lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Thời Cơ Chín Muồi Hình Thành Đại Hội Diên Hồng Thời Đại

1, 2, 3, 4, 5

Chu Tấn

...

ĐHDHTĐ có chủ trương phối hợp với Cộng Đồng, phát huy sức mạnh Cộng Đồng hỗ tương xây dựng và Thăng tiến Cộng Đồng Người Việt Tư Do Hải Ngoại hay không?

ĐHDHTĐ ngoài việc yểm trợ tinh thần vật chất cho Phong Trào Đấu tranh Đòi Tư Do Dân Chủ Tại Quốc Nội có những sách lược nào Vận động Đồng bào Quốc Nội vùng dậy hay không?

Những câu hỏi trên đây tuy khá “hóc búa”  “khó trả lời”, nhưng phải công nhận là rất căn bản để giúp cho ban Vận Động ĐHDHTĐ “suy tư sâu hơn”  và tìm ra những yếu tố cốt lõi làm nền tảng xây dựng ĐHDHTĐ đồng thời khám phá ra những nguyên tắc mới hình thành ĐHDHTĐ.

Còn 2 tầng câu hỏi. “cực kỳ khó” hay Bí Quyết Tổ Chức thành công ĐHDHTĐ (C+D) chúng tôi xin được khất lại và sẽ xin trình bầy thảo luận cùng Quý vị trong một hay hai bài Tiểu Luận khác

IV- Nền Tảng Xây Dựng Đại Hội Diên HồngThời Đại:
Đại Hội Diên HồngThời Đại (ĐHDHTĐ cần được thiết dựng trên những nền tảng  sau:

Nền Tảng Đạo Đức Nhân Linh (quan trọng nhất trong thời đại mới)

Nền Tảng Dân Lập Tư Nguyện (Thời đại quân chủ do Vua đứng ra triệu tập Hội Nghị Diên Hồng, thời Dân chủ, nhất là trong tình trạng lưu vong của chúng ta, không có Vua,và cũng không có ai đủ Đạo Đức, Tài Năng Bản Lĩnh, cùng “uy tín trùm đời” như một lãnh tụ kiệt xuất được toàn dân tín nhiệm nên chúng ta phải xây dựng ĐHDHTĐ trên nền tảng mới là nền tảng Dân Lập Tự Nguyện.

Nền Tảng Triết Lý Nhân Chủ (cho phép chúng  ta thành hình những nguyên tắc tổ chức sáng tạo mới giúp cho con ngừời đi vào tổ chức, nhưng vẫn không bị vong thân trong tổ chức)

Nền Tảng Văn Hóa Dân Tộc
Nền Tảng Công Lý:  minh bạch, trong suốt- mưu lợi ích chung
Nền Tảng Khoa Học  
Nền Tảng Trí Thức (kenowledge is power)
Nền Tảng Quần Chúng Văn Hóa. 
Nền Tảng Quần chúng Chính Trị (thời đại của chúng ta là Thời Đại của Quần chúng nhân dân mọi chủ trương độc tài áp bức phi dân chủ, phi nhân chủ  đều trở nên lạc hậu, tất yếu  bị lịch sử và thời đại xóa bỏ)

V-Những Nguyên Tắc Căn Bản Hình Thành Đại Hội Diên HồngThời Đại

Rút kinh nghiệm Tinh Thần Hội Nghị Diên Hồng đời Nhà Trần (1284) cũng như các ưu khuyết điểm kể cả những vết xe đổ của các tổ chức kêu gọi Đại Đoàn Kết trước đây…Đại Hội Diên HồngThời Đại được tổ chức theo các nguyên tắc căn bản sau:                     

ĐHDHTĐ được tổ chức theo nguyên tắc  Dân Lập Tự Nguyện

Kế thừa tinhThần Hội Nghị Diên Hồng Lịch sử (1284)  Các vị Bô lão, Cao Niên giữ vai trò tiền phong đứng ra kêu gọi Vận Động Thành Lập Đại Hội Diên Hồng Thời Đại.

ĐHDHTĐ tôn vinh Quốc Tổ HùngVương và coi đây chính là “Tụ điểm Tinh Thần” để Đại Đoàn Kết Toàn Dân trong sứ mệnh cứu quốc và kiến quốc.

Chủ trương Đại Đoàn kết Toàn Dân theo Nguyên Tắc “Hợp quần gây sức mạnh” “Góp gió thành bão”
ĐHDHTĐ lấy Sinh Mệnh Quốc Gia Dân Tộc làm Sinh Mênh của tổ chức Diên Hồng Thời Đại.

ĐHDHTĐ kết hợp theo nguyên tắc Quang Minh Chính Đại và Trong Suốt - về tài chánh, cũng như về đường lối đấu tranh Chính Trị, Văn Hóa, Ngoại Giao. Tuyệt không có điều gì sai quấy hoặc tà khuất ..Có như vậy ĐHDHTĐ mới xứng đáng được đồng bào trao gửi niềm tin  và mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu nước và dựng nước.

Theo chân lý hay huyền thoại “Bọc Mẹ Trăm Con” ĐHDHTĐ đuợc tổ chức theo nguyên tắc: “Thân Thương vô cùng và Bình Đẳng Tuyệt Cùng.”

ĐHDHTĐ đề cao nguyên tắc sống đạo đức: “Nhân Trung Trí Dũng”

ĐHDHTĐ kêu gọi thế hệ Cao Niên,Trung Niên, Thế Hệ Trẻ cùng sốt sắng tham gia ĐHDHTĐ theo nguyên tắc cả 3 thế hệ cùng đồng tâm chung sức Vận Động Lịch Sử

Tự nguyện đoàn kêt thành một tổ chức đấu tranh chung của toàn dân (không phải của ai hay độc quyền của tổ chức riêng rẽ nào. Tất cả các cá nhân hay hội đoàn đảng phái tham gia ĐHDHTĐ đều là thành viên sáng lập (Ownership)

Các thành viên sáng lập được mở rộng không ngừng theo nguyên tắc Sinh Động Mở (Open Living System)

Các cá nhân hay các tổ chức Tham Gia ĐHDHTĐ vẫn giữ nguyên bản sắc cá nhân hay tổ chức riêng của mình chỉ tham gia ĐHDHTĐ theo tinh thần tự nguyện liên hợp phối hợp đấu tranh chung tạo thành SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA DÂN TỘC

ĐHDHTĐ xiển dương triết lý Nhân Chủ trong tổ chức  nên lấy nguyên tắc liên hợp phối hợp điều hơp làm căn bản quản trị, điều hành tổ chức thay vì Lãnh Đạo và Chỉ Huy. Đặc biệt  ĐHDHTĐ cần  những người quản trị và điều hợp  có đạo  đức, có tài năng và bản lãnh chứ  không tôn sùng Lãnh Tụ theo quan niệm tổ chức cũ.

 

1, 2, 3, 4, 5

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site