lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Tin Blogs:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Sinh-Hoạt Tưởng-Niệm 30-04 Ở Hoa-Kỳ

Vì những lý do không thuận lợi cho các sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia và sau khi thảo luận với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận cùng các Hội Đoàn Quân Cán Cảnh trong thời gian tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, chương trình sinh hoạt của Cộng Đồng đã phổ biến qua Thông Báo số 1813/CĐTĐ/TB nay được sửa đổi lại như sau:

1) THỨ BA 23 THÁNG 4 NĂM 2013
12:00PM:    Lễ Hạ Cờ rũ Quốc kỳ VNCH tại Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

2) THỨ BẢY 27 THÁNG 4 NĂM 2013
08:00PM:    Lễ Truy Điệu Tưởng Niệm Quân Dân Miền Nam Việt Nam tử vong.
08:30PM:    Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh.

3) CHỦ NHỰT 28 THÁNG 4 NĂM 2013
11:00AM:   Lễ Chào Cờ (không thượng Quốc kỳ VNCH) tại Trung Tâm Thương Mại Eden.
12:30PM:    Lên xe Bus đi Washington, District of Columbia.
01:00PM:    Biểu tình trước toà Đại Sứ & Văn Phòng Hành Chánh Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam.
03:00PM:    Trở về lại Trung Tâm Thương Mại Eden.
06:00PM:    Cơm Tối Đoàn Kết Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.

4) THỨ HAI 29 THÁNG 4 NĂM 2013

09:00AM:   Vận động Quốc Hội Hoa Kỳ của các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia.

5) THỨ BA 30 THÁNG 4 NĂM 2013

11:00AM:   Lễ cầu siêu tại Chùa Giác Hoàng, 5401 16th Street, N.W. Washington, DC 20011 cho các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh vì Tổ Quốc và đồng bào đã bỏ mình trong chiến cuộc hay trên đường đi tìm tự do.

07:00PM:  Lễ cầu hồn tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 915 S Wakefield Street, Arlington, VA 22204.

6) THỨ 1 THÁNG 5 NĂM 2013
06:00AM:   Lễ Thượng Kỳ tại Trung Tâm Thương Mại Eden.

Hiện Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận rất bận rộn với việc tổ chức sinh hoạt nêu trên nên sẽ có một Thông Cáo Chung giải thích rõ ràng vì sao không tham dự việc tiếp nhận SJR455 tại Richmond, Virginia.

Chủ Tịch Cộng Đồng

Đoàn Hữu Định

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site