lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin: (Blogs; Anh Ba Sàm; Cầu Nhật-Tân; Chu-Mộng-Long; Cu Làng Cát; Dân Làm Báo; Dân Oan Bùi-Hằng; Diễn-Đàn Công-Nhân; Diễn-Đàn Công-Nhân;Giang-Nam Lãng-Tử; Huỳnh-Ngọc-Chênh; Lê-Hiền-Đức; Lê-Nguyên-Hồng; Lê-Quốc-Quân; Mai-Xuân-Dũng; Người Buôn Gió; Phạm-Hoàng-Tùng;Phạm-Viết-Đào;Quê Choa VN)

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013:

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Human Rights For Vietnam - Human Rights Activist

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư-Viện Hoa Sen Online

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Xin mời Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử trên Facebook

 

CHUYỆN KHỦNG BỐ Ở NƯỚC XÍCH QUỶ CỘNG SẢN VIỆT NAM

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ngọc Khánh

terroriste Nguyễn tấn Dũng

Trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng

...

December 30, 1965: Saigon editor Tu Chung of the newspaper Chinh Luan is gunned down in point blank fire as he arrives home at noon for lunch. Earlier he had published the texts of threatening notes he had received from the communists.

January 7, 1966: A Claymore mine explodes at Tan Son Nhut gate (entrance to Saigon airport), killing two persons and injuring 12.

January 17,1966: Communists in Kien Tuong detonate a mine under a highway bus, killing 26 civilians, seven of them children. Eight persons are injured and three are listed as mission.

January 18, 1966: Communists mine a bus in Kien Tuong province, killing 26 civilians.

January 29, 1966: Terrorists kill a Catholic priest, Father Phan Khac Dau, 74, at Thanh Tri, Kien tuong province. Five other civilians, including a church officer, are also killed. The marauders desecrate the church, destroying its statuary and religious artifacts.

February 2, 1966: A communist squad ambushes a jeep load of Vietnamese information workers, killing six and wounding one: in Hau Nghia province.

February 14, 1966: Two mines explode beneath a bus and a three- wheeled taxi on a road near Tuy Hoa, killing 48 farm laborers and injuring seven others.

March 18, 1966: Fifteen Vietnamese civilians are killed and four injured by the explosion of a homemade mine on a country road eight kilometers west of Tuy Hoa, Phu Yen province.

May 22, 1966: Terrorists kill 18 sleeping men, a woman and four children during an attack on a housing center for canal workers in the Mekong Delta province of An Giang. "We are doing this to teach you a lesson," a communist cadre is reported to have said just before he pulled the trigger.

September 10, 1966: On the eve of South Vietnam's Constituent assembly elections, communists stage 166 separate incidents of intimidation, abduction and assassination, Polling places also are destroyed.

September 11, 1966: On election day, communists kill 19 voters wound 120, in fire on polling places, mining of roads, and in individual assassinations.

September 24, 1966: American troops free eleven persons from a communist "jail" in Phu Yen province who report that 70 fellow prisoners were deliberately starved to death and 20 others tortured until they died.

October 11, 1966: Acting on information from a 14-year old boy, allied forces discover a prison complex in Binh Dinh province containing the bodies of 12 Vietnamese who had been machine gunned and grenaded by fleeing guards.

October 22, 1966: A youth worker in Binh Chanh, Gia Dinh province, is shot and killed by raiders while asleep in his home.

October 24, 1966: The Hue-Quang Tri bus runs over a mine in Phong Dien district, Thua Thien province;
15 passengers are injured.

October 27, 1966: A grenade is thrown into a home in Ban Me Thout, Darlac province, killing a 63-year old man and a nine- month old child; seven other persons , six of them women, are wounded.

October 28, 1966: An alert policeman arrests a female communist agent who is about to place a time-bomb under the reviewing stand at a festival in Khanh Hung (Soc Trang), Ba Xuyen province.

November 1, 1966: Communists direct long-range recoilless rifle fire into downtown Saigon during National Day celebration killing or wounding 51 persons.

November 2, 1966: A grenade is thrown by a terrorist at Phu Tho racetrack, Saigon, killing two persons and wounding eight others, including two children.

November 2, 1966: A squad of armed guerrillas attacks a hamlet in Chau Thanh district, Phong Dinh province, then withdraw after detonating a 10-kilogram charge which wrecks a steel bridge across the Dau Sau canal. An aged woman and two children are wounded.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site