lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

October 16, 1963: Terrorists explode mines under two civilian buses in Kien Hoa and Quang Tin provinces, killing 18 Vietnamese and wounding 23.

November 9, 1963: Three grenades are thrown in Saigon, injuring a total of 16 persons, including four children; the first is thrown in a main street, the second along the waterfront, and the third in the Chinese residential area.

February 9, 1964: Two Americans are killed and 41 wounded, including four women and five children, when a communist bomb is set off in a sports stadium during a softball game. A second portion of the bomb fails to explode. Officials estimate that if it had, fifty persons would have died.

February 16, 1964: Three Americans are killed and 32 injured, most of them U.S. dependents, when terrorists bomb the Kinh Do movie theater in Saigon.

July 14, 1964: Pham Thao, chairman of the catholic Action Committee in Quang Ngai, is executed when he returns to his native village of Pho Loi, Quang Ngai province.

October, 1964: U.S. officials in Saigon report that from January to October of 1964 the communists killed 429 Vietnamese local officials and kidnapped 482 others.

December 24, 1964: A Christmas eve bomb explosion at the Brink officers' billet kills two Americans and injures 50 Americans and 13 Vietnamese.

February 6, 1965: Radio Liberation announces that the communists have shot two American prisoners of war as reprisals against the Vietnamese government, which had sentenced two terrorists to death.

February 10, 1965: Terrorists blow up an enlisted men's barracks in Qui Nhon, killing 23 Americans.

March 30, 1965: A bomb explodes outside the American Embassy in Saigon, killing 2 Americans, 18 Vietnamese and injuring 100 Vietnamese and 45 Americans.

June 24, 1965: Radio Liberation announces the execution of an American prisoner.

June 25, 1965: Terrorists dynamite the My Canh restaurant in Saigon, killing 27 Vietnamese, 12 Americans, two Filipinos, one Frenchman, one German; more than 80 persons are injured.

June 1965: Vietnamese officials report the rate of assassinations and kidnappings of rural officials has double din June over May and April; 224 officials were either killed or kidnapped.

August 18, 1965: A bomb at the Police Directorate office in Saigon kills six and wounds 15.

October 4, 1965: One of two planted bombs explodes at the Cong Hoa National Sports Stadium, killing eleven Vietnamese, including four children, and wounding 42 persons.

October 5, 1965: A bomb goes off, apparently prematurely, in a taxi on a main street in downtown Saigon, killing two Vietnamese and wounding ten others.

December 4, 1965: In Saigon a terrorist bomb kills eight persons when it explodes in front of a billet for U.S. enlisted men; 137 are injured, including 72 Americans, three New Zealanders and 62
Vietnamese.

December 12, 1965: Two terrorist platoons kill 23 Vietnamese canal construction workers asleep in a Buddhist Pagoda in Tan Huong, Dinh Tuong province; wound seven others.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site