lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online_Thư Viện Hoa Sen

nơi hội tụ của những tâm hồn trăn-trở về nhân-sinh quan và vũ-trụ quan

đồng thời xiển-dương Chánh Tín_bài trừ Mê-Tín Dị Đoan 

Trang Lu-Hà 

Thơ Tâm Tình Chùm 35

1, 2, 3_1, 3_2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66_70, 71_80, 81_90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160, 161_170, 171_180, 181_190, 191_200 ...

Hận Để Ngàn Thu
kính bái giác linh Cụ Nguyễn Trãi

Đệ nhất công hầu có Ức Trai
Mười năm nếm mật phải nằm gai
Chiêu binh phò chuá yên bờ cõi
Nghĩa đảm trung thần có mấy ai?...

Chỉ tại lòng người nó hiểm sâu
Gian thần nghịch đảng nước non nhà
Ghen ăn tức ở hàng cung thất
Nên nỗi cơ đồ đắm biển xa….

Chán cảnh triều đình xin cáo quan
Côn Sơn mai ẩn cũng gian nan
Theo gương ông ngoại Trần nguyên Đán
Vẫn chẳng yên thân giữa thế trần

Giặc ở bên ngoài Minh đánh tan
Tam cung lục viện lũ lăng loàn
Hang cùng rắn độc gây mầm họa
Lịch sử muôn đời khóc cố nhân

Hàn Tín xưa kia thạo việc đời
Điều binh kiển tướng sức hơn người
Sở Vương dồn bước phò Lưu Đế
Bá nhiệp công thành mưa máu rơi….

Mưu sĩ quân sư đại nghiệp thành
Kinh bang tế thế sáng công danh
Viết thư thảo hịch thưà dư sức
Lỡ bước sa cơ chịu nhục hình ?

Ái thiếp thương yêu lòng thắm thiết
Nặng lòng thương cảm nghiã quân thần
Quân sư chẳng sợ loài ma quái
Để vợ phò Vua cứu nước non ?...

Cảm lạnh thương hàn tính toán lâu...
Lệ Chi ân nghĩa hoá đêm sầu
Thái Tông mệnh yểu do trời định ?
Hoàng hậu vu thành tội giết vua….

Chúng đã nhiều năm lập kế gian
Hoạn quan xu nịnh hại công thần
Diệt trừ Nguyên Hãn cùng Văn Sảo
Nguyễn Trãi buồn đau khóc tướng quân

Tuổi thọ ngai vàng ngắn thế thôi
Đam mê tửu sắc thú ăn chơi
Triều cương trao hết cho Lê Sát
Thái Tông Thái Tổ giống gà nòi ?

Hoàng hậu chính cung Nguyễn thị Anh
Vốn căm ân ái truyện năm canh
Thái Tông yêu mến nàng cung nữ
Ngô thị Ngọc Dao nặng nghiã tình

Nguyễn Trãi ra tay cứu mẹ con
Ngọc Dao Hoàng Tử thoát hang hùm
Thương thay ân oán thành vương nợ
Ba họ chu di hận suối vàng .

Ba trăm mạng sống nỗi oan gia
Thịt nát xương tàn dưới lưỡi đao
Dạ thú mặt người thoa phấn sáp
Căm loài rắn độc má đào hoa.

Thánh Tông hiểu rõ nỗi thương đau
Mẫu hậu hoàng triều mẹ Ngọc Dao
Xuống chiếu giải oan hồn Nguyễn Trãi
Tấm gương ái quốc rạng ngàn thu .

Đệ nhất công thần vẫn Ức Trai
Ngàn năm vằng vặc ánh trăng soi
Ơn sâu mưa móc cao vời vợi
Tưới cả non sông mọi kiếp đời!

2008 Lu Hà

Tình Cô Bán Chiếu Gon
Kính bái hương hồn nữ nghi học sĩ

Nàng ở tây hồ bán chiếu gon
Xiêu lòng quân tử buổi hoàng hôn
Đi đâu mà vội cho ta hỏi
Ướm hỏi cô nàng đã mấy con?

Đừng chớ vội vàng dưới bóng trăng
Tuổi vàng chanh cốm áng xuân hồng
Mối mai chưa có người thăm hỏi
Chồng vẫn chưa ai, sao có con ?

Tơ duyên Nguyệt Lão hay định mệnh
Quân tử thuyền quyên bén lưả nồng
Gái sắc trai tài chung góp sức
Kinh bang tế thế cứu non sông

Văn chương uyên bác bậc kỳ tài
Khắp chốn sơn hà dễ mấy ai
Học sĩ uyên thâm hàng cố vấn
Lễ nghi dạy dỗ lũ lang sài

Thương tiếc cho nàng gái chính chuyên
Vì dân vì nước nỗi lo phiền
Năm canh vò võ mình em chiụ
Miệng tiếng trong ngoài lũ nhỏ nhen...

Nguyễn Trãi chàng ơi có thấu chăng
Côn sơn xa cách tháng năm ròng
Sao chẳng chiụ yên mà ở ẩn
Tấm lòng ái quốc dưới sao trăng…?

Chúng đẩy chàng đi, chàng đẩy thiếp
Dứt lòng để vợ giúp quân vương
Khuyên ngăn dạy dỗ cho ai chứ
Một nước cờ liều có biết không?

Thiếp vẫn dùng dằng chưa muốn đi
Nhưng chàng nghe bạn hoá ra sai
Chui vào hang rắn đem thân mạng
Aí quốc trung quân món nợ đời…

Án sẵn từ ngày cứu Ngọc Dao
Chu di tam tộc để trên đầu
Lệ Chi đêm ấy trò gian kế
Lưỡi quỷ thị Anh máu đỏ ngầu...

Hồn ở suối vàng bao đắng cay
Ba trăm mạng sống thảm thương thay
Lễ nghi học sĩ là oan nghiệp
Cứu mạnh Tư Thành ai có hay?....

Căm giận oan hồn theo núi sông
Thánh Tông xuống chiếu giải oan chồng
Khổ chàng tuỉ thiếp sầu muôn cổ
Dậu đổ bìm leo phận má hồng

Triều thần hoàng tộc bầy chồn cáo
Lịch sử muôn đời nợ cháu con
Nỗi oan trung liệt bao giờ rửa
Cho mát lòng cô bán chiếu gon?...

2008 Lu Hà

Hận Sầu Ca
kính bái oan hồn Bà Nguyễn Thị Lộ

Như một loài hoa muôn sắc hương
Ngàn thu lưu đọng nỗi đau thương
Trần gian sa đoạ đầy tăm tối
Để mất lòng hoa mãi chói chang

Tráo trở mặt người dạ hiểm sâu
Khinh loài dê chó lấn chen nhau
Đem thân son phấn lưà vua trẻ
Nên để ngàn thu hận oán sầu

Lũ chúng giết nàng thật dã man
Nữ nghi học sĩ vạn muà xuân
Trăm hoa tàn lụi đời dung tục
Riêng đoá tâm sen chẳng nát tàn….

Có một bài thơ gưỉ cỏ cây
Ru hồn nữ sĩ mãi cao bay
Vi vu mây gió đừng buồn nhé
Ai ở trần ai vẫn nhớ ai?....

Giọt lệ năm nào thật xót xa
Vùi trong cát bụi gió mưa sa
Căm loài quỷ dữ trong hoàng tộc
Muối mặt gương trong bụi bám mờ

Thương nhớ oan hồn một chúng sinh
Hay là Thị Kính chốn điêu linh
Vì ai phải chiụ bao cơ cực
Một tấm lòng trong nặng nghiã tình

Chúng đổ cho nàng hại Ức Trai
Tiền thân con rắn báo oan đời
Khôn thiêng miệng lưỡi quân lèo lá
Vở kịch hoàng cung bịt mũi cười

Có phải gừng cay muối mặn lòng
Mà hồn Nguyễn Trãi vẫn thê lương
Vân du muôn chốn tìm sao thấy
Để lời trăng trối gửi non sông....

Bi kịch bi tình ôi thảm thương
Thương chồng ái quốc nghiã quân vương
Vì cây dây cuốn nên mang tội
Hận kẻ phanh thây tắm pháp trường

Hồ Tây một buổi hoàng hôn xuống
Thơ thẩn kià ai mải ngắm nhìn
Trong ánh trăng non chiều vụt tắt
Thương chàng thi sĩ đón trăng lên

Người ấy mà sao thật mến thân
Phong tư đạo mạo dáng phong trần
Thanh cao trán rộng hàng quân tử
Lá thắm thơ đề đợi gió xuân

Ướm hỏi cô nàng bậc nữ nhân
Thon thon rực rỡ đoá hương trần
Trai tài gái sắc trong thời thế
Chung sức chung lòng với nước non.....

Chúng bảo rằng ai là rắn xưa
Tung tin bịa đặt giưã sông hà
Già mồm ma quái hòng thêu dệt
Buôn phấn bán hồng trăng gió mưa...

Đau xót thương thay nhà vua trẻ
Hoang dâm vô độ chốn lăng loàn
Chè ngon tửu ngọt tình ân ái
Cung cấm thâu canh lụi sức tàn

Truyện đã qua rồi Nguyễn trãi ơi
Tấm lòng trung nghiã có ai hay
Ngàn năm hận để chôn lòng thiếp
Chẳng chiụ Trương Lương lánh sự đời ?

Con cháu ngàn sau có biết cho
Thương bông sen nở giưã bùn nhơ
Thanh danh khí tiết chôn vùi lấp
Cái án Lệ Chi lệ ưá trào...

Chúng đã khép nàng tội giết vua
Vì nàng trí rộng đức nhân từ
Con hoang quỉ dữ mơ ngôi báu
Hoàng tử Tư thành lánh nạn xa....

Mong lập miếu thờ hương khói nhang
Ghi công liệt nữ đại công thần
Người đời mắt thịt không suy xét
Nên để ngàn thu hận lá vàng...

2008 Lu Hà

Nỗi Lòng Nguyễn Khuyến
kính bái hương hồn Cụ

 

Tuổi già sức yếu cáo từ quan
Giở khóc giở cười với nước non
Cờ biển vua ban đành để đó
Răng long tóc bạc mấy mươi phần

Nhà tranh vách lá chốn hương xa
Lực bất tòng tâm phải dưỡng già
Xa cách kinh thành lòng luống tưởng
Sân rồng mưa móc nhớ ơn vua

Sớm tối đi về với gió sương
Dật dờ trước bóng lá bay vàng
Xuân hè thu đến muà đông giá
Chén ruợu u buồn thơ dưới trăng

Triều đình lơ láo buổi suy tàn
Giả điếc giả ngơ thoái thác thân
Hàn Tín xót xa tình Phiếu Mẫu
Tam nguyên yên đổ tấm lòng son

Tuổi đã cao rồi lại thế cô
Quanh năm tê tái gió mưa sầu
Ơn vua phục quốc tình non nước
Chôn chặt lòng ai những buổi chiều

Giấc mộng thực dân đã rõ ràng
Triều thần tranh chấp cảnh quan trường
Tiến hoà thủ thế lui chùn bước
Phú qúy cầu vinh trước súng đồng

Bạn hữu xa gần đâu có ai
Giang sơn bi lụy hận chia ly
Đêm trường nô lệ hồn vong quốc
Giấc ngủ chẳng tròn hoen lệ rơi

Cùng cảnh bạn già có mấy ai
Hàn huyên tâm sự kế sinh nhai
Sông dài biển rộng khôn chài lưới
Đại bác thần công ngoài biển khơi

Trọng trách đại thần sao tính đây?
Đau đầu nhức óc chịu khoanh tay
Văn minh cơ khí thua thời đại
Đao kiếm ngàn xưa đã lỗi thời...

Suối lệ tuôn rơi hận thế thời
Văn hùng nghiã đảm phải buông xuôi
Thuyền quyên quân tử đâu chăng tá
Ai kẻ chung lưng cật chống trời?....

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Ai như Lã Vọng ngóng trông chờ
Văn Vương chẳng đến tìm thăm viếng
Tiếng vọng trên cao ngỗng nước nào?...

Mỗi bữa cơm chiều ngóng cố nhân
Người đâu chẳng đến với tri âm
Rót ba chén rượu mời hai phỗng
Uống cả hoàng hôn giưã xế tàn

Thời thế khi nào vẫn thế ru ?
Non sông gấm vóc sóng ba đào
Năm châu bốn biển hồn du khách
Viễn xứ chiều thu lại nhớ nhà.

muà thu 2008 Lu Hà

Nỗi Buồn Tha Hương

Tính đến hôm nay đã tám hôm
Nưả thân đau nhói buốt như dần
Có đau mới thấm mùi trần ải
Suy ngẫm làm thơ gửi thế nhân

Có biết bao người ở thế gian
Thương đau chia sẻ với nhân quần
Hương sen giải thoát theo tâm Phật
Cứu khổ đường theo tới niết bàn

Nếm trải phong trần gội gió mưa
Nưả già thế kỷ tháng ngày qua
Ra đi tức tưởi hồn non nước
Hành khất trên đường nỗi khổ đau

Nỗi đau thể xác với tinh thần
Kim cổ đông tây vẫn luận bàn
Văn chương thơ phú tình nhân loại
Theo dòng lịch sử với giang san

Căm kẻ sài lang hận núi non
Lò thiêu ngùn ngụt khói tro tàn
Giấc mơ quốc xã con người mới
Cộng sản theo đòi sông núi tan

Quốc xã nhẫn tâm vì thượng đẳng
Tô son dòng máu Đức vinh quang
Còn ai tranh đấu vì giai cấp
Cộng sản vô loài tan khói sương....

Bịp bợm loè nhau đến tận cùng
Sang trang thế kỷ vẫn kinh hoàng
Tôn vinh lãnh tụ khăn quàng cổ
Tư tưởng mơ hồ lũ sói hoang...

Kể sao cho hết nỗi đau thương
Tội ác mây trời thảm bốn phương
Già trẻ gái trai nào kể xiết
Nuí cao biển rộng sóng hờn dâng

Ta vẫn làm thơ kể nỗi đau
Bao nhiêu giấy bút viết đâu thưà?...
Thương thân con cuốc kêu sa sả
Bao kẻ tha hương gọi bốn muà....

 

2008 Lu Hà

Nỗi Lòng Nàng Chiêu Quân

Hắc thủy mênh mông chở nỗi sầu
Ngọn đèn tê tái suốt canh thâu
Sông ơi có chảy về quê mẹ
Mang hạt châu sa kẻ cống Hồ

Trọn kiếp hồng nhan tuỉ má đào
Căm tên hoạ sĩ nỡ sai ngoa
Mặt hoa da phấn bôi ra mực
Trích lệ khoé ruồi số sát phu....

Xé mảnh luạ đào cắn máu thơ
Đôi dòng trăng trối gửi ngàn thu
Nhạn kia đem cánh hoa tiên ấy
Trở lại thành đô dâng Hán Vua

Chiếc bách lênh đênh nặng oán hờn
Quan san Hồ-Hán gió mưa tuôn
Quặn lòng thiếu nữ trôi dòng lệ
Một chút hồn trinh trả thế trần

Văng vẳng đàn khuya dưới bóng trăng
Nhặt khoan vần vũ kéo năm cung
Chim kêu cá lội buồn ngơ ngẩn
Thương kẻ xa hương một nỗi lòng

Nhớ buổi tiễn đưa vua đích thân
Dắt tay bịn rịn giữa quân thần
Ví cho sơ ý gây ra cảnh
Tình đã tan rồi ôi Hán Nguyên

Một bước chân đi ván đóng thuyền
Cạn dòng lá thắm mối tơ duyên
Truyện xưa nhắc lại đầy ai oán
Dương quý Phi tàn hận Lộc sơn....

Kẻ ấy gian thông với giặc Hồ
Vẽ tranh bán chuá hại đời hoa
Vì ai mắc bẫy Mao diên Thọ
Nên nguyện sông này rửa nhuốc nhơ

Năm tháng trải qua bao nắng mưa
Thương người con gái thác năm xưa
Thuyền qua kẻ lại nhìn thương bến
Văng vẳng còn nghe một giọng sầu

Đã mấy ngàn thu đoạn thế trần
Xót người thục nữ thắm môi son
Trăng sao soi tỏ cùng sông nuí
Lữ khách theo thuyền nhớ cố nhân

2008 Lu Hà

1, 2, 3_1, 3_2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66_70, 71_80, 81_90, 91_100, 101_110, 111_120, 121_130, 131_140, 141_150, 151_160, 161_170, 171_180, 181_190, 191_200 ...

Thư-viện bồ-đề online@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site