lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Thư chống đối Hoàng Kiều

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/thu-chong-doi-hoang-kieu.html

Live Stream toàn bộ Tạ Tình 6 đại nhạc hội của Hoàng Kiều (HKiều) được tổ chức ở thành phố Los Angeles hý viện Microsoft.

Trong đây có mặt của nghị viên Bùi Phát, thành phố Garden Grove (cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali), Phan Kỳ Nhơn chủ tịch Liên Ủy ban chống cộng sản và tay sai, Tài Đỗ nghị viên thành phố Westminster, Bùi Đẹp chủ tịch Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Phần phát biểu của Hoàng Kiều, nội dung toàn chỉ trích những người chống cộng trong cộng đồng như ông Ngô Kỷ, cũng như chỉ trích Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Hoa Kỳ và đồng minh trong chiến tranh Việt Nam. Ông ta còn nói rằng:

«Đem văn hóa bạo quyền Việt cộng ra dạy dỗ người Việt hải ngoại, ...Chúng ta hãy đoàn kết chống lại bọn chống cộng»,

HKiều còn hỏi thêm «ở đây có ai là quân nhân không?», trong phòng họp có người lên tiếng.

Từ Bùi Phát, Tài Đỗ, riêng Phan Kỳ Nhơn, Bùi Đẹp là những cựu quân nhân hoàn toàn im lặng không phản ứng trước những lời tuyên bố hỗn xược của nhân vật này.

Qua câu nói hỗn xược nêu trên, Hoàng Kiều đã lộ rõ tính cách tay sai Việt cộng của đương sự.

Hội sử-học Việt-Nam cực lực chống đối, lên án Hoàng Kiều đã hỗn xược, xúc phạm đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Quân lực Hoa Kỳ và đồng minh cũng như cộng đồng người Việt quốc gia Hải ngoại.

Ông Hoàng Kiều hãy rút lại những lời hỗn xược như trên và xin lỗi cộng đồng người Việt chống cộng ở hải ngoại cũng như trong nước.

Xem Nhân sĩ cộng đồng: Liên Ủy Ban chống Cộng sản và Tay sai hay...chống người chống cộng

https://www.youtube.com/watch?v=BZ2D0n5JrR
Chúng tôi đặt vấn đề, đòi hỏi các ông Bùi Phát, Tài Đỗ, Phan Kỳ Nhơn, Bùi Đẹp phải lên tiếng về phát ngôn láo xược của Hoàng Kiều liên quan đến chính thể VNCH, đến cộng đồng chống cộng.

Các ông Bùi Phát, Tài Đỗ, Phan Kỳ Nhơn, Bùi Đẹp, đã dùng đủ mọi phương cách để chống đối thị trưởng Tạ Đức Trí một cách mù quáng, vô căn cứ qua việc phổ biến phim Hai Phượng, vụ lật đổ không thành 3 nghị viên chống cộng của thành phố Westminster v.v...

Thế thì các ông nêu trên phải cực lực lên tiếng chống đối Hoàng Kiều đã láo xược xâm phạm chính thể VNCH và cộng đồng người Việt chống cộng.

Đất nước, người dân Hoa-Kỳ (trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn cộng sản) là đất nước được sống trong chế độ tự do, dân chủ và không chấp nhận chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cộng đồng người Việt quốc gia, chống cộng ở Nam California nói riêng ở hải ngoại nói chung là các cộng đồng không chấp chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản.

Do đó, ông Hoàng Kiều đã không còn chỗ đứng thích hợp trong đất nước Hoa-Kỳ và cộng đồng chống cộng ở Nam California, khi ông ta tuyên bố chống lại những người chống cộng, chống lại VNCH và Hoa Kỳ trong buổi đại nhạc hội Tạ Tình 6 vừa diễn ra.

Đồng hương, đồng bào hãy mạnh mẽ đặt vấn đề nêu trên với ông Phan Kỳ Nhơn vào buổi họp báo của Liên Ủy Ban chống cộng từ 1:00PM đến 3:00PM ngày Thứ Sáu 26 tháng 7 năm 2019, tại: Thư Viện Việt Nam 10872 Westminster # 214-215 GG CA 92843 

Hải ngoại ngày 26-07-2019

Trúc Lâm Việt Quốc.

***

Bùi Phát, Phan Kỳ Nhơn, Tài Đỗ là những kẻ phá hoại, gây rối cộng đồng chống cộng ở Nam California và làm lợi cho bạo quyền Việt cộng

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bui-phat_pknhon_tai-do_pha-hoai-gay-roi-cong-dong-chong-cong-namcali.html

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed

free counters

un compteur pour votre site