lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

- Quan Làm Báo: Hồ Sơ Bố Già Nguyễn Đức Kiên Trước Và Sau Khi Bị Bắt

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

- Cờ Vàng 2 Thế-Kỷ Chống Lại Vua Quang-Trung - 2 Thế-Kỷ Của Thất Bại - Nguyễn-Bình

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

- Lịch Sử Vua Trần-Nhân-Tông - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo

- Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

- Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Điện-Toán - Tin-Học:

- Computer Security - An-Toàn Điện-Toán An-Toàn Lướt Web - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Ebooks Hồi-Ký Nguyễn-Đăng-Mạnh

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

- The Emperor Nhan Tong And The Truc Lam School 1

- Four Vietnamese Military Geniuses - Nguyen Van Tin

- Quatre Génies Militaires Vietnamiens - Nguyen Van Tin

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

lichsuvietnam: Đại-Họa Mất Nước

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

- Từ Trúc-Lâm Yên-Tử Đến Bình-Ngô Đại-Cáo - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên-khảo 

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

- Dân Oan Khiếu-Kiện Về Dự Án "Trùm Sò Thế-Kỷ 21"

- Công-an và Bộ-đội biên-phòng Nghệ An thông đồng bán phụ nữ sang Trung Quốc - Nữ Vương Công Lý

- Thư Tố Cáo Các Ông Nông-Đức-Mạnh - Nguyễn-Tấn-Dũng - Hoàng-Trung-Hải Nguyễn-Minh-Triết - tác-giả Lê-Anh-Hùng

- Đơn Khiếu Nại Gởi Các Ông Nguyễn tấn Dũng và Nguyễn minh Quang - các tác-giả Châu-Thị-Hoa, Thạch-Liên, Bùi-Thị Lan-Thi

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

- Tình-Hình Nhân-Quyền Trên Thế-Giới Năm 2011

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

- Hành Tung Bí-Ẩn Của Một Nhà Sư Bài 4 - Lữ-Giang 

- Hành-tung bí-ẩn của một vị sư Bài 3 - Lữ-Giang

- Thích minh-châu Là Ai? - Liên-Thành

- Thích Minh-Châu: Khi chính-trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành-tung bí ẩn của một nhà sư Bài 1 - Lữ-Giang

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

- Ebook Nửa Đường Gẫy Cánh - Đỗ-Quốc Anh-Thư

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Hoà-Thượng Thích-Tâm-Châu: Việt-Nam Cần Có Cách-Mạng Nhung

VanHoaNBLV phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới về vấn đề Cách Mạng Hoa Nhài liên hệ đến tình hình Việt nam. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại chùa Bát Nhã thuộc thành phố Santa Ana, Nam California Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 03 năm 2011.

Thực hiện video clip http://noigio.blogspot.com

Tuyên-ngôn

Các phái-đoàn Thành-Viên của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới họp đại-hội Thường-niên năm 2011 tại Tổ-đình Từ-Quang Montreal Canada, trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng 7 năm 2011, sau khi duyệt xét hiện tình đất nước, đã thảo luận và công-bố bản Tuyên-ngôn sau đây.

Xét rằng:

1- Chế-độ độc-tài tham-nhũng tại một số quốc-gia Bắc Phi gây ra sự nghèo đói, bất công, đã là nguyên-nhân chính của các cuộc nổi dậy tự phát để chống bạo-quyền, qua phong-trào Cách-mạng Hoa Nhài, được sự ủng-hộ của những người yêu chuộng tự-do trên Thế-Giới;

2- Trung-cộng - sau khi xâm-chiếm một phần lãnh-thổ và lãnh-hải của nước ta với sự đồng-lõa của nhà cầm-quyền cộng-sản Việt Nam - đã ngày càng lộ rõ tham-vọng bành-trướng bá-quyền với bản đồ hình Lưỡi bò 9 điểm trên vùng Biển đông, vi-phạm hải-phận các nước láng giềng và hải-phận quốc-tế, tạo nên tình-trạng tranh-chấp đa quốc-gia, đe dọa an-ninh vùng đông Nam Á -Châu;

3- Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam đã nhiều lần tỏ rõ thái-độ khiếp-nhược, không dám có phản-ứng thích-đáng để bảo-vệ lãnh-hải khi tàu Trung-cộng ngang nhiên vi-phạm hải-phận, cắt cáp, bắn giết, giam cầm ngư-dân; trong khi các nước láng-giềng đã có những phản ứng quyết-liệt trước sự gây hấn của Trung-cộng tại Biển đông;

4- Nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam vẫn tiếp-tục cõng rắn cắn gà nhà qua việc mở cửa ngõ để đón kẻ thù phương Bắc xâm nhập lãnh-thổ quốc-gia, ngụy-trang dưới những hình-thức dân-sự, kinh-tế, du-lịch, đầu-tư, xây đô-thị Tàu và nhiều mánh-khóe tinh-vi, thâm-độc khác;

5- Tuổi trẻ Việt-Nam, trong và ngoài nước, nhận thức được nguy-cơ đồng-hóa của kẻ thù truyền kiếp, đã đứng lên đề-xướng công cuộc chống Trung-cộng xâm-lược qua các cuộc biểu-tình tại Saigon, Hà-Nội, Hải-Phòng và nhiều đô-thị khác trên Thế-Giới.

Do những nhận xét trên, các đại-biểu đồng-thanh. Quyết-nghị:

1- Triệt-để ủng-hộ mọi cuộc cách-mạng có mục-đích đem lại tự-do và nhân-quyền;

2- Cực-lực phản-đối và tố-cáo trước công-luận toàn Thế-Giới tham-vọng bá-quyền, bành-trướng đế-quốc của phương Bắc mà dân-tộc Việt Nam từ hơn 20 thế kỷ qua đã là nạn-nhân;

3- Trân-trọng thỉnh cầu Liên-Hiệp-quốc và các quốc-gia tự-do khẩn-cấp can-thiệp để giải-quyết các cuộc tranh chấp tại Biển đông một cách hòa-bình hầu tránh những đổ máu, tàn hại sinh-linh nhiều nước;

4- Mạnh-mẽ tố-cáo và nghiêm-khắc lên án hành-vi mãi-quốc cầu-vinh của nhà cầm-quyền cộng-sản Việt-Nam, trước dã-tâm xâm-lược của kẻ thù truyền kiếp; đồng thời khẩn-thiết kêu gọi lòng ái-quốc của toàn dân Việt, trước nguy cơ mất nước và bị đồng-hóa của giòng giống Lạc-Hồng; can-đảm đứng lên nhận lãnh trách-nhiệm giải-thể chế-độ cộng-sản để xây-dựng lại một nước Việt Nam thịnh-vượng, thật-sự có tự-do, dân-chủ;

5- Nhiệt-liệt tán-dương lòng yêu nước của Tuổi trẻ Việt Nam, đã vượt thoát áp-lực tuyên truyền lừa bịp, mị dân của đảng cộng sản để dũng-cảm đứng lên nhận-lãnh trách-nhiệm tiên-phong, mở đường cho công cuộc chống nguy cơ xâm-lăng, đồng-hóa dân Việt của Hán-tộc. Mãnh liệt tin tưởng vào tinh-thần tranh đấu chống nội thù, ngoại xâm của Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng cao, để huy-động toàn-dân trong công cuộc cứu nước, chống xâm-lăng, noi gương anh dũng của tiền-nhân.

Làm tại Montreal, Canada ngày 17 tháng 7 năm 2011.
Các đại-biểu đồng ký tên

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site