lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Quan Làm Báo Lộ Mặt Là Hán Gian !

Diên-Hồng

Gần 8 giờ ngày 30-11-2012, tàu Hải giám Trung cộng lại cắp cáp tàu Bình-Minh 02 đang hoạt-động sâu trong vùng biển Việt-Nam.

Sự kiện này đã dấy lên lòng căm-phẫn của người dân Việt-Nam ở trong cũng như ngoài nước. Các blog lề dân như anhbasàm, Huỳnh-Ngọc-Chênh, Biệt-Kích Xa Xứ, Phạm-Viết-Đào đã đồng loạt đăng tải thông tin nóng bỏng nêu trên. Riêng trang web của Bộ Ngoại-Giao Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam (viết tắt là xã nghĩa Việt-Nam hay xã nghĩa Việt cộng, xnvn - xnvc) chưa phổ biến một dòng chữ nào cả liên quan đến sự kiện này, trang RFA, VOA, RFI, BBC cũng chẳng thấy.

Facebook Nhật-Ký Yêu-Nước phổ biến lời kêu gọi người dân Việt-Nam biểu-tình ở Hà-Nội, Sài-Gòn. Nội dung nhấn mạnh "Tổ quốc đang lâm nguy, ngư dân đang chịu bao đau thương, danh dự dân tộc Việt Nam đang bị sỉ nhục, chúng ta không thể vô cảm. Đồng bào hãy cùng nhau đứng lên xuống đường đả đảo Trung Quốc xâm lược, phản đối đường lưỡi bò, bảo vệ máu thịt Việt Nam, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biển đảo quê hương, và chứng tỏ danh dự của dân tộc thông qua từng người biểu tình". - ngưng trích -

Ngày 09-12-2012, hàng trăm người dân Việt ở hai thành phố kể trên rầm rộ xuống đường biểu dương khí thế đấu tranh yêu nước đồng thời phản đối hành động của giặc biển Trung cộng xâm lược qua hai sự kiện gần nhất là cắt cáp tàu Bình-Minh02 cũng như phát hành hộ-chiếu lưỡi bò.

biểu tình ngày 09-12-2012

Người dân Việt-Nam biểu-tình chống Trung cộng xâm lược ngày 09-12-2012

Đủ các tầng lớp, thuộc mọi thế hệ với bầu máu nóng quyết tâm chống quân Trung cộng xâm-lược.

Thế nhưng, cũng như những lần biểu tình chống giặc Tầu trước đây, cuộc biểu tình đã nhanh chóng bị giải tán chỉ sau 1 tiếng đồng hồ bắt đầu.

công an hán gian việt cộng

Đông đảo công an mật vụ của xã nghĩa việt cộng được Trần-đại-Quang bố trí để đàn áp cuộc biểu tình chống Tầu ngày 09-12-2012

Trong khi người dân VN biểu lộ lòng yêu nước, thì Thượng-tướng Trần-đại-Quang ở đâu?

Ấn-bản trực-tuyến của Công-An Nhân-Dân phổ biến bài tường thuật với tựa-đề "Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại nước CHND Trung Hoa" - ngưng trích -

Cuộc thăm viếng của Trần-đại-Quang ở Trung cộng (từ  ngày 09 đến 12-12-2012) đều tập trung làm việc với các cấp chỉ huy cao nhất của nghành công an. Từ Cảnh Huệ Xương, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia, Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Bộ Công an, cho đến Vương Kiến Bình, Tư lệnh Tổng bộ Cảnh sát vũ trang.

cảnh huệ xương, trần đại quang

Cảnh-huệ-Xương (trái) và Trần-đại-Quang (phải). Nguồn hình CAND online

Trong các buổi làm việc với công an Trung cộng, Tướng Quang khoe và nịnh bợ rằng có sự phối hợp chặt chẻ giữa hai nước, hai nghành công an và "đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước" - ngưng trích -

Ông Quang đã thay thế cho Trương-tấn-Sang khẳng-định sự trung thành của xã nghĩa Việt cộng với Bắc kinh "..., mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp ... những thành tựu to lớn của nhân dân Trung Quốc anh em trong sự nghiệp cải cách, mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và coi những thắng lợi rực rỡ đó như thắng lợi của chính mình " - ngưng trích -

Và "Hai bên đã thống nhất đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc thời gian qua và các biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ lên tầm cao mới, góp phần tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước" - ngưng trích -

Như thế đối với xã nghĩa Việt cộng và xã nghĩa Trung cộng, đây là điều bất di bất dịch.

Nghĩa là hai bộ Công an Việt cộng và Trung cộng sẽ phối hợp chặt chẻ hơn trong việc trấn áp người yêu nước chống Tầu cũng như đấu tranh cho nhân-quyền và tự-do.

Ngoài ra còn phải nhắc thêm bài phát biểu của Trần-đăng-Thanh "đảng viên Cộng-sản phải căm thù Mỹ và biết ơn Trung quốc..." -ngưng trích -.

Bài viết của CAND online về chuyến triều bái Bắc Kinh của Trần-đại-Quang; Lời kêu gọi chống quân Trung cộng xâm lược của Nhật-Ký Yêu-Nước, Quan làm báo không hề dám phổ biến.

Thành tích đàn áp người dân biểu tình chống giặc Tầu của Y (Trần-đại-Quang) được Trương-tấn-Sang tưởng thưởng bằng cách thăng từ Thượng tướng lên Đại tướng chỉ trong vòng hai năm.

Đài BBC đăng bản tin ngày 29-12-2012 "Thượng tướng Trần Đại Quang, bộ trưởng Công an, vừa được thăng quân hàm lên đại tướng tại một buổi lễ trọng thể tại đại sảnh của Phủ chủ tịch, nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia.

hán gian trương tấn sang, trần đại quang

Hán gian Trương-tấn-Sang và Trần-đại-Quang (Ảnh: Công an nhân dân)

Đích thân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm thứ Bảy, 29/12 đã trao quyết định thăng quân hàm cho ông Quang, người đồng thời cũng là ủy viên Bộ chính trị và được cho là có học vị ‘tiến sỹ luật’ và học hàm giáo sư". - ngưng trích -

BBC còn cho biết thêm " ...Sang phát biểu rằng sự thăng cấp này thể hiện ‘sự ghi nhận công lao’ cho ông cá nhân Quang cũng như toàn thể lực lượng công an do ông lãnh đạo.

Báo Công an nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, dẫn lời ông Sang ca ngợi bộ trưởng công an tại buổi lễ là ‘đã tận tâm, tận lực phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao’.

Trong lời đáp từ, tân Đại tướng Quang đã hứa ‘tuyệt đối trung thành với Tổ quốc’ và ‘hết lòng phụng sự nhân dân’, theo trang mạng của Bộ Công An mặc dù lâu nay lực lượng công an được yêu cầu phải trung thành với Đảng trước tiên.

Ông Quang cũng hứa cùng với quân đội ‘bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc’.

Và "Mới đây lực lượng công an đã đóng vai trò chính trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống hành động của Trung Quốc ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". - ngưng trích -

Công an có nhiệm vụ phòng chống các cuộc biểu tình, 'bạo loạn', 'lật đổ' nhằm vào Đảng Cộng sản

Ngày 30-12, Quan làm báo có bài "Đế Chế Đồng Chí X Là Vĩnh Cửu". Nội dung nhằm ca ngợi việc Trương-tấn-Sang, Trần-đại-Quang làm Hán gian cho Trung cộng.

Qua bài viết này, chính Quan Làm Báo đã tự lộ mặt là Hán gian.

Bài báo của Trần Cứu Quốc Quan làm báo còn có đoạn: "...Việc Ngài Bộ Trưởng phong quân hàm Đại Tướng là lẽ đương nhiên" - ngưng trích -

Trương-tấn-Sang ở đoạn trên đã "ghi nhận công lao" - ngưng trích - cho Trần-đại-Quang trong việc "tận tâm, tận lực phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao" - ngưng trích - . Trần Cứu Quốc Quan làm báo cho là "lẽ đương nhiên" - ngưng trích -. Kẻ tung, người hứng, thật tuyệt vời !

"Ghi nhận công lao" và "lẽ đương nhiên" đối với Hán gian Trần-đại-Quang cùng lực-lượng Công an là:

- Trường-hợp của bà Nguyễn-Thu-Trâm thành viên khối 8406 hai lần bị công an "lột sạch quần áo, khám xét từng centimet trên quần nhỏ áo lót..." - ngưng trích - vào tháng 12 năm 2007 và ngày 14 tháng 6 năm 2010 "với mục đích là tìm máy ghi âm" - ngưng trích - Một lần với bà Nguyễn-Thị-Thu; Một lần khác với bà Hồ-Thị-Bích-Khương

- Đàn áp các cuộc biểu tình chống Tầu từ năm 2011 đến 2012.

- Y án 12 năm tù đối với Điếu cày Nguyễn-Văn-Hải và Tạ-Phong-Tần.

- Bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên và ép cung phải nhận tội chống nhà cầm quyền, thay vì chống Trung quốc.

- Ngày 22-12-2012 nhà cầm quyền xã nghĩa Việt cộng khủng bố Hòa-thượng Thích Không-Tánh không cho phát quà Giáng-Sinh đến những thương binh, gia đình nghèo khổ ở Chùa Liên Trì tại khu Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn.

- Bắt LS Lê-Quốc-Quân ngày 27-12-2012.

- Công an hạ nhục Nguyễn Hoàng Vi trong đồn nhân ngày xử phúc-thẩm (27-12-2012) các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do v.v...

Mời nghe cuộc phỏng vấn Hoàng Vi do đài RFI thực hiện:

 

Tư Thẳng (Facebook) nhận xét: Công an thật có công to với Đảng, luôn tích cực đàn áp nhân dân, tích cực đàn áp biểu tình chống Trung Quốc, kể cả việc công an lột truồng nhân dân để quay phim, chụp hình! Công an man rợ đến thế thì bộ trưởng công an thật xứng đáng thăng cấp đại tướng!

So với Quân Đội, người đứng đầu sóng ngọn gió bảo vệ tổ quốc lúc cần thì lực lượng công an được Đảng quả được Đảng cưng chiều như cưng trứng mỏng.

Quân Đội các anh nghĩ gì, thức hay ngủ? - ngưng trích -

Hãy tỉnh dậy hởi Quân-Đội Nhân-Dân Việt-Nam, hãy thức thời hành động để xứng đáng với câu "Trung với nước, hiếu với dân", tuyệt đối không với đảng Cộng-Sản.

Trở lại vấn đề trách-nhiệm, người tỉnh táo không thể nào đổ hết trách nhiệm lên tướng Nguyễn-văn-Hưởng, hay Nguyễn-tấn-Dũng cho được. Chính Trương-tấn-Sang, Trần-đại-Quang, Nguyễn-chí-Vịnh phải có trách nhiệm và đồng thủ phạm về việc bán nước, tiếp tay cho giặc Tầu đàn áp tiếng nói yêu nước của người dân đồng thời có những hành vi tồi-tệ khám xét, xúc phạm thân thể người phụ nữ để tìm máy ghi âm như đã tường thuật ở trên.

Trong cuộc phỏng vấn đầu năm 2013 dành cho báo Tuổi trẻ, trang BBC tiếng Việt đang lại có tựa đề : " các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” - ngưng trích -. Tướng Nguyễn-chí-Vịnh cho rằng "...các cuộc biểu tình chống Trung Quốc “gây mất ổn định” trong khi Việt Nam “cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ...” - ngưng trích -

Nguyễn-chí-Vịnh còn "...khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có “di sản quý báu hàng đầu” là sự tương đồng ý thức hệ” - ngưng trích -.

Phát biểu như thế cùng lúc cấu kết với giặc Tầu đàn áp, bắt bớ người biểu tình chống Trung cộng xâm lược, đúng là Hán gian. 

hán gian nguyễn chí vịnh

Hán gian Nguyễn-chí-Vịnh

biểu tình chống giặc tàu

Công an bắt đi những người biểu tình chống Tầu.

Ráp nối những sự kiện nêu trên đã đủ đưa đến kết luận Quan Làm Báo chính là Hán gian, đồng hội đồng thuyền còn có Nguyễn-tấn-Dũng, Trương-tấn-Sang, Trần-đại-Quang, Nguyễn-chí-Vịnh.

Sự xuất hiện của Quan làm báo chỉ nhằm triệt hạ bầu Kiên và đưa nhân vật này làm dê tế thần thay cho Nguyễn-tấn-Dũng. Nguyễn-tấn-Dũng được giao nhiệm-vụ triệt-hạ kinh tế Việt-Nam để cho Trung cộng xâm nhập, lũng đọan nước nhà trên lãnh-vực này.

Trương-tấn-Sang với vai trò chủ-tịch nước, Trần-đại-Quang là bộ trưởng công an thực hiện kế-hoạch đàn áp tiếng nói chống Tầu của dân Việt.

Quan làm báo sau khi làm xong nhiệm-vụ đưa Nguyễn-Đức-Kiên vào tù, lợi dụng đông đảo độc giả đến xem nên họ thực-hiện nhiệm-vụ kế tiếp của blog này nhằm đánh lạc hướng dư luận cũng như thổi phồng, đánh bóng một cách quá lố cho Trương-tấn-sang, Nguyễn-phú-Trọng, Trần-đại-Quang là những thành phần chống tham-nhũng, yêu nước.

Blog còn đưa ra khẩu hiệu "Vì Sự Nghiệp Tiêu Diệt Bè Lũ Tham Nhũng, Lũng Đoạn Kinh Tế - Chính Trị Đất Nước" - ngưng trích -; ngoài ra còn có khẩu hiệu Démocracy 4 VietNam. Lưu ý rằng, khẩu hiệu này đã bị gỡ bỏ khỏi blog QLB.

Quan làm báo thực sự đổi chiều khi đi nước cờ thâm độc hơn trong việc binh vực Nguyễn-tấn-Dũng bằng cách phổ biến bài viết "Hai Nhóm Lợi Ích Cùng Bản Chất" ngày 17-12-2012. Bài viết có nội dung xuyên tạc, mạ lỵ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, khi so sánh cố TT Diệm ngang hàng với Nguyễn Tấn Dũng.

Bài viết "Hai Nhóm Lợi Ích Cùng Bản Chất" đến hôm nay (01-01-2013) ghi nhận có 41 lời bình, đa số phản đối cách làm việc bất chính của ban biên tập, đòi hỏi phải rút bỏ bài này đi. Tuy nhiên, entry này vẫn tiếp tục hiện diện.

Qua những sự kiện trình bày bên trên người viết mong mỏi độc giả, cũng như những người có bài viết hãy ngưng cộng tác với blog này, và không truy cập nữa.

Đồng thời, hãy mạnh mẻ tố cáo với dư luận quốc-tế các hành động xúc phạm đến nhân phẩm người phụ nữ để tìm máy ghi âm của Công an nhân dân Việt-Nam và hán gian Trần-đại-Quang.

Cám ơn đã đọc bài viết của chúng tôi và xin tiếp tay phổ biến, đăng tải để ngăn chận điều ác điều xấu của đảng Cộng-sản Việt-Nam.

Diên-Hồng, Thuỵ-Sĩ ngày 01-01-2013.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site