lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ-Sơ Hoàng-Sa Trường-Sa Và Chủ-Quyền Dân-Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC

2. CÁC HÀNH ĐỘNG BIỂU LỘ SỰ NÔ LỆ ĐỐI VỚI BẮC TRIỀU

L. Dự án Bauxite Tây Nguyên

...

Điềm gì ? nguyễn duy ân (Lịch Sử Việt Nam bổ túc)

Hình: Tai họa bùn đỏ ở Hungary

Dưới Thời Việt Nam Cộng Hòa, về lãnh vực khoa học huyền bí được tự do phổ biến, từ lý thuyết sách vở đến thực hành: Tử vi, Tử bình, nhâm độn, bói Dịch, bốc phệ, chỉ tay, tướng số, bói bài, xin xăm,  cầu cơ, đồng bóng…từ nghiên cứu có tính khoa học đến thói mê tí dị đoan, đà phát triển bát nháo gia tăng theo thời cuộc ngày càng nhiễu nhương, nhất là vào thời Đệ nhị Cộng Hòa, không riêng gì dân chúng mà nhiều tướng tá, nhiều chính trị gia cũng mê tin bói toán. Nghe nói TT Nguyễn Văn Thiệu mời hẳn ông cụ Diễn vào Dinh Độc Lập để vấn chuyện đất nước và tương lai về vận mệnh bản thân. Không biết ông cụ Diễn đã xủ những quẻ như thế nào mà ông Thiệu ngồi lỳ cho đến lúc Cộng quân tràn khắp Cao nguyên mới hối hả truyền lệnh rút quân từ Vùng II đến Vùng I, rồi bàn giao chức vụ rất đúng lúc, kịp thời, trước khi bàn giao cho VC.

Ở Miền Bắc, môn khoa học bói toán nầy chắc chắn là nghiêm cấm, tuy nhiên nghe nói các đại cán kể cả Hồ Chí Minh đều tin Tử vi, bói toán, phong thủy. Trong di chúc Hồ đã cho chọn nơi chốn ba miền để đặt tro hài cốt của chính mình sau khi đi gặp Lê- Mác, nhưng bộ chính trị có lẽ phải vâng theo lời các tổ sư phong thủy Tàu cộng nên đã dựng xác Hồ ngay tại huyệt “Long nhãn” nơi thủ đô, Tầu cộng lại cho xây nhiều đập thủy điện trên đầu nguồn Cửu Long giang, thế là Rồng Việt Nam vừa què cụt, đứt đuôi vừa mù lòa, phải nhờ Bắc Kinh nắm tay dắt dẫn!

Những năm trước và sau 2000, hàng năm bộ chính trị TƯĐ vẫn âm thầm bay vào Huế để tế lễ cầu xin gì đó, gần đây nhất là vụ tế Đàn Nam Giao gặp mưa to gió lớn, sét đánh sập cửa Thái Hòa.

Gần đây VC có thể đã tung ra một số cán bộ được huấn luyện về phong thủy bói toán trà trộn trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn CS để thi hành nghị quyết 36 của chúng nhằm nhiều mục đích ru ngủ, tha hóa, lôi kéo… nhiều người theo ý đồ của chúng.

Năm 1975, sau khi chiếm Miền Nam, VC truy quét sách báo “văn hóa Mỹ Ngụy”, một mặt chúng đem đốt, một mặt chở ra Bắc để nghiên kíu, đến khi thời cơ thuận tiện, chúng cho tung ra, nhất là loại sách loại Tử vi bói toán, nhiều cuốn đã bị “biên tập” có nghĩa là sửa chữa, thêm thắt, để nguyên hay đổi tên tác giả rồi đem in để bán, lậu hoặc công khai. Hồ Chí Minh còn đánh tráo cả tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” của một tù nhân bên Tầu làm của mình, thì bọn đàn em thuổng mấy cuốn sách của những kẻ “thua chạy” mà nay nhiều tác giả đã không còn trên cõi đời và con cháu của họ cũng không còn bận tâm đến nữa, thì nhằm gì!

Tình hình VN hiện nay không khác gì Miền Nam những năm trước 1975, cho nên thói mê tín dị đoan phát triển tràn lan, Hồ Chí Minh còn nhập đồng về “huấn thị” cho đảng! Mới đây đảng đã có lệnh cấm, có lẽ sau vụ nhà “ngoại cảm” Phan Bích Hằng tiên đoán đảng sụp đổ trong đại lễ 1000 năm Thăng Long, cũng là ngày mừng Quốc khánh Tàu cộng, gây hoang mang  và phấn khởi trong dân chúng, nên đảng sợ.

Trước ngày đại lễ, bí thư Hà nội Phạm Quang Nghị đến bệnh viện đưa thư mời Võ Nguyên Giáp tham dự, Giáp hai mắt nhắm tít, tay cứng đơ, mồm há hốc, nhưng phát biểu trơn tru, hình chụp được báo chí ghi là gia đình cung cấp, không biết chụp từ lúc nào! Mục đích chỉ nhằm cho mọi người biết “tướng Giáp” chưa chết trong đại lễ như bà ngoại cảm “tiên đoán bậy!”

Gần ngày đại lễ, các báo lề phải thi đua đào bới những “điềm lành” để trấn an và ru ngủ nhân dân, như “mây hình rồng” xuất hiện trên bầu trời, cụ Rùa nổi đúng ngày khai mạc…Cạy cục cho được UNESCO trao bằng công nhận khu trung tâm Hoàng Thành Thăng  Long là “di sản văn hóa thế giới!” Theo Báo Lao Động:

...Bà Irina Bokova – Tổng Giám đốc Unesco và bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đã trao bằng công nhận cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt cộng.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site