lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1960

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Kỷ-Niệm Đệ-Nhất Chu-Niên Ban-Hành Luật Gia-Đình

Đạo luật gia đình

Giá tiền 0đ20-xanh lá cây, vàng, xanh; 0đ30-xanh nước biển, lá cây; 2đ00-đỏ, da cam; 6đ00-đỏ, thẫm tím. Họa sĩ Thái-Nguyên-Bá vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Số lượng in: 0đ20-1 triệu , 0đ30-1 triệu, 2đ00-3 triệu, 6đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 2/11/1960 nhân dịp kỷ-niệm đệ nhất chu-niên ban hành Luật Gia-đình. Ngày thu hồi: 31/05/1964 do Nghị-Định số 64/025/NĐ/CC ngày 23/11/1964 của Bộ Giao-Thông, Công-Chánh và Bưu-Điện. Đề tài: Phía trước, quyển Luật Gia-đình. Phía sau, bụi trúc; Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

2/ Năm Thế-Giới Giúp Người Tỵ-Nạn

Tỵ nạn

Giá tiền 0đ50-hồng; 3đ00-xanh lá cây; 4đ00-đỏ, da cam; 5đ00-tím. Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Số lượng in: 0đ50-1 triệu , 3đ00-1 triệu, 4đ00-1 triệu, 5đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 07/04/1960 ngày khai mạc tuần lễ triển lãm về "Năm Thế-giới giúp người tỵ-nạn" tại Phòng Thông-Tin Đô-Thành Saigon". Đề tài: con tem diễn tả một gia-đình tỵ-nạn, trên bước đường di-cư, mang theo một bao đồ, một chiếc va-li, tất cả của cải còn lại của họ, ở góc trái tem, hình vẽ một cây mất rễ, tượng-trưng những người tỵ-nạn, không còn nơi nương-tựa, được Liên-Hiệp-Quốc nâng đỡ. Nhật ấn: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Ngày Hồng-Thập-Tự Quốc Tế.

ngày hồng thập tự quốc tế, tem viet nam

4/ Khu Trù-Mật

Khu trù mật

Giá tiền 0đ50-xanh nước biển; 1đ00-xanh lá cây; 3đ00-da cam; 7đ00-hồng. Họa sĩ Trần-Xuân-Vinh vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Số lượng in: 0đ50-2 triệu , 1đ00-2 triệu, 3đ00-2 triệu, 7đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 07/07/1960. Đề tài: Con tem diễn tả quang cảnh tổng quát của một Khu Trù-Mật kiểu mẫu, với những căn nhà cất thứ-tự và nhiều thửa ruộng, chợ ở giữa, bệnh xá bên trái, trường học làng có lá quốc-kỳ tung bay trước gió. Khu Trù-Mật thiết-lập bên bờ sông, trên dòng sông, một chiếc thuyền buồm góc cùng bên phải. Con tem bị mờ ở khung cảnh thứ nhất, một quân nhân đứng gác, một thiếu nữ cấy lúa và một nông dân dắt trâu cày . Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.; b) Dấu kỷ-niệm trên các thư tín xuất phát từ 24/12 đến 27/12/1959.

5/ Đệ-Ngũ Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam (1955-1960)

Cộng hòa Việt-Nam

Giá tiền 0đ50-xanh da trời, đỏ, vàng; 1đ00-xanh lá cây, đỏ, vàng; 3đ00-tím, đỏ, vàng; 7đ00-vàng lợt, đỏ, vàng. Họa sĩ Shen-Yung-Ling (Taipei-Taiwan) Trung-Hoa Dân-Quốc vẽ. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Số lượng in: 0đ50-2 triệu , 1đ00-2 triệu, 3đ00-2 triệu, 7đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 26/10/1960 nhân dịp Kỷ-niệm Đệ-ngũ Chu-niên đệ-nhất Cộng-Hòa Việt-Nam. Đề tài: Con tem diễn tả trong khung cảnh thứ nhất: phía trên một cầu vòng mang chữ "Việt-Nam Cộng-Hòa" và lá quốc-kỳ, phía dưới có ghi niên ký 1955-1960. Năm 1955 là năm công-bố Việt-Nam Cộng-Hòa và năm 1960 là năm mừng kỷ-niệm đệ-ngũ chu-niên, phần thứ hai là bản đồ Việt Nam mầu vàng. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "Đệ-ngũ Chu-niên Cộng-hòa Việt-Nam tại các Bưu-Cục toàn quốc.

6/ Bài-Lao Việt-Nam (Tem có Phụ-Thu)

Giá tiền 3đ50-xanh thẫm đỏ (3đ00-Bưu-dụng, 0đ50 Phụ-thu giúp Viện Bài-Lao. Ảnh chụp tại Chẩn Y-Viện Bài-Lao Sài Gòn. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris. Phát hành: ngày 01/08/1960 (*) Ngày Bài-Lao quốc-gia. Đề tài: Con tem trích trong một tấm ảnh chụp tại Chẩn-Y-Viện Bài-Lao Sài Gòn diễn tả một bệnh-nhân đang chiếu điện phổi. Góc trái có hình Thập-tự Lorraine, với hai cánh tay bằng nhau, huy hiệu của Hội Bài-Lao quốc-tế. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn. (*) Vì các Tổng-Mục Bưu-hoa Quốc-tế Yvert và Scott xếp ngược thời gian, nên tác giả (Nguyễn Bảo-Tụng) phải xếp loại "Đệ-ngũ Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam" (26/10/1960) trước loại "Bài-Lao Việt-Nam" (1/08/1960).

 7/ Hội-Nghị Địa Phương Lương Nông Quốc-Tế (F.AO.)

FAO

Giá tiền 2đ00-xanh lá cây; 4đ00-tím. Ảnh do họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Số lượng: 2đ00-1triệu; 4đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 21/11/1960 nhân dịp Hội-Nghị địa-phương Lương-Nông quốc-tế kỳ V của Á-Châu và Viễn-Đông nhóm tại Sài Gòn từ 21 đến 30/11/1960. Đề tài: Trong khung cảnh thứ nhất diễn tả một thiếu nữ đang bưng một cổ lúa đầy, khung cảnh thứ hai một bó lúa nặng chịu những hạt, phần trên con tem mang dònf chữ : Hội-Nghị địa-phương Lương-Nông quốc-tế kỳ 5 Sài Gòn 1960. Dấu đặc-biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" có hình tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn; b) Một dấu cổ động Hội-Nghị tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn và tại Hội-trường Diên-Hồng (ngày họp Hội-nghị ủy-ban lúa gạo) trong khuôn khổ Hội-Nghị địa-phương Lương-Nông Quốc-tế kỳ V.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site