lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...


March 6, 1969: An explosive charge explodes next to a wall at Quang Ngai city hospital, killing a maternity patient and destroying two ambulances.

March 9, 1969: Terrorists enter Xom Lang, Go Cong province, take Mrs. Phan Thi Tri from her home to a nearby rice field where they behead her, explaining that her husband had defected from the communists.

March 9, 1969: A band of communists attack Loc An, Loc My and Loc Hung villages in Quang Nam province, killing two adults and kidnaping ten teenage boys.

March 13, 1969: Kon Sitiu and Kon Bobanh, two Montagnard villages in Kontum province, are raided by terrorists; 15 persons killed; 23 kidnaped, two of whom are later executed; three long-houses, a church and a school burned. A hamlet chief is beaten to death. Survivors say the communists' explanation is: "We are teaching you not to cooperate with the government."

March 21, 1969: A Kontum province refugee center is attacked for the second time by a PAVN battalion using mortars and B-40 rockets. Seventeen civilians are killed and 36 wounded, many of
them women and children. A third of the center is destroyed.

April 4, 1969: A pagoda in Quang Nam province is dynamited, killing four persons, wounding 14.

April 9, 1969: Terrorists attack the Phu Binh refugee center, Quang Ngai province and fire 70 houses, leaving 200 homeless. Four persons are kidnaped.

April 11, 1969: A satchel charge explodes in the Dinh Thanh temple, Long Thanh village, Phong Dinh province, wounding four children.

April 15, 1969: An armed propaganda team invades An Ky refugee center, Quang Ngai province, and attempts to force out the people living there; nine are killed and ten others wounded.

April 16, 1969: The Hoa Dai refugee center in Binh Dinh province is invaded by an armed propaganda team. The refugees are urged to return to their former (communist dominated) village, but refuse;
the communists burn 146 houses.

April 19, 1969: Hieu Duc district refugee center, Quang Nam province, is invaded and ten persons kidnaped.

April 23, 1969: Son Tinh district refugee center, Quang Ngai province, is invaded; two women are shot and 10 persons kidnaped.

May 6, 1969: Le Van Gio, 37, is kidnapped and later shot for refusing to pay "taxes" to a communist agent who entered his village of Vinh Phu, An Giang province.

May 8, 1969: Communist sappers detonate a charge outside the Postal-Telephone Building in Saigon's Kennedy Square, killing four civilians and wounding 19.

May 10, 1969: Sappers explode a charge of plastique in Duong Hong, Quang Nam province, killing eight civilians and wounding four.

May 12, 1969: A communist sapper squad attacks Phu My, Binh Dinh province, with satchel charges, rockets and grenades; 10 civilians are killed, 19 wounded; 87 homes are destroyed.

May 14, 1969: Five communist 122mm rockets land in the residential area of Da Nang, killing five civilians and wounding 18.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site