lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Blog Huỳnh-Tâm 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

 

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 4 (Huỳnh-Tâm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

hồ chí minh, dân thụy, hồ tập chương, cục tình báo hoa nam, quân ủy trung ương trung quốc

"Chúng tôi, sao y bản gốc và đính kèm những tài liệu đích thực của "Bác", theo "Công văn mã số 15" (派遣15), vào ngày 20 tháng 2 năm 1948: "Bác" đã công bố trước cộng sản đảng quốc tế. "...Hồ Chí Minh gián điệp Trung Cộng Quốc với tư cách Trung ương Việt Minh". (胡志明为越南中部, 被中国间谍的心理活动). Công văn này được lưu tại Trung Cộng Quốc, Liện Xô, Nhật Bổn, Miến Điện, Ấn Độ, Nam Dương và Đảng của "Bác". 

Vấn đề ở đây cần đặt đến, thâm cung bí sử của Hồ Chí Minh phải có chứng minh hẳn hoi, chúng tôi cũng không ra ngoại lệ. Năm tháng lần hồi theo dấu vết của HCM, tưởng đâu đời người vô vọng, cho đến 24 năm sau đeo đuổi, mới phát hiện lãnh chúa đê hạ nhất lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngoài khả năng Hồ còn là một nhân vật siêu quần "ác đảng" nhất nhân loại. Đảng của "Bác" gian hùng, tham nhũng, mua quan bán chức hơn ngàn lần thời phong kiến. Đảng "Bác" sinh ra đã có thẻ căn cước gián điệp vô sản quốc tế. "Bác" sống được nhờ bàn tay bọc sắt, khủng bố, và đi đêm bán nước v.v...

Trước đây, chúng tôi có gửi tặng đảng của "Bác" trên 345 bản "Công văn gián điệp" của Hồ Chí Minh, hoạt động cho Trung Cộng Quốc. Hy vọng đảng "Bác" tùy nghi sử dụng nơi nào cũng được. Chúng tôi cũng đã gửi tặng những nhà biên khảo làm cơ sở chuyên khảo về Hồ Chí Minh. Vấn đề gián điệp của "Bác" đối với đảng cộng sản Việt Nam không còn là chuyện thâm cung bí sử.

Tuy nhiên đối với nhân dân Việt Nam và kể cả những trí thức nô lệ đảng cho đến ngày nay đã 64 năm (1940-2014). Vẫn còn mờ mịt chưa hề biết "Bác" làm gián điệp cho Trung Quốc, cũng có thể đảng "Bác" không thể bạch hoá hồ sơ gián điệp đã từng hoán vũ phong ba, lũng đoạn trong lòng đất nước Việt Nam. Chính "Bác" đã công bố trên giấy trắng mực đen về thân phận của mình.

Thêm một sự kiện đặc biệt khác, vào ngày 26 tháng 2 năm 1950. Mao Trạch Đông tiếp phái đoàn Trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh (胡志明) với tư cách Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, bí mật đến Bắc Kinh, gồm những tùy tùng Lê Phát, Phạm Văn Khoa, Tạ Lương Anh, Ngô Vi Thiện, Bác sĩ Chánh, Niệm, Nhất. Trong buổi tiếp tân Mao Trạch Đông khen ngợi trước mặt quần thần Trung ương đảng cộng sản Việt Nam về tài năng gián điệp của "Bác": "Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo" (胡志明, 一个完美的间谍).

Nay chúng tôi mượn câu nói trên của Mao Trạch Đông làm tựa đề cho loạt bài này, có ý nhấn mạnh lời khen ngợi nhờ ơn của "Bác" đưa đất nước này mỗi ngày tụt hậu trầm trọng không còn giải pháp nào theo kịp thế giới, bởi đảng "Bác" duy nhất sống nhờ hồn ma nhập xác ướp, hóa thân tư tưởng Hồ Chí Minh, phi lý đó, trói buộc nhân dân Việt Nam nặng tính nô lệ đảng cộng sản. Và tinh vi hơn, đảng "Bác" dan rộng đôi tay, tác động sức đẩy, nhận chìm dân tộc Việt Nam xuống vực thẩm làm chư hầu Trung Cộng Quốc.

Hy vọng nhân dân Việt Nam thấy được cái đống tro tàn tư tưởng Hồ Chí Minh đã thối rã từ lâu, hãy khẩn trương tìm cái phao cấp cứu dân tộc, thoát khỏi đảng "Bác".

hồ chí minh, dân thụy, hồ tập chương, cục tình báo hoa nam, quân ủy trung ương trung quốc

"Bác" bịt đầu, che mặt, làm người dơi, ngõ hầu qua mặt nhân dân Việt Nam, một cách hóa trang của gián điệp thường làm để mà tránh né mọi sự phát hiện. "Bác" bí mật đến Bắc Kinh cầu viện Mao Trạch Đông vào ngày 18 tháng 2 năm 1950. "Bác" Hồ Chí Minh đã lấy quyết định nhuộm đỏ đất nước Việt Nam (胡志明已决定采取红色染料越南国家). "Bác" cùng với Trần Đăng Ninh xem bố cáo của Giải phóng Quân Trung Quốc mới dán trên tường, tại Hương Công sở thôn. Nguồn: ĐV, bản quyền Huỳnh Tâm. 

Chúng tôi, xin trình bày nguyên văn "Công văn mã số 15", trước đất nước Việt Nam, và phân tích, giải mã, những hành động gián điệp của "Bác", xem đây là một chứng từ để mai này nhân dân Việt Nam có dịp phán xét những kẻ bán nước cho Hán:

hồ chí minh, dân thụy, hồ tập chương, cục tình báo hoa nam, quân ủy trung ương trung quốc

Nguyên văn giải mã, công văn mã số 15:
Kính gửi : Quân ủy Trung ương Trung Cộng Quốc (CPC).
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Công văn mã số 15.
Ngày 20 tháng 2 năm 1948.
Đảng cộng sản Việt Nam trung thành Đại quốc Trung Cộng.
Kính thưa: Mao Chủ tịch quý mến, Hồ nhất định tuân chỉ thị "tình đồng chí, tình anh em" (战友情谊​​, 兄弟情谊).

Kính thông báo: Trung ương Trung Cộng Quốc.

Năm nay, CS Việt Nam lấy quyết định vào tháng 8 năm 1948, đại hội toàn quốc. Tuy trong thời gian này đảng ta (Trung Cộng Quốc) còn có nhiều khó khăn về cách mạng giải phóng toàn quốc và vẫn còn tiếp tục đối đầu với địch, cho nên trong đại hội đảng chuẩn bị chương trình nghị sự vận động nhân dân hổ trợ kháng chiến.

Đã chuyển thông báo này, mời quý đại biểu Cộng sản đảng Quốc tế, chuẩn bị cử những đại biểu tham dự, gồm Liên Xô, và 4 đồng chí đảng (4 quốc gia), Nhật Bổn, Miến Điện, Ấn Độ, Nam Dương. Hy vọng thuận thông cho những phái viên, đại diện đảng tham dự.

Khi quý đồng chí đại biểu lên đường đi qua 2 hướng, thứ nhất đến Thâu Năm (tên địa phương) tại Hồng Kông, và chuyển hướng thứ hai đến Bangkok (Thái Lan), sau đó đến Việt Nam bằng đường bộ. Tất cả di chuyển đều thông qua hướng dẫn viên (tình báo làm giao liên).

Nay kính.

Ký tên
Gián điệp Hồ Chí Minh (间谍胡志明)
Trung Ương Việt Minh
(Ngày 20 tháng 2 năm 1948)
Nơi gửi:
‒ Điện đài Việt Minh gửi đi từ Hà Nội.
Nơi nhận.
‒ Kính mời, Trung ương Trung Cộng; đề nghị gửi đại biểu tham gia đại hội Việt cộng vào tháng 8/1948.
‒ Lưu trữ tại Quân ủy Trung ương Trung Cộng Quốc.

Phân tích nội dung công văn mã số 15.

Gián điệp Hồ thực hiện 5 công tác nổi cộm:

1. Hồ Chí Minh gửi công văn cho Mao, tùng quyền chỉ thị của Mao, theo cung cách Khổng Tử trung thành thân phận làm người một nhà "tình đồng chí, tình anh em" (战友情谊​​, 兄弟). Được ông anh Trung Cộng Quốc công nhân Việt Nam chung sống trên một Đại lục.

2. Mao Trạch Đông không đồng ý cho Hồ Chí Minh mở đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai vào tháng 8 năm 1948. Tuy nhiên Mao chấp nhận cho phép Hồ mở đại hội lần thứ hai vào ngày 11-19/2/1951, tại Tuyên Quang, điều kiện Hồ Chí Minh phải khởi xướng "Cải cách Ruộng đất" (土地改革).

3. Hồ Chí Minh đứng trước Cộng sản đảng Quốc tế, ký tên và công bố chức năng gián điệp Trung Cộng Quốc, và đương nhiệm Mặt trận Việt Minh, thông qua "Công văn mã số 15", bởi chứng thực của Liện Xô, Nhật Bổn, Miến Điện, Ấn Độ, Nam Dương.

4. Cộng sản đảng Quốc tế vào Việt Nam tham dự đại hội, được hướng dẫn chu đáo bằng đường bộ, mọi di chuyển đều thông qua tình báo cộng sản Hồng Kông và Bangkok do Hoa Nam bố trí.

5. Hồ Chí Minh chính thức khẳng định làm gián điệp (间谍胡志明), ẩn mình dưới lớp áo Trung Cộng Quốc. Ký ngày 20 tháng 2 năm 1948.

Thảo nào, Võ Văn Kiệt từng "thì thào" tại Dương Minh Châu Tây Ninh về tinh thần yêu nước của người cộng sản: "thà mất nước còn hơn mất đảng" (1977), và "Hãy tin tưởng "Bác" như tin tưởng Mao", tại công trường Phạm Văn Cội (cuối năm 1977). Cho thấy "Bác" cùng hậu duệ đồng suy nghĩ hướng lòng về Trung Cộng Quốc, như "Bác" đã hãnh diện làm tay sai cách đây 56 năm về trước (1948-2014). Như tư tưởng của "Bác" đã từng rao vặt: "... Hồ Chí Minh tư cách Trung ương Việt Minh, hoạt động theo tinh thần gián điệp Trung Cộng Quốc". (胡志明为越南中部, 被中国间谍的心理活动).

Dĩ nhiên Hồ Chí Minh tuyên bố trên giấy trắng mực đen, nay còn lưu trữ tại Hoa Nam và Bộ Chính Trị Việt Nam. Nhân dân VN suy nghĩ gì về những lời tuyên bố trên của "cha già dân tộc". Và gần đây đảng "Bác" đẻ ra cuốn sách nhồi sọ nhân dân Việt Nam hãy học làm ma bịa dựng đứng "Hồ Chí Minh-Ông Tiên sống mãi", để làm gì ? có phải thi đua đập phá đất nước Việt Nam sụp đổ từng giờ ư ? [1]

Dân tộc Việt Nam không thể nào tiếp nhận định mệnh hướng về ý muốn của người cộng sản, để rồi rơi vào tử huyệt của Trung Cộng Quốc, chọn tay Hồ Chí Minh đẩy đưa Việt Nam chìm đắm vào bể khổ, cùng những thành phần con sai của Hoa Nam "Cộng sản vô tổ quốc". Với những "tệ sai" ăn theo thối nát chưa từng học một chữ cộng sản là gì, chỉ nghe lời thêu dệt vô đạo bên lề của họ Hồ, tức thì hối hả nhắm mắt đem thân trao cho Hán, hời hợt không hề biết hư thực của Hồ, nếu có biết chăng cũng trong ngờ ngợ, có lắm kẻ vì háo danh chấp nhận trung thành đảng "Bác", có những kẻ thừa hưởng bươi móc ân huệ của Trung Cộng ngậm vành kết cỏ, cũng có người thừa biết Hồ Chí Minh là ai nhưng không can đảm để tố giác, tất nhiên họ sợ chết vì lưu luyến gia tài tham nhũng, có những người yên lặng chấp nhận để bị bắt sống đưa vào bưng biền và ra Bắc, có những người ngồi trong quốc hội gật. Tất nhiên họ là những thành phần ương hèn qui phục đảng "Bác". Cho thấy một xã hội toàn hèn nhác, tinh thần thủ phận để rồi kết cuộc nhu nhược, đến nay Việt Nam có dân số cả nước 90 triệu, thử có mấy ai vì mai sau đất nước !

Huỳnh Tâm

Bài đã đăng:

Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 1)
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 2)
Hồ Chí Minh - một gián điệp hoàn hảo (Kỳ 3)

Tham khảo:
[1] Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, công bố cuốn sách "Hồ Chí Minh-Ông Tiên sống mãi":
http://www.vietnamplus.vn/cong-bo-cuon-sach-ho-chi-minhong-tien-song-mai/143675.vnp

http://huynh-tam.blogspot.fr/2014/07/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-4.html

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site