lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

THÔNG ĐIỆP

***********

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

...

-PHẬT GIÁO HÒA HẢO xiển dương phương thức hành đạo lấy TÂM làm gốc. “VẠN PHÁP DUY TÂM TẠO” Mọi hình thức bề ngoài đều không phải là nguyên lý then chốt để đi đến chỗ rốt ráo. Giáo lý PGHH giản dị hóa đến tối đa về hình thức để ai cũng có thể tu được. Giàu tu cũng được. Nghèo tu cũng được. Có học tu cũng được. Thất học tu cũng được, không có sắc phục đặc thù, mặc chi cũng được. miễn là sạch sẽ để hòa đồng với mọi người. Có thì giờ thì cúng lạy, không có thời giờ thì tưởng niệm  trong tâm. Điều cần yếu là phải làm theo những lời Phật dạy:

-Làm hết các việc từ thiện.

-Tránh tất cả những điều ác.

-Quyết rửa lòng cho trong sạch.

***

KẾT LUẬN:

-PHẬT GIÁO HÒA HẢO ra đời vào thời mạt pháp , đất nước loạn lạc, nhiểu nhương, nhân tâm ly tán, đạo lý suy đồi . . . sứ mạng PGHH là phải hành sử trên 2 phương diện: Đạo và Đời.

-Về Đời:

a-PGHH phải hòa mình trong công cuộc chống xâm lăng giành độc lập cho Tổ Quốc.

Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa,
Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha.
Đền xong nợ nước thù nhà,
Thiền môn trở gót Phật đà nam mô.  . .
(Lời minh thị của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

b-PGHH đoàn kết với toàn dân thực hiện một chương trình DÂN CHỦ XÃ HỘI, gầy dựng một nước VN công bình và nhân đạo, một nước VN tương xứng với các nước Dân Chủ tiên tiến trên hoàn cầu.

-Về Đạo:

PGHH  vừa theo đuổi chương trình xiển dương chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca, vừa gạn lọc, xương minh và thời đại hóa một số thánh huấn của Nho giáo, Lão Trang thống hợp thành một nền tư tưởng “TAM GIÁO QUI NGUYÊN” lấy VIỆT NAM làm trung tâm điểm, khai mở, chào đón một ĐỜI THƯỢNG NGUƠN thánh đức, an lạc, thái hòa, thực hiện cái bản hoài Đại Từ, Đại Bi, của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni : KHAI THỊ CHÚNG SANH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN . . . và :

Ước mơ thế giới lân Hòa Hảo,
Nhà Phật con Tiên hé miệng cười  . . .
---------
Đến chừng ấy tịnh vô nhứt vật,
Bụi hồng trần rứt sạch cửa không.
Chuông linh ngân tiếng Đại Đồng,
Ta Bà thế giới, SẮC KHÔNG một màu . . .

(Tâm nguyện của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH)

-NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
-NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT.

Huyền Phong Các, mùa Đại Lễ 18/5 Âl Tân Mão.
(19-6-2011)

LÊ QUANG LIÊM
( Huyền Phong Cư Sĩ)

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site