lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Tin Tức Thời Sự Quốc Tế Và Việt Nam

 

Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Email: hoisuhocvietnam@quansuvn.info

Bản Lên Tiếng Về Việc Trùng-Tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa (hiệu đính tháng 1 năm 2019)

http://www.truclamyentu.info/tlls_trang_tlnguyenvietphucloc/tlnvpl_ban-len-tieng-viec-trung-tu-nghia-trang-quan-doi-bien-hoa.html

Thưa quý vị quan tâm,

Để tỏ lòng tôn trọng, vui lòng khi viết cũng như đề cập đến chính phủ, nước Việt Nam Cộng Hòa cũng như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vui lòng viết nguyên danh xưng trước khi viết tắt.

Danh xưng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH); Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH).

Liên quan đến việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa được ông Nguyễn Đạc Thành (NĐT) chủ trương và mới đây qua thư ngỏ của ông Vũ Văn Lộc (VVL) về việc Hội thảo Nghĩa Trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Biên Hòa, đó là những việc làm đáng hoan nghinh.

Tuy nhiên, việc đáng hoan nghinh này đưa ra không hợp thời cơ.

Nước Việt Nam đang bị cai trị bởi nhà cầm quyền Việt cộng từ hơn 43 năm qua. Nhà cầm quyền này thực chất là cánh tay nối dài của đảng cộng sàn Tàu.

Chủ trương của họ là tiêu diệt tất cả những ảnh hưởng văn hóa, chính trị, cũng như tôn giáo của người Việt tự do, qua chính thể VNCH cũng như QLVNCH

Nghĩa trang quân đội Biên Hòa là di tích lịch-sử quý báu của quân dân miền Nam cũng như nơi an nghĩ của những chiến sĩ tuẫn-quốc. Và nghĩa trang quân đội Biên-Hòa cũng không là ngoại lệ cho sự tiêu diệt nêu trên. Việt cộng đã làm thay đổi hình dạng nguyên thủy từ danh xưng cho đến các di tích bên ngoài, bên trong.

Từ năm 2013 đến nay những việc mà ông Nguyễn Đạc Thành vận động cũng như thực hiện đã không thể nào dựng lại danh xưng nguyên thuỷ là Nghĩa Trang Quân Đội Biên-Hòa cũng như bức tượng Thương Tiếc. Hiện nay danh xưng cho nghĩa trang này vẫn là Nghĩa Trang Nhân Dân An Bình.

Cho dù bên trong đã tu chỉnh được một số ngôi mộ, như trong Bản lên tiếng của chúng tôi vẫn không có sự thay đổi lớn lao.

Như trên chúng tôi có đề cập việc hai ông NĐT và VVL là đáng hoan nghinh, nhưng lại không hợp thời. Hoan nghinh là còn nhớ và nghĩ đến những chiến sĩ tuẫn-quốc; Còn không hợp thời vì tính chất bề ngoài, không có nhiều nội dung cần thiết bên trong. Hơn nữa việc hợp tác với nhà cầm quyền Việt cộng trong việc «trùng tu nghĩa trang quân đội Biên-Hòa« là một hình thức chấp nhận sự chính thống, chấp nhận sự chỉ huy của họ. Thử hỏi hành động như vậy, người sống khó có thể chấp nhận được_Nguyễn Nhơn: Đừng Đụng Đến, huống chi là những chiến sĩ tuẫn-quốc đang an nghĩ trong nghĩa trang đó?

Không hợp thời còn ở chỗ, việc trùng tu này vốn dĩ gây ra nhiều sự chống đối, phân hóa trong cộng đồng người Việt tự-do, đây là điều Việt cộng rất là thích thú.

Thay vì để công sức thực hiện những việc gây nhiều sự chống đối, phân hóa trong cộng đồng, chúng tôi mong rằng hai ông NĐT và VVL nên tập trung công sức chống đối đặc khu Trung cộng do cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam Cali, ông Bùi Phát thúc đẩy. Đặc khu này hiện đang hình thành ở thành phố Garden Grove miền Nam California. Đây là mối họa lớn cho cộng đồng người Việt tự do ở miền Nam California nói riêng, ở Hoa Kỳ nói chung.

Còn việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên-Hòa, từ hơn 43 năm qua đã có rất nhiều thân nhân của những chiến sĩ tuẫn-quốc, các cựu quân nhân QLVNCH đã âm thầm, bền bĩ chăm sóc mồ mả cho người đã chết; cũng như khi nước Việt Nam được độc lập không còn bị quân Tàu cộng, Việt cộng đô hộ, những thế hệ người Việt Nam hiện tại cũng như tương lai sẽ hết lòng chung lo tiếp sức dựng lại di tích lịch sử này một cách chính thức đường hoàng.

Rất mong hai ông Nguyễn Đạc Thành Và Vũ Văn Lộc hãy nghĩ lại.

Hải ngoại, tháng 1 ngày 7 năm 2019

Trúc Lâm Việt Quốc, hội sử-học Việt-Nam

***

Qua những thông tin nhận được từ các diễn đàn điện-tử vào tuần lễ đầu tiên của tháng 3 năm 2013, chúng tôi được biết nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam và ông Nguyễn-Đạc-Thành, chủ tịch VAF đang có chủ trương trùng tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hỏa.

Hội Sử-Học Việt-Nam quan niệm rằng, việc trùng tu này cần phải thực hiện gấp rút, bền bỉ và cần có sự ủng hộ, đồng tình của thân nhân tử-sĩ, các cựu quân-nhân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa ở trong và ngoài nước, cũng như đồng bào mọi giới.

Tuy nhiên, cổ nhân có câu: danh bất chính ngôn bất thuận.

Do đó, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tác giả Đỗ-Ngọc-Uyển và nêu ra 8 điều sau đây:

thương tiếc, nghĩa trang quân đội biên hòa

1/ Dựng lại Bức Tượng Thương Tiếc và đặt trên bệ vào đúng vị trí nguyên thuỷ. Bức tượng này đang bị VC cất giấu.

2/ Trả lại sự tôn nghiêm cho nghĩa trang bằng cách giải toả tất cả những xây cất lấn chiếm trái phép và trả lại diện tích nguyên thủy của nghĩa trang.

3/ Tu bổ và giữ đúng cảnh quan tổng thể nguyên thủy của nghĩa trang, không thêm bớt.

4/ Xoá bỏ tất cả những xây cất phụ của VC đang làm biến dạng mô hình nguyên thủy của nghĩa trang.

nghĩa dũng đài, nghĩa trang quân đội biên hòa

gnhĩa dũng đài, gnhĩa trang quân đội biên hòa

Nghĩa Dũng Đài

5/ Trùng tu như nguyên thủy tất cá các kiến trúc đã bị phá hoại. Phải giữ nguyên cái tên Nghĩa Dũng Đài, không được đổi tên là Đài Tưởng Niệm.

6/ Xoá bỏ cái tên  bất chính: nghĩa địa An Bình và trả lại cái chính danh lịch sử của nghĩa trang là Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà mà ông Nguyễn Đạc Thành cũng luôn luôn tránh né mỗi khi trả lời phỏng vấn và chỉ gọi  là “Nghĩa Trang Biên Hoà”.

đền tử sĩ nghĩa trang quân đội biên hòa

Đền Tử Sĩ lúc vừa hoàn thành

7/ Trùng tu như nguyên trạng tất cả những kiến trúc đã bị hủy hoại. Phải giữ nguyên trạng kiến trúc và danh xưng Đền Tử Sĩ không được đổi sang bất kỳ tên nào khác hoặc hình thức kiến trúc.

8/ Thiết lập Đại Trai Đàn Siêu Độ trong ba ngày, cầu nguyện cho hương linh chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn. Trong ba ngày đó, các lãnh đạo Cộng-Sản Việt-Nam như Trương-Tấn-Sang, Nguyễn Phú-Trọng, Nguyễn-Tấn-Dũng, Nguyễn-Sinh-Hùng hiện diện tại chỗ và quỳ sám hối trước vong linh tử sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa.

Những điều trên, tác giả Đỗ-Ngọc-Uyển đề nghị 6; Hội Sử-Học bổ túc hai điều 7 và 8.

Chúng tôi tích cực khuyến khích ông Nguyễn-Đạc-Thành hãy thực hiện các điều trên thì mới có chính danh chính nghĩa thực hiện nghĩa cử trùng tu Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa.

Nếu ông Nguyễn-Đạc-Thành thực hiện được 8 vừa nêu, Hội Sử-Học Việt-Nam hoàn toàn ủng hộ việc làm của quý vị.

Âu-Châu ngày 30-03-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

Tham khảo:

1/ Việt Cộng Tu Bổ Nghĩa-Trang quân-Đội Biên-Hòa: Một Âm Mưu Phá Hoại Di Sản Lịch-Sử Của Quốc-Gia

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-137_4-4437_15-2/

2/ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, Tiếng Kêu Khẩn Thiết Từ Ngôi Đền Thiêng

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-178_4-2390_5-10_6-7_17-254_14-2_15-2/

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site