lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Nhân Sĩ Trí Thức Việt Nam Về Đâu!?

Cùng Vận Nước Nổi Trôi!!!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nhận định -đấu tranh
Tự-Do-Hòa Bình-VN 
Huỳnh-Mai St.8872 
Bh.Dạ Lệ Huỳnh   
September 02, 2011

...

Sự kiện con tàu Binh Minh 02 bị cắt cáp thăm dò dầu khí trong nội biển toàn quyền Việt Nam ngày 26-5-2011, kế tiếp là tàu Viking2 bị cũng bị tàu hải giám Trung Quốc cắt hụt cáp thăm dò trong vùng hãi phận thềm lục địa Việt Nam. Trước sự kiện ngang ngược của Tầu cộng xâm phạm lãnh hãi VN, người dân trong nước đứng lên biểu tình phản đối Trung Quốc xăm lăng chủ quyền biển đảo VN tại sứ quán và tổng lãnh sự Trung Quốc tại Hà nội và Sài Gòn kể từ ngày 5-6-2011 là lần thứ nhất trong suốt 11 cuộc biểu tình, gần tháng qua. Người dân Hà Nội-Sài Gòn biểu tình bị chính quyền Cộng Sản Hà Nội và Tp/HCM đàn áp thô bạo và đánh đập, bắt bớ dã man tàn nhẫn cũng vì lòng yêu nước và sợ mất nước Vn về tay Tầu Cộng, và đưa đất nước này trở về ngàn năm nô lệ giặc tàu phương Bắc...

CHỐNG TẦU CỨU NƯỚC GIẢI CỘNG CỨU DÂN.

Người dân Hà Nội- Sài Gòn biểu tình, ai cũng nhận thức rõ ràng: tính ươn-hèn, khiếp nhược của Đảng CSVN bị lệ thuộc làm tay sai chư hầu Trung quốc, nên tất cả đều đồng tình với phương châm tranh đấu giải thể Đảng CSVN trước tiên, kế đến chống lại Tầu Cộng Sau. Những tuần lễ sau lần biểu tình đến thứ 11 bị chính quyền Hà Nội quy chụp do thế lực thù địch do phía Mỹ giựt dây xúi giục, âm mưu"Diễn biến hòa bình", gây chia rẽ tinh hữu hảo Việt Trung, phá vỡ 16 chữ vàng TQ. Những lần biểu tình tại Hà Nội này có Nhân sĩ-Trí thức tham gia và hướng dẫn quần chúng biểu tình một cách ôn hòa,văn minh lịch sự có văn hóa theo truyền thống cách mạng bày tỏ lòng yêu nước. Cũng có những buổi trình diễn văn nghệ ngoài trời, kéo dàn violon, đánh đàn guitar giúp vui quần chúng biểu tình. Cũng có những màn trình diển áo dài thời trang đẹp mắt và cũng có công an mật vụ bố trí giữ gìn an ninh trât tự không bị quấy rầy của những phần tử quá khích yêu nước...Các Nhân Sĩ Trí Thức và các nhà cách mạng lão thành, cùng các chiến sĩ bộ đội; cán bộ cách mạng hưu trí đứng lên trước diễn đàn căng biểu ngữ hô to khẩu hiệu: Hoàng sa-Trường Sa là của VN, Đả đảo Trung Quốc Xâm lược VN V.v... mà không thấy có khẩu hiệu nào:"Đả đảo bọn tay say bán nước", "Hèn với giặc,Ác với dân" chỉ có cánh tay biểu tình phe phẩy cờ đỏ sao vàng trong " Hồ Hởi-Phấn khởi" của những ngày đầu cách mạng "Giải Phóng Miền Nam" còn sót lại trong trái tim người Hà Nội. Các cuộc biểu tình do các nhà trí  thức, Nhân sĩ, cách mạng lão thành và bộ đội, cán bộ hưu trí cùng những con cháu Công Thần, Quốc Thích triều đình Đảng trị CSVN biên cuộc biểu tình yêu nước toàn dân thành cuộc Mít Tinh ủng hộ chính quyền Cộng Sản VN để gây áp lực phía Trung Quốc xin thêm chút quyền tự trị giao thương, buôn bán với quốc tế và khối thị trường chung Asean khỏi bị mất mặt chê cười là Tây Tạng 2 /TQ,Vn là con "Rồng Chết" của Đ.N.Á

Nói tóm lại Nhân Sĩ Trí Thức Cộng Sản và Hoàng thân quốc thích thiên triều Đảng Trị CSVN cùng cách mạng lão thành và cán bộ kháng chiến hồi hưu cùng xuất thân từ một lò Cộng Sản Mac-Lê-Mao nên họ tổng hợp lực lượng thành một khối người yêu nước là yêu CNXH/CS. Các cuộc biểu tình xảy ra vừa qua - 11lần - là nhầm mục đích cứu nguy sụp đổ của đảng CSVN sai phạm lỗi lầm bán nước, bán dân cho Tầu Cộng. Họ muốn khuyến cáo chế độ già nua lỗi  thời nên thay rượu mới trong bình cũ để lòe dân qua hình thức dân chủ: Sửa đổi, tu chính điều 4 hiến pháp thành Thượng Nghị Viện của Hoa Kỳ và quốc hội Việt nam là cơ quan quyền lực cao nhất nước trở thành Hạ Nghị Viện Trung Quốc thì đề huề trung lập cả hai thế lực ngoại bang. CSVN trong vỏ bọc Thượng Viện Hoa Kỳ có quyền ký kết hiệp ước: "Hòa bình,bất tương xâm"được Hoa Kỳ và các nước tự-do bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam không bị Trung Cộng xâm lăng và chôn vùi thế lực thù địch VNCH vĩnh viễn bị Mỹ bỏ rơi tiếp tục và không còn thế lực nào ngoài Mỹ giúp VNCH phục lại nền Tự Do Dân Chủ đã mất...Vì Việt Nam đã có một nền "DÂN CHỦ ĐỊNH HƯỚNG XÃ NGHĨA" do Trung-Mỹ thiết lập thể chế trái độn cho hòa bình Việt Nam để chúng chia nhau khai thác hút dầu thiềm lục địa VN mà thiên nhiên ưu đãi cho dân tộc bị chúng chia nhau cướp sạch dầu Biển Đông. Thế mới biết mất Tự-Do là mất tất cả. Và Cộng sản VN không dám đánh động Tự-Do trong tiến trình cải tiến Dân Chủ trong nội bộ Đãng CSVN. Và Việt Nam Cộng Sản bị giới hạn giữ hai lằn ranh giới TỰ-DO&Cộng Sản nên nó trở thành một thể chế DÂN CHỦ ĐỊNH HƯỚNG XÃ NGHĨA do Cộng Sản đổi mới lãnh đạo điều hành chính thể quốc gia và nó trở thành một ": Xã Hội Đen Mafia- Putin "Vẫn còn đảng Cộng Sản Liên Xô chống lưng lãnh đạo.

NHÂN SĨ TRÍ THỨC MIỀN NAM BỊ BỎ RƠI!!!

Sài Gòn sau 2 lần biểu tình tại lãnh sự quán TQ liền bị công an Cộng Sản/TP.HCM dẹp tan và cho đây là cuộc bạo loạn nhằm mục đích cướp chính quyền của thế lực thù địch_Ngụy Quân Ngụy Quyền Miền Nam sau 36 năm chờ thời!???. và họ-CSVN - rất lo sợ cách mạng Hoa lài của Trung Đông-Ai Cập xuất phát tại Sài Gòn Miền Nam dân Ngụy tổng nổi dậy đòi lại những gì đã mất sau 30-4-1975. Vì thế phải dập lửa dậy sài gòn là ưu tiên hàng đầu của đảng CSVN hơn là biểu tình Hà Nội chỉ là  những cuộc biểu dương sức mạnh toàn dân nhiệt tình ủng hộ Đảng cầm Quyền CSVN trên bàn thương lượng với Tầu Cộng xin thêm chút quyền Tự Trị trong thế mất nước của Cộng Sản VN!

Nhân sĩ trí thức miền nam lại tái xuất hiện biểu tình, họ là những nhân vật có tiếng tăm, nổi tiếng chống Mỹ cứu nước; "Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào" trong thời chiến tranh Miền nam tại sài Gòn trước năm 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm - Chủ tịch hội Thanh niên Sinh Viên Sài Gòn - Hồ Cương Quyết{Người Pháp} treo cờ MTGP trước quốc hội Sài Gòn và ông Lê hiếu Đằng - Phó Chủ Tich Mật trận Tổ QuốcVN/CS. và nhiều vị khác...Họ là trí thức nằm vùng của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam/VN, và họ đã thành công có địa vị vai vế cao trong cái xã hội Sài gòn Miền Nam sau đợt thanh trừng, vắt chanh bõ vỏ của CS/Hà Nội tháng 6 năm 1976 và họ được trọng dụng và biên chế  vào vị trí cầm quyền của bộ máy nhà nước CSVN. Nay họ cùng xuống đường với tư cách Nhân Sĩ Trí Thức Miền Nam với ảnh hưởng uy tín yêu nước thành công của trước năm 1975.

Họ muốn lãnh đạo thanh niên sinh viên Miền nam biểu tình theo ý Đảng CS đề ra theo chỉ thị Hà Nội cho các hội đoàn, thành viên thanh niên HCM tham gia, trà trộn vào đoàn biểu tình để phá rối và chỉ điểm công an, mật vụ Tp/HCM bắt bớ đánh người thô bạo tàn nhẫn với thanh niên biểu tình yêu nước. Vì thấy đây là đòn thù phân biệt đối xử khác biệt của lòng yêu nước giữa Hà Nội và Sài Gòn, giữa lòng yêu nước của người Cộng sản Hà Nội và bọn phản động Sài gòn lật đổ chính quyền Cộng Sản tại Miền Nam. Và chính quyền Cộng Sản Saigon cấm triệt để biểu tình, trấn áp phản động thù địch mà không quy thế lực Mỹ xúi giục biểu tình, vì họ thừa biết người Miền Nam rất ghét Mỹ phản bội đồng minh VNCH để họ có ngày hôm nay do phía Mỹ, Mỹ để lại hậu quả đáng nguyền rủa!.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site