lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

May 24, 1967: The information officer of Phu Thanh, Bien Hoa province, and his two children are killed by grenades thrown into their home at 3 a.m.

May 29, 1967: Frogmen emerge from the Perfume River in Hue to blow up a hotel housing members of the International Control Commission. No member of the Indian-Canadian-Polish team is hurt, but five South Vietnamese civilians are killed and 15 wounded. The hotel is 80 percent destroyed.

June 2, 1967: Armed with automatic weapons, two platoons make a post-midnight raid on a Chieu Hoi camp in Long An. they injure five South Vietnamese soldiers and five civilians.

June 27, 1967: Twenty-three civilians are killed when their bus strikes a mine in Binh Duong province, southeast of Lai Khe.

July 6, 1967: Several children walking on the road to a pagoda at Cam Pho hamlet, Quang Nam province, are wounded when a passing truck explodes a Viet-Cong antitank mine. One child dies of wounds.

July 13, 1967: An explosion in a Hue restaurant kills two Vietnamese. Twelve Vietnamese, seven Americans and one Filipino are injured.

July 14, 1967: Terrorists dressed in Vietnamese Army uniforms capture a prison in Quang Nam province, releasing about 1,000 of the 1,200 inmates; they execute 30 in the prison yard. Ten civilians are killed and 29 wounded as the terrorists fight their way out of the area.

July 25, 1967: Communists appear at homes in Binh Trieu, Long An province and kidnap four men, a woman and the woman's 16-year-old son. All six are found the following morning along Highway 13, hands tied behind their backs, a bullet in each head.

August 5, 1967: During a special devices class in a secondary school in An Xuyen province, part of the September election "get out the vote" campaign, a terrorist gives a small girl a hand grenade with the pin extracted and tells her to carry it carefully to her teacher. At the classroom door the child drops the grenade, killing herself and injuring nine children.

August 24, 1967: Terrorists kill one and wound four when they detonate a charge at the home of a Vietnamese policeman in Can Tho, Phong Dinh province.

August 26, 1967: Twenty-two civilians die and six are injured when their bus strikes a mine in Kien Hoa province.

August 27, 1967: A week before presidential and senate elections, terrorists step up their activities. A recoilless rifle and mortar attack on Can Tho kills 46 and injures 227. Ten die and ten are injured in an attack on a Revolutionary Development team in Phuoc Long province. Fourteen civilians, including five children, are wounded by mortar fire southeast of Ban Me Thuot, Darlac province. Two civilians die and one is wounded in an attack on a hamlet in Binh Long province. Six civilians are kidnapped from Phuoc Hung village in Thua Thien province.

August 29, 1967: Groups of communists infiltrate four hamlets in Thanh Binh district, Quang Nam province, kill two civilians and abduct six, including an inter-family chief.

September 1, 1967: Terrorist explosives blast six craters in National Route 4 in Dinh Tuong province, stopping all vehicular traffic except a South Vietnamese army ambulance bus which runs over a pressure mine, killing 13 passengers, injuring 23.

September 3, 1967: Shortly after polls open in Tuy Hoa, Phu Yen province, communists detonate a bomb hidden in a polling place. Three voters are killed and 42 are wounded. Election morning attacks, including long-range shellings, claim 48 lives.

November 8, 1967: The Ky Chanh refugee center in Quang Tin province is infiltrated by terrorists who kill four persons, wound nine others and kidnap nine more; they also fire the camp's school.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site