lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn Mặc Khách

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Nhơn

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Văn Phạm Ngọc Thái

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Thị Thanh

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Văn Hóa Triết Học Việt Nam - Tam Giáo Đồng Nguyên

Quan-Niệm Giá-Trị Việt-Nam Trận Đống-Đa Với Chính-Nghĩa Quốc-Gia 

1, 2, 3

Giáo sư Nguyễn Đăng Thục

...

Tại sao Nguyễn-Thiệp đã giúp Quang-Trung những sáng-kiến có hiệu-lực mà không ra nhận một chức gì của vua Quang-Trung, cả đến những tặng-phẩm cũng không dám nhận ? Có lẽ vì ông còn đòi ở Quang-Trung cái chính-nghĩa dân-tộc quang-minh chính-đại, vượt cả lên trên cục-diện Nam-Bắc phân-tranh của chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Cơ-hội ấy đã đến với Quang-Trung. Chúa Nguyễn trong Nam đã mất chính-nghĩa sau khi mời quân Xiêm vào xâm-chiếm, nên bị Quang-Trung, bấy giờ còn là Nguyễn-Huệ đánh cho đại bại ở miền Hậu-Giang. Đến lượt vua Lê-Chiêu-Thống, thừa-hưởng cái chính-nghĩa dân-tộc của nhà Lê đánh đuổi quân Minh, bỗng chốc " vác voi về dầy mồ ", đem quân Thanh vào dầy xéo đất nước, nên cũng mất chính-nghĩa hơn ba trăm năm của một triều-đại " văn hiến chi bang ". Đấy thực là một cơ-hội rất tốt cho người anh-hùng tranh-thủ chính-nghĩa bằng cách giải-phóng dân-tộc khỏi ách ngoại-xâm .

" Nước Việt ngàn năm truyền miệng trẻ :
Oai vũ thần binh trận Đống-Đa !
Nước Việt ngàn năm danh Nguyễn-Huệ .
Chu diệt quân Thanh phá Bắc-Hà ".

_ ( Của Minh-Tuyền do Hoa-Bằng dân trong " Tri-Tân ", trang 2, số 35 ngày 18 - 2 - 1942 )

Và ngày mồng 5 tháng Giêng năm Kỷ-Dậu ( 1789 ) về sau đối với nhân-dân Bắc-Hà đã tự-động trở nên ngày giỗ trận, đồng-bào kéo nhau đến chùa Đồng-Quang trên đồi La-Sơn, tục gọi là Đống-Đa, để kỷ-niệm ngày thắng trận của vua Quang-Trung, người anh-hùng của dân-tộc .

" Áo vải cờ đào
Giúp dân dựng nước biết bao công-trình " .

để đối chiếu chính-nghĩa, với ngụy-quyền của vua Lê-Chiều-Thống cầu-viện quân Thanh bảo-vệ dòng họ :

" Tá vấn Thanh lai đắc nhất vương
Giải giao nghịch tặc chuyển vi cường ?
Long Thành thử địa y hà tự,
Thanh sứ tùng lai bỗng nhất trường " .
( Hỏi Tầu lại được việc gì ,
Để cho quân giặc có bề mạnh thêm ?
Long-Thành này hãy chờ xem
Sứ Tầu qua nữa còn thêm não-nùng ! "

_ ( Thăng-Long Thành Hoài Cổ do Nguyễn-Văn-Tố trích dịch " Tri Tân " số 34 )

Như thế tưởng đã minh-bạch chính-nghĩa quốc-gia, lấy quyền-lợi dân-tộc làm tiêu-chuẩn, do nhân-dân đã công-nhận bằng ngày giỗ trận Đống-Đa mồng 5 tháng Giêng. Vậy mà đoạn Sử-ca trên kia, dưới triều nhà Nguyễn còn viết là Ngụy-Tây để gọi chính-quyền Tây-Sơn Quang-Trung, thì đủ biết rằng vấn-đề chính, tà theo Sử-sách của triều-đại thực cũng khó mà phân-biệt .

Sự thật có được tôn-trọng nữa không hay là tôn-giáo, khoa-học, văn-học, sử-học, chính-trị-học v.v….. chỉ coi là những bè-đảng mưu-mô, đua nhau tranh cướp chính-nghĩa, mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc?

Nếu thực chính-nghĩa chỉ là quyền-lợi hay mưu-lược xảo-quyệt mà sự thật không được tôn thờ thì sao Nguyễn-Huệ phải lấy danh-nghĩa phù Lê diệt Trịnh để ra đất Bắc-Hà lần thứ nhất. Sau khi quân Trịnh đã dẹp rồi, trong tay có đủ binh-lực để thay thế ông vua già đang nằm bệnh chờ chết ; sao Nguyễn-Huệ lại phải khiêm-tốn trước giường bệnh vua Lê-Hiến-Tông :

" _ Tôi vốn là kẻ áo vải ở Tây-Sơn, nhân thời-thế mà nổi dậy. Bệ-hạ tuy không cho ăn cơm, áo mặc, nhưng tôi ở cõi xa, bấy lâu vẫn kính mến thánh-đức. Bữa nay được nhìn thấy mặt-trời, đủ thỏa được tấm lòng khao-khát. Họ Trịnh vô đạo, hiếp đáp Hoàng-gia nên Trời mượn tay tôi : một trận phá diệt ngay đặng, ấy là nhờ ở oai đức Bệ-hạ cả ! "

1, 2, 3

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site