lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1961

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Hoạt-Động Dinh-Điền

Hoạt động dinh điền

Giá tiền 0đ50-nâu; 0đ70-cánh sen; 0đ80-son; 10đ00-cánh sen, hồng. Ảnh do họa sĩ Lê-Văn-Giai vẽ. Nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Số lượng: 0đ50-1triệu; 0đ70-1 triệu; 0đ80 1 triệu; 10đ00 1 triệu. Phát hành: ngày 03/01/1961, kỷ-niệm ngày sinh-nhật Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm. Đề tài: Mẫu vẽ hình dung một trung-tâm hoạt-động dinh-điền, trước kia còn là những khoảng đất hoang. Hàng đầu là một nông dân đang khai khẩn đất bằng máy cày. Hàng sau, một nông dân khác đang bừa ruộng với con trâu của mình. Xa hơn, các thửa ruộng phì nhiêu và chia từng khoảng, lên đến sườn đồi lân cận, người ta thấy nhiều nhà dân cư được dựng lên, phong-lưu và trù mật. a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" có hình tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn; b) Một dấu cổ-động.

2/ Bảo-Vệ Nhi-Đồng

Bảo vệ nhi đồng

Giá tiền 0đ70-xanh da trời; 0đ80-xanh nước biển; 4đ00-vàng thẫm; 7đ00-xanh đậm, xanh lợt. Ảnh do họa sĩ Nguyễn-Tấn-An vẽ. Nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Số lượng: 0đ70-1triệu; 0đ80-1 triệu; 4đ00 1 triệu; 7đ00 1 triệu. Phát hành: ngày 22/03/1961, nhằm ngày 6 tháng 2 Tân-Sửu - Nhân-dịp lễ Kỷ-niệm Hai Bà Trưng và Ngày Phụ-Nữ Việt-Nam. Đề tài: Hình vẽ trình bày khóm măng ở hàng đầu, tiếp đến khuôn mặt một nhi-đồng nhìn ngang (chiều bán diện). Đề tài tem thơ trên đây miêu-tả đại khái ý-nghĩa như sau: muôn cho đốt măng non có thể trở nên một cây tre hữu dụng trong tương lai, người ta cần phải chăm nom vun bón, đứa trẻ cũng vậy, ví như đốt măng, cần nhiều sự săn-sóc để mai hậu có thể trở nên người hữu-ích cho xã-hội. Nhi-Đồng cần được bảo-vệ. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" có hình tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Nhiệm Kỳ II Tổng-Thống Và Phó Tổng-Thống

Tổng thống Ngô Đình Diệm

Giá tiền 0đ50-xanh da trời; 1đ00-son; 2đ00-mầu rượu chát; 4đ00-mầu hoa cà. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 2 triệu; 2đ00- 2 triệu; 4đ00- 1 triệu Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Phát hành: ngày 29/04/1961. Ngày thu hồi: 31/12/1963 do Nghị-Định số 63/248/NĐ/CC ngày 23/12/1963 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện. Đề tài: Chân dung Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm chụp tại Dinh Độc-Lập cũ, được các tầng lớp dân-chúng hoan hô. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

4/ Thanh-Niên Và Thể Thao

Sport et jeunesse

Giá tiền 0đ50-son; 0đ70-hồng đậm; 0đ80-son, đậm lạt; 8đ00-màu rượu chát. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 0đ70- 1 triệu; 0đ80- 2 triệu; 8đ00- 1 triệu Hình do họa sĩ Trương-Văn-Phát vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 07/07/1961. Đề tài: Mẫu tem hình dung một bàn tay lực sĩ cầm đuốc, giống ngọn đuốc thế vận, nhưng cũng tượng trưng ngọn lửa dũng cảm của thanh niên, sẵn sàng phụng-sự Tổ-quốc, phía sau bàn tay cầm đuốc là hai gương mặt họa theo chiều bán diện của một đôi thanh niên nam-nữ tiêu biểu cho thế hệ trẻ đang lên. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

5/ Xa-Lộ Biên-Hòa

xa lộ Biên-Hòa

Giá tiền 0đ50-xanh lợt; 1đ00-nâu; 2đ00-xanh da trời; 5đ00-mầu hoa đào. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 2đ00- 2 triệu; 5đ00- 1 triệu Mẫu vẽ của Phái-Bộ Viện-Trợ Kinh-Tế Hoa-Kỳ (Usom). Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 28/07/1961 (43). Đề tài: Mẫu vẽ hình dung cầu bắc ngang sông Đồng-Nai, gọi tắt là cầu Đồng-Nai, một trong hai công-trình kỹ-thuật và mỹ-thuật đặc-sắc nhất, thiết lập trên xa-lộ Biên-Hòa Saigon. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. (43) Loại tem phát-hành sau 3 tháng khánh-thành Xa-Lộ (28/04/1961).

6/ Giáo-Sĩ Đắc-Lộ

Alexandre de Rhodes

(Alexandre de Rhodes 1660-1960) Giá tiền 0đ50-hồng; 1đ00-nâu; 3đ00-mầu đất; 6đ00-xanh. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 3đ00- 1 triệu; 6đ00- 1 triệu Hình do họa sĩ Đỗ-Bá-Yên Viện Khảo-Cổ Sài Gòn. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 05/09/1961 (44). Đề tài: Hình vẽ bên trái, chân dung Giáo-sĩ A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ (Alexandre de Rhodes) và bên phải một quyển sách mở với hành chữ: "Sách Quốc-Ngữ - Chữ nước ta" rút trong tác-phẩm của Thi-sĩ Tản-Đà Nguyễn-Khắc-Hiếu, ca tụng chữ quốc-ngữ. - Vào đầu thế kỷ 17, các giáo-sĩ Âu-Châu tới Việt-Nam để truyền đạo Công-Giáo đồng thời nghiên cứu và điển-chế ra một lối viết và phiên-âm tiếng Việt bằng tiếng La-tinh. Trong số các nhà truyền giáo, Giáo-sĩ A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ có công nhất trong việc thành lập chữ quốc-ngữ. Theo tài-liệu của Viện Khảo-Cổ: "Ông đã làm cho lối phiên âm hoàn hảo hơn và đã bắt đầu dùng lối chữ mới để soạn sách…". Loại tem trên đây phát hành để kỷ-niệm Đệ tam bách chu niên ngày mất của giáo-sĩ. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. (44) Loại tem phát-hành  sau một năm kỷ-niệm, Giáo-sĩ từ trần ngày 5/09/1660.

7/ Chấn-Hưng Đạo-Đức Thanh-Niên

Chấn hưng đạo đức thanh niên

Giá tiền 0đ50-son; 1đ00-xanh; 3đ00-son đậm; 8đ00-hồng thắm. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 3đ00- 2 triệu; 8đ00- 1 triệu Hình do họa sĩ Lưu-Tấn-Phước vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 26/10/1961 kỷ-niệm năm thứ 15 ngày thành lập Unesco. Đề tài: Mẫu tem hình dung một thanh niên tay cầm đuốc, tượng-trưng một thê-hệ thanh-niên hùng mạnh, sẵn sàng phụng sự Tổ-quốc. Tuy nhiên, gần đây một thiểu số thanh-niên đã bị sa ngã vào con đường suy đồi trụy lạc. Phong trào Chấn-Hưng Đạo-Đức Thanh-Niên, phản chiếu trên loại tem thơ, nhiệt liệt kêu gọi các nạn nhân kịp thời hồi tâm trở lại với tinh-thần đạo-lý cổ truyền của Đức Khổng-Tử mà chân dung sáng lạn của Người biểu lộ trên con tem dưới mái Đền Văn-Miếu. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" có hình được xử dụng tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

8/ Kỷ-Niệm Thập-Ngũ Chu-Niên Tổ-Chức Văn-Hóa Quốc-Tế (UNESCO) (1946-1961)

Unesco, UNI

Giá tiền 1đ00-xanh biếc; 2đ00-hồng đậm; 5đ00-xanh lợt. Số lượng: 1đ00- 2 triệu; 2đ00- 3 triệu; 5đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Ái-Linh vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 04/11/1961 Kỷ-niệm năm thứ 15 ngày thành lập Unesco. Đề tài: Mẫu tem hình dung "Chính-Môn" theo Kiến-Trúc Á-Đông, nơi Văn-Miếu Hà-Nội thờ Đức Khổng Phu-Tử, vị Đại Hiền-Triết Á-Đông, trước tam-cấp nơi cửa Đền thường mệnh danh là Nhà Văn-Miếu (cũng gọi là Khuê-Văn-Các) họa sĩ ghi một hàng chữ hoa UNESCO, danh từ đọc tắt của United Nations Educational, Sientific and Cultural Organization (Tổ-chức Giáo-Dục, Khoa-Học và Văn-Hóa Liên-Hiệp-Quốc), cũng gọi ngắn là Tổ-chức Văn-Hóa Quốc-Tế. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

9/ Cải-Tiến Nông-Thôn

Cải tiến nông thôn, paysan, farmer

Giá tiền 0đ50-xanh hồng đậm; 1đ00-hồng đậm, xanh dương; 2đ00-nâu, xanh; 10đ00-xanh dương. Số lượng: 0đ50- 1 triệu; 1đ00- 1 triệu; 2đ00- 3 triệu; 10đ00- 1 triệu Hình do họa sĩ Hoàng-Nhật-Tân vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 11/12/1961. Đề tài: Mẫu tem hình dung, hàng đầu, máy ủi đất tại một khu rừng đang được khai phá. Loại máy này cùng các máy cày được thay thế lần hồi, những nông cụ thô sơ và nông-súc trong công việc đồng áng của ta. Ở hàng nhì, bên trên là khung cảnh ngoạn-mục của miền quê, với dẫy nhà đầy ánh sáng, xây cất theo hàng lối ngay ngắn, rộng rãi với những thửa ruộng phì nhiêu, hình ảnh của xứ sở đang thực hiện chương trình Cải Tiến Nông-Thôn. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site