lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Phật Giáo Hòa Hảo | Đơn Khởi Kiện Thích Thiện-Huệ

phật giáo hòa hảo truyền thống

Đồng Tháp, ngày 21/5/2013

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/v Tăng sinh Thích Thiện Huệ Khóa IV
(1997-2001) thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.
Đã viết Luận Văn Tốt Nghiệp mang nội dung vi phạm quyền
Tự Do Tín Ngưỡng Tôn Giáo, xúc phạm danh dự, phẩm hạnh
Đức Giáo Chủ PGHH, xuyên tạc giáo lý  PGHH và mạ lỵ toàn thể tín đồ PGHH. Được thông qua chữ ký Hội đồng
Điều hành Học viện Khóa IV xét duyệt “Đạt yêu cầu”.)

Kính gởi:  - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
                    - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
   
Đồng kính gởi:- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TP.HCM
                         - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TP.HCM
   - UBMTTQ/TW/VN tại HÀ NỘI.
   - BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ tại HÀ NỘI.
   - HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TW/PGVN tại HÀ NỘI.
   - UBMTTQ/TW/VN tại TP.HCM.
   - HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TW/PGVN tại TP.HCM.

Nguyên đơn (Người khởi kiện):

Họ và tên :Nguyễn Châu Lang, sinh năm 1956
Thường trú: 489 ấp Tân An, xã Tân Bình, Châu Thành – Đồng Tháp.
Điện thoại: 0939.600138

Là tín đồ đạo Phật Giáo Hòa Hảo (Đủ tư cách theo qui định tại Điều 3 điểm 9 trong Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo số 21/2004 PL-UBTVQH 11 ngày 18/6/2004)

Nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực hiện thường xuyên nếp sống riêng theo Giáo lý, giáo luật của Tôn giáo mà mình tin theo”.

Bị đơn (Người bị kiện):

Họ và tên: Nguyễn Văn Huệ có pháp danh Thích Thiện Huệ.
Thường trú: Chùa Phú Thạnh cổ tự .
Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc, Tỉnh An Giang.

Là tăng sinh khoá IV (1997- 2001) Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP/HCM .

Họ và tên người có quyền và nghĩa vụ liên quan sau:

1/. Giáo sư Minh Chi là giáo sư hướng dẫn tăng sinh.
Địa chỉ đơn vị nơi công tác:Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP/HCM.

2/. Hòa thượng Thích Giác Toàn phó viện trưởng, thay mặt Hội đồng học viện khóa IV/HVPGVN tạiTP/HCM.

Địa chỉ đơn vị nơi công tác: Học viện Phật giáo Việt Nam tạiTP/HCM.

Thưa quí Viện, quí Tòa.

- Căn cứ theo điều 70 Hiến pháp nước CH XH CN VN Ban hành ngày 15/4/1992.
“Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật .Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ.Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

- Căn cứ vào Điều 1, 2, 4, 5, 8, 9 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (của UBTV Quốc Hội 18/6/2004)

Trong đó Điều 1 qui định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.

Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”.

- Căn cứ vào các điều 5, 9, 37, và điều 47 Bộ luật Dân sự 2005 (Quốc hội khóa XI kỳ hợp thứ 7)
Trong đó có:
Điều 5:   “Nguyên tắc bình đẳng”
Điều 9:  “Nguyên tắc tôn trọng bảo vệ quyền Dân sự”
Điều 37: “Quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm, uy tín”
Điều 47: “Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo”
- Căn cứ theo Bộ luật hình sự, sửa đổi bổ sung 2009 (Quốc Hội Khóa XII kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2009).
Trong đó có:
Điều 121: “Tội làm nhục người khác”
Điều 122: “Tội vu khống”
Điều 129: “Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

- Căn cứ theo Hiến Chương Phật Giáo Hòa Hảo
(Chứng minh tư cách pháp nhân của Đạo PGHH)

Thưa quí Viện và quí Tòa.

Căn cứ theo các điều khoản được pháp luật qui định nêu trên, và các chứng cứ vi phạm trong bản sao luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ.(Có hồ sơ đính kèm)
Nay tôi làm đơn khởi kiện người vi phạm chính là tăng sinh Thích Thiện Huệ, tục danh là Nguyễn Văn Huệ MSSV A 4051 Khóa IV (1997-2001) thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Ngoài ra còn có những người liên quan đã ký tên nhận xét và duyệt xét tập luận văn tốt nghiệp, Đề tài: Thực chất của đạo Hòa Hảo do tăng sinh Thích Thiện Huệ thực hiện sau:

1/. Giáo sư Minh Chi hướng dẫn đã nhận xét:

Luận văn đạt yêu cầu về công phu nghiên cứu và sưu tầm tài liệu. Nên tránh phê phán các tôn giáo khác với lời lẽ nặng nề” có chữ ký tên.

2/. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM thay mặt Hội đồng điều hành khóa IV xét duyệt “Luận văn đạt yêu cầu” TP.HCM ngày 19/6/2001 có chữ ký tên.

Thưa quí Viện và quí Tòa.

Sau khi đọc kỹ tập luận văn nêu trên, nhận xét ban đầu của chúng tôi là: Toàn bộ nội dung tập luận văn tốt nghiệp, đề tài: Thực chất của đạo Hòa Hảo của tăng sinh Thích Thiện Huệ dầy 57 trang, 2 chương có mục lục ghi rõ từng đầu đề xuyên tạc với luận điệu bôi nhọ vô căn cứ, bằng kiến thức sai trái, đố kỵ, qui chụp, vu khống, thái độ hằn hộc kiêu căng, lời lẽ chửi mắng hết sức nặng nề xúc phạm thanh danh Đức Giáo Chủ PGHH, xuyên tạc giáo lý PGHH, khinh miệt toàn thể tín đồ PGHH và phủ nhận tư cách pháp lý của đạo Phật Giáo Hòa Hảo vốn đã được Ban Tôn Giáo Chính Phủ ban hành từ năm 1999 và Hiến chương năm 2004.

Trong luận văn có nhiều đoạn vi phạm Hiến Pháp 92, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Bộ luật dân sự và Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN được y lặp đi lặp lại nhiều lần hết sức cố ý.

Chúng tôi xin trích nguyên văn những vi phạm pháp luật trong bài luận văn tốt nghiệp của tăng sinh T.T. Huệ như sau:

1/. Trang (3): Tăng sinh viết “Đạo Hòa Hảo một hình thức Tôn giáo pha tạp”.

Đây là đầu đề lớn Chương I khởi động tiến trình miệt thị tôn giáo khác, sau đó THuệ ra sức tập trung diễn giải: công kích, đả phá , bài xích, vu khống... dàn trải xuyên suốt toàn bài luận văn gây chia rẽ và thù địch nặng nề với PGHH. Câu mào đầu này đã vi phạm Điều 1 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo “Tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”và điều 70 Hiến pháp.

2/. Trang (8): TTHuệ viết “Tuy nhiên theo chúng tôi, chúng ta không nên dùng danh từ Phật giáo trong Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì tôn giáo này:

Thứ nhất: Nó không phải là một tông phái Phật giáo.

Thứ hai: Tư tưởng của nó không mang tính Phật giáo, tức không phù hợp với những lời Phật dạy. Do đó, nếu chúng ta dùng đạo này với danh từ Phật giáo ắt hẳn sẽ gây ngộ nhận cho nhiều người rằng đây là một tông phái Phật giáo”.

Đoạn này TT Huệ phủ nhận và cắt xén danh xưng đạo PGHH, xâm hại sự toàn vẹn danh thể tôn nghiêm một tôn giáo có pháp nhân, đồng nghĩa với sự bất đồng quyết định của Ban Tôn Giáo Chính Phủ cấp pháp nhân cho PGHH. Y đã vi phạm điều 70 Hiến Pháp 92 và bất tuân Ban Tôn Giáo Chính Phủ.

3/. Cũng trong Trang (8) Nội dung Giáo lý, TTHuệ viết:

“……Mà hầu như toàn bộ giáo lý của Đạo này, nói chung đều là sự vay mượn lẫn lộn, thiếu trung thực, thiếu sáng tạo từ những tư tưởng của Tôn giáo khác….cho nên lập trường tư tưởng của Tôn giáo này không có chỗ đứng”.

Đoạn này TT Huệ đã trắng trợn xuyên tạc vu khống cố tình xâm hại giá trị phẩm chất và địa vị tinh thần tôn quí của một tôn phái Phật giáo Dân tộc có nền giáo lý đặc thù độc lập, sáng tạo, rất phù hợp cho nhu cầu vãn hồi đạo Nhân và chấn hưng đạo Phật trong giai đoạn tam Giáo suy đồi trong thời Pháp thuộc. Việc kế thừa tinh lý : Đạo Phật, Lão, Khổng... là qui luật hóa chúng tất yếu của các đấng siêu nhân dùng phương tiện rộng độ quần sanh cho phù hợp căn cơ, thích ứng thời kỳ. Dù Phật ba đời cũng không ra ngoài ảnh hưởng ngũ thừa Phật giáo, Tam giáo qui nguyên, đâu riêng gì PGHH.

Đức Huỳnh Giáo Chủ viết giáo lý thoát ly văn tự kinh điển có tính sáng tạo khế cơ thì TTHuệ cho là không giống lời Phật dạy. Ngài diễn đạt giáo lý y trong kinh văn cổ xưa thì y cho rằng vay mượn lẫn lộn ...không chỗ đứng.

Quả thật y là người tật đố quá khích, cố tâm phá hoại uy tín đạo PGHH đến cùng.

Điều này TT Huệ vừa vi phạm Hiến Pháp 92 vừa vi phạm Điều 122 “Tội vu khống”.

4/. Trang (10) với 2 câu giảng rất khiêm tốn nhân từ của Đức Huỳnh Giáo Chủ:

“Khùng vâng lịnh Tây Phương Phật Tổ
Nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ”

Hai câu hồng ân Thánh lịnh trên là một thông điệp từ bi báo tin lành cho cư dân Nam kỳ Thánh địa, chẳng hề đụng chạm kẻ tăng người tục ở trần gian, ấy vậy mà TT Huệ thẳng thừng miệt thị xúc phạm rất thô lỗ đối với Đức Giáo Chủ PGHH và sỉ vả Đức Phật Di Đà là bất công.Tin hay không tin luật pháp nào có ép, cớ gì y phải chửi mắng Phật Thần cho mắc khẩu nghiệp và phạm pháp quốc gia. Bằng thái độ hằn hộc y viết:

“Theo tôi Đức Phật mà Huỳnh Phú Sổ {HPS} vừa diễn tả là một Đức Phật bất công…..ở điểm này ông đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, trong Phật giáo chưa từng xảy ra…HPS tự cho mình là Thánh nhân từ cõi lạc bang xuống đây dạy Đạo cũng đồng nghĩa với quỉ ma xưng Phật”

Phật sai Bồ tát lâm phàm mở Đạo, mắc phải tội gì mà y chửi như “tát nước”. Xưa nay ở cõi Diêm Phù Đề này Phật chưa từng giáng thế hay sao  mà y cho rằng chưa từng xảy ra ?TT Huệ là kẻ xuất gia mà quá hung hăn cao ngạo nên đã mù quáng vi phạm Điều 129 luật Hình sự và Hiến pháp 92. Điều 121.(làm nhục người khác).

5/. Trang (11) Nhằm xiển dương pháp môn Tịnh Độ để cảm hóa chúng sanh bằng những câu luận giải êm đềm ngọt dịu, Đức Huỳnh Giáo Chủ diễn tả đúng theo lời thuyết pháp của Đức Thích Ca qua hình thức phổ thơ sau:

(….) “Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh độ
Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh
Nếu như ai cố chí làm lành
Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc
Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật
Dù tiên, phàm, ma quỉ, súc sanh
Nếu nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành
Được cứu cánh về nơi An Dưỡng. (…)

TT Huệ hiểu sai Thánh ý, cho rằng Đức Thầy chúng tôi viết không đúng rồi y ngông cuồng đả kích, vu khống bằng ngôn từ thô lậu, hỗn láo chửi rủa sau:

“Điều đó chứng tỏ HPS là người thích nói: Nói như vẹt, nói không suy nghĩ, không căn cứ…Đã tạo nên những lỗi lầm không thể dung thứ…”. Đức Huỳnh Giáo Chủ nhắc lại lời ý của Phật Tổ trung thành như vậy mà y cho rằng không căn cứ, ví như vẹt, còn ngông cuồng ra oai buộc tội  Phật thần nặng đến mức y “không thể dung thứ”trong  đó có cả Đức Thích CA cũng bị oan tình (Vì cả hai Ngài dạy không trúng ý của Huệ ).

Rồi đây trước phiên Tòa ai sẽ không dung thứ cho ai ? Đề nghị hòa thượng Thích Giác Toàn nhận xét đúng sai có “đạt yêu cầu” hay không ? trước khi Tòa phán quyết .

Đoạn hồ đồ nầy TT Huệ đã xúc phạm nghiêm trọng Đức Giáo Chủ PGHH và vu khống xấc xược, nên y đã phạm Điều 121{Tội làm nhục người khác}; Điều 122 (Tội vu khống) Điều 129 (Tội xâm phạm...quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo) Bộ luật hình sự.

6/. Trang (16) TT Huệ đã vu khống ,chửi mắng nặng nề Đức Giáo Chủ PGHH như sau: “….Nhưng chúng ta không thể chấp nhận thái độ ngang ngược mang tính bất lương của ông khi ông cố tình lý giải sai lệch chánh tinh tấn trong Bát Chánh Đạo
(Đoạn này chúng tôi đã có phản biện kỹ trong thư phản đối .) Trong lịch sử Phật giáo, cả 33 đời Tổ nối truyền việc diễn giải kinh pháp trên văn tự không hề rặp khuông, lặp lại, kể cả bố cục thứ lớp đều tùy căn cơ ,thời kỳ mà thái dụng cho thích trung, mới có thể tránh cho Phật ba đời không bị oan ức. Thế nên việc truyền thừa chân lý của Phật chỉ có bậc đắc đạo mới lĩnh hội đầy đủ sứ mạng thiêng liêng ấy. Vấn đề Đức Huỳnh Giáo Chủ thay đổi thứ tự, thay tên gọi mục chánh tin tấn cho thích hợp với thời đại văn minh vật chất, chứ không xa rời mục đích giải thoát của bát chánh đạo. Sự so sánh giữa phái vô thần luận với phái duy tâm hữu thần luận ,nhằm cho thấy hai nguồn triết lý ấy luôn đối lập nhau về mặt tư tưởng, đó là sự thật hiển nhiên trong lịch sử đã có từ thời Đức Phật Thích Ca . Đức Thầy giải thích rõ thực trạng tâm lý con người của bao thời đại, không nhằm chỉ trích riêng ai, với mỹ ý khuyến tấn tín đồ giữ vững niềm tin theo trường phái căn gốc của kẻ tu hành. Viết đúng sự thật cho là ngang ngược, còn hiểu sai sự thật, nịnh hót là xuôi thuận sao? Vạch chỉ cho tín đồ tránh tội được phước là bất lương sao?Làm cho người khác lầm lẫn chao đảo là nhân từ chăng? Với thái độ sai lầm ,mắng chửi ngạo mạn trên, một lần nữa TT Huệ đã vi phạm các điều:Điều 121, Điều 122 và Điều 129 Bộ luật Hình Sự và Điều 37 Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Bộ luật dân sự 2005.

7/. Trang (30) TTHuệ đã vu khống rằng: “Không giống các Tôn Giáo khác, đạo Hòa Hảo không có các điều luật hay giới điều nhằm răn cấm những điều sai trái…Chính vì thế người tín đồ Hòa Hảo có quyền làm những chuyện sai trái nhất vẫn không phạm tội với Đạo. Chẳng hạn trong điều răn thứ 5 HPS dạy: “…Không nên sát sanh hại vật…” thế mà người tín đồ Hòa Hảo khi sát nhân lại không hề bị kết án, trái lại họ còn được khuyến khích để sát vì việc này phù hợp với tinh thần của Đạo…

Khi những người Hòa Hảo bước theo gót Mohamet, quyết dùng thanh gươm đi truyền đạo…Vì thế những lời khuyên trên chỉ là hình thức che mắt thế gian của HPS nhất là đối với Tôn giáo khác”.

Đoạn ác ý, chụp mũ,vu khống,nhục mạ,buộc tội không căn cứ trên TT Huệ đã một lần nữa cố ý xâm hại thuộc tình tiết tăng nặng khi phạm tội đối với : Đức Giáo Chủ,giáo lý,giáo luật và toàn thể tín đồ PGHH , ngoài ra còn xúc phạm đạo Hồi. Tông phái Phật giáo nào cũng đều có giới răn, cũng chỉ khuyên nhắc môn đồ tự giác giữ gìn thôi, Đức Thích Ca cũng chỉ răn cấm chừng mực ấy thôi, chứ đâu có lần nào kết án nghịch đồ phạm trai phá giới.Đối với Phật giáo tự sám hối là chính. Khi môn đồ phạm phải sát nhân là thuộc quyền trừng trị của luật pháp, tôn giáo không thể xen vào, xưa nay đều như thế .Khi nước nhà bị xâm lấn, nhà tu tham gia kháng chiến , hoặc tự vệ tôn giáo chính đáng là hợp đạo lý ,hợp luật pháp.Đạo nào cũng vậy,kể cả thời bình mà các nhà sư còn chưa rời khỏi chính trường,trừ khi hèn nhác mới trốn nghĩa vụ.PGHH chưa từng dùng gươm kề cổ buộc ai tu.Đức Hùynh Giáo Chủ cho phép tín đồ tự do xin ra khỏi đạo nếu không thể giữ được luật giới của đạo. Nếu lời khuyên là sự che mắt thế gian thì Đức Thích Ca cũng bị chỉ trích..  Đoạn văn ác ý trên cho thấy TTHuệ đã vi phạm hầu hết các điều khoản luật pháp đã căn cứ ở phần đầu ( Hiến pháp,Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Bộ luật hình sự,Bộ luật dân sự ). Trong đó, Điều 8 của pháp lệnh tín ngưỡng Tôn Giáo ở Điểm 1 và 2 có nêu (về tội phá hoại chia rẽ Tôn giáo, xúc phạm danh dự ,nhân phẩm người khác).

8/. Trang (40) TT Huệ viết: “xét cho cùng HPS vẫn là một nhà thông thái của một đám người dốt nát đang tôn xưng ông là Giáo Chủ, một Giáo Chủ kiêu căng, khoác lác hay lòe đời bằng một mớ kiến thức rơm rác do học lóm mà được”.

Lời lẽ trên hết sức thiếu giáo hóa,dù T.Huệ được đào tạo 4 năm trong học viện PGVNtại TP/HCM.Giáo sư nào hướng dẫn cho y “đạt yêu cầu” như thế. Hòa thượng nào trong HĐ/ĐHHVchấm đậu cho tăng sinh mất hạnh nết đi du học Ấn Độ .Đề nghị Tòa án xem xét nghiêm túc hệ thống giáo dục của Học viện PGVNtại TP/HCM. Luật pháp nào cho phép y mắng 7triệu tín đồ PGHH là dốt nát? Chỉ trích Phật là kiêu căng, vu khống đức độ từ bi là khoác lác, giáo lý chân truyền được truyền bá khắp năm châu ,hiển bày trí tuệ Thánh Hiền y miệt thị là lòe đời, rơm rác. Tỏ ngộ tự tánh Phật, y cho rằng học lóm . Vậy thêm một lần nữa, sự hỗn láo chửi mắng ngông cuồng xấc xược của kiêu sinh T.Huệ đối với Đức Giáo Chủ và 7triệu tín đồPGHH ngày càng quyết liệt hơn. Điều đó đủ khẳng định T.Huệ đã ngoan cố vi phạm có dấu hiệu tăng nặng Điều 70 Hiến Pháp 92; Điều 122 tội vu khống; Điều 129 tội xâm phạm quyền Tự do tín ngưỡng Tôn Giáo và vi phạm Điều 1, 5, 8 pháp lệnh tín ngưỡng Tôn Giáo rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng vì đã lặp lại nhiều lần câu chửi rủa và xâm hại danh dự nhiều người hết sức ngoan cố, gây hậu quả to lớn.

9/. Trang (45) Do đã áp đặt vu khống xuyên tạc khá đầy đủ ác ý như mong muốn và đã chửi mắng xài xễ cũng đủ mang khẩu nghiệp “Đọa tam đồ” bất kể tội lỗi ,xem như “Hạ mục vô nhân”  ,nên gần cuối bài  y đã thắm mệt, cụt lý không thể chửi tiếp , y tạm dừng để chỉ nhấn mạnh cho mọi người nên nhớ(trong đó có Ban Tôn Giáo Chính Phủ) bằng câu tuyên bố  không ngần ngại rằng:“….Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta cũng có thể thấy được rằng giữa Giáo lý đạo Hòa Hảo với những lời Phật dạy hoàn toàn khác nhau, nếu không nói là chống trái. Do vậy chúng ta cũng không phải ngần ngại….mà có thể tuyên bố ngay rằng Hòa Hảo không phải là một tông phái Phật Giáo”

Ban tôn giáo Chính phủ ban hành pháp nhân cho PGHH một lần là đủ tư cách pháp lý, nhưng THuệ  lại bất tuân ngông cuồng phủ nhận và tướt đoạt quyền ấy của PGHH đến10 lần mà vẫn còn hằn hộc ấm ức ! Điều này cho thấy với thói hung hăn tật đố, một lần nữa y công khai bất đồng với quyết định ban hành tư cách pháp nhân cho PGHH của Ban Tôn Giáo Chính Phủ và ngang nhiên vi phạm Hiến Pháp 92, Pháp lệnh tín ngưỡng Tôn giáo rất nhiều lần.

Đề nghị Viện kiểm sát và Tòa án xem xét nghiêm trị tăng sinh còn nhiều thói tục trần thô lỗ Nguyễn văn Huệ cho đúng người, đúng tội hầu chấn chỉnh Thanh quy học viện và giữ gìn kỷ cương phép Nước.

10/. Trang (56) Tuy đã nhiều lần tuyên bố PGHH không phải là tông phái đạo Phật ,y vẫn không cam tâm và rất cố tình đeo đuổi ý đồ loại bỏ tính pháp lý của PGHH cho bằng được, dù vẫn biết lòng thù địch hèn hạ đó phải vi phạm pháp luật là điều trước nhứt ! Tuy vậy y vẫn kết luận: ‘Tóm lại đạo Hòa Hảo, thực chất tư tưởng của nó không mang tính Tôn giáo….cho nên chúng ta có thể kết luận rằng đạo Hòa Hảo không phải là một Tôn giáo

Qua những lời viết thể hiện bản chất hẹp hòi, đố kỵ, thù địch bằng sự ngông cuồng khẳng định, kết luận và tuyên bố nhiều lần rằng: “Hòa Hảo không phải là một Tôn Giáo”, phải chăng TT Huệ cho rằng Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã quá sai lầm khi công nhận Tư cách pháp nhân cho Phật Giáo Hòa Hảo, nên buộc lòng y phải lớn lối đại diện cho Học viện PGVN tại TP.HCM dùng tính pháp lý của bài “Luận văn tốt nghiệp”được hòa thượng Thích Giác Toàn phê duyệt “đạt yêu cầu” làm chỗ dựa cần thiết để công khai thóa mạ, xuyên tạc, vu khống và nhiều lần tuyên bố phủ nhận “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo không phải là một tôn giáo”, nhằm sửa sai Ban Tôn Giáo Chính Phủ chăng?. Đề nghị quí Viện,quí Tòa xem xét.

11/. Trang (56) Ở trang chót phần diễn giải chương II bài luận văn tốt nghiệp, TT Huệ sợ rằng mọi người không tin, không nhớ hoặc không thể thuyết phục được ai xu hướng theo ý đồ bất chính  của kẻ có đầy tham vọng tranh giành quyền độc bá ,thiển kiến cá nhân. Nên đoạn kết TT Huệ một lần nữa kết luận quả quyết phủ nhận và vu khống: “Thực chất của Đạo Hòa Hảo không phải là một Tôn Giáo, nó là một tổ chức chính trị đúng nghĩa” nhằm giải thích rõ lời tựa.

Nếu đúng như lời THuệ: “Hòa Hảo là một tổ chức chính trị đúng nghĩa” sao 38 năm qua tổ chức “chính trị Hòa Hảo” này không hề hoạt động, cũng không có kết nạp đảng viên nào mà số lượng người Hòa Hảo ngày càng tăng một cách tự nhiên mới lạ ! Thế giới này có “tổ chức chính trị đúng nghĩa” nào huyền thoại như thế không?Nếu không phải do hiệu quả phi phàm từ nền giáo lý chân truyền Phật giáo Hòa Hảo, xuất phát từ một tông phái Phật giáo dân tộc chính thống do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng hồi Ngài vừa 20 tuổi khi có đủ trí tuệ của bậc “Sinh nhi tri”.Trên thế giới này gần ngàn năm qua có được bậc siêu phàm thứ hai nào như thế không để nhân loại chiêm bái ?Thế mà T.Huệ cả gan chửi mắng Phật thần , là tu sĩ được đào tạo từ học viện PGVN tại TP/HCM lại tỏ ra thiếu giáo hóa như thế ư! !Lời tuyên bố thẳng thừng bất kể hậu quả “Tâm đắc” nhất của y nêu trên, nếu không phải là lời đính chính sửa sai cơ quan quản lý Tôn Giáo, thì quả thật TT Huệ đã trở thành can phạm phỉ báng quyền Tự do tín ngưỡng Tôn Giáo đối với PGHH và tội ấy sẽ trở nên nghiêm trọng , đặc biệt nghiêm trọng vì đã được TT Huệ lặp lại nhiều lần, khai thác đến tối đa với luận điệu bài xích vô cùng cực đoan thù địch đối với Đức Giáo Chủ, Giáo lý và toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, gây hậu quả to lớn cho nhiều người, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín Phật giáo Việt Nam, phá hoại chính sách Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Tôn Giáo của Nhà nước.

Căn cứ  qua các điều khoản luật pháp qui định và phần trình bày các chứng cứ vi phạm của tăng sinh TT Huệ. Chúng tôi đi đến kết luận: Nội dung tập luận văn tốt nghiệp của tăng sinh Thích Thiện Huệ khóa IV (1997-2001) thuộc Học viện PGVN tại TP.HCM đã vi phạm hầu hết các điều khoản theo luật pháp qui định về Tự do tín ngưỡng Tôn giáo và phạm một số điều luật Dân sự - Hình sự của nước CHXHCNVN như sau:

1/. Vi phạm Điều 70 Hiến Pháp 92 nước CHXHCNVN

2/. Vi phạm các Điều 1,2,4,5,8,9 và Điều 15 Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (UBTV Quốc hội ngày 18/6/2004)

3/. Vi phạm các Điều 5,9,37 và Điều 47 Bộ luật dân sự 2005 (Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 7)

4/. Vi phạm  các Điều:
121 (Tội làm nhục người khác)
122 (Tội vu khống)

129 (Tội xâm phạm quyền….Tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân) Của Bộ luật hình sự, sửa đổi, bổ sung 2009. (Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 ngày 19/6/2009) Trong phần cuối của Đơn Khởi Kiện, chúng tôi đề nghị quí Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và quí Tòa án nhân dân An Giang mở phiên Tòa xét xử công khai về hành vi phạm pháp của tăng sinh Thích Thiện Huệ theo đúng tinh thần pháp luật nghiêm minh.Thể hiện tinh thần bảo hộ tôn giáo ,nhằm minh định tính công bằng, bình đẳng và hiệu lực của nền Pháp chế Nước nhà.

Ngoài ra, đối với hai nhân vật có liên quan ký tên nhận xét và xét duyệt trong tập luận văn tốt nghiệp của tăng sinh TTHuệ đã góp phần hợp pháp hóa (chấm đậu bằng cử nhân đủ điều kiện cho tăng sinh du học Ấn Độ ) khiến bài luận văn phạm pháp thành bằng cấp cử nhân hợp pháp . Vậy hai ông phải chịu trách nhiệm pháp luật  thế nào về lời phê và chữ ký tên trước Tòa với tư cách một là giáo sư hướng dẫn và một là phó Học viện, cả hai đều là thành viên trong Học viện PGVN tại TP/ HCM. Đề nghị quí Viện, quí Tòa xem xét.

Đề nghị hướng giải quyết khắc phục:

1/. Đề nghị quí Viện quí Tòa triệu hồi tăng sinh TT Huệ về nước để trực tiếp tham dự phiên Tòa.

2/.Nếu bị Tòa án xét xử có tội TTHuệ phải công khai nhận lỗi trước Tòa về hành vi xúc phạm nghiêm trọng Đức Giáo Chủ PGHH, xuyên tạc Giáo lý nhục mạ tín đồ PGHH bằng lời nói và bằng văn bản nhận lỗi(được ghi hình và ghi âm đầy đủ) và bồi thường danh dự.

3/. Đề nghị Tòa án công bố vô hiệu hóa tập luận văn tốt nghiệp đề tài “Thực chất Đạo Hòa Hảo” của Thích Thiện Huệ và đề nghị Tòa án thu hồi bằng tốt nghiệp cử nhân xuất phát từ tập luận văn tốt nghiệp của TT Huệ và đình chỉ khóa du học Ấn Độ của y.

4/. Đề nghị quí Viện quí Tòa truy cứu trách nhiệm hình sự đối với TTHuệ theo pháp luật qui định.

5/. Đề nghị quí Viện quí Tòa yêu cầu Học viện PGVNtại TP/HCM ra công văn xin lỗi Ban Phụng Tự Tổ Đình PGHH, BTS/TW/PGHH và toàn thể tín đồ PGHH .

Trong khi chờ đợi quí Viện quí Tòa xét xử, xin nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của chúng tôi.

Kính đơn

Cư sĩ: Nguyễn Châu Lang

Nơi nhận để biết:

- UBMTTQVN các tỉnh, TP:
(An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long,
Hậu Giang, TP.Cần Thơ, Tiền Giang,
Long An, Cà Mau, Kiên Giang)

- BTS/TW/GH/PGHH 10 Ban Đại Diện
PGHH tỉnh và TP.

- HVPGVN tại TP.HCM

Hồ sơ đính kèm gồm:

1/.Bản sao tập luận văn tốt nghiệpcủa Tăng sinh Thích Thiện Huệ khóa IV (1997- 2001) HVPGVNtại TP/HCM.(bị đơn).

2/. Tập hồ sơ gồm: (Thư phản đối luận vănTTHuệ, Kháng phúc đáp thư, Bản đề nghị, Khẩn nghị thư của Nguyễn châu Lang.) (nguyên đơn).

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc-Lâm Yên-Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site