loi de la négation de la négation).

“THIÊN CƠ” theo định nghĩa đơn giản là “CƠ TRỜI” là những gì sẽ xảy ra một cách phi thường trong thế giới loài người mà trí lực con người không thể làm được, không thể đối phó được, cũng như không thể suy tính, hiểu biết được, hay nói một cách khác, THIÊN CƠ là những vận hành huyền vi, nhiệm mầu của tạo hóa vượt khỏi trí năng của con người.

Nhưng THIÊN CƠ không phải là hoang tưởng, huyễn hoặc, là mê tín, dị đoan. Hoang tưởng và huyễn hoặc hay không là ở chổ có đủ trí năng hay không đủ trí năng để nghiên cứu, phân tích đến chỗ rốt ráo.
Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã có nhiều tư liệu lưu lại những dữ kiện cụ thể chứng minh sự chính xác của những lời tiên tri, đại thể như:

  1. Lời tiên tri của Notradamus.

  2. Câu chuyện của bà VANGA ở thành phố Strumise (Nam Tư).

  3. Câu chuyện của INGA (Liên xô).

Nhất là câu chuyện ở nước nhà về Đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đại thể như bài thi tiên tri về thế chiến thứ 2:

Long vĩ xà đầu (1940-1941) khởi chiến tranh.
Can qua xứ xứ động đao binh
Mã đề dương cước (1942-1943) anh hùng tận
Thân Dậu nên gian kiến thái bình (1944-1945)
Thật quả là chính xác.

---------------------

Đầu Xuân gà gáy hăm tư
Thầy Tăng mãn hạn Hoa cư tuyệt kỳ

Đầu xuân là tháng Giêng, gà gáy  là năm Dậu, hăm tư là hai mươi bốn. . . Thì rõ ràng rằng:  Nhật đảo chánh Pháp đêm 24 tháng Giêng năm Ất Dậu (1945) . . .nhưng Pháp còn có mặt trên đất nước VN trong thời kỳ tái xăm lăng VN (sau Nhật đầu hàng) cho đến khi Mỹ vào VN (Hoa cư) thì Pháp mới hạ cờ (tuyệt kỳ) về nước.

“Năm nay thất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống củ mà gieo mạ, . . . giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản”.

Câu nói này đã giúp cho Trịnh Kiểm bỏ ý định soán ngôi vua Lê (1548) và kéo dài ngôi Chúa được thêm 200 năm nữa (1548-1786).

“Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân” đã giúp cho Nguyễn Hoàng lập nên cơ nghiệp nhà Nguyễn ngót 400 năm.

Qua một vài dữ kiện lịch sử điển hình nêu trên đã cho thấy rõ những lời tiên tri quả là đúng, và đã là đúng tất nhiên phải có THIÊN CƠ.

***

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site