lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

VT/03-04/HSHVNAC/luanhoan.net

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu Gởi Văn Thư Phản Đối Lê-Bảo-Hoàng chủ trang luanhoan.net

Văn Thư Số 03-04 Gởi Lê Bảo Hoàng chủ trang trang http://www.luanhoan.net/

Về việc : bài viết Quân Sử VNCH  Qua Tem Thư Bưu Chánh đăng trên trang http://www.luanhoan.net/ là văn bản đánh cắp từ bài Tem Thư Việt-Nam Qua Quân-Sử Lịch-Sử do Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc là tác giả.

ngày quân lực 19-06

Kính gởi ông Lê Bảo Hoàng chủ trang trang http://www.luanhoan.net/,

Chúng tôi, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu gởi văn thư phản đối này đến quý vị về việc bài viết Quân-Sử Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa do Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tầm và biên tập đã được đăng trên các trang từ nhiều năm nay:

Lịch Sử Tem Thư Việt Nam

Nguồn 1 : http://www.truclamyentu.info/temthuvietnam.htm

Tem Thư Việt Nam Qua Quân Sử Lịch Sử

Nguồn 2: http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-67_4-163_5-10_6-1_17-6_14-2_15-2/

Quân-sử Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa

Nguồn 3: http://www.vnmilitaryhistory.info/quansutemthuvietnam.htm

lại bị biến thành bài Quân Sử VNCH  Qua  Tem Thư Bưu Chánh đăng trên trang luanhoan.net, ở địa chỉ

http://www.luanhoan.net/Bai%20Moi%20Trong%20Ngay/html/bm%2011-5-15.htm

Việc đăng tải, phổ biến thông tin là điều tốt và nên khuyến khích. Tuy nhiên, sự đăng tải này, trang luanhoan.net đã không đề tên tác giả là Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc cũng như nguồn trích, Hội Sử-Học chúng tôi cương quyết phản đối.

Đây tượng trưng cho sự không đạo đức của người cầm bút cũng như làm trang web.

Cách đây ba ngày, cá nhân tác giả đã gởi thư đến ông "Lê Bảo Hoàng" <lebao_hoang@yahoo.com>, với lời lẽ ôn hòa, mong muốn giải quyết trong vòng thân hữu, nội bộ. Tuy nhiên, thiện chí của chúng tôi đã không được quý vị đáp ứng.

Hôm nay, HSHVN gởi văn thư này đến và đòi hỏi quý vị xóa ngay lập tức bài viết của chúng tôi.

Ông cư ngụ ở Gia-Nã-Đại là một xứ sở tự-do, dân-chủ biết tôn trọng sở-hữu trí tuệ, hy vọng ông Lê Bảo Hoàng trang http://www.luanhoan.net/, sẽ không là ngoại lệ.

Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các trang web, blog khác hãy tiếp tay cho HSHVN bằng cách đăng lại văn thư phản đối này để rộng đường dư luận.

Trân trọng kính chào

Âu-Châu ngày 30-04-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site