lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

Hội Thảo Cộng Đồng về hiện trạng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện tại ở miền Nam Cali - ngày 9 tháng 8 năm 2019 (10g sáng)

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoi-thao-cong-dong-qlvnch-9-8-19.html

From: info(at)vietsocal.org (6 August 2019 05:17 15 KB)

Kính thưa quý vị,

Kính gửi quý vị thông báo sau:

“THÔNG BÁO!! Cộng Đồng Người Việt Nam Cali cùng Ủy Ban Dựng Cờ Chính Nghĩa Quốc Gia trân trọng kính mời quý đồng hương cùng các vị cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi hội luận về vấn đề đường hướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào tị nạn hải ngoại, đặc biệt tại vùng Nam Cali. VÀO NGÀY THỨ SÁU, NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2019, tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Nam Cali, địa chỉ số 12755 Brookhurst, góc đường Stanford, thành phố Garden Grove, CA, từ 10g sáng đến 12g trưa. Xin ghi danh để tiện việc sắp xếp ẩm thực trưa. Điện thoại liên lạc: (714)  – 625 - 7160.”
 
Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự, cũng như phổ biến thông tin.

***

Ngô Kỷ: Đồng hương có nguyện vọng cải táng ông Lý Tống sang nghĩa trang quân đội

https://www.youtube.com/watch?v=hY6PIcuwz2o&feature=youtu.be  

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/ngo-ky_dong-huong-co-nguyen-vong-cai-tang-ong-ly-tong.html

***

Hoàng Kiều, Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Tài Đỗ là những kẻ phá hoại, gây rối cộng đồng chống cộng ở Nam California và làm lợi cho bạo quyền Việt cộng

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/hoang-kieu_bui-phat_pknhon_tai-do_pha-hoai-gay-roi-cong-dong-chong-cong-namcali.html

- Thư chống đối Hoàng Kiềuhttp://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-chong-doi-hoang-kieu.html

- Cảnh báo Cư Dân Westminster về Thâu Thập Chữ Ký Trái Phép http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/canh-bao-dan-westminster-viec-thu-thap-chu-ky-trai-phap-luat.html

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site