lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Lu-Hà

Chùm Thơ Tình Thứ Ba Mươi Bốn

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

Sụt Sùi Nguồn Cơn

Nhớ ai tôi mới lắm lời
Thư qua thơ lại mãi hoài người ơi!
Đêm Đông mộng tưởng rã rời
Côn trùng rên rỉ ngậm ngùi thở than
Thông reo liễu rủ gió ngàn
Hằng Nga dấu mặt cung đàn nỉ non
Sinh ra ở chốn trần gian
Thuyền tình bể ái trầm luân sông hồ
Lênh đênh phận gái má đào
Hồng nhan bạc mệnh u sầu chiều thu
Giờ này nàng ở nơi nao
Để tôi sớm tối ra vào ngóng trông
Vần thơ dang dở vấn vương
Hồn theo mây gió bi thương não nùng
Bao giờ tôi sẽ gặp nàng
Thơ thêm lai láng canh trường lao xao
Tiên Nga bồng đảo nôn nao
Sương mờ khói toả biết đâu mà tìm
Dương trần mưa đọng trái tim
Thiên thu gửi lại nỗi niềm trần ai
Xót xa nâng chén rượu mùi
Giao thưà vương lụy sụt sùi nguồn cơn!

Viết cho giao thưà 31.12.2010 Lu Hà

Dứt Bỏ Trần Duyên

Trần duyên thao thức vơi đầy
Như mâm cỗ quả đắm say lòng người
Sơn hào hải vị mấy khi
Hay toàn cổ cánh ngậm ngùi thở than
Năm canh rầu rĩ chưá chan
Hằng Nga cung quảng đêm tàn mưa rơi!
Nhớ ai trằn trọc mãi hoài
Tháng năm bạc bẽo cuộc đời trầm luân
Tìm nhau khắp nẻo trần gian
Sông sâu vực thẳm muôn vàn đắng cay
Gặp nhau trong cõi luân hồi
Trùng trùng duyên khởi biết nơi mà tìm
Kiếp này gửi lại trái tim
Ngàn sau lưu luyến nỗi niềm vấn vương
Tình thơ tha thiết mến thương
Hỏi người thục nữ dửng dưng sao đành?
Thuyền ai mất lái bồng bềnh
Dư thưà hương vị biển xanh ngại ngùng...
Thơ tình lai láng não nùng
Cung đàn reó rắt đoạn trường một chương
Tình thù tứ đại giai không
Nỡ sao dứt bỏ má hồng phôi phai
Nhớ ai nhắn gửi đôi lời
Năm dài tháng rộng người ơi chớ buồn!

Đêm 30.12.2010 Lu Hà

Pháo Ơi!

Ngày kia mừng đón giao thưà
Hôm nay mua pháo là vưà ba hôm
Giưã đường tôi lại bần thần
Nồng nàn hơi Tết em thầm mong tôi
Tình tôi chấp chới chơi vơi
Mây hồng bảng lảng u hoài sầu đưa
Tôi như một gốc măng già
Ngọt bùi hương vị mặn mà ái ân
Hồn tôi tươi trẻ gió xuân
Hương bay ngào ngạt muôn vàn thiết tha
Em như một trái anh đào
Lửng lơ trước gió rì rào vấn vương
Ngày kia đốt pháo có mừng
Tiễn con hổ độc xót thương ta bà?
Con mèo xông đến mọi nhà
An cư lạc nhiệp thái hoà vui tươi?
Thăng thiên sáng rực góc trời
Đì đùng pháo tét bồi hồi làm thơ
Xé tai pháo cối xác xơ
Trái tim muốn vỡ ngẩn ngơ cõi lòng
Pháo ơi! duyên phận lỡ làng
Pháo đừng nổ nưã kẻo lòng ai đau?

29.12.2010 Lu Hà

Nhớ Ai, Ai Biết Thì Sao

Nhớ ai, ai biết thì sao?
Loay hoay sáng tối vẩn vơ cá vàng
Tâm hồn như ở cung trăng
Mây hồng lãng đãng lỡ làng chiều thu...
Sinh ra trong cõi ta bà
Gặp ai tri kỷ đậm đà tình xuân
Lang thang kià đám mây tần
Hoàng hôn lơi lả nồng nàn bấy nhiêu
Cuộc đời như một giấc mơ
Năm canh thổn thức rượu đào chưá chan
Sáng ra tỉnh mộng tuôn tràn
Hàng hiên thánh thót muôn vàn xót xa
Nhớ ai, rồi sẽ làm sao?
Tình là mây gió đời là chiêm bao...
Còn chăng là những bài thơ...
Tro tàn mấy lớp lửng lơ u hoài
Biển dâu bao lớp sóng dồi
Tang điền than thở ngậm ngùi mãi sao?

30.12.2010 Lu Hà

Theo Dòng Tương Tư

Hôm nay là ngày ba mươi
Ngày mai ba mốt hết rồi một năm
Mà sao tôi vẫn âm thầm
Nhớ ai da diết tình thâm não nề
Hàng thông ủ rũ dầm dề
Rì rào tuyết rụng bốn bề xôn xao
Dòng xe tấp nập nôn nao
Ngã ba tắc nghẽn ngẩn ngơ cá vàng
Muá may mấy chú chỉ đường
Đông Tây Nam Bắc rõ ràng công an
Ngán trông quang cảnh thêm buồn
Lòng tôi man mát ngút ngàn thiên thu
Ngậm ngùi viết mấy vần thơ
Gửi người con gái bên bờ đại dương
Bao la kià áng mây hồng
Lững lờ buồn bã theo dòng tương tư!

30.12.2010 Lu Hà

Lời Hẹn Chờ

Tuổi đã cao rồi vẫn vấn vương
Thương cho phận bạc cái hồng nhan
Thuyền quyên quân tử vòng duyên số
Trời chẳng cho nhau được ở gần

Em đã sinh ra để tặng anh
Mà sao trời nỡ cắt duyên tình
Phải chăng oan trái do tiền định
Trong cõi người xưa nợ vướng thành

Xét laị duyên xưa trời chẳng nỡ
Mà anh nhỡ bến chuyến đò ngang
Đường xa lưu luyến màu sương gió
Tình nghĩa đôi ta có mặng nồng

Bé bỏng em tôi nhuộm bóng hình
Dưới trời nắng đẹp mộng vừa xinh
Tỏ bày em muốn ai chăm sóc
Vệ sỹ theo nhau bảo vệ mình

Em ơi! Anh đã hiểu ra rồi
Mới gặp mà em đã mến ngay
Có phải kiếp xưa là duyên nợ
Mà sao lỡ ý để chia ly?....

Anh ở phương trời vẫn nhớ mong
Năm dài mòn mỏi vẫn hằng trông
Cầu cho em được bình an nhé
Trọn kiếp trần ai đẹp ý chồng

Xưa hỏi rằng anh uống rượu gì?
Anh cười chỉ bảo rượu chè chi
Gặp nhau là đã say rồi đấy
Uống để quên nhau xuốt cả đời

Em mến thương anh chẳng rượu chè
Cho đời thoát khỏi cảnh say nhè
Có người sáng tối hay hung tợn...
Ôi hãy hùng thay những tối hè...

Em tôi ngoan quá dáng hồng hào
Anh mến thơ ngây đoá mộng đầu
Giận kẻ hương say còn phá khói
Để em thơ thẩn ngóng chiều xa...

Thôi chuyện đã rồi nuối tiếc chi
Thương người lữ khách bước ra đi
Cho ai ở laị muôn sầu hận
Oán trách người ta nghiã lý gì?

Anh dặn chẳng may nếu phải đi
Phương xa ôm hận nhẹ thuyền trôi
Ở nơi chín biển chờ anh nhé
Nối lại tình xưa nặng nghiã đời

Có lẽ cũng còn vài chục năm
Tháng ngày vui vẻ với muà xuân
Ngân nga hát muá yêu nhân loại
Làm đẹp cho đời một mỹ nhân

Anh chẳng buồn đâu anh chỉ thương
Thương em vò võ với canh trường
Gần ba thập kỷ mà không biết
Nay hiểu lòng em đã muộn màng

Lão tử ngày xưa đã nói rồi
Đời nhanh như mộng chỉ vui thôi
Bình minh chiếu sáng qua rèm cửa
Hãy sống vui em kẻo thiệt thòi!

2008 Lu Hà

1, 2, 3, 4, 5, 6_1_2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ...

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site