lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Hộ-Giác và PGVNTN trong Việc Loại Trừ Chính Phủ VNCH Đến Giọt Máu và Hơi Thở Cuối Cùng

Trần-Minh

Trong những những nhân vật của lịch sử đã tạo điều kiện cho cộng sản thôn tính và thống trị toàn cõi Việt Nam hôm nay, thì nhóm tu sĩ PGVNTN tức Phật Giáo Ấn Quang là nhân tố quan trọng nhất, dẫn đến kết quả đầy bi thảm này. Thời gian qua đi, 37 năm sau, những kẻ phá hoại này dần dần đi về với cát bụi, chấm dứt cuộc đời ngắn ngũi của một kiếp nhân sinh không làm được điều gì có lợi cho người khác, mà chỉ giúp tạo ra một thảm họa kinh khủng cho đất nước, đó là thảm họa cộng sản.

"Thích Hộ Giác, người đã cùng với Thích Thiện Minh thành lập một đảng chính trị Phật Giáo, lấy tên “Vietnamese Buddist Force”, kẻ đã thề phải “chiến đấu để loại trừ chính quyền VNCH đến giọt máu và hơi thở cuối cùng”, thì cuối cùng cùng y cũng đã trút hơi thở cuối cùng tại xứ người, ngày 5 tháng 12 năm 2012 tại Houston Texas, thọ 86 tuổi. 

Thích Hộ Giác đã đi tu trong vòng 79 năm, nhưng trong 79 năm tu hành này, thì nghề đi tu không làm Thích Hộ Giác nổi tiếng, vì thật ra y đã chẳng làm được điều gì để thăng tiến Đạo Phật, nhưng y nổi tiếng là vì đã sử dụng Phật Giáo để hoạt động chính trị, giai đoạn 1963-1975, để chiến đấu tới hơi thở và giọt máu cuối cùng nhằm loại trừ chính phủ VNCH. Cuối cùng, năm 1975 thì Thích Hộ Giác và PGVNTN của y cũng như Thích Quảng Độ đã đạt được ý nguyện, như lời thề của y ngày 19 tháng 3 năm 1966 năm xưa. Việc hoạt động chính trị của ông Thích Hộ Giác từ năm 1963 đến 1975 hơn gì hết đã tạo lợi điểm cho đám ác quỹ cộng sản, đem lại quyền lực cho chúng và để lại thảm họa cộng sản sâu sắc cho dân tộc. Những kẻ phá hoại như Thích Huyền Quang, Thích Minh Châu và Thích Hộ Giác và thêm những kẻ khác nữa đã và sẽ lần lượt ra đi, nhưng sự phá họai mà họ tạo ra không dễ dàng ra đi như họ vậy. Bài học đau đớn về chính trị lợi dụng tôn giáo này, tất cả những người Việt Nam quan tâm đến vấn nạn cộng sản của quốc gia, cần phải ghi tâm khắc cốt" (UBTTTADCSVN). 

Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu thật sự là một ung nhọt vô cùng nguy hiểm cho quốc gia trong lúc đang phải đối đấu với cả khối cộng sản quốc tế vô cùng mạnh trên cả ba mặt trận, quân sự, an ninh chính trị và tình báo, mà một mình chính phủ VNCH không thôi khó lòng chống trả, nhất là trên mặt trận an ninh chính trị. Vì loại cộng sản nguy hiểm nhất không phải là loại cộng sản ngoài chiến trường hay loại cộng sản trong trung ương đảng, mà loại cộng sản nguy hiểm nhất cho Miền Nam trong hơn 20 năm kể từ 1954 đến 1975 đó là loại cộng sản mang màu sắc Phật Giáo trong Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu. Bởi vì là “cộng sản Phật Giáo” nên chúng ngang nhiên chụp mũ cho chính phủ VNCH là đàn áp Phật Giáo. Bởi vì là “cộng sản Phật Giáo”, nên chúng ngang nhiên chặn đứng quốc lộ I bằng cách đem bàn thờ Phật ra để dưới đường, ngang nhiên chiếm đài phát thanh quốc gia để kích động phản loạn bằng khẩu hiệu cứu nguy Phật Giáo, ngang nhiên chiếm vũ khí đạn dược và quân xa của QLVNCH để chống lại chính phủ VNCH và bắn các tướng lãnh. Nếu chúng không dùng hình ảnh Phật để tấn công chính phủ VNCH, thì liệu bọn cộng sản Phật Giáo có làm nên trò trống gì không? Chắc chắn là không! Nếu như tất cả công dân Việt Nam ngày ấy thấy được hiểm họa cộng sản ngụy trang sau lưng đám PGVNTN, thì có lẽ chính chúng ta không thôi chứ không phải đợi đến chính phủ, đã có thể dẹp tan phong trào này.

Bài học này nếu được vạch ra ngay sau năm 1963, khi chính quyền đệ nhất cộng hòa bị sụp đổ, thì có lẽ ngày 19/3/1966 Thích Hộ Giác đã không thừa thắng xông tới hống hách thề triệt hạ chính phủ VNCH cho đến giọt máu và hơi thở cuối cùng, ngày 18/2/1967 Thích Quảng Độ đã không dám mướn đăng trên tờ New York Times 1967 như sau:. Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nóđược Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điềuđình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.” Rồi Ngày 20 tháng 10 năm 1974, Thích Quảng Độ cũng sẽ không dám hăm dọa chính phủ Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như sau: "Nếu Thiệu ngoan cố không từ chức, thì Ấn Quang sẽ hành động kéo Thiệu xuống”.  

Bài học này một lần nữa, nếu được học sớm hơn cách đây 37 năm sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì ông Thích Quảng Độ sẽ không dám sĩ nhục chính phủ và quân đội VNCH là lính đánh thuê cho Mỹ ngày 18/1/2010, và cũng chẳng dám vênh váo rằngnếu PGVNTN không tồn tại nữa thì đạo lý Việt Nam sẽ suy vong, văn hiến sẽ bịngoại lai và dân tộc sẽ bị kiếp nạn đời đời mù mịt ngày 30/1/2011, và cũng chẳng dám điêu ngoa rằng “phong trào Phật Giáo Tranh Đấu là cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu nhằm ngăn chặn sự tấn công hung hãn của các ý thức hệ ngoại lai! 8/5/2011 (trích queme.net).

Bàn về một tội rất lớn của PGVNTN đối với con người, đó là vấn đề bốc thăm để bị đốt sống. Ở đời có nhiều cách nổi tiếng, và nổi tiếng như thế nào đó mới là điều đáng nói, chẳng hạn sự nổi tiếng của Lenin, Stalin, và Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, cũng là nổi tiếng vậy!. Điểm lại lịch sử thì thấy, nhóm tu sĩ PGVNTN được nổi đình nổi đám trên thế giới, không phải nhờ đạo hạnh, nhân cách, trí thức và lòng yêu nước như Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật Giáo Tây Tạng, mà PGVNTN nổi tiếng nhờ vào hình ảnh rùng rợn của Malcolm Browne và những bài viết của David Halberstam ghi lại việc đổ xăng thiêu sống ông Lâm Văn Tức, tức ông Thích Quảng Đức rồi phong cho ông này làm Bồ Tát. Theo nhiều tiết lộ của cộng sản hiện nay, đặc biệt là cuốn sách “Trong Lòng Địch” của tác giả Trần Trung Quân một điệp viên của VNCH cài trong cục R thì hơn ai hết chính cộng sản đã điều khiển vụ bị thiêu của ông Lâm Văn Tức Thích Quảng Đức. Với công trạng to lớn như vậy, thì một công viên rất đồ sộ đã được xây dựng để ghi nhớ công ơn ông này như sau:

thích quảng đức

Tượng và phù điều được đúc bằng hợp kim đồng nhập khẩu từ Ukraina và Hàn Quốc; Tượng cao 6m, đường kính 4m; Phù điêu phía sau tượng cao 3m, dài 12m, mô tả khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng của tăng ni, Phật tử và các tầng lớp nhân dân thành phố chống lại chế độ Mỹ -ngụy(vietbao.vn).
“Cờ đỏ sao vàng và cờ Phật Giáo sát cánh hai bên bia tưởng niệm đồng chí Thích Quảng Đức”.

thích quảng đức

"Chư tôn giáo phẩm và lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành công trình và dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức." (giacngo online)

"Các ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP; Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch HĐND TP; ông Dương Quan Hà - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.; các ban ngành thành phố, đông đảo Phật tử và nhân dân thành phố đến dự và thành kính dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức." (giacngo online)

Ngoài vấn đề bị thiêu để gây xúc động đồng thời kích động lòng tín ngưỡng hết sức thiếu lý trí của một số Phật Tử, xin hỏi, ông Thích Quảng Đức đã cống hiến được gì cho đất nước trong việc xây dựng, phát triễn và chống lại cộng sản như Tổng Thống Ngô Đình Diệm? Đạo đức và sự đóng góp của ông Thích Quảng Đức với quốc gia so với Đại Sư Vạn Hạnh giúp Lý Thái Tổ trị nước là bao nhiêu? nếu không nói là con số zero? Sự đóng góp cho đất nước của ông Thích Quảng Đức có thể sánh bằng sự hy sinh của một người lính VNCH nằm xuống để bảo vệ Miền Nam hay không? Cái chết bị thiêu của ông Thích Quảng Đức đem lại gì cho Miền Nam và đất nước ngoại trừ đem lại lợi ích cho chính quyền cộng sản? Cái chết này có thể nào so sánh được với sự tuẩn tiết của các tướng lãnh sĩ quan binh sĩ VNCH trong ngày 30 tháng 4 hay không? Vậy tại sao một số người Việt Quốc Gia vẫn còn tôn vinh cái chết vô nghĩa này? Hãy làm một bài toán để so sánh những đóng góp của ông Thích Quảng Đức về việc chống lại cộng sản ổn định đất nước, với những tác hại trầm trọng mà ông ta đã gây ra cho quốc gia từ vụ bị thiêu của chính mình, mà bức điện tín đại diện cho Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson của ngoại trưởng Dean Rusk là một chứng minh không thể chối cãi, thì thử hỏi, Người Việt Quốc Gia còn có thể tiếp tục thần tượng Thích Quảng Đức nữa hay không? Xin thưa, quý vị hãy dành lại sự tôn vinh này cho bọn cộng sản, tay sai cộng sản và PGVNTN, vì đó là những kẻ có lợi trong cái chết này. 

Những việc chúng ta làm hôm nay luôn luôn có sự phán xét của lịch sử mai sau. Điều chắc chắn là việc chiêm bái một kẻ bị thiêu để làm hại quốc gia đưa đến thảm họa cộng sản chắc chắn sẽ bị phê phán như là môt việc làm ngu xuẩn của một thế hệ không có lý trí! Đó là điều chắc chắn. Và Người Việt Quốc Gia có lý trí không thể đứng chung hàng ngũ với bọn cộng sản trong việc ca tụng ông Thích Quảng Đức. Hãy để bọn cộng sản làm công việc của bọn cộng sản.

Nạn nhân của các vụ giết người kiểu như trên của PGVNTN không phải chỉ có mỗi ông Thích Quảng Đức, mà biết bao nhiêu chú tiểu, đại đức, thượng tọa ni cô khác cũng đã bị bốc thăm để bị đổ săng đốt sống, để phục vụ cho cái gọi là “Phật Giáo bị đàn áp bị kỳ thị” gây ra bởi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, TT Ngô Đình Diệm và 6 chính phủ sau đó như Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Trần Văn Hương, Phan Khắc Sửu, Phan Huy Quát, TT Nguyễn Văn Thiệu- Nguyễn Cao Kỳ. Tất cả các chính phủ VNCH đối với Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đều là thứ chính phủ “Diệm mà không Diệm”. “Diệm mà không Diệm” cũng là cái “giáo lý” nổi tiếng nhất mà PGVNTN đẻ ra cho hậu thế. Một số tín đồ bất trí đã tin như vậy. Chương trình phục vụ cho “giáo lý Diệm mà không Diệm” đã diễn ra trên toàn lãnh thổ Miền Nam, mà con số thống kê cho biết, gần ba năm sau ngày TT Ngô Đình Diệm bị sát hại, thì con số bị PGVNTN đổ xăng đốt sống khoảng 40 lần hơn con số dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Chẳng hạn, chỉ hai tháng sau ngày 2/11/1963, tức là thời của Phật Tử Dương Văn Minh, thì theo PGVNTN, tên Phật Tử Dương Văn Minh này cũng là thứ “Diệm mà không Diệm”, cũng tiếp tục đàn áp Phật Giáo, cho nên con số tự thiêu mới gấp 4 lần so với thời “tên tàn ác bách hại Phật Giáo Ngô Đình Diệm”.  Phật Tử Nguyễn Khánh, Phật Tử Phan Huy Quát, Cao Đài Phan Khắc Sửu, Phật Tử Nguyễn Cao Kỳ, Công Giáo Nguyễn văn Thiệu v.v tất cả đều là cái thứ “Diệm mà không Diệm”, cả đám chúng nó đều đàn áp Phật Giáo! Vì thế mà Phật Giáo VNTN phải đem hình ảnh Phật Thích Ca xuống đường để nhờ ngài chống lại đám “Diệm mà không Diệm” cùng quân đội cảnh sát của chúng! Nhờ Phật Thích Ca chiếm dùm Quốc Lộ I, chiếm dùm Đài Phát Thanh, chiếm dùm vũ khí đạn dược để trừng trị Quân Đội VNCH và trừng trị 4 tướng lãnh VNCH và thị uy dân chúng cho thích đáng. Trên đời này, nếu có sự thống kê xếp hạng những kẻ điêu ngoa, thì PGVNTN sẽ chiếm ngôi vị thủ khoa, hơn cả cộng sản. Điều bất lương là họ đã dùng hình ảnh Đức Phật Từ Bi để làm điều độc ác phục vụ cho mưu đồ chính trị của họ. Thích Hộ Giác chẳng đã từng cùng với Thích Thiện Minh thành lập cái đại loại gọi là Buddists Political Party, đặt tên là “Vietnamese Buddist Force” đó sao? (Liberation Movements in Asia. New York: State University of New York). Biết bao nhiêu nhân mạng đã thác oan dưới chỉ thị của nhóm sư sãi lãnh đạo PGVNTN như Thích Hộ Giác, Thích Trí Quang, Thích Thiện Minh, Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang, Thích Thiện Siêu, Thích Quảng Độ, Thích Thiện Hoa v.v. và đương nhiên dưới sự điều khiển từ xa của cộng sản Hà Nội. 

Người viết bài này được một nhân chứng cho biết khi ông ta đang học lớp đệ tứ trường Bồ Đề tại Quảng Ngãi, một chú tiểu bạn học cùng lớp một sáng kia đến lớp thật sớm, với khuôn mặt mất ngủ rả rời khủng hoảng, viết trên bảng những câu thơ tuyệt mạng và cho biết đã bị trúng“bốc thăm tự thiêu”. Ngày hôm sau chú tiểu qua đời vì bị thiêu cho phong trào Phật Giáo Tranh Đấu tại Thành Phố Quảng Ngãi, thời gian 1966. Việc giết người quá dã man này của PGVNTN lịch sử nào tha thứ được? họ phải bị nguyền rủa đời đời. Vì vậy, có lẽ mà việc cộng sản xóa sổ tổ chức PGVNTN, tịch thu tất cả tài sản mà chính phủ VNCH tặng dữ cho họ cũng là một việc quả báo nhãn tiền mà họ phải nhận lãnh. Phật nào hãnh diện và chứng nhận việc bốc thăm để bị thiêu sống, để thực hiện cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu chống đàn áp Phật Giáo, chống các ý thức hệ ngoại lai? Trừ Thích Trí Quang Thích Hộ Giác, Thích Thiện Minh, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Đôn Hậu, Thích Thiện Siêu?

Về tư cách cá nhân, Thích Hộ Giác cũng như một số tên tu sĩ chính trị khác như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, Thích Chánh Trực, Thích Chánh Lạc, Thích Viên Lý, Thích Giác Đẳng đều có quan hệ sex một cách bừa bãi vô độ với đàn bà. Thích Hộ Giác nổi tiếng là đào hoa, mặc tình ong bướm, đã bị Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắt tại trận đang mặc đồ dân sự. đội mũ phớt, đi Mercedes có tài xế lái, với tình nhân tại xa lộ Biên Hòa. Cách đây 3 năm, khi đã trên 80 tuổi, Thích Hộ Giác vẫn còn tằng tịu với một nữ tín đồ khoảng tuổi 40 tại chùa Pháp Luân Houston Texas, nội vụ bể ra và bị nhóm Về Nguồn khai thác. Lưu ý, trù trì chùa Pháp Luân cũng được đại diện bởi Thích Giác Đẳng, một kẻ lừa đảo tiền bạc và đã có tiền án hiếp dâm. Chúng tôi sẽ trích dẫn tài liệu tòa án về case này của Thích Giác Đẳng trong các bài viết sau, tuy rằng tên bất luơng này đã điều đình để settle down.

Với những chứng tích dùng tôn giáo để phá nát chính quyền Miền Nam của nhóm tôn giáo chính trị PGVNTN, chúng ta, những người có trách nhiệm với đất nước, không khỏi cay đắng khi đọc lại những dòng chữ này của ông Thích Hộ Giác “Phật Giáo thề sẽ triệt hạ chính phủ VNCH cho đến giọt máu và hơi thở cuối cùng”. Câu nói cầu cho linh hồn ai đó được an nghĩ, khó có thể được nói trước quan tài của Thích Hộ Giác, đặc biệt là tất cả Quân Dân Cán Chính VNCH, những người đã tự nhìn nhận mình là con dân của chính thể VNCH, thì không được phép quên xương máu của trên 260 ngàn quân dân cán chính VNCH đã đổ ra để bảo vệ chính thể VNCH và đất nước khỏi bàn tay cộng sản, mà việc phúng viếng tiễn đưa một kẻ phá hoại đất nước như Thích Hộ Giác là một sự lăng nhục đến anh linh những anh hùng tử sĩ đó vậy.

Hãy đọc bức điện tín của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Dean Rusk chuyên chở tâm tình của TT Hoa Kỳ Lyndon Johnson yêu cầu PGVNTN và Thích Hộ Giác chấm dứt phá hoại chính phủ VNCH như sau: “Chúng ta, chính phủ Hoa Kỳ phải tìm cách làm cho Phật Giáo hiểu rằng, với việc chính phủ Hoa Kỳ tham gia sâu vào việc bảo vệ quốc gia của họ chống lại sự thôn tính của cộng sản, không có nghĩa là chỉ để ủng hộ chính phủ và quân đội của họ, đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực mà đã bắt đầu có hiệu quả…”

“nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Hoa Kỳ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Hoa Kỳ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnh đạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và những giáo lý mà họ cho là họ đại diện. Rusk”.

Đọc xong, bức điện tín ông Bộ Trưởng Dean Rusk viết về một giai đoạn mà PGVNTN hoành hành tác yêu tác quái, người Việt Quốc Gia khó lòng nguôi ngoai một giai đoạn mà an ninh chính trị của Miền Nam đã bị GHPGVNTN phá cho lụn bại, mưu đồ đưa đất nước đến tình trạng vô chính phủ, làm lợi cho kẻ thù cộng sản, mà ngay cả người ngoại quốc như Tổng Thống Lyndon Johnson và ông Bộ Trưởng còn không thể chịu đựng được, thì xin hỏi, lòng dạ nào chúng ta có thể đứng chung hàng ngũ với đám PGVNTN nữa hay không?

Một chính phủ đã hết lòng phát triển Phật Giáo đã cho xây dựng thêm trên 2000 ngôi Chùa mới và trùng tu không biết bao nhiêu ngôi chùa khác trong đó có hai ngôi chùa nổi tiếng là Từ Đàm và Xá Lợi, một số chùa lớn được cấp đất miễn phí như Chùa Vĩnh Nghiêm, mà chỉ vì mỗi cớ nhỏ mọn là không được treo cờ Phật Giáo nơi công cộng theo luật mới, mà các ông PGVNTN cho là đàn áp kỳ thị Phật Giáo? Ngay cả chụp mũ cho chính phủ ném lựu đạn giết người ở Đài Phát Thanh Huế? Giết dân và trẻ em không phải là nhiệm vụ của bất cứ chính phủ VNCH nào cả. Giết dân để làm gì? Đó là điều mà một người có lý trí đều phải thấy. Cộng sản giết dân để gây khủng hoảng rối loạn an ninh chính trị cho Miền Nam, chúng cần giết dân vì chúng có chiến lược của chúng, đó là câu trả lời ai cũng biết, PGVNTN cũng biết, nhưng họ đã có chủ mưu của họ. Vu cáo cho chính phủ giết người là việc mà GHPGVNTN tiếp tay cho cộng sản để tuyên truyền rằng chính phủ VNCH là một chính phủ phi nhân. Đời có vay có trả, cái án oan cho ông Đặng Sĩ và sự vu cáo chính quyền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa độc tài gia đình trị đàn áp Phật Giáo đã và sẽ là một vết nhơ của PGVNTN không bao giờ tẩy xóa được.

Các chính phủ tiếp theo, sau khi TT Ngô Đình Diệm bị sát hại, trong đó những người cầm đầu toàn là Phật Tử, đã thỏa mãn tất cả các yêu sách của Thích Trí Quang và PGVNTN. Thậm chí còn để cho PGVNTN xen vào việc chính sự như thay đổi hiến chương hiến pháp, kể cả thay đổi nhân sự điều hành guồng máy quốc gia từ trung ương đến địa phương, thay tỉnh trưởng, thay trưởng ty, thế người của PGVNTN, tức là người của cộng sản vào, kể cả việc tày trời là bộ trưởng nội vụ Hà Thúc Ký vì áp lực của PGVNTN mà phải thả những cán bộ cộng sản gộc như Thiếu Tướng điệp viên CS Mười Hương, Thiếu Tướng CS Nguyễn Văn Quang tư lệnh chiến trường Trị Thiên ra. Nói chung là PGVNTN đã hoàn toàn lũng đoạn chính quyền, nhào nặn chính quyền theo ý họ muốn. Nhưng càng phục tùng các ông sư chính trị thì các ông sư của PGVNTN càng rêu rao khẩu hiệu đàn áp Phật Giáo, Diệm mà không Diệm! Các ông tiếp tục ngày đêm tổ chức biểu tình đổ xăng thiêu người để đe dọa chính phủ phải thay đổi hiến chương thay đổi hiến pháp, thay đổi nội các. Các ông giữ vững chiêu bài “Diệm mà không Diệm độc tài quân phiệt đàn áp Phật Giáo” dành cho tất cả các chính phủ sau TT Ngô Đình Diệm để đưa đất nước đến tình trạng vô chính phủ.  PGVNTN lộng hành đến nổi yêu cầu Cabot Lodge đưa Kỳ xuống để PGVNTN tự tay đưa Kỳ lên! Qua bàn tay của Thích Trí Quang. Thử hỏi các ông Phật Giáo VN Thống Nhất, các ông là cái gì, như Thích Trí Quang chẳng hạn, chữ nghĩa chưa quá lớp ba mà lộng hành đòi lôi Kỳ xuống rồi dựng Kỳ lên? Hành vi chính trị và tư tưởng kiêu binh này thể hiện cho đến năm 1975 mà trong đó, ông Thích Quảng Độ nối gót Thích Trí Quang, đã tuyên bố với AP vào tháng 10 năm 1975 rằng “Nếu Thiệu không xuống thì Ấn Quang-PGVNTN sẽ kéo Thiệu xuống”. Các ông Thích Hộ Giác, Thích Trí Quang, Thích Quảng Độ kéo Diệm, kéo Kỳ và kéo Thiệu xuống để cho ai lên? Câu trả lời đã quá rõ!

Với hàng ngàn bằng chứng lợi dụng tự do dân chủ để làm loạn, hủy hoại nền dân chủ, đưa đất nước đến trình trạng rối loạn vô chính phủ, đến nỗi bộ trưởng Dean Rusk và Tổng Thống Lyndon Johnson không thể chịu đựng thêm được nữa phải yêu cầu các ông chấm dứt việc phá hoại chính quyền VNCH và đất nước của chính các ông sư chính trị, với bằng cớ rõ ràng như vậy thì cái mà PGVNTN cho là cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu chống ý thức hệ ngoại lai, chống đàn áp tôn giáo, thực chất chỉ là một hành động phản loạn vô tổ chức, vô luật pháp, của phường thảo khấu vô trách nhiệm với đất nước, ngay cả còn tệ nhiều những cô thương nữ bên sông Tân Hoài.

PGVNTN sẽ và sẽ mãi mãi áp dụng phương thức Goebbels để đối phó với sự thật, nhưng Goebbels đã thất bại, và các ông PGVNTN cũng sẽ chịu cùng chung số phận như Goebbels mà thôi.

Với việc làm loạn phá hoại đất nước tiếp tay cho cộng sản và các tội lừa đảo tiền bạc, hiếp dâm, sờ mó trẻ em, đem đàn bà vào ngay trong chùa để làm sex, thì các ông PGVNTN phải nhớ rằng, cái pháp lý của PGVNTN mà ông Thích Quảng Độ đang lăng xê hết cỡ cần phải được xem lại. Xem cái giáo lý ấy như thế nào về trách nhiệm công dân? về đạo đức và thuần phong mỹ tục? Không ai có thể làm cho PGVNTN xấu hơn hay tốt hơn được, không ai có thể hủy diệt PGVNTN được bằng chính PGVNTN. Đó là chân lý!

Trước khi kết thúc bài viết, xin nhắc lại lời tuyên bố của ông Thích Quảng Độ, Thích Hộ Giác, lãnh đạo PGVNTN và bức điện tín của Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Dean Rusk: 

“Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi...Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ.” (Quảng Độ).

“Thề chiến đấu để loại trừ chính quyền VNCH đến giọt máu và hơi thở cuối cùng”  (Hộ Giác).

đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực mà đã bắt đầu có hiệu quả…. nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Hoa Kỳ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Hoa Kỳ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnhđạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và những giáo lý mà họ cho là họ đại diện. (Dean Rusk, 19/3/1966)

Trong cơn đau bị đóng đinh trên thập giá, Chúa Jesus đã thốt lên “Juda, thà ta không có ngươi!” Thì người Việt Nam trong nổi đau Miền Nam bị lọt vào tay cộng sản cũng không thể không thốt lên câu: Thà không có Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất!

Đúng vậy, thà không có Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất!

Hoa Kỳ ngày 9 tháng 12 năm 1012

Trần-Minh

Trích dẫn: 

Bản dịch lá thư của Bộ Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk gởi Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định về PGVNT và yêu cầu PGVNTN chấm dứt việc phá hoại chính phủ VNCH

Foreign Relations, Những quan hệ ngoại giao, 1964-1968, Volume IV

Giờ đây một phần tử mới và nguy hiểm hơn đã nhảy vào cuộc. Những tên tu sĩ chính trị Phật Giáo và những phần tử có thế lực mạnh ở Quân Đoàn I bây giờ đang bắt đầu gây rối cho chính phủ, dùng việc Nguyễn Chánh Thi bị loại như là cái cớ và là điểm để khởi động tấn công. Những phần tử này trước đây đã nằm yên một thời gian. Họ không có tình cảm gì với chính phủ Kỳ nhưng cũng không căm ghét như lúc ban đầu. Tuy nhiên, chính phủ thì không có lợi cho những mệnh lệnh của họ. Rõ ràng rằng họ đã thấy tình hình chính trị mới ở Quân Khu I là một cơ hội để làm áp lực lên chính phủ, hy vọng rằng chính phủ phải thay đổi theo đúng hình thức mà họ muốn hoặc giảphải thay bởi một chính phủ khác mà họ thích. 

96, Telegram From the Department of State to Embassy in Vietnam

Washington, March 16, 1966, 4:13 p.m
Điện Tín của Bộ Ngoại Giao gởi Tòa Đại Sứ Việt Nam
Washington ngày 16 tháng 3 năm 1966, lúc 4giờ 13 phút

2763. Tuyên bố của Thích Hộ Giác, được báo cáo bởi UPI (United Press International) cam đoan rằng Phật Giáo sẽ chiến đấu đến “giọt máu cuối cùng và hơi thở cuối cùng” để đạt được yêu sách 4 điểm, trong đó việc loại trừ chính phủ VNCH hiện tại, được nhấn mạnh là yêu sách hàng đầu. Chúng ta, chính phủ Hoa Kỳ phải tìm cách làm cho Phật Giáo hiểu rằng, với việc chính phủHoa Kỳ tham gia sâu vào việc bảo vệ quốc gia của họ chống lại sự thôn tính của cộng sản, không có nghĩa là chỉ để ủng hộ chính phủ và quân đội của họ, đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực màđã bắt đầu có hiệu quả. Hơn nữa, Hoa Kỳ cũng như chính chính phủ Nguyễn Cao Kỳ, cam kết sẽ tập trung thúc đẩy kinh tể và các tiến bộ xã hội mà Phật Giáo cũng luôn nói như vậy, nhưng những điều này không thể thành tựu qua đêm và chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được nếu như Việt Cộng chiếm Miền Nam. Hơn nữa, nếu thayđổi chính phủ thì những thành tựu của Việt Nam sẽ không được thúc đẩy nhanh hơn mà ngược lại sẽ chỉ làm cho chậm trễ thêm mà thôi.

Phật Giáo phải được cho biết rằng trách nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ về việc tiếp tục giúp đỡ người Việt Nam chống cộng và phát triễn quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào việc họ phải sẳn sàng dẹp bỏ sự khác biệt giữa họ với nhau và phải hợp tác với nhau.

Trong quyết định của ông Đại Sứ, ông có toàn quyền truyền đạt cho Thích Trí Quang cũng như các tổ chức Phật Giáo khác và các người lãnh đạo các tổ chức này mà ông thấy cần thiết, rằng quan điểm của Tổng Thống Hoa Kỳ là, nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Hoa Kỳ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Hoa Kỳ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnh đạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và thực hiện đúng những giáo lý mà họ cho là họ đại diện.

Rusk

Trần Minh dịch

télégram 1966-1968

Buddhist+political+party

Trí Quang Thích Hộ Giác đang kích động đám đông
Thích Hộ Giác nói với đám đông rằng những cuộc biểu tình tương lai sẽ được lên kế hoạch một cách chiến lược bởi Phật giáo. Thích Tâm Châu (phải) và Thích Thiện Minh (phía xa phải).

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site