lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ-Sơ Hoàng-Sa Trường-Sa Và Chủ-Quyền Dân-Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

CHƯƠNG II. HÌNH ẢNH CÁC ĐẢO BỊ TRUNG CỘNG CHIẾM ĐÓNG

...

2. QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

TỔNG QUÁT: Vài hàng về Trường Sa

...

D. CHÚ GIẢI:

...

a) Vì phản ứng của Sinh Viên ở trên, mà nhà cầm quyền Văn Xương (tỉnh Hải Nam) tuyên bố rằng họ không có chương trình thiết lập huyện Tam Sa, vì đây là vấn đề quốc tế, có tranh chấp với ngoại quốc (Việt Nam). Ngay sau đó, thừa dịp có sự lúng túng của lãnh đạo TC, VC cho Ủy Ban Nhân Dân Nha Trang tuyên bố chống lại dự án trên để che dấu sự hèn nhát của mình và lại còn gỡ “thể diện” vì tội bán nước. Dân tộc Việt phải ghi nhận sự sáng suốt và lòng dũng cảm của thanh niên và sinh viên, các nhà báo về việc này. Vì biểu lộ lòng dũng cảm đó mà họ bị đảng CSVN săn đuổi, đe dọa, bắt bớ, đàn áp suốt trong những tháng qua từ lúc huyện Tam Sa được thành lập từ cuối tháng 11-2007, cho tới khi đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh được rước tại Sàigòn hôm 29 tháng 4, 2008. Cho đến nay, có người còn bị tù.

b) Trong một hệ thống độc tài toàn trị như TC hay VC, thì không bao giờ có được một cơ quan hành chánh cấp thấp như Hải Nam, chống lại lệnh cấp cao nhất trong hệ thống hành chánh là quốc hội, mà ở đây lại là mệnh lệnh này từ Trung Ương Đảng CSTH mà ban ra. Về vấn đề này, ta thấy có 2 chi tiết cần lưu ý: Một là, nếu quả thật, có sự hủy bỏ đó, thì phải có một văn kiện tương đương của Quốc Hội công khai tiêu hủy. Hai là về phía VC, lãnh đạo VC không bao giờ dám chống lại TC về bất cứ quyết định nào của TC, kể cả việc nhỏ dù TC công khai sỉ nhục trong nhiều trường hợp. Việc thiết lập Tam Sa là một vấn đề lớn, nằm trong sách lược của TC. Ta đã chứng kiến việc Tần Cương, một viên chức tầm thường của Bộ Ngoại Giao TC ở Bắc Kinh công khai khiển trách (chided) lãnh đạo VC sau khi có biểu tình vào 9 và 16 tháng 12 năm 2007 và đòi phải có biện pháp chấm dứt các cuộc biểu tình của Sinh Viên. VC đã cố gắng làm mọi điều để thỏa mãn đòi hỏi của TC thì đã rõ. Như tôi đã nói trong trường kỳ, về sau, sự im lặng của lãnh đạo VC trong trường hợp này còn là sự đóng góp để tạo căn bản vững chãi hơn cho TC biện minh việc chiếm hữu bất hợp pháp của chúng

***

Về vấn đề Văn Xương hủy bỏ quyết định của Quốc Hội CHNDTH về việc thiết lập Tam Sa, Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ trong Tuyên cáo ngày 21 tháng 12,07 đòi hỏi Quốc Hội CHNDTH hủy bỏ Nghị Quyết thành lập Tam Sa. Nghị quyết đó do Quốc hội ban hành, thì phải do chính QH hủy bỏ, chứ không phải do một cơ quan hành chánh cấp dưới. Trong bản tuyên bố đó, Ủy Ban tuyên bố rằng đây chỉ là một chiến thuật để làm dịu bớt tình hình gây ra bởi Sinh Viên Việt Nam đấu tranh, và cũng để đánh lạc hướng sự việc mà thôi.

***

Một tiếng thét giữa trời xanh, sóng dậy
Nước non này không phải của riêng ai
Núi trả núi, sông đền sông, đòi lại
Nam sơn hà một dải định thiên thư
Trong vũ trụ bao la không cùng tận
Việt Nam mình bất khuất sử lưu danh
Sông có cạn, núi có mòn, vẫn giữ
Lệ có nhòa, máu có đổ, xông lên!
Sơn Nguyễn
2007-12-24.

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:

1. SẮC CHỈ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN

Quảng Ngãi: Phát hiện tài liệu quý liên quan đến quần đảo Hoàng Sa T.Đ

lịch sử việt nam

Sắc chỉ cùng con dấu của triều đình sai phái đội thủy quân ra Hoàng Sa.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site