lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1955

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Tem phạt Con Rồng

tem phạt con rồng

 

Tem phạt con rồng phát hành ngày 06/06/1955. Loại 2 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 3$, 5$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.

2/ Con Rùa

tem con rùa, bưu hoa việt nam cộng hòa

tem con rùa, rùa thần

tem con rùa

Giá tiền 0$30-nâu; 0$50-xanh; 1$50-tím. Họa-sĩ Nguyễn Thanh Thu vẽ.. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$30-3 triệu, 0$50-3 triệu, 1$50-6 triệu. Phát hành ngày 20/07/1955 nhân khánh-thành. Triển lãm đệ nhất chu-niên Chính-phủ Ngô Đình Diệm. Đề tài: Con Quy trên mặt nước, trên mai có sách Lạc-Thư.. Dấu kỷ niệm: Dấu kỷ-niệm tại Chánh Thâu-Cục Bưu-điện Sài Gòn bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại Sài Gòn

3/ Di Cư

tem tho viet nam, tem di cư, tem thơ việt nam

Giá tiền 0$70- đỏ; 0$50-nâu thẫm; 10$-xanh đen; 20$-nâu vàng; 35$-xanh nước biển; 100$-xanh tím nâu vàng. Họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$50-500 ngàn, 0$80-500 ngàn, 10$-200 ngàn, 20$-200 ngàn, 35$-500 ngàn, 100$-100 ngàn. Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt". Đề tài: Một đoàn người di-cư, vượt trùng dương trên một chiếc bè mỏng-manh, bập bềnh sóng nước, xa xa vừng thái dương tỏa sáng, báo hiệu miền Nam, nguồn hy vọng của họ. Dấu đặc biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" bằng Việt ngữ, và Pháp ngữ tại Chánh Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm hình chữ-nhật được đóng tại Bưu-cục Sài Gòn bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp. VIỆT: Một triệu dân di-cư: Thắng lợi rực-rỡ của Thế-giới tự-do chống Cộng-sản độc-tài. ANH: One million of refugees: A great victory of Free World against totalitarian Communism. PHÁP: Un million de réfugés: Victoire éclatant du Monde Libre sur le Communisme totalitaire.

4/ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập

Dinh Độc-Lập

Phong bì Ngày Đầu Tiên 07/09/1955 Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập ghi giá 5$. Bên Trái phong bì in hình Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site