lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa Và Chủ Quyền Dân Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

LỜI BẠT

Quí độc giả đã đọc hết tập Hồ Sơ này. Một câu hỏi có thể nêu ra là: liệu lãnh đạo Đảng CSVN có biết và hiểu rõ việc làm của họ như đã trình bày không? Câu trả lời là có. Họ biết rõ.

Thực vậy, trong cuốn « BẮC KINH: CHỐNG LẠI PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC », nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà nội, 1982, Đảng CSVN đưa ra một số chi tiết về chủ nghĩa Bá quyền của Đảng CSTH đối với Việt Nam.

Ngay trong phần đầu cuốn sách có viết một tiêu đề là « Chủ Nghĩa Mao- Mối Đe Dọa Đối Với Nhân Loại »

Một vài đoạn trong cuốn tài liệu này được trích như sau:

Trong một bài có tựa đề là «Đông Nam Á- đối tượng hàng đầu của chủ nghĩa bành trướng.»

« Sự ra đời của một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thống nhất, độc lập đã là trở ngại đối với việc thực hiện đường lối chủ nghĩa bá quyền của Trung quốc tại khu vực này » (trang 58).

Hay « Họ (TC) lo ngại rằng một Việt Nam hùng mạnh, độc lập, sẽ cản trở việc thực hiện những ý đồ chiến lược của TQ tại vùng ĐNA » (trang 65).

Nói về tham vọng lãnh thổ của Trung Cộng: « Nước CHNDTH không phải chỉ có tham vọng đối với phần lãnh thổ của nước CHXHCNVN, mà còn đối với cả lãnh thổ của Miến Điện, Lào, và thậm chí đối với cả những hòn đảo nằm dọc biên giới Philippin và Malaixia nữa » (trang 64).

Tóm lại, họ biết rõ, và họ tỏ ra có quyết tâm làm theo lệnh của Bắc Kinh.

Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam
905 Stambaugh St
Redwood City, CA 94,063
Tháng 12 năm 2008

***

Hai Chữ Nước Nhà
Lời Phi Khanh dặn con là Nguyễn Trãi:
Chớ lần lữa theo loài nô lệ
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai
Đem thân đầy đọa tôi đòi
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?
Sống như thế, sống đê, sống mạt
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong
Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!

Á Nam Trần tuấn Khải

Sơ Lược Tiểu Sử Giáo Sư
NGUYỄN VĂN CANH

giáo sư Nguyễn Văn Canh

Tại Việt Nam:

• Đại học Luật Khoa, Sàigòn: Phụ tá Khoa Trưởng & Giáo sư

o Phụ trách diễn giảng các môn: “Những vấn đề Chính Trị Quốc Tế Hiện Đại” (Năm IV Ban Tư Pháp); “Sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khảo cứu về chiến lược bành trướng thế lực”, (Năm thứ IV Ban Công Pháp); “Luật pháp Đối Chiếu” (Năm thứ I Ban Cử Nhân).

o Theo dõi và đánh giá Sinh Viên Cao Học Ban Công Pháp.

• Đại học Luật Khoa Huế: “Luật Hiến Pháp”, Năm I, Ban Cử Nhân.

• Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại Học Vạn Hạnh:

o Chính trị Học Tổng Quát, Năm I, Ban Cử nhân,

o Các Chế Độ Chính Trị Quốc Tế Đối Chiếu, Năm III, Ban Chính Trị.

o Quốc Tế Công Pháp, Năm IV, Ban Chính Trị.

• Trường Chỉ Huy và Tham Mưu, Quân Lực VNCH

o Thuyết trình về “Cộng sản Việt Nam: Kỹ thuật củng cố quyền hành”

• Trường Cao Đẳng Quốc Phòng, Quân Lực VNCH:

o Thuyết trình về “Cộng Sản Việt Nam: Ý thức hệ và các sách lược thi hành”

Tại Hoa Kỳ:

• Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh Cách Mạng và Hòa Bình, Đại Học Stanford, học giả;

• Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại Học U. C. Berkeley, California: Đồng Giám Đốc, Dự Án Oral Life History.

• Là tác giả nhiều sách, nhiều bài nghiên cứu đăng tải trên nhiều tạp chí bằng Anh và Việt ngữ. Đã tham dự nhiều hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Nam Á.

Với sự đóng góp của:


Ông Nguyễn thanh Hà Kỹ sư điện toán, phụ trách về trình bày, trang trí


Ông Ngô ngọc Trung Giám Đốc Tài Liệu và Dữ Kiện, Trung Tâm nghiên Cứu Việt nam


Ông Huỳnh ngọc Trí cựu Sỹ quan Hàng Hải, về sưu tầm, lưu trữ hình ảnh, đặc biệt về Ngày Hoàng Sa Tòan Cầu


Ông Nguyễn trung Cao nhà báo, lo công việc ấn hành


Ông Huynh khương Trung liên lạc và yểm trợ

ỦY BAN BẢO VỆ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ ỦY BAN HOÀNG SA

• Tuyên bố xác nhận lập trường của Ủy Ban đối với âm mưu xâm lăng của đế quốc Trung Hoa có sự đồng lõa của Đảng cộng sản Việt nam như được tác giả Nguyễn văn Canh trình bày trong cuốn Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc này.

• Ủy Ban Hoàng Sa là một đơn vị của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ.

• Ủy Ban Hoàng Sa gồm hai Ban: Ban Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành

Ban Chỉ Đạo gồm:

GS QGHC Nguyễn thị Ngọc Dung, Chủ Tịch, BS Nguyễn huy Trụ, BS Hoàng Cầm, LS Trần thiện Hải, LS Đỗ doãn Quế, LS Trần minh Nhựt, cựu Dân Biểu, LS Đỗ ngọc Phú, GS Trần huy Bích, Tiến sĩ Nguyễn ngọc Tấn, Ô. Nguyễn ngọc Liên, cựu Đốc Sự Hành Chánh, Ô. Nguyễn kim Dần, cựu Đốc Sự Hành Chánh, Ô Trần nhật Kim, Nhà văn,

Ban Chấp Hành gồm:

LS Nguyễn ngọc Bích, Chủ tịch, Ô. Huỳnh khương Trung, Tổng Thư Ký, Thương gia Lưu hậu Sâm, Thương gia Trương Quế Hương, Nhà báo Cao Nguyễn, Kỹ sư Hà Nguyễn, Nha sĩ Lưu hoàng Linh, GS Kim Loan

ỦY BAN HOÀNG SA

Ngày 15 tháng 1, năm 2009

Thư Ngỏ

Kính thưa Quí Vị,

Bạch Thư lên án Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa và Trường Sa của dân tộc Việt Nam với sự đồng lõa của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị (THCTNCT) phụ trách gửi đến Tổng Thư Ký và 192 thành viên Liên Hiệp Quốc ngảy 29 tháng 6, 2008. Bạch thư cũng được gửi đến một số nguyên thủ và viên chức chính quyền quốc gia trên thế giới v.v… Tiếp theo, Tổng Hội Cựu Sỹ Quan Cảnh Sát VNCH cùng với một số đoàn thể tiếp sức với THCTNCT làm lễ công bố Bạch Thư ấy tại một số nơi trong cộng đồng người Việt để tinh thần Bạch Thư được phổ biến sâu rộng hơn, kể cả trong nước.

Cuốn tài liệu: Hồ Sơ Hoàng Sa & Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc là công tác tiếp nối Bạch Thư trên. Hồ sơ này được soạn thảo để khai triển sâu rộng chủ để được nêu ra trong Bạch Thư, với mong ước rằng vấn đề được đặt đúng vị trí của nó trong cộng đồng dân tộc, tránh sự nhập nhằng do các âm mưu xấu xa làm hại quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam.

Theo quyết định của Ủy Ban Chỉ Đạo, Hồ Sơ này KHÔNG BÁN. Tuy nhiên, sự ủng hộ của quí vị có quan tâm thực sự đến vấn đề này là điều kiện cần thiết và được đề cao để giúp Ủy Ban có thể in và phổ biến rộng rãi hơn.

Ủy Ban đặc biệt cám ơn quí vị đã đóng góp tài chánh để tập Hồ Sơ này ra đời.

Tài liệu được in đen trắng để giảm bớt rất nhiều chi phí in, và đồng thời Ủy Ban cũng ấn hành toàn bộ tài liệu bằng đĩa CD cho quí vị muốn có những trang hình màu để sử dụng.

Mọi chi tiết xin liên lạc với:

Ông Huỳnh khương Trung, Tổng Thư Ký Ủy Ban Hoàng Sa
905 Stambaugh St
Redwood City, CA 94,063
E-mail: huynh_kt@yahoo.com
Về yểm trợ, xin đề ACSAV/Hoang Sa

Kính thư,
Luật Sư Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch Ban Chấp hành

Toàn bộ Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa & Và Chủ Quyền Dân Tộc 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site