lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Human Rights Activist 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc 

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc 

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info; http://www.quansuvn.info
email: truclamyentu1@truclamyentu.info

The 23nd Appeal_ Vietnamese historical Association in European Union Annual Report 2013 (VN Version).

Liên-Hiệp Âu-Châu, ngày 27-12-2013, 

Kính gởi:

- Ông Ban Ki-moon, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

- Ông Barack Obama, tổng thống Hoa Kỳ,

- Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

- Chủ tịch Liên Hiệp Âu-Châu; Chủ tịch Quốc Hội Âu Châu

- Bà Navanethem Pillay, The United Nations Working Group on Arbitrary Detention (Cao ủy Liên Hiệp Quốc Ủy ban Giám sát việc bắt giữ vô căn cứ) c/o Office of the High Commissioner for Human Rights
8-14, avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland, email: wgad@ohchr.org, InfoDesk@ohchr.org

- Ông Lewis Gordon, Director, The Environmental Defender Law Center (giám đốc Trung tâm Luật bảo vệ môi trường) - EDLC

407 W. Koch St.
Bozeman, MT 59715 , USA email : info@edlc.org

- Các Tổ Chức Nhân Quyền Trên Thế Giới (Amnesty International, HRW, RSF, Freedom House, Freedom Now, CPJ, BPSOS, Vietnam Human Rights Network)

- Các Cơ Quan Truyền Thông Thế Giới

- Các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại

- Các cơ quan thông tấn trong và ngoài nước, đài RFA, VOA, BBC, RFI …

Thưa quý vị, 

Lời dẫn: Tình hình nhân-quyền Việt-Nam ngày càng tồi tệ, thể hiện qua 3 lãnh vực đó là buôn người, nhân quyền, tôn giáo. Đó là những tội ác không thể chấp nhận được, khi thủ phạm là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và đảng cộng sản Việt-Nam đương kim tân thành viên Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. Sự kiện do Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu tổng hợp, trình bày và phổ biến. Trích và hiệu đính từ  Bản Lên Tiếng thứ 22_ Kháng Thư Kêu Gọi Liên Hiệp Quốc Thành Lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam - The 22nd Appeal Letter Calling for the United Nations to Establish the International Criminal Tribunal for Viet Nam

I/ Tội Ác Thứ Nhất Buôn Bán Người Dân Việt Nam Ra Xứ Ngoài Làm Nô Lệ Tay Chân và Tình Dục:

Nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam vốn không có khả năng điều hành tốt guồng máy kinh tế, cho nên để có phương tiện nuôi sống chế độ cũng như guồng máy tham nhũng, đảng Cộng sản Việt-Nam chủ trương xuất cảng, bán lao động Việt-Nam ra các xứ ngoài. Lưu ý, Việt Nam có một chế độ độc đảng, nên nhà cầm quyền và đảng Cộng sản là một. Hơn hết, đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ huy nhà cầm quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Những người bị bán ra xứ ngoài để làm nô lệ tay chân và nô lệ tình dục bao gồm đàn ông, đàn bà, phụ nữ và trẻ em.

Các  nạn nhân bị các công ty tư vấn việc làm tại Việt-Nam lừa gạt cũng như các băng đảng tội ác cùng với sự thông đồng của giới chức địa phương và các sứ quán CSVN ở ngoại quốc.

Theo báo cáo về nạn buôn người năm 2013 của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, thì VN nằm ở bậc 2, là quốc gia đang có vấn đề cần phải theo dõi. Cho dù trên bề nổi CSVN có nhiều nỗ lực được gọi là ngăn chận, tuy nhiên thực tế cho thấy không có nhiều tiến bộ mà ngày càng tệ hại.

Tại sao nạn buôn người ngày càng gia tăng tệ hại? Lý do là ở Việt-Nam tham nhũng là một quốc nạn. Quốc nạn tham nhũng này là hình thức ăn chia tài sản quốc gia từ trung ương về đến địa phương, cán bộ đảng cấu kết nhau để tồn tại. Tài sản quốc gia ngoài ý nghĩa tài chánh, ruộng đất v.v...cần được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả những nam nữ công dân Việt-Nam.

Việt Nam đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng về số lượng người bị sống trong cảnh nô lệ và đứng hàng thứ 64, căn cứ theo tỷ lệ phần trăm người bị ép làm nô lệ trên tổng dân số.

Theo tổ chức BPSOS trong một bài tường thuật về nạn buôn người tại VN (tháng 10-2013) có dính dáng chặt chẻ tới nhà cầm quyền.

Con số người Việt-Nam bị bán ra nước ngoài để làm nô lệ là trên 1 triệu người; con số bị làm nô lệ ở trong nước ở vào khoảng 400 ngàn theo sự ước lượng của Tiến sĩ Nguyễn-đình-Thắng giám đốc điều hành CAMSA và BPSOS (1, 2, 3).

II/ Tội Ác Thứ  Hai: Giam Giữ Cho Đến Chết Các Tù Nhân Chính Trị Và Tiếp Tục Giam Giữ Tù Chính Trị Sau Khi Chết:

A/ Ngược Đãi, Giam Giữ Lâu Năm Cho Đến Chết Các Tù Nhân Chính Trị Và Lương Tâm:

1/ Giam giữ cho đến chết tù nhân chính trị Bùi-đăng-Thủy (nguồn hình: danlambaovn):

bùi đăng thủy

Ông Bùi-đăng-Thủy nguyên Sĩ quan Không Lực VNCH. Sau ngày 30-04-75, tham gia đảng Nhân Dân Hành Động xứ bộ Chùa Tháp để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền VN. Bị bắt cùng nhiều người khác, và bị kết án 18 năm tù. Ông đã chết trong trại giam ngày 24-11-2013 do căn bịnh lao phổi từ 17 năm nay không hề được chữa trị. Ông chết trước ngày mãn án 1 năm (4). Sau khi chết, trại giam tiếp tục giam giữ xác tù nhân chính trị Bùi-đăng-Thủy không cho thân nhân mang về chôn.

2/ Giam giữ cho đến chết tù nhân chính trị Trương-văn-Sương:

trương văn sương

Người Tù nhân chính trị Trương Văn Sương, ảnh chụp lúc được tạm tha để trị bịnh vào tháng 07/2010

Tù nhân chính trị Trương Văn Sương ( ? - 2011) 68 tuổi. Xuất thân cựu Trung úy Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, phân chi khu trưởng chi khu Mỹ Tú, Ba Xuyên. Ông bị kết án 33 năm tù vì lý do chính trị.

Được tạm tha để về thị xã Sóc Trăng quê nhà để trị bịnh ngày 14/07/2010.

Ngày 19-08-2011 bị bắt đưa trở lại trại giam Nam Hà dù chưa hết bịnh. Và ngày 21-09-2011 ông đã qua đời một cách mờ ám trong trại tù Nam Hà (5, 6). Sau khi chết, trại giam tiếp tục giam giữ xác tù nhân chính trị Trương-văn-Sương không cho thân nhân mang về chôn.

3/ Giam giữ cho đến chết tù nhân chính trị Nguyễn-văn-Trại:

nguyễn văn trại

Người Tù nhân chính trị Nguyễn-văn-Trại trên giường bịnh

Ông Nguyễn Văn Trại bị Cộng sản Việt Nam bắt vào năm 1996, sau đó bị kết án 15 tù vì đã tham gia các tổ chức chính trị đấu tranh đòi hỏi Tự do - Dân chủ cho Việt Nam. Đến lúc lâm trọng bệnh, ông chỉ còn 5 tháng nữa là được tự do.

Người tù nhân chính trị Nguyễn Văn Trại qua đời vì ung thư vào lúc 10h30 sáng ngày 11/07, tại nhà tù Z30A - Xuân Lộc Đồng Nai, hưởng thọ 74 tuổi.

Sau khi ông mất, thân nhân xin công an để lãnh xác về nhà chôn cất. Công an Cộng sản trả lời: “Nguyễn-văn-Trại là tù chính trị, không phải là người“(5, 6). Sau khi chết, trại giam tiếp tục giam giữ xác tù nhân chính trị Nguyễn-văn-Trại không cho thân nhân mang xác về chôn.

B/ Những tù nhân chính trị xuyên thế kỷ (còn sống, nhưng bịnh hoạn, đau yếu trầm trọng):

1/ Tù nhân chính trị Nguyễn-hữu-Cầu:

nguyễn hữu cầu

Ông Nguyễn Hữu Cầu, ảnh do cháu Yến Nhi chụp lén khi đi thăm ông nội lần đầu tháng 03-2013.

Ông là cựu sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, biệt hiệu Quảng Kiên, sinh năm 1945, nguyên quán Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vốn là một nhà thơ, soạn nhạc cùng viết lời ca tiếng hát. Tháng tư năm 1975, ông bị quân đội CSVN bắt làm tù binh cho đến năm 1980.

Ra khỏi nhà tù lần thứ nhất, chứng kiến xã hội thời cộng sản đi dần lên đỉnh cao của bất công, áp bức, vong thân, nhũng lạm...Ông tiếp tục sáng tác, làm thơ và viết nhiều bài hát để bày tỏ tâm tư, ghi lại những chứng tích của bạo lực và tội ác.

Ngày 19 tháng 5 năm 1983, tòa sơ thẩm Kiên Giang tuyên án tử hình ông về tội ‘’phá hoại’’. Gia đình ông, nhứt là bà mẹ ông, cương quyết kháng án. Cuối cùng, ngày 25 tháng 5 năm 1985, tòa phúc thẩm cộng sản cải án tử hình thành tù giam chung thân.

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, Ủy Ban Văn Bút Quốc Tế Bênh Vực Nhà Văn bị đàn áp và cầm tù (International PEN CODEP/WIPC) đã bày tỏ mối quan ngại sâu xa về tình trạng sức khỏe quá đổi suy yếu của nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu. Tổ chức này đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu. Văn Bút Quốc Tế nêu lên lý do nhân đạo vì ông Nguyễn Hữu Cầu có cơ nguy lớn sẽ chết trong trại giam nếu không được khẩn cấp trị bệnh và được tự do tiếp nhận sự chăm sóc y tế cần thiết. Văn Bút Quốc Tế còn nhấn mạnh rằng khi giam nhốt ông Nguyễn Hữu Cầu, nhà nước cộng sản vi phạm không thể chối cãi Điều 19 Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà họ đã ký kết (8).

2/ Tù nhân chính trị Trần-Tư:

trần tư

Tù Nhân Chính Trị Trần Tư tại nhà tù nhỏ BA SAO

Ông Trần Tư sinh ngày 20 tháng 01 năm 1941 trong một gia đình Công Giáo tại làng Phủ Cam, xã Thủy Trường quận Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên, nay là phường Phước Vĩnh, thành Phố Huế.

Vào năm 1990 thời gian về nước làm từ thiện này, ông Trần Tư đã xây dựng và phát triển được Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam, năm 1993, lần thứ hai ông Trần Tư trở về Việt Nam để tiếp tục kiện toàn tổ chức và phát triển đội ngũ của Liên Đảng Cách Mạng Việt Nam cũng như để phổ biến phương hướng đấu tranh mới trong tình hình thế giới có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sự sụp đổ hoàn toàn của các nước cộng sản ở Đông Âu. Không may là ngay sau khi về đến Sài gòn chưa hoạt động được bao lâu thì ông Trần Tư đã bị bắt giữ và bị tòa án của CSVN tại Sài gòn xét xử và kết án tù chung thân với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền.

Với chế độ tù đày khắc nghiệt, đói khát triền miên, bệnh tật không thuốc men điều trị, trong điều kiện thời tiết quá cực đoan, không ít tù nhân đã vĩnh viễn gởi lại nắm xương tàn ở nhà tù nhỏ đó. Đến nay ông đã bước sang tuổi 72, với ngót 20 năm tù đày lao lý (9).

III/ Đàn Áp Nhân Quyền_Tôn Giáo Ngày Một Hung Bạo Và Leo Thang Trầm Trọng Từ Nhiều Năm Nay Bởi Trần-đại-Quang và Bộ Công An:

- Lưu ý rằng sự đàn áp nhân quyền này không còn hạn chế đối với những nhân vật bất đồng chính kiến mà đã lan rộng ra tất cả thành phần xã hội cũng như lãnh vực công cộng. Nghĩa là bất cứ người dân Việt Nam nào cũng sẽ là nạn nhân của nhà đương cuộc Cộng-sản Việt-Nam.

- Công an cộng sản Việt-Nam đã không từ bất cứ hành vi nào, từ bắt người không cần án lịnh đến đánh đập, tra tấn dã man, hành hung, cướp của, hãm hiếp tập thể, tiêm thuốc độc giết người (trên đường phố cũng như trong trại tù). Việt-Nam hiện nay trong sự cai trị của đảng Cộng-sản Việt-Nam đã là một địa ngục trần gian có thật, từ nhà tù nhỏ ra đến nhà tù lớn.

- Người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng này, chính là Chủ tịch nước Trương-tấn-Sang, Đại tướng Trần-đại-Quang, bộ trưởng bộ công an và đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong năm 2013, chúng tôi ghi nhận có đến trên 90 sự kiện khác nhau liên quan đến lãnh vực nhân quyền ở trong và ngoài nước, xin được trình bày đến quý vị như sau:

Năm 2013:

1/ 01-01-2013 Phật giáo hòa hảo thuần túy ra thông báo phản đối công an khủng bố đủ mọi hình thức tại Chùa Liên Trì, khi Hòa Thượng Thích Không Tánh tổ chức phát quà Giáng sinh cho anh em Thương phế binh VNCH - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/pghh_phandoicsvn.htm

2/  04-01-2013 Blogger Nguyễn-Hoàng-Vi tố cáo bị công an làm nhục, hành hung. Nguyễn Hoàng Vi, tức blogger An Đổ Nguyễn, vì muốn đến tham dự phiên tòa phúc thẩm xét xử ba bloggers Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải tại tòa án nhân dân Sài Gòn vào ngày 28-12-2012. nên đã bị công an bắt về trụ sở công an phường Nguyễn Cư Trinh – quận 1. Ở đây, NHVi đã bị lực lượng công an đối xử rất thô bạo theo như lời tường thuật của chính blogger này. Tại đồn công an, NHV đã bị lột đồ, quay phim, hành hung, đánh đập, khám xét nơi chỗ kín v.v… - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/nguyen-hoang-vy_biconganlamnhuc_hanhhung.htm

3/ Ngày 04/01/2013, Luật sư Lê Quốc Quân, nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền, bị bắt giam hôm 27 tháng 12 năm 2012, hiện đang tuyệt thực trong tù để phản đối việc ông bị bắt giữ trái pháp luật - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/le-quoc-quan-on-hunger-strike-01042013141442.html

4/ 06-01-2013 Phật giáo hòa hảo thuần túy phổ biến bản tin khẩn cấp tố cáo công an tổ  chức chiến dịch khủng bố tín đồ PGHH nhân ngày Lễ Đản Sanh của đức Huỳnh giáo chủ năm 2013 - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/pghh_luat-phaphayluatrung.htm

5/ 08-01-2013, Tòa Án Nhân Dân TP Vinh diễn ra phiên tòa xét xử các Thanh Niên Công Giáo 14 thanh niên công giáo gồm: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Sơn, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và chị Đặng Ngọc Minh. Công an đã gây khó khăn cho những người đến tham dự phiên tòa như cướp điện thoại, hành hung, bắt bớ, cho dù phiên tòa được thông báo là “công khai“. Trong ngày này, lực lượng công an tăng cường đông đảo như sắp có chiến trận - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/tt-phien-toaxu14thanh-niencong-giao08012013.htm

6/ Công an đến nhà của kỹ sư Lê-anh-Hùng và bắt LAH đi đưa vào trại tâm thần

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/phuong-bich_bong-dung-tam-than.htm

7/ 05-02-2013, công an buộc phải thả Lê-anh-Hùng ra khỏi trại tâm thần sau 10 ngày giam giữ vô cớ. Nguyên do bắt LAH vì anh tố cáo Nông-đức-Mạnh, Nguyễn-minh-Triết, Nguyễn-tấn-Dũng, Hoàng-trung-Hải phản quốc, bán nước cho Tầu - http://www.truclamyentu.info/tlls_leanhhung/le-anh-hung_duoc-tu-do-ngay-05-02-2013.htm; http://www.truclamyentu.info/tlls_nguoidankhieukien/thutocaocacongmanh_dung_hai.htm

8/ Ngày 07-03-2013, tin từ Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ khẩn báo nhà Bác sĩ Nguyễn Đan Quế - số 104/20 Nguyễn Trãi – P3 – Q5 – Saigon đã bị công an đóng chốt, cô lập tất cả 4 ngã vô nhà - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/khan-bao-ve-tinh-trang-an-ninh-cua-bs-nguyen-dan-que.htm

9/ 07-03-2013, Kháng thư của Khối 8406: Tố cáo và phản đối trò “trưng cầu dân ý” về bản hiến pháp đầy gian manh và cưỡng bức người dân của đảng và nhà cầm quyền CSVN -http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/khang-thu-khoi-8406.htm; Đài France 2 Pháp phổ biến phóng sự đặc biệt về việc Phụ nữ Việt Nam bị buôn bán ở Trung quốc. http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/phong-su-dac-biet.htm

10/ 08-03-2013, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy ra kháng thư về việc CSVN không cho tổ chức Đại lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/pghh_khang-thu-ngay-08-03-2013.htm

11/ 01-04-2013, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy phổ biến Thông bạch báo động về việc CSVN sẽ tiếp tục những biện pháp khủng bố các tín đồ PGHH trong Đại Lễ kỷ niệm khai đạo lần thứ 66 - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/pghh_thong-bach01042013.htm

12/ 02-04-2013, tòa án tỉnh Hải-Phòng đã xử ông Đoàn Văn Vươn  5 năm tù giam, Đoàn Văn Quý  5 năm tù giam, Đoàn Văn Sịnh 3 năm 6 tháng tù giam, Đoàn Văn Vệ 2 năm tù giam, Phạm Thị Báu tức Hiền, vợ Đoàn Văn Quý 18 tháng tù treo, Nguyễn Thị Thương vợ Đoàn Văn Vươn, 15 tháng tù treo - http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_nguyen-thu-tram8406/ntt_cong-ly-nao-cho-van-vuon-van-quy.htm

13/ 09-04-2013, bà Nguyễn-thị Kim-Nhiều viết thư phản đối Ủy ban phường Phú-Cường về dự án Thủ Dầu Một Thế Kỷ XXI - http://www.truclamyentu.info/tlls_nguoidankhieukien/don-09042013-tiep-tuc-to-cao-phuong-phu-cuong.htm

14/ 17-04-2013, đài RFA loan bản tin bằng Anh ngữ về việc 14 thanh niên Công giáo bị xử án bất công ở thành phố Vinh - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/authorities-in-vn-accused-of-mja.htm

15/ 17-04-2013, Les autorités vietnamiennes accusées de mauvais traitement envers des militants emprisonnés - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/vn-accusees-de-mauvais-traitement.htm

16/ 29-05-2013, Blogger Trương-duy-Nhất bị công an bắt - http://www.truclamyentu.info/tlls_blogs/ai-chi-dao-bat-truong-duy-nhat.htm

17/ FIDH kêu gọi EU ngưng thương thuyết tự do mậu dịch với Việt Nam để đánh giá tác động đối với giới lao động trong nước, và đối với nguy cơ về các vụ vi phạm nhân quyền - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/fidh_keu-goi-lien-au-ngung-thuong-thuyet-mau-dich-voi-vc.htm

18/ Ngày 01-05-2013, Freedom House công bố Cộng-sản Việt-Nam Bị Đưa Trở Lại Danh Sách Các Nước Không Có Tự Do Báo Chí - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/viet-cong-tro-lai-danh-sach-o-co-tu-do-bao-chi.htm

19/ Ngày 06-05-2013, Công an P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú đánh Nguyễn Hoàng Vi đổ máu. Sự việc xảy ra sau khi Gia đình Hoàng Vi lên phường Tân Phú đòi lại những tài sản mà công an và an ninh đã lấy của cô vào ngày 05-05. Bực tức vì bị đòi lại của ăn cướp, tất cả công an Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú đã đánh hội đồng Hoàng Vi đến đổ máu.

nguyễn thảo chi

Nguyễn Thảo Chi (Sinh năm 1991) bị đánh gãy 3 chiếc răng, máu ra nhiều.

nguyễn hoàng vi

Hoàng Vi đang rất mệt mỏi

nguyễn thị cúc

Bà Nguyễn Thị Cúc (57 tuổi), mẹ ruột Hoàng Vi, bị công an đánh đập, dí điếu thuốc đang cháy vào mặt

Hôm 05-05 Vũ Quốc Anh (blogger August Anh) cũng bị đánh đập dã man. Công an đã dùng roi điện dí vào lưng để lại một vết phỏng và gây đau nhức đến hôm nay chưa khỏi.

vũ quốc anh

http://www.truclamyentu.info/tlls_tintucthoisuvn/cong-an-vc-danh-hoang-vi-do-mau.htm

20/ Ngày 16-05-2013, tại tòa án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An đã diễn ra phiên tòa “công khai” xét xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha với tội danh “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Kết thúc phiên tòa chiều nay với mức án dành cho Đinh Nguyên Kha là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế; với Nguyễn Phương Uyên là 6 năm tù giam và 3 năm quản chế - http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_dang-huy-van/dhv_phuong-uyen_nguyen-kha.htm 

21/ 21-05-2013, Phật Giáo Hòa Hảo đưa đơn khởi kiện Thích Thiện-Huệ về việc viết Luận Văn Tốt Nghiệp mang nội dung vi phạm quyền Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo, xúc phạm danh dự, phẩm hạnh Đức Giáo Chủ PGHH, xuyên tạc giáo lý  PGHH và mạ lỵ toàn thể tín đồ PGHH và được chấp thuận bởi Hội đồng Điều hành Học viện Khóa IV thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Sài Gòn - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/pghh_khoi-kien-thich-thien-hue.htm,

22/Ngày 04-06-2013, gia đình Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gởi thư kêu cứu khẩn cấp để báo động việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 9, tình trạng sức khỏe hết sức nguy hiểm - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/thu-vien-bo-de_gia-dinh-cu-huy-ha-vu-keu-cuu-khan-cap.htm

23/ Ngày 09-06-2013, Úc-Châu Xuống Đường Xin Chữ Ký Trả Tự-Do Nguyễn-phương-Uyên Và Đinh-nguyên-Kha - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_uc-chau-xuong-duong-xin-chu-ky-cho-phuong-uyen.htm

24/ Ngày 10-06-2013, khối 8406 phổ biến Kháng thư phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp các tù nhân lương tâm và các công dân yêu nước chống Trung Quốc xâm lược - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_khang-thu-cua-khoi-8406.htm

25/ 13-06-2013, công an tiến hành phong tỏa khu vực bên ngoài nhà riêng blogger Phạm-viết-Đào ở ngõ 460 Thụy Khuê, phường Bưởi (Tây Hồ, HN) để một lực lượng vào bắt khẩn cấp Phạm Viết Đào và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của anh - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_cnt_bat-thuong-vu-bat-pham-viet-dao.htm

26/ 17-06-2013, Luật sư Dương-Hà gởi thư kêu cứu khẩn cấp lần thứ 2 liên quan đến việc tù nhân lưong tâm Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ls-duong-ha-to-cao-ha-noi-boi-nho-viec-tuyet-thuc-cua-chhv.htm

27/ Ngày 30-06 tại trại giam Xuân Lộc Z30A, thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, ở huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), các tù nhân chính trị đã đấu tranh chống ban giám thị để phản đối điều kiện giam giữ khắc nghiệt và ngược đãi tù nhân. Sau đó, những tù nhân đấu tranh đã bị chuyển trại và tách riêng ra với nhau. Trong số người bị chuyển trại có tù nhân chính trị Trần-huỳnh Duy-Thức - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tu-nhan-noi-day-o-z30a-xuan-loc.htm

28/ Ngày 30-06-13, Luật sư nhận xét vụ án “Lê Quốc Quân” tuy mang danh nghĩa “Trốn thuế” (theo cáo buộc của Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát căn cứ Điều 161 BLHS) nhưng trên thực tế có tính chất chính trị - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_xvn_vu-an-le-quoc-quan.htm

29/ Blogger MAI ĐÂY HÒA BÌNH Nguyễn-huỳnh-Mai gởi thư ngỏ đến các cấp cầm quyền CSVN kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Lê-quốc-Quân, cựu Đại Úy VNCH Nguyễn-hữu-Cầu là người tù xuyên thế kỷ cùng những tù nhân lưong tâm, tôn giáo khác. Blogger Mai Đây Hòa Bình khẳng định việc phóng thích toàn bộ tù nhân lương tâm, chính trị đó là biểu lộ thiện chí của nhà cầm quyền khi muốn gia nhập hiệp định TPP - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_thu-ngo-goi-nha-cam-quyen-xhcnvn.htm

30/ Ngày 14-07-2013 PGHH Thuần Túy phổ biến bản tin về buổi lễ cầu nguyện các đấng chí tôn ban phước lành cho Cao Đài Giáo và các Chức Sắc chơn truyền - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-tin-pghh-16-07-2013.htm

31/ Thư (thuật chuyện ngày 16-07-2013) Của Người Con Điếu Cày Nguyễn-văn-Hải Kính gửi các Cha, Ông, Cô, Chú và mọi người quan tâm. Nội dung liên quan đến việc blogger Nguyễn-văn-Hải đã tuyệt thực 25 ngày. Nhà văn Nguyễn-xuân-Nghĩa ở tù chung cùng Điếu cày Nguyễn-văn-Hải cho hay (qua bà  Nga, vợ ông NXNghĩa) ông Hải tuyệt thực như trên và bị công an đàn áp, đánh đập dã man - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_thu-goi-moi-nguoi-quan-tam.htm,

32/ Ngày 23-07-2013, Bản Thông Tin Báo Chí của đảng Dân Chủ Nhân Dân khẩn báo về việc Điếu cày Nguyễn-văn-Hải tuyệt thực đến ngày thứ 32 để phản đối chính sách giam giữ khắc nghiệt, và sự sai trái từ quyết định biệt giam 3 tháng của hệ thống nhà tù CSVN. Mục đích tuyệt thực trong trại tù nhằm tố cáo quyết định phi pháp của Ban Giám Thị Trại Giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An cưỡng ép tù nhân nhận tội - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ddcnd_tinh-trang-tuyet-thuc-cua-dieu-cay.htm

33/ 25-07-13, các thành viên Facebook như Duong Doi Soi Da, Vn Lpd, Lanney Tran, Nguyen Thien Thanh, kêu gọi đồng hành tuyệt thực cùng Điếu cày Nguyễn-văn-Hải ngày 28-07-2013 - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dong-hanh-tuyet-thuc-cung-dieu-cay-nguyen-van-hai.htm

34/ 27-07-13, Điếu cày Nguyễn-văn-Hải ngưng tuyệt thực sau khi cán bộ viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An đến gặp mặt và giải quyết đơn khiếu nại biệt giam của ông gửi cho Viện Kiểm sát trước đây - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dieu-cay-ngung-tuyet-thuc.htm

35/ 07-2013, Thỉnh nguyện thư của BPSOS ủng hộ Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và gạt Việt Nam khỏi TPP - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_bpsos_ung-ho-luat-nhan-quyen-cho-vn.htm Link ký tên gạt Việt Nam ra khỏi TPP - http://tiny.cc/TPP

36/ 30-07-2013, Điếu cày Nguyễn-văn-Hải tuyệt thực đến ngày thứ 39 - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_chung-ta-can-lam-gi-khan-cap-cho-dieu-cay.htm

37/ 31-07-2013, Mục Sư Nguyễn-trung-Tôn lên tiếng về sự tàn bạo độc ác trong các nhà tù Cộng sản Việt-Nam, mục sư nhận thấy một điều là sự gia tăng đàn áp, đánh đập và đối xử tàn nhẩn của các trại giam đối với tù nhân tại Việt Nam, càng ngày càng tàn nhẫn và thâm độc hơn đặc biệt là với các tù nhân chính trị - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/nguyen-trung-ton_vu-dai-phong-gop-phan-thoi-lua.htm,

38/ Trong bài viết Con Đi Biểu Tình Cùng Mẹ của nhà văn Đặng-huy-Văn có đoạn: “Nhà văn Thùy Linh, một trong số hơn 20 biểu tình viên bị CA bắt lên trại Lộc Hà sáng ngày 2/6/2013 tại Hà Nội, đã viết: “Ở trại Lộc Hà lần này, mình gắn bó nhất với một biểu tình viên nhí là cu Phú, mới hơn 5 tháng tuổi theo mẹ Nga đi biểu tình. Hỏi Nga, con nhỏ thế sao cứ tha lôi đi thế này? Nga bảo: “Đi thế này còn hơn ở nhà vì an ninh luôn vây nhà, gây sự...Khổ lắm! Ba mẹ con đành cứ ba lô trên vai đi khắp nơi!” - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_con-di-bieu-tinh-cung-me.htm,

39/ 31-07-2013, Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ha-vien-my-thong-qua-luat-nhan-quyen-cho-vn.htm

40/ 01-08-13, Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897) được thông qua ở Hạ Viện Hoa Kỳ: 405 thuận, 3 chống - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ms_luat-nhan-quyen-vn-thong-qua-405thuan-3chong.htm

41/ August 2, 2013, Applauds the Passage of Vietnam Human Rights Act on the Heels of Vietnamese President's U.S. Visit - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ms_applauds-the-passage-of-vhr-act.htm

42/ 03-08-2013, VRNs đưa tin Nhà cầm quyền Vĩnh Long tiếp tục đe dọa tín hữu PGHH - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_pghh_nha-cam-quyen-vl-tiep-tuc-de-doa-tin-huu-pghh.htm

43/ 04-08-2013, BPSOS Bắt Đầu Cuộc Vận Động Ở Thượng Viện Cho Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_bpsos_van-dong-thuong-vien-luat-nhan-quyen-cho-vn.htm

44/ 05-08-13, Tài Liệu Đặc Biệt: Cuộc Trao Đổi Giữa Hai Bố Con Blogger Điếu Cày - Ngày 23.05, anh em tù chính trị ở đây có kiến nghị tập thể yêu cầu trại giam giải quyết một số điều kiện sinh hoạt và sinh hoạt giam giữ cho nó đúng với pháp luật, bởi vì, hiện nay bố đang bị giam giữ với một tù chung thân, nó không đúng với Điều 27 khoản 1 điểm a điểm b…Đến ngày 16.07 con lên thăm, ngày 17.07, bác Nghĩa thông báo tin này ra thì chiều ngày 19 bác Nghĩa bị cảnh cáo vì bác ấy đã nói sự thật. Đến ngày 20 thì con lên thăm trở lại, đến ngày 22.07, họ mới bắt đầu lắp tivi vào trong phòng bố, trước đó là không có tivi. - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_cuoc-dam-thoai-giua-hai-bo-con-dieu-cay.htm

45/ 06-08-13, Các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam đã phổ biến BẢN LÊN TIẾNG về vấn đề Nhân quyền tại Việt Nam tiếp tục bị vi phạm sau chuyến công du Hoa Kỳ của ông Trương-tấn-Sang - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-cua-cac-chuc-sac-ton-giao-vn.htm

46/ Nhóm Tuyên bố 258 ra đời, được xem là những viên gạch đầu tiên cho việc đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam khi tuyên bố đó đến với các cơ quan nhân quyền quốc tế và đánh thẳng vào điều 258 bộ luật hình sự - http://www.truclamyentu.info/tlls_blogdanlambao/tvbd_dlb_tuyen-bo-258.htm

47/ 14-08-2013, mục sư Nguyễn-trung-Tôn ca ngợi tinh thần yêu nước của sinh viên Nguyễn-phương-Uyên - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ntt_nguyen-phuong-uyen-chinh-la-nguoi-yeu-nuoc.htm   

48/ 14-08-2013, bà Hoàng Thị Tươi, như lịch thăm nuôi chồng thường lệ đã đến trại giam Nam Hà để thăm chồng là tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi. Tại đây bà được biết ông Hồi bị kỷ luật và biệt giam 6 tháng vì ông đã phản kháng công an trại giam đánh gãy chân anh Lê Văn Sơn là một trong số 14 thanh niên Công Giáo đang bị giam tại trại Nam Hà

vi đức hồi, human rights watch, hellman, hammett

- http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/pris-viduchoi-soli-confir-08142013124525.html

49/ 16-08-2013, trong phiên tòa xử án sinh viên Nguyễn-phương-Uyên, CSVN buộc phải trả tự do NPUyên ngay tại tòa vì bị áp lực quốc tế, đồng thời chuẩn bị ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ntt_csvn-da-phai-cui-dau.htm

50/ 23-08-2013, bài viết Có Còn Chốn Nào Để Dung Thân Cho Nhà Dân Chủ Phạm-ngọc-Thạch? nhắc nhở về tù nhân lương tâm, nhà dân chủ Phạm-ngọc-Thạch đang bị truy cùng diệt tận của nhà cầm quyền CSVN - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ntt_co-con-chon-nao-dung-than-cho-nha-dan-chu-pham-ngoc-thach.htm

phạm ngọc thạch

Nhà dân chủ Phạm-ngọc-Thạch

51/ 06-09-2013, Thư Chung của Đức Giám mục giáo phận Vinh (Phaolô Nguyễn-thái-Hợp) kêu gọi hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên "Cùng với Thông cáo của Tòa Giám mục Xã Đoài, tôi cực lực lên án cách ứng xử bất nhân và những hành vi bạo lực dã man của cơ quan công quyền. Đồng thời, tôi tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh cũng như có những hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực “- http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_thu-chung-cua-duc-giam-muc-vinh-keu-goi-hiep-thong-voi-gp-my-yen.htm    

52/ 11-09-2013, sau khi bắn bị thương 4 cán bộ của trung tâm Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình, ông Đặng-ngọc-Viết đã tự sát dưới chân tượng Phật Quán-Âm để phản đối sự bất công  trong việc đền bù đất đai bị chiếm đoạt bởi trung tâm này

đặng ngọc viết

Ông Đặng-ngọc-Viết tự tử vào ngày 11-09-2013

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/ptpnvnhdcn_thuong-tiec-anh-hung-dang-ngoc-viet.htm

53/ 11-09-2013, ông Ngô-Hào (tức trung hiếu đạo) bị kết án 15 năm tù và 5 năm quản chế chỉ vì phổ biến bài viết cho tự do, nhân quyền cùng danh sách tù nhân tôn giáo của Phật Giáo Hòa Hảo gởi đến Liên Hiệp Quốc lên hệ thống thông tin toàn cầu –

ngô hào

Ông Ngô-Hào, một blogger, một tù nhân chính trị mới với bản án 15 năm tù, 5 năm quản chế ở độ tuổi 65.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/har-sent-to-ngo-hao-09112013065028.html

54/ 12-09-2013, Luật sư Lê Quốc Quân được Tuần báo Pháp ‘Le Nouvel Observateur’ vinh danh, trong loạt bài hồ sơ đặc biệt về 50 người đang và sẽ “thay đổi thế giới” - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_giao-gia_thu-cho-con_su-lung-tung-cua-bao-quyen.htm

55/ 19-09-2013, trong Cách Thức Báo Cáo Vi Phạm Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng Với Quốc Tế, BPSOS tố cáo Các vụ đàn áp đổ máu xảy ra gần đây đối với các tín đồ Cao Đài ở Tây Ninh và các giáo dân Công Giáo ở Mỹ Yên là những vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ms_cach-thuc-bao-cao-vi-pham-tu-do-ton-giao-va-tin-nguong-voi-quoc-te.htm

56/ Đảng Dân Chủ Nhân Dân Kêu Gọi Trả Tự Do Luật Sư Lê Quốc Quân Trong Phiên Toà ngày 02-10-2013 - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ddcnd_keu-goi-tra-tu-do-cho-ls-le-quoc-quan-nhan-phien-xu021013.htm

công an nhân dân việt nam đàn áp ngưòi biểu tình chống giặc tầu

Nữ công an nhân dân bịt mặt như những tên khủng bố để chích thuốc mê, thuốc độc vào người biểu tình ủng hộ Luật sư Lê-quốc-Quân

57/ 23-09-2013, Women For Human Rights in Vietnam Kêu Gọi Trả Tự Do cho tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_wfhrvn-keu-goi-tra-tu-do-cho-sv-do-thi-minh-hanh.htm

đỗ thị minh hạnh

Tù nhân lương tâm Đỗ-thị Minh-Hạnh

58/ 25-09-2013, sinh viên Nguyễn-phương-Uyên bị côn an hành hung, làm nhục, chấn thương chỗ kín ở phi trường Nội-Bài (Hà-Nội)

công an nhân dân việt nam đàn áp nguyễn phương uyên 

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị Công an thường phục lôi kéo, bắt giữ, hành hung, và tên Công an mặc áo đen sọc trắng (trong hình) làm nhục. (Hình: Facebook Nguyễn Tường Thụy)

nguyễn phương uyên

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ban-len-tieng-thu-muoi-chin-thu-ngo-goi-chinh-phu-phap-ve-npuyen.htm;

59/ 27-09-2013, Mục sư Nguyễn-trung-Tôn báo động côn an nhân dân (côn đồ công an nhân dân) đã gây khó khăn, kiếm chuyện liên tiếp trong ba ngày 23_25-09-2013 đối với gia đình Mục sư Nguyễn-công-Chính - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_gia-dinh-muc-su-nguyen-trung-chinh-bi-gay-kho-de.htm

60/ 02-10-2013, Tòa án TP Hà Nội vừa tuyên án 30 tháng tù với luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân vì tội trốn thuế theo Điều 161 Bộ Luật Hình sự –

lê quốc quyết

Doanh nhân Lê-quốc-Quyết kêu gọi trả tự do cho anh trai là luật sư Lê-quốc-Quân

công an nhân dân việt nam đàn áp người biểu tình ủng hộ luật sư lê quốc quân

Côn an, dân phòng dàn hàng ngang chận người ủng hộ luật sư Lê-quốc-Quân đến tham dự phiên tòa “công khai“.

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tong-hop-vu-xu-an-ls-le-quoc-quan.htm

61/ RFA phổ biến tin thầy giáo Đinh-đăng-Định bị bệnh nặng trong tù. 2 tháng Mười bác sĩ mổ thông báo ông ĐĐĐịnh bị ung thư dạ dày và đã chuyển tới các hạch rồi. Phó giám đốc chuyên trách khu vực Châu Á của Human Right Watch Giám Sát Nhân Quyền, ông Phil Robertson, nhận định:

“Sự thật khiến nhà giáo Đinh Đăng Định lâm cảnh tù tội và bị kêu án 6 năm là vì dám bày tỏ trên mạng Internet những ý kiến mà chính quyền Hà Nội không muốn người dân nghe biết.”

đinh đăng định, rfa

Ông Đinh Đăng Định, tại cơ quan điều tra hồi đầu năm 2012.
Screen capture

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_rfa_thay-giao-dinh-dang-dinh-bi-binh-nang-trong-tu.htm

62/ 02-10-2013,  hai nữ tù nhân lương tâm là Đỗ-thị Minh-Hạnh và Mai-thị-Dung đang ở trại giam Z30A Xuân Lộc đã bị dời ra miền Bắc đến trại Thanh Xuân - Hà Nội (phân trại 3). Cả hai nữ tù nhân này đều trong tình trạng bệnh nặng mà phải bị chuyển trại gần 2 ngàn cây số. Riêng Mai thị Dung khi đi lại trong trại đều phải có người dìu đỡ mới đi được - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tu-nhan-lt-do-thi-minh-hanh_va-mai-thi-dung-bi-chuyen-trai-ra-ha-noi.htm

63/ 07-10-2013, côn an hãm hiếp tập thể và giết chết Trần-thị Hải-Yến, một phụ nữ độc thân đang bị tạm giam (án oan, đang khiếu nại) ở đồn công an huyện Tuy-An tỉnh Phú-Yên...Khám nghiệm tử thi cho thấy nơi vùng kín của Yến cũng đã bị xâm phạm. Những vết thương trong khám nghiệm cho thấy môi, ngực, bắp chân, trước trán, 2 bên má, và đỉnh đầu phải, ngón chân có nhiều nơi bị xước, sưng bầm. 

trần thị hải yến

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tran-thi-hai-yen-bi-cong-an-nhan-dan-hiep-dam-tap-the-roi-giet-chet.htm

64/ 11-10-2013, tại trại giam Thanh Xuân (phân trại 3) thuộc xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai - Hà Nội, tù nhân lương tâm Đỗ-thị Mỹ-Hạnh thuật lại lúc chuyển trại: “Đỗ-thị Mỹ-Hạnh và Mai-thị-Dung đi ra Bắc bằng xe "thùng đặc chủng" cả hai bị còng tay, xích chân, ngất xỉu trong xe tù trên đường ra Bắc”

mai thị dung, đỗ thị minh hạnh

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_do-thi-minh-hanh_mai-thi-dung-bi-nguoc-dai-luc-chuyen-trai.htm

65/ 15-10-2013, côn an tiếp tục ép Đinh Nguyên Kha vào tội khủng bố, ép Đinh Nhật Uy thỏa thuận nhận tội - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dlb_thong-tin-them-ve-nhat-huy_nguyen-kha.htm

66/ 15/10/2013, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, côn an đàn áp dã man đồng bào dân tộc Mông

công an nhân dân việt nam đàn áp người Mông ở vườn hoa mai xuân thưởng

Đồng bào dân tộc Mông bị côn an đàn áp dã man ngày 15-10-2013 vì họ khiếu kiện về việc nhà cầm quyền địa phương ra quyết định trái pháp luật: cưỡng chế tháo dỡ công trình nhà đòn của các hộ dân; phản ánh nhà cầm quyền địa phương các cấp cùng lực lượng công an tổ chức đạp phá “nhà đòn”, đánh người gây thương tích, khiến đồng bào hoang mang, sợ hãi… họ còn kiến nghị về việc nhà cầm quyền phải cho tồn tại và xây dựng một số “nhà đòn” để chứa đựng đồ tang lễ của người chết theo phong tục tập quán của đồng bào Mông và là nơi tụ tập sinh hoạt của người Mông.

bộ nội vụ, ban tôn giáo chính phủ phổ biến văn thư đàn áp người Mông

Văn bản ra lịnh đàn áp người Mông của Cộng-sản Việt-Nam

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dlb_con-an-dan-ap-dan-toc-mong-o-ha-noi.htm

67/ Biên tập viên Gia-Minh của đài RFA báo động về việc CSVN đang chủ trương trả thù tù chính trị, vì “không chịu nhận tội từ phía nhà nước qui kết”. Đây là danh sách một số tù nhân chính trị bị chuyển trại giam cách xa khỏi nơi thân nhân họ cư trú:

- Nguyễn Văn Hải Điếu Cày (Sài Gòn) chuyển trại tới trại giam số 6 Nghệ An
- Nguyễn Xuân Nghĩa (Hải Phòng) chuyển tới trại giam số 6 Nghệ An
- Tạ Phong Tần (Sài Gòn) chuyển trại tới trại giam Ba Sao, Thanh Hóa. Ở trường hợp này CSVN áp bức để mẹ của blogger Tạ Phong Tần phải tự vẫn rồi họ đày chị ra tận ngoài Bắc trong khi gia đình anh chị em của chị Tần tan nát vì mẹ chết, em tù tội.
- Đỗ Thị Minh Hạnh (miền Nam) chuyển trại tới Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội
- Mai Thị Dung (miền Nam) chuyển trại tới Thanh Xuân, huyện Thanh Oai, Hà Nội
- Cù Huy Hà Vũ (Hà Nội) chuyển tới Trại giam số 5, Thanh Hóa
- Gia đình ông Nguyễn-kim-Nhàn không được thăm nuôi
http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_vc-tra-thu-tu-chinh-tri.htm;

68/ 27-10-2013, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (Gia Nã  Đại) gởi thơ đến bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của blogger Đinh Nhật Uy bày tỏ lòng ngưỡng mộ.  Ông cho biết đồng bào Việt Nam ở Hải ngoại luôn hướng về quí vị, và luôn tìm mọi cách hỗ trợ để đưa cuộc tranh đấu mau đến thành công - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_tns_ngo-t-hai-goi-tho-den-ba-ntklien-me-cua-dnuy.htm

69/ Lời Kêu Gọi của Văn Bút Quốc Tế trả tự do ngay lập tức cho Nhà thơ tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu đồng thời đó là mối quan tâm hàng đầu của Tổ chức các Nhà Văn Thế Giới - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_vbqt-keu-goi-tra-tu-do-tuc-khac-cho-nt-nguyen-huu-cau.htm; Call for action for Vietnamese writer Nguyen Huu Cau - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_vbqt-keu-goi-tra-tu-do-tuc-khac-cho-nt-nguyen-huu-cau.htm

70/ 30-10-2013, xảy ra phiên xử bất công vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng –

nhà đoàn văn vươn bị phá

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/heari-dvvuon-peti-tielng-10302013055236.html

71/ Tháng 07_09-11-2013, côn an PA38 đàn áp chỗ ở của học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội ...chưa đầy 2 tháng, những học viên này bị bức hại chỗ ở đến 4 lần.- http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_plc_cong-an-dan-ap-phap-luan-cong-o-ha-noi.htm

72/ Công an bắt người vô cớ và đánh đập người dân ngay sau khi trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền LHQ - http://danlambaovn.blogspot.nl/2013/11/cong-bat-nguoi-vo-co-va-anh-ap-nguoi.html#.UpsVVazLfCl;

trần quốc sơn

13-11-2013, trong trụ sở côn an Phường 5 quận 8 Sài Gòn, Kỹ sư Trần-quốc-Sơn (học viên Pháp Luân Công) đã bị 6 viên côn an thay phiên nhau đánh, đạp vào mặt, vào người, vào lưng để ép cung về Pháp Luân Công.

73/ Dân oan các nơi biểu tình đòi ruộng đất, nhà cửa bị CSVN cướp đoạt, 14-11-13 là dân oan Văn Giang, Đồng nai, 16-11-13 là dân oan Dương Nội, 18-11-13 là dân oan Hà Nam, Bà Rịa - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nn_ha-noi-bieu-tinh-cach-nhat.htm

74/ Ngày 19-11-2013, trong bản Kết luận điều tra vụ án về nhà báo Blogger Trương-duy-Nhất, Bộ công an đã đề nghị truy tố về tội: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tổ chức, công dân” quy định tại điều 258 - Bộ Luật Hình Sự. Ngày 19-12-2013 Viện Kiểm Sát đã có sẳn cáo trạng và sẽ xét xử blogger Trương-duy-Nhất vào những ngày sắp tới ở Đà Nẳng - http://danlambaovn.blogspot.com 

75/ 24-11-2013, tù nhân chính trị cựu sỹ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu Úy Không Quân Bùi-đăng-Thủy từ trần trong nhà tù Xuân Lộc Đồng Nai sau 17 năm bị giam cầm tại đây, và cũng là 17 năm tù nhân chính trị Bùi Đăng Thủy mang căn  bệnh lao phổi mà không hề được chữa trị - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ntt_tuong-niem-tnct-bui-dang-thuy.htm 

76/ Kháng Thư Gởi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_khang-thu-goi-ubnqlhq.htm

77/ Sinh viên Nguyễn Phương-Uyên bị Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm đuổi học - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nguyen-phuong-uyen-bi-duoi-hoc.htm

78/ Mạng Lưới Blogger Việt-Nam | Nha Trang: Blogger kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền - http://www.vietnamdefence.info/lsvn_tocviet/mlb_sinh-hoat-nq-o-nha-trang.htm

79/ Mạng Lưới Blogger Việt-Nam | Blogger Hà Nội thả bóng kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền - http://www.vietnamdefence.info/lsvn_tocviet/mlb_sinh-hoat-nq-o-ha-noi.htm

80/ Mạng Lưới Blogger Việt-Nam | Sài Gòn: Kỷ niệm Ngày Nhân quyền và bị an ninh ném mắm tôm vào blogger - http://www.vietnamdefence.info/lsvn_tocviet/mlb_sinh-hoat-nq-o-sai-gon.htm

81/ Người Việt hải ngoại Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Việt-Nam ở Hoa-thịnh-Đốn 07-12-2013 - http://www.vietnamdefence.info/lsvn_tocviet/dau-tranh-cho-nqvn-o-htd-07122013.htm

82/ Biểu tình quốc tế quốc tế Nhân Quyền tại Frankfurt Đức quốc ngày 07-12-2013 - http://www.youtube.com/watch?v=keDEtgwAEEY

 

83/ Video phỏng vấn bà Kim Lan (bị bịnh ung thư), vợ ông Ngô Hào (blogger bị kết án 15 năm tù)! - 

http://www.youtube.com/watch?v=qPPqFPNpfYg&feature=c4-overview&list=UUikBuQDhcIJ2y7-pFCTye2g ; http://vnwhr.net/2013/12/07/vo-ong-ngo-hao-nan-nhan-cua-su-vi-pham-nhan-quyen-nghiem-trong/

84/ Full Report on the Suppression of Bloggers Celebrating International Human Rights Day in Vietnam 10-12-2013 - http://www.truclamyentu.info/tlyt_toa-an-hinh-su-qt-ve-vn-2013/tvbd_dlb_full-report-by-nvb.htm

85/ Ngày 11-12-2013, công an, tình báo CSVN mang thẻ đỏ đã sang Thái Lan để truy bắt 3 người Việt tỵ nạn chính trị là Đặng-chí-Hùng (tức Phạm-mạnh-Hùng), Trương Quốc Huy, và Lê Văn Quang - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_dlb_tin-cap-nhat-ve-dch-tqh-va-lvq.htm; http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2766

86/ RFA phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng về 3 người Việt bị bắt ở Thái Lan - http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/3-vns-refugees-detained-in-thai-12192013163506.html

87/ Authorities remove traces of Monastery Redemptorist Thai Ha, Hanoi…This morning, on 04/12/2013, many police, civil defense and security with dedicated media flocked to the board of directors and gatekeepers Dong Da Hospital ( accounting for Hanoi Redemptorist hospital to hospital ) remove traces of Hanoi Redemptorist Monastery to " legalize " gradually lost trace remains of a Monastery…

no encroach on religious land and assets

Police protected for religious institutions' demolition

Police protected for religious institutions' demolition

http://elephantvoi-canhchimtudo.blogspot.de/2013/12/hanoi-authorities-remove-tracks.html

88/ Mạng Lưới Blogger Việt Nam (The Network Of Vietnamese Blogger) tổ  chức chào mừng ngày Quốc Tế  Nhân Quyền tại Việt-Nam 08-12-2013 đã  bị  công an đánh đập dã  man. Và  đây là  video: An ninh đánh người tàn bạo trong buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền - http://danlambaovn.blogspot.de/2013/12/video-ninh-anh-nguoi-tan-bao-trong-buoi.html#more

https://www.youtube.com/watch?v=BDYpIwwpK50#t=0

89/ Nạn nhân Nguyễn Đức Quốc tố cáo hành vi côn đồ - Vu khống, bắt người trái pháp luật của cảnh sát hình sự, công an Cộng sản Việt-Nam tại thành phố Đà Nẵng ngày 07 và 08-12-2013 - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-5187_15-2/

90/ Theo Thông tư liên tịch số 05-2013 giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối cao, Tòa Án Nhân Dân Tối cao và Bộ Quốc phòng, công an Việt Nam cộng sản đã ép hai bác sĩ tỉnh Phú-Yên tiêm thuốc độc tử hình tội nhân ngày 11-12-2013 - http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Hai-bac-sy-o-Phu-Yen-phan-doi-bi-ep-lam-dao-phu-thay-cong-an/329423.gd

91/ Công an Nghệ An đánh đập và bắt bớ hai đội bóng No-U FC Hoàng Sa Hà Nội và No-U FC Vinh - http://www.chuacuuthe.com/2013/12/nghe-an-cong-an-danh-dap-va-bat-bo-hai-doi-bong-no-u-fc-hoang-sa-ha-noi-va-no-u-fc-vinh/

92/ 15-12-2013, công an phi trường Nội Bài, Hà Nội cản trở, gây khó dễ, hành hung không cho blogger Hư Vô Đào-đoan-Trang xuất cảnh đi Thái Lan… Gia đình thân nhân giơ cao biểu ngữ “Phản đối bắt giữ người trái phép làm thiệt hại tài sản công dân”“Yêu cầu đền bù thiệt hại”, “Yêu cầu đền bù vé máy bay”. Bảo vệ sân bay chạy ra giật biểu ngữ và thêm rất đông an ninh thường phục đi áp sát để giật biểu ngữ cũng như đánh lén chúng tôi ... -

cộng sàn việt nam cấm blogger xuất cảnh sang thái lan

mangluoiblogger.blogspot.com/2013/12/tuong-thuat-cua-blogger-hu-vo-ao-trang.html

93/ Bloggers Prohibited to Exit the Country, Passports Seized - Following Vietnam's entry into the United Nations Human Rights Council (UNHRC) for the 2014-2016 term, the Network of Vietnamese Bloggers issued an announcement, saying, “the Network of Vietnamese Bloggers will participate in and contribute to upholding core values in promoting and protecting human rights and respecting provisions that Vietnam has voluntarily committed itself to.” (1)... http://mangluoiblogger.blogspot.ch/2013/12/bloggers-prohibited-to-exit-country.html

94/ Ngày 16-12-2013, nạn nhân Dương Văn Cao (sinh năm 1990), quê ở thôn Đình Tổ (Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội), vô cớ bị bắt và sau 3 ngày công an ép cung dã man phải vào bịnh viện huyện Thanh-Oai khẩn cấp

dương văn cao

http://triviet24h.vn/phap-luat/dieu-tra/nhap-vien-cap-cuu-vi-bi-cong-an-ep-cung.html

95/ Tù chính trị: Chết vẫn còn bị "giam" - Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển nhân tiện lưu ý rằng từ năm 2000 đến nay, có ít nhất 10 tù nhân chính trị đã chết tại trại giam Xuân Lộc. Số phận của tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm VN – nói theo lời ký gia Trương Minh Đức - bị “để cho kéo dài tình trạng bệnh tật trong trại giam mà không được chữa trị đến nơi đến chốn chỉ có thể chờ chết thôi” khiến người ta lo ngại cho những người tù hiện nay, từ sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, nhà giáo Đinh Đăng Định cho tới người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.

Theo cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển thì cách hành xử của nhà cầm quyền VN như vậy là không thể hiện tinh thần giam giữ nhân đạo theo Công ước về Quyền Dân sự và Chính trị, Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền, hay Công ước Chống Tra Tấn Tù nhân hoặc Hội đồng Nhân quyền LHQ mà chính VN đã gia nhập.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fate-of-political-prison-vn-tq-11262013132352.html

III/ Đề Nghị Những Biện Pháp Đối Phó Và Cải Tổ Sâu Rộng Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc:

Hãy trục xuất ngay lập tức tập đoàn tội phạm Cộng Sản Việt Nam ra khỏi Hội đồng nhân quyền

Sự vi phạm nhân quyền, cũng như yếu kém kinh tế, Cộng Sản Việt Nam không xứng đáng tham gia hiệp ước mậu dịch TPP.

Đề nghị Liên Hiệp Quốc cần phải giải tán cơ chế Hội Đồng Nhân Quyền hiện tại vì không có hiệu quả cao trong việc bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Mà ngược lại, nơi đó là diễn đàn, nơi che thân cho các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng như Trung quốc, Việt Nam v.v…

Thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền mới của Liên Hiệp Quốc bao gồm các tổ chức phi chính phủ (NGO), thay vì các chính phủ. Trong đó, các tổ chức tranh đấu nhân quyền sẽ là chủ lực để vận động, lên tiếng cũng như bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới. Nếu Liên Hiệp Quốc cải tổ được cơ cấu của Hội Đồng Nhân Quyền hiện tại, việc bảo vệ, phát huy nhân quyền trên toàn thế giới sẽ đạt được những thành quả khích lệ nhất, hữu hiệu nhất.

Thành lập tại Việt-Nam một văn phòng thường trực Liên Hiệp Quốc đặc trách về Dân Oan, Nhân Quyền và Tù Chính Trị. Chức năng của văn phòng này là nhận đơn trực tiếp khiếu nại về việc dân oan bị cướp đất bởi nhà cầm quyền; tố cáo những hành động vi phạm nhân quyền của CSVN. Văn phòng tổng hợp những cáo trạng, tường trình đến cơ quan LHQ đặc trách về tra tấn, ngược đãi tù cũng như các vụ đất của dân bị cướp, và tường trình, đề nghị những biện pháp chế tài thích nghi. Hơn nữa, văn phòng này cũng là cơ quan bảo vệ các nạn nhân liên hệ.

Đưa ra những biện pháp chế tài nghiêm khắc (như lãnh vực kinh tế, tài chánh) bắt buộc cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền trước khi nhận viện trợ hoặc tiền cho vay.

Trân trọng kính chào, 
Liên Hiệp Âu-Châu, ngày 27-12-2013
Hội Sử-Học Việt-Nam

Tham khảo :

1/ Báo cáo về nạn buôn người năm 2013: VIỆT NAM - http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/06/29/bao-cao-ve-nan-buon-nguoi-nam-2013-viet-nam/ và  http://vietnam.usembassy.gov/tipreport2013-vietnam.html

2/ Từ Houston Đến Cyprus Đến Houston Một chuyến đi xa, một tấm lòng trắc ẩn - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_bpsos_tu-houston-den-cyprus.htm

3/ Bằng chứng về sự thiếu trách nhiệm của Nhà nước Việt Nam đối với người lao động ở nước ngoài - http://www.camsa-coalition.org/vi/tin-tuc/250-bng-chng-v-s-thiu-trach-nhim-ca-nha-nc-vit-nam-i-vi-ngi-lao-ng-nc-ngoai

4/ Nguyễn-thu-Trâm | Xin Đốt Một Nén Hương Lòng Cho Tù Nhân Chính Trị Bùi-đăng-thủy Vừa Qua Đời Ở Trại Giam Xuân-Lộc - http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_ntt_tuong-niem-tnct-bui-dang-thuy.htm

5/ Đề Cử Ứng-Viên Giải Nhân-Quyền Việt-Nam Năm 2011 - http://www.truclamyentu.info/tlls_tintuc/decugianhanquyenvn2011.htm

6/ Thư Ngỏ Gởi Liên Hiệp Quốc Và Chính Phủ Thụy Sĩ - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-177_4-2729_5-10_6-6_17-114_14-2_15-2/

7/ An Open Letter To UN November 11, 2011 - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-187_4-2668_5-10_6-1_17-250_14-2_15-2/

8/ Văn Bút Quốc Tế đòi trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho nhà thơ Nguyễn Hữu Cầu - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-249_4-4840_5-10_6-5_17-105_14-2_15-2/

9/ Nguyễn-Thu-Trâm 8406 | Xin Đừng Lãng Quên Người Tù Bất-Khuất, Xuyên Thế-Kỷ Trần-Tư - http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_nguyen-thu-tram8406/nguyen-thu-tram_xin-dung-lang-quen-tnct-tran-tu.htm

10/ Working Group on Arbitrary Detention  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site