lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Namu

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

December 20, 1961: S. Fuka, a Japanese engineer at the Da Nhim dam, a Japanese government war reparations project to supply electric power to Viet-Nam, is kidnapped after being stopped at a road block. His fate is never learned.

January 1, 1962: A Vietnamese labor leader, Le Van Thieu, 63, is hacked to death by terrorists wielding machetes near Bien Hoa, in the rubber plantation on which he works.

January 2, 1962: Two Vietnamese technicians working in the government's anti-malaria program, Pham Van Hai and Nguyen Van Thach, are killed by communists with machetes, 12 miles south of Saigon.

February 20, 1962: Terrorists throw four hand grenades into a crowded village theater near Can Tho, killing 24 women and children. In all, 108 persons are killed or injured.

April 8, 1962: Communists execute two wounded American prisoners of war near the village of An Chau in Central Viet-Nam. Each, hands tied, is shot in the face because he cannot keep up with the retreating captors.

May 19, 1962: A terrorist grenade is hurled into the Aterbea restaurant in Saigon, wounding a Berlin circus manager and the cultural attache from the German Embassy.

May 20, 1962: A bomb explodes in front of the Hung Dao Hotel, Saigon, a billet for American servicemen, injuring eight Vietnamese and three Americans who are in the street at the time.

June 12, 1962: Communists ambush a civilian passenger bus near Le Tri, An Giang province, killing the passengers, the driver and the driver's helper, a total of five men and women.

October 20, 1962: A teenage communist hurls a grenade into a holiday crowd in downtown Saigon, killing six persons, including two children, and injuring 38 persons.

November 4, 1962: A terrorist hurls a grenade into an alley in Can Tho, killing one American serviceman and two Vietnamese children. A third Vietnamese child is seriously injured.

January 25, 1963: Communists dynamite a passenger freight train near Qui Nhon, killing eight passengers and injuring 15 others. The train is carrying only rice as freight.

March 4, 1963: Two Protestant missionaries-Elwood Forreston, an American, and Gaspart Makil, a Filipino, are shot dead at a road block between Saigon and Dalat. The Makil twin babies are shot
and wounded.

March 16, 1963: Terrorists hurl a grenade into a Saigon home where and American family is having dinner, killing a French businessman and wounding four other persons, on of them a woman.

April 3, 1963: Terrorists throw two grenades into a private school near Long Xuyen, An Gian province, Killing a teacher and two other adults. Students are performing their annual variety show at the time.

April 4, 1963: Terrorists throw grenades into an audience attending an outdoor motion picture showing in Cao Lanh village in the Mekong Delta, killing four persons and wounding 11.

May 23, 1963: Two powerful explosions set off by terrorists on bicycles kill two Vietnamese and wound ten others in Saigon. Police believe the explosion was accidentally premature.

September 12, 1963: Miss Vo Thi Lo, 26, a schoolteacher in An Phuoc, Kien Hoa province, is found near the village with her throat cut. She had been kidnapped three days earlier.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site