lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt-Nam và Trung Quốc:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam 

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ-Sơ Hoàng-Sa Trường-Sa Và Chủ-Quyền Dân-Tộc

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh

PHẦN II: CHỦ QUYỀN DÂN TỘC.

A. BẰNG CHỨNG VỀ CHỦ QUYỀN:

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

Chương I: Các Văn Kiện Bán Nước

Chương II: Các Hành vi Bán Nước

Chương III: Các Hành Động Nối Giáo Cho Giặc

Chương IV: Diễn Tiến Hành Động Đưa Trung Cộng Vào Đặt Ách Nô Lệ Hóa Dân Việt

***

B. HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁN NƯỚC

CHƯƠNG III: CÁC HÀNH ĐỘNG NỐI GIÁO CHO GIẶC

2. CÁC HÀNH ĐỘNG BIỂU LỘ SỰ NÔ LỆ ĐỐI VỚI BẮC TRIỀU

H. Mệnh lệnh Trung cộng

...

Thằng Tàu phù làm việc trong tòa đại sứ Trung Cộng đã tỏ thái độ ngạo mạn, coi dân tộc VN không ra gì cả. Đây là một bài học để đời cho bè lũ cộng sản làm nô lệ cho giặc Tàu vì 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Chỉ là một tên làm trong toà đại sứ TQ thôi đã có thái độ khinh mạn như thế, còn quan thái thú gốc Tầu chắc còn hách sì sằng hơn nữa và có thể có hành động như “tiền trảm, hậu tấu”.

Các tờ báo cộng sản trong nước hèn nhát không dám đăng nơi làm việc của thằng Tàu, chỉ đăng thường trú tại một toà đại sứ đóng trên địa bàn quận Ba Đình.”

2. Đàn áp như giết, đánh đập và cướp của của ngư dân hành nghề trên quần đảo Hoàng Sa.

Nhà cầm quyền CHXHCNVN giữ thái độ bất động.

Ngư dân Quảng Ngãi bị bắt bớ khi hành nghề gần đảo Lincoln và giam tại Phú lâm để đòi tiền chuộc mạng. Họ bi Hải quân TC tịch thu dụng cụ hành nghề. 200 ngư dân khác không được cho vào tránh bão tại Đảo Hữu Nhật. Sau họ phải liều mạng xông vào tránh bão dù bị bắn.

Nhưng khi bão đã yên, họ bắt đầu ra khơi, hải quân TC xuống từng thuyền cướp đoạt tài sản, đánh đập ngư dân, tra khảo của cải.

Nhà cầm quyền CHXHCNVN không có một hành động gì trước tình trạng đó.

Với các cảnh ngư dân Việt chắp hai tày, dơ cao lên đầu hàng trước mũi súng của lính TC, cảnh ngư dân vái lạy lính TC xin tha tội mà người ta trông thấy trên internet, và trước cảnh chém giết, cuớp của của ngư dân Việt do lính TC thực hiện mà ngư dân kể lại, mọi người cảm thấy đau lòng. Nhà cầm quyền XHCNVN vẫn làm ngơ, không có một phản ứng gì. Khi ngư dân bị ‘ tàu lạ’ tấn công, và họ kêu cứu với lực lượng biên phòng của CHXHCNVN xin bảo vệ trước sự săn đuổi của hải quân TC, lục lượng này không dám ra mặt bảo vệ e ngại làm « phật lòng » TC hoặc sợ TC bắn giết. Ngay cả đến công tác « cứu hộ » trong trường hợp ngư thuyền bị tàu lạ (tàu TC) đâm chìm như kể trên, chính quyền chỉ khuyến cáo rằng ngư dân tự tìm cách cứu giúp lẫn nhau, chính quyền sẽ đền bù bằng cách cung cấp dầu cho công tác này.

Thái độ này của nhà cầm quyền CHXHCNVN không phải bây giờ mới có. Tháng 7 năm 2007, cũng đã xảy ra một trường hợp tương tự : Một số ngư thuyền Việt hành nghề gần đảo Trường Sa của quần đào Trường Sa. Họ bị hải quân TC bắn chìm một số và một ngư dân bị giết, trước khi tàu TC bỏ đi.

Hành động này xảy ra trước sự chứng kiến của một tàu hải quân VC. Và tàu VC lẳng lặng bỏ đi, không bảo vệ, cũng không cứu vớt nạn nhân. Một nhà báo quốc tế đến Đà nẵng hỏi viên Đại tá Hải quân VC, tư lệnh duyên hải vùng này, rằng tại sao tàu hải quân CHXHCNVN không bảo vệ, cũng không cứu giúp nạn nhân ? Viên tư lệnh VC trả lời rằng «ông ra Hà nội mà hỏi.»

Trong khi chính quyên CHXHCNVN giữ một thái độ yên lặng, coi như không có gì xảy ra, các ngư dân nạn nhân của tỉnh Quảng Ngãi đã phản ứng bằng cách tự lập ra một hội gọi là Hội Nghề Cá để tìm cách bảo vệ lẫn nhau. Hội này bất chấp cả thủ tục ngoại giao, gửi thư thẳng cho Tòa Đại Sứ TC ở Hà nội « thỉnh cầu » TC ngưng các hành vi giết chóc, bắt bớ, đánh đập ngư dân Việt để họ hành nghề, kiếm sống trên vùng lãnh hải của cha ông họ từ bao nhiêu đời nay.

Sự việc này xảy ra trước mắt chính quyền VC nào có khác gì : Tòa Đại Sứ TC tại Hà nội là một cơ quan hành chánh của TC đặt trên lãnh thổ Việt nam để cai trị và viên Đại sứ một ngoại bang như vậy chính là viên Toàn Quyền và Đảng CSVN thục sự là Thái Thú Ngưới Bản Xứ đang đóng vai trò thừa hành, bù nhìn để cai trị dân Việt. Hành động như trên của VC « làm ngơ » trước việc bắn giết ngư dân của TC ở ngoài khơi, trên lãnh hải của VN là đồng lõa của tội phạm.

Trung cộng ngăn cấm ngư dân Việt hành nghề bằng các biện pháp bạo tàn, vô nhân đạo như trên, bất chấp cả luật lệ quốc tế đòi hỏi phải có cả hành động nhân đạo cứu người hoạn nạn trên biển, gồm cả tránh bão như thế là để xác nhận chủ quyền chủ chúng trên Biển Đông.

CHXHCNVN giữ thái độ yên lặng , không bảo vệ công dân của mình trong trường hợp này là một hành vi chấp nhận chủ quyền của ngoại bang trên phần lãnh hải của tỗ tiên để lại. Nói khác đi, đây phải là một hành vi chuyển nhượng thực tế Biển Đông cho Trung Cộng theo bản đồ lưỡi bò mà TC đã phổ biến từ tháng 6 năm 2006.

Như vậy ta thấy mức độ lệ thuộc vào TC đã rất sâu xa: Nền đô hộ của đế quốc Trung Hoa đỏ rất mực tinh vi. Có nhiều tin tức cho biết rằng ảnh hưởng của Trung Cộng đã vào sâu tới cấp quận huyện của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam. Chúng có thể ảnh hưởng tới mức cần phải thay thế một tỉnh ủy hay huyện ủy, là Đảng CSVN sẽ thi hành. Hiện đang ĐCSVN chuẩn bị một chương trình rộng lớn hơn là cán bộ ĐCSTH sẽ sang huấn luyện cán bộ ĐCSVN để chuẩn bị thực hiện mục tiêu của TC.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site