lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1951

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Phong Cảnh Việt Nam

Thác Pongour Đà Lạt

thác Pongour Đà Lạt

Ngọ Môn Huế

Đặc tính: Loại tem thông thường. Giá tiền: 20 C-tím lợt, 2$-tím thẫm, 10$-đỏ tươi. Ảnh chụp Ngọ-Môn Huế do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 20C- 400 ngàn, 2$-400 ngàn, 10$-400 ngàn. Phát hành ngày 16/08/1951. Dấu kỷ niệm: "Ngày Đầu tiên bán tem Việt-Nam toàn bộ" được đóng trên các thư tín xuất phát trong ngày 16/08/1951 tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng, và Sài-Gòn.

Tháp Rùa Hà Nội

tháp rùa Hà Nội

Đặc tính: Loại tem thông thường. Giá tiền: 30 C-xanh nước biển, 15$-nâu thẫm. Ảnh chụp Tháp Rùa Hà Nội do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 30C- 1 triệu 500 ngàn, 15$-500 ngàn. Phát hành ngày 16/08/1951. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: "Ngày Đầu tiên bán tem Việt-Nam toàn bộ" bằng Việt ngữ và Pháp ngữ tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng, và Sài-Gòn.

Đền Vua Hùng ở Sài Gòn

đền kỷ niệm Sài Gòn

2/ Cựu Hoàng Bảo Đại

Vua Bảo Đại

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Kiểu A: 1$20-vàng xanh lợt, 30$-xanh nước biển. Kiểu B: 3P-xanh thẫm. Ảnh chụp Tháp Rùa Hà Nội do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 1$20- 2 triệu, 3P-3 triệu 500 ngàn. Phát hành kiểu B ngày 6/06/1951 nhân dịp Lễ Thống Nhất (Hưng Quốc Khánh Niệm). Kiểu A ngày 23/10/1951 nhân dịp lễ Vạn Thọ của cựu hoàng Bảo Đại. Đề tài kiểu A chụp cựu hoàng mặc Âu phục,kiểu B cũng ảnh cựu hoàng mặc Âu phục nhưng thêm con rồng đang bay. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: Nhật ấn kỷ niệm Lễ Vạn Thọ của cựu hoàng bằng Việt ngữ và Pháp ngữ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site