lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Trang Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu
Vietnamese historical Association in Europe
Websites : http://truclamyentu.info; http://quansuvn.info
Email: truclamyentu@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Bồ Đề Tâm Thư Thứ Nhất : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, Làm Lễ Siêu Độ Cho Nhị Vị Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm_Ngô-Đình-Nhu Nhân Dịp Tưởng-Niệm 50 Năm Vị Quốc Vong Thân 02-11-1963_02-11-2013.

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật,

Kính bạch Đức Tăng Thống Thích-Quảng-Độ, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất

Kính bạch Hòa Thượng Thích-Huyền-Tôn, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất tại Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan

Kính bạch Đại lão Hòa-Thuợng Thích-Phổ-Tuệ, Hòa-Thượng Thích-Trí-Tịnh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam

Kính bạch Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu

Kính bạch chư tôn, đại đức Tăng Ni,

Ngày 11-06-2013, đánh dấu 50 năm ngày Hòa-thượng Thích thượng Quảng hạ Đức "Vị Pháp Thiêu Thân", Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu thành tâm đảnh lễ giác linh của ngài.

Nguyện cầu ngài an trụ nơi cõi Phật từ bi độ hộ cho đất nước và dân-tộc Việt-Nam sớm thoát vòng nô lệ của giặc Tầu phương Bắc.

Chúng con, HSHVN, hết sức hoan hỷ khi hay tin Văn-Phòng Điều-Hợp GHPGVNTN Liên Châu cũng như Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam công bố Chương-Trình Đại-Lễ Phật-Đản 2557-2013 và Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại, và trong nước.

Chúng con hết lòng tán thán công đức của chư quý tôn đức đã không hề quên sự hy sinh to lớn của Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức trong bối cảnh nhiễu nhương của đất nước vào thời điểm đó.

Qua sự việc tổ chức Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại cho thấy Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Liên Âu đã có chí hướng nối tiếp di chí của ngài.

Trước khi thị tịch, Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức đã để lại những lời như sau :

(Kính dâng chư Phật 10 phương)

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình,

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh.

Vì bất công, tôi thiêu xác,

Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan.

Kính chúc tăng ni tâm dũng tiến

Chánh pháp ngày mai phải trường tồn

(Kính dâng Hiền Thánh Tăng - thơ của Ngài Quảng Đức để lại)

"...Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng-Thống Ngô-Đình-Diệm nên lấy lòng bác ai Từ Bi đối với quốc dân mà thi hành chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở..." (Thích Quảng Đức).

Có Nhân tức nhiên là có Quả.

Lời nhắn nhủ vàng ngọc của cố HT thượng Quảng hạ Đức, Tổng-thống Ngô-Đình-Diệm chưa kịp thực hiện, thì ông đã ra người thiên cổ vào ngày 02-11-1963 cùng với bào đệ Ngô-Đình-Nhu.

Thắm thoát, 50 năm trôi qua, sự thật lịch sử dần được soi sáng.

Ngay sau khi Tổng thống Ngô-Đình-Diệm, cố vấn Ngô-Đình-Nhu bị thảm sát ngày 02-11-1963, phái đoàn Liên-Hiệp-Quốc đến Việt-Nam điều tra về vấn đề chính phủ đệ nhất Cộng-Hòa có thực sự đàn áp Phật-Giáo hay không, đã công bố kết quả là không hề có đàn áp Phật Giáo tại Việt-Nam.

Ngoài ra, khi tại quyền, nhị vị lãnh đạo của nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa đã từng bác bỏ Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, khẳng định chủ quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa trên quần đảo Hoàng-Sa Trường-Sa cũng như khước từ không cho Hoa-Kỳ đổ quân vào Việt-Nam sẽ làm mất chính-nghĩa chống cộng của dân tộc Việt-Nam.

Đó là tinh thần dân tộc rất đáng được trân trọng.

Hai ông Ngô-Đình-Diệm, Ngô-Đình-Nhu xứng đáng được tôn vinh là Anh-Hùng Dân-Tộc, là Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam.

50 năm trôi qua, cố Tổng thống Ngô-Đình-Diệm cũng như cố vấn Ngô-Đình-Nhu bị mang oan tình là độc tài, gia đình trị, đàn áp Phật Giáo.

Vì những lý do vừa nêu, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu trang trọng gởi lời kêu gọi này đến chư quý tôn đức hãy noi theo di chí của HT thượng Quảng hạ Đức mà Làm Lễ Siêu Độ Cho Nhị Vị Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm_Ngô-Đình-Nhu nhân dịp Tưởng-Niệm 50 Năm Vị Quốc Vong Thân 02-11-1963_02-11-2013 nói riêng, chiến-sĩ trận vong đồng bào tử nạn nói chung.

Và đây cũng là một trong những việc làm có ý nghĩa nhất trong dịp Lễ Kỷ niệm 50 Năm ngày Vị Pháp Thiêu Thân của Bồ Tát Thích Quảng Đức trên các Châu Lục ở Hải ngoại và quốc nội.

(Kính dâng chư Phật 10 phương)

Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình,

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh.

Vì bất công, tôi thiêu xác,

Khói hồn nguyện độ kẻ hàm oan

-ngưng trích - (Thích Quảng Đức)(*)

Thiết nghĩ, nơi cõi niết bàn, ngài thượng Quảng hạ Đức sẽ vô cùng hoan hỷ với nghĩa cử cao thượng này của chư tôn đức Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu cũng như Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam.

Đạo Phật là đạo của sự bao dung và tiến bộ, Hội Sử-Học Việt-Nam tin tưởng nơi sự từ bi và hoan hỷ của chư quý liệt vị.

Âu-Châu ngày 04-04-2013, Phật lịch 2557, Việt lịch 4886

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng-thư-ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.

(*) Nguồn: Bản Tin Chùa Khánh-Anh, tháng 4/2013, Kỷ Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân ngày 11/06/1963 tại Sàigòn.

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site