lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 24 (Huỳnh-Tâm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Hai mươi bốn ngàn hai trăm hai mươi bốn (24.224) văn kiện của gián điệp Hồ Chí Minh.

Giới thiệu về Trần Vân (Chen Yun) một thành viên Hoa Nam: Quân ủy Trung ương CPC, thư ký của Ủy ban Trung ương CPC, Ban Tổ chức Trung ương CPC, Giám đốc tài chính Đông Bắc và Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch ACFTU, thành viên của Chính phủ nhân dân Trung ương. Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trần Văn Phó Hội đồng Quản trị Chính phủ nhân dân Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm nhiệm giám đốc Ủy ban Tài chính và Kinh tế Hội ​​đồng Nhà nước, chịu trách nhiệm cho sự phục hồi kinh tế quốc gia và phát triển của kế hoạch năm (5) năm đầu tiên của Trung Quốc. 1956 được bầu vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương CPC, chỉ đứng sau Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức bốn trong Quốc hội của chíng phủ (CPC). Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Giám đốc Ủy ban Cố vấn Trung ương CPC, ông được coi là một trong những công thần, tộc trưởng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Sau lưng của Trần Vân (Chen Yun) lưu trữ 24.224 chương mục cổ phần cướp và bán nước, những hội nghị đàm phán chỉ để che lấp sự thật Hồ Chí Minh từ năm 1925 nối dài đến 1969. Chú ý nhất, Trấn Văn sử dụng tài chánh của Trung Cộng thành lập chiến khu cho Hồ Chí Minh, sau khi cướp được miền Bắc Việt Nam, lầu đầu Mao Trạch Đông chính thức công nhận Chính phủ Hồ Chí Minh và mời thăm Trung Quốc, chủ ý Hồ ra mắt trong khối Cộng sản Quốc tế. [1] Đằng sau bức màn chính trị Việt Cộng-Trung Cộng đều lấy máu nhân dân Việt Nam xây thành nhà nước chế độ Đỏ. Theo Trần Vân (Chen Yun) Cục tình báo Hoa Nam nơi lưu trữ tất cả tài liệu của Hồ. Tài liệu nặng ký nhất của những năm 1945-1958, có đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm Trung Quốc do Trần Xảo Phượng (Chen Qiaofeng) lên kế hoạch Ngoại giao trong cục bộ đảng Trung-Việt Công, liên kết chặt chẽ với Trần Vân, buổi ban đầu hồ sơ tạm lưu trữ tại Bảo tàng Lịch sử Cách mạng thành phố Thượng Hải Trung Quốc. Sau đó Trần Văn chuyển công tác đến miền Nam Trung Quốc tránh đối mặt khó khăn của nền kinh tế Trung Cộng đang trên bờ vực của sự sụp đổ, phái đoàn chính phủ Việt Cộng theo chương trình sẽ đến thăm vài nhà máy công nghiệp nặng, thiếu người lãnh đạo tốt, công nhân làm việc cơ cực, giao thông gần như tê liệt. Mao cho rằng "cần tuyên truyền cái vỏ đi trước, ngày mai sẽ là cái ruột ra sản phẩm".

Tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh thiếu vũ khí đang chờ đợi chào đón sự xuất hiện quân viện nhưng cột khói của đoàn xe hỏa vẫn xa vời, nhóm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam trông ngóng từng giờ viên đạn viện trợ. Những báo cáo nội bộ cho biết Trung Cộng hết nhiên liệu sản xuất vũ khí, đạn dược và trầm trọng hơn không có ngoại tệ để nhập khẩu. Lúc này nhân dân Việt Nam vẫn còn xa lạ, khó xác định trên khuôn mặt của Hồ Chí Minh biểu hiện lương thiện hay kẻ gian manh, cướp chính quyền Việt Nam vào mùa Thu tháng Tám mới nói lên một nửa con đường Hoa Nam chưa thực hiện hết. Mỗi hành động của Hồ đều có thông qua chỉ huy của Trung Cộng, viện trợ mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều có mục đích chính trị đính kèm trả giá theo văn tự đàm phán. [2]

Ngày 22 tháng 6 năm 1956 năm giờ sáng. Chỉ cần hình dung lúc đó Mao Trạch Đông chưa cầm quyền Trung Quốc, đã nhắc nhở nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam, người đứng đầu bởi Hồ Chí Minh tiếp nhận viện trợ "văn hóa truyện" không giới hạn số lượng, học tập trong phạm vi đấu tranh qua anh hùng tiểu thuyết Trung Quốc.

văn hóa truyện, Lưu Hồ Lan (刘胡兰), Đồng Tồn Thụy (董存瑞), Khâu Thiểu Vân (邱少云), và Hoàng Kế Quang (黄继光)

Những anh hùng trên giấy như Lưu Hồ Lan (刘胡兰), Đồng Tồn Thụy (董存瑞), Khâu Thiểu Vân (邱少云), và Hoàng Kế Quang (黄继光), nhà nước Cộng sản Việt Nam buộc nhân dân luôn luôn học hỏi từ nơi họ, xem "văn họa truyện" lớn hơn gia tài dân tộc Việt Nam! Nguồn: tài liệu ảnh Huỳnh Tâm.

Cuối tháng 8 năm 1945, Việt Minh và Trung Cộng thành lập ủy ban liên kết hoạt động bí mật kiểm tra lại những công tác của Hồ từ 1940-1955. Trung Quốc đứng đầu cung cấp viện trợ vũ khí, quân sự cho Việt Nam, và các thông tin khác có liên quan đến Hồ Chí Minh. Lầu đầu tiên vào năm 1945 Việt Minh nhận được thiết bị quân sự của chính phủ Trung Quốc đã dự trữ lâu năm. Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn cấp mở chiến dịch cung cấp trực tiếp bởi tại Việt Bắc chưa hoàn tất kho vũ khí. Cuối năm 1949 Trung Quốc viện trợ, cung cấp cho Việt Minh 110.006.000 vũ khí và quân dụng đủ loại, có khả năng trang bị trên sáu đại đoàn, một lực lượng vũ trang đứng thứ hai Châu Á sau Trung Cộng, và tiếp tục nhận số lượng lớn viện trợ vũ khí, đạn dược, quân trang. Mao Trạch Đông con người chính trị tính toán khôn lường, chờ đợi những gì Hồ Chí Minh thực hiện thành quả lấy bỏ vào túi Trung Cộng, theo thỏa thuận tao chủ mày nợ. Ngoài viện trợ còn có thông tin liên lạc, thực phẩm, nhiên liệu, thuốc men, và rất nhiều sự kiện khác, những cố vấn quân vự thành lập lực lượng dân quân. Hồ Chí Minh không khác một người đi bộ được quá giang tàu hỏa Trung Cộng. [3]

Phó Chủ tịch Chu Đức ghi chú: "Ủy ban Thường vụ nhân dân toàn quốc Trung Quốc không chỉ là việc cung cấp số lượng lớn về thiết bị quân sự cho Việt Minh, nhưng cũng phải đến Nam Hải tham khảo với Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung ương Trung Quốc Ủy ban Quân ủy Lưu Thiếu Kỳ sau đó những kiện hàng viện trợ đến tay Việt Cộng.

Cuối năm 1950, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh chính thức thành lập Ủy ban kỷ niệm cướp chính quyền Hà Nội tại Bắc Kinh. Nhưng không có gì để bảo đảm mãi mãi thuộc về Hồ Chí Minh, ông đã tổ chức một buổi tiệc ngoài vườn Quan hệ ngoại giao, nhưng sau khi biết mình hoạt động sai sót trong năm (5) năm về phương diện chiến tranh khủng bố.

Ngày 01 tháng 7 năm 1954 Hồ Chí Minh đàm phán với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức đạt được thỏa thuận khôi phục lại Đông Dương tại hội nghị Genève vào tháng ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hồ Chí Minh khởi thảo một đơn đặt hàng chiến tranh cướp miền Nam Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 8 năm 1954, Hồ Chí Minh lắng nghe các nhà chức trách Trung Cộng đề cập chính sách chiến tranh có sự tham dự của Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam được hướng dẫn lần đầu tiên thăm chính thức Trung Quốc. Đây là viện trợ, bề mặt được sắp xếp bởi MSS vào thời gian Hội đàm với đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, Hồ Chí Minh thấy bối cảnh lịch sử sâu sắc và chính trị quan trọng của New York đối với Ngô Đình Diệm của miền Nam Việt Nam, Ủy ban cướp chính quyền đã thành lập để thúc đẩy Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai, Chu Đức theo quy tắc mục đích, cho dù trước đó hoặc sau này, Trung Cộng đề nghị hai Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và Bắc Nam Việt Nam thống nhất một phái đoàn đàm phán, đứng đầu là Hồ Chí Minh, được tổ chức tại thành phố Sài Gòn, quan hệ ngoại giao Quốc tế. Sau đó mở hội nghị kinh tế cấp Chính phủ, lại một lần nữa Trung Cộng đề nghị Hồ Chí Minh chủ trì, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải đối mặt với vấn đề bàn tay Trung Cộng thay mặt Hồ Chí Minh lãnh đạo miền Bắc. Sau một cuộc đấu tranh chống Pháp nay lại lần lượt rơi vào tay Tàu.

Vận mệnh Việt Nam mất nước trong tay Hồ.

Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh ký kết bảo đảm chế độ Cộng sản Hà Nội đứng vững muôn năm, và hổ trợ Hội nghị Genève sẽ khai mạc ngày 26 tháng 4 năm 1954. Các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Việt Nam đến Trung Quốc đàm phán nhiều lần qua trung gian Trần Văn (Chen Yun), bước đầu thành lập một đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam viếng thăm Trung Quốc, sau khi trở về trên đường đi đặc biệt mang theo kế hoạch hóa xã hội chủ nghĩa, còn v liên quan đến đàm phán vay nợ để điều hành quốc gia.

Bầu đoàn thê tử Trung Cộng Chu Ân Lai, Trần Văn, Bành Đức Hoài (Peng) về tới Bắc Kinh, Mao Trạch Đông đi thăm HNam. Năm 1950 giữa Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao, ấn định hàng loạt viện trợ đảm bảo cung cấp cho Việt Nam theo kế hoạch năm (5) năm, riêng Hồ phải thực hiện đại tu sao chép mô hình Trung Cộng.

Theo thống kê, Việt Nam bắt đầu có rất nhiều nguồn kinh tế, đặc biệt là Mao Trạch Đông, những chính phủ thân Cộng hứa cung cấp dài hạn và một số lượng lớn tài chính, vũ khí. Tại thời điểm này Trung Cộng cung cấp viện trợ cho Việt Nam trên 100 triệu tấn hàng năm, được xem Trung Cộng đã đi đầu thực hiện viện trợ cho nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Nguồn cung cấp chiến tranh Việt Nam chia thành hai loại, cụ thể chống Pháp, và chống lại Hoa Kỳ, người Cộng sản tự cho mình anh hùng chống lại hai quyền lực kinh tế lớn của nhân loại, trong khi đó nhân dân Việt Nam không cơm no áo ấm và còn bị chế độ Hồ cho bay cao chiến dịch Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, và tịch thu quyên ngũ kim, đá quý chuyển về Bắc Kinh.

Tuy có nguồn cung cấp viện trợ quân sự hàng đầu, trái lại có quá nhiều loại hàng không phục vụ được kinh tế. Trung Quốc tự cho mình là hậu phương tài nguyên cung cấp riêng của Hồ Chí Minh để điều khiển chính phủ nước Cộng hòa Dân tại Việt Nam, mọi chi phí trong nhu cầu cấp thiết cho chế độ hơn là sản xuất thiết yếu hàng ngày phục vụ nhân dân, chẳng hạn như Phó Thủ tướng Trần Văn, hổ trợ một kế hoạch kinh tế quan trọng trước khi phái đoàn chính phủ Trung Quốc thăm Hà Nội, cụ thể viện trợ máy móc nông nghiệp, phân bón, các loại thiết bị, lúa mì, ngô. Hai chính phủ đã ban hành một thông cáo chung cuộc đàm phán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đồng ý viện trợ cho Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Bột gạo, lợn, trâu, bò, gà, vịt, cá, lưới, tin, vải, quần áo, giày, vớ, kim chỉ, xà phòng. Hợp tác kinh tế, kỹ thuật sẽ giúp nhân bánh quy, bột ngọt, nước tương, đường, mắm tôm. Nỗ lực xây dựng ổn định chế độ trong đó có viện trợ quân sự bao gồm vũ khí và đạn dược, quân trang quân dụng v.v...

Phó Thủ tướng Trần Vân (Chen Yun), hồ chí minh

Phó Thủ tướng Trần Vân (Chen Yun) Đảng trưởng Việt Minh Hồ Tập Chương. Nguồn: tài liệu ảnh Huỳnh Tâm.

Ngày 01 tháng 4 năm 1956. Cuộc chiến Việt Nam vừa nguôi vẫn còn chấn thương, Mao Trạch Đông sử dụng phần đất biên giới Việt Nam làm cơ sở nuôi quân, điều trị đến lúc phục hồi cho ra chiến tranh chống Mỹ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định RMB 8 chỉ thị Ủy ban Trung ương CPC, Trần Văn (Chen Yun) đến thăm Việt Nam trong thời hạn năm (5) ngày nhưng không trình lên Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam bởi bí mật.

Trần Văn đến Hà Nội lúc 16:40 ngày 09 tháng 4, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Hồ Chí Minh đề nghị sửa chữa lại đường sắt, bến thuỷ, đường bộ cầu cống và trang thiết bị y tế. Cá nhân Trần Văn như đang ngồi trên ghế điện chỉ nhận được một bó hoa danh dự, những cái ôm của Hồ với Trần Văn tuôn trào vật liệu, sản phẩm chiến tranh v.v...Cả hai bên đều nhất trí trong đêm đó, một bữa tiệc do Bộ Chính trị Lao động Việt Nam Đảng khoản đãi rất long trọng. Hai nước sẽ hợp tác đầy đủ với các khía cạnh kỹ thuật. Cũng cần biết thêm sau bữa tiệc, Trần Văn và Hồ Chí Minh nói. "Nghĩ rằng ở Việt Nam cần thiết nhu cầu được sửa chữa và các nhà máy, đường sắt, đường cao tốc". Trần Văn cho rằng: "Hiện nay chúng ta chỉ lo phương tiện chiến tranh còn đời sống của nhân dân tự túc".

Thành quả trong chuyến thăm Việt Nam của Trần Văn đối với Hồ Chí Minh và Đảng Lao động Việt Nam, Trung Quốc sẽ giúp việc thiết kế chế độ, xây dựng và học cung cách lãnh đạo Trung ương, trong ngôn từ đàm phán Cộng sản còn có ngụ ý rút kinh nghiệm lãnh đạo quốc gia, đồng thời, Việt Nam sẽ tiến hành ba cuộc họp với người đứng đầu Bộ Tài chính và Kinh tế của Trung Quốc làm cố vấn nhất định cho các ngành thực tập sản xuất. [4]

Trường Chinh (Long March-长征) với Bộ Chính trị Trung ương Đảng Công nhân Việt Nam, bàn luận thúc đẩy việc cải thiện đời sống, phát triển kinh tế. Các nhà lãnh đạo đã có một cuộc họp, họ đề xuất với Trần Vân, hai bên cũng nhất trí rằng "các nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi", và dần dần mở rộng các vấn đề liên quan đến công tác tài chính và kinh tế tại chín khu vực lớn do Thượng Hải đứng đầu (Việt Nam một trong chín khu vực tự trị 1956). Quan hệ văn hóa, giáo dục, kinh tế và tài chính. Kinh nghiệm của Trần Vân đã từng xây dựng Trung Quốc, tiếp tục mở rộng hợp tác Y tế và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, câu trả lời chiến lược đầu tiên, và đưa ra một số gợi ý: Thứ nhất, Xây dựng công nghiệp. Hiện có quỹ tài trợ Việt Nam. Để tìm hiểu cả hai bên cần đồng ý tiến hành trao đổi văn hóa (liên tục lọc máu Việt Nam). Sinh viên trao đổi sách, tài liệu công nghệ học tập kinh nghiệm Trung Cộng, cán bộ lãnh đạo, Cảnh sát, công an ưu tiên chọn vào hệ Thông minh (tình báo). Thứ đến, trao đổi vật tư và thiết bị vệ sinh (phân người) để tích lũy ngành công nghiệp vốn, mà còn để đáp ứng sức mua của nông dân, giúp người dân Việt Nam làm việc trong các khu vực này. Sau khi sự cần thiết phải tiếp tục giải quyết việc làm của thành phố của người lao động. Cuối cùng Trần Vân đề nghị phái đoàn chính phủ Việt Nam thực hiện tiêu đề còn lại, liên quan đến các biện pháp sản xuất nông nghiệp và các vấn đề hợp tác vào năm 1955, sau đó thực hiện các khuyến nghị. [5]

Từ kinh nghiệm của Trung Quốc, sự hợp tác nông nghiệp với Việt Nam gắn liền tài liệu tham khảo: Trung Quốc đưa ra kế hoạch ít tốn kém nhất cho họ, có thể đạt được năng suất tối đa trong phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, từ đó đã trôi qua bốn thập kỷ Việt Nam kiệt quệ mọi mặt. Báo cáo trên do biên tập viên Quách Thai Minh thành lập. Ông đại diện cho Chính phủ Hồ Chí Minh và Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. [6]

Huỳnh Tâm

Tài liệu tham khảo.

[1] "Sự phát triển của quan hệ Trung-Việt bốn thập kỷ", biên tập viên Kuo, Nhà xuất bản 1992 phiên bản nhân dân Quảng Tây   

[2] "Chen Yun Chronicle", loạt phim lịch sử Trung ương Đảng nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Văn học 2000 bản   

[3] " Lịch sử quan hệ Trung-Việt, Series Nghiên cứu dự thảo ", Huang Zheng của Nhà xuất bản 1992 phiên bản nhân dân Quảng Tây   

[4] "tình hình Việt Nam và quan hệ Trung-Việt," Gu Xiaosong Báo chí Thế giới tri thức, 2008   

[5] "Lịch sử hiện đại của Trung-Việt quan hệ thông tin được chọn" , biên tập viên Guo Ming, Nội vụ hiện tại Press, 1986 edition   

[6] "Chen Yun Biography", biên tập bởi Đảng Cộng sản Trung tâm Nghiên cứu Văn học, Trung tâm Nghiên cứu Văn học Party 2005 bản.

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site