lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1971

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Vũ điệu dân tộc Việt Nam

Vũ điệu dân tộc Việt Nam

Ngày 12/01/1971 phát hành bộ tem Vũ điệu dân tộc Việt Nam gồm 04 loại.

2/ Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng

người cày có ruộng

Ngày 26/03/1971 phát hành bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng gồm 03 loại.

3/ Người phu trạm thuở xưa

bưu điện, bưu chính việt nam, Người phu trạm thuở xưa

Ngày 06/06/1971 phát hành bộ tem Người phu trạm thuở xưa gồm 02 loại.

4/ Ngày Quân Lực 19/06/1971

quân sự việt nam, Ngày Quân Lực Việt Nam

Tem phát hành nhân Ngày Quân Lực 19/06/1971 với hai giá tiền, 3 đ và 40 đ không có ghi tên họa sĩ trình bày.

5/ Thú rừng Việt Nam

Các loại Thú rừng Việt Nam, cacloaithurungvietnam, động vật hoang dã, con nai, con cọp, con hổ, chúa sơn lâm

Ngày 20/08/1971 phát hành bộ tem Thú rừng Việt Nam gồm 02 loại.

6/ Mùa gặt

Mùa gặt

Ngày 28/09/1971 phát hành bộ tem Mùa gặt gồm 03 loại.

7/ Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế

Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế UPU

Ngày 09/10/1971 phát hành bộ tem Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế gồm 01 loại.

8/ Các loại cá

Các loại cá việt nam, cá bông, cá nâu, cá ông tiên, cacloaicavietnam

Ngày 16/11/1971 phát hành bộ tem Các loại cá gồm 03 loại.

9/ Phát triển bưu chính nông thôn

Phát triển bưu chính nông thôn

Ngày 20/12/1971 phát hành bộ tem Phát triển bưu chính nông thôn gồm 03 loại.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

du lịch việt nam, viet nam travel, tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site