lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quê Choa VN:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Trí-Lực:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu Chúc Mừng đạo hữu Hoàng-Phương

Đạo hữu Hoàng-Phương kính mến,

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu hân hoan khi biết tin đạo hữu Hoàng-Phương vừa được Giáo-Hội PGHH Thuần Túy giao phó trách nhiệm đặc trách đối ngoại của quý giáo hội và ch/h đã nhận lãnh nhiệm vụ.

Trong tinh thần tương thân tương trợ cũng như liên kết đấu tranh "vì dân vì nước" Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu sẳn sàng cộng tác với đạo hữu Hoàng-Phương khi có yêu cầu.

Xin chúc đạo hữu Hoàng-Phương hoàn thành tốt đẹp mọi công tác được giao phó.

Âu-Châu ngày 22-03-2013

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

***

Khối 8406 Úc Châu Chúc Mừng Chiến Hữu Hoàng Phương

Chiến Hữu Hòang Phương kính mến,

Khối 8406 Úc châu thật vui mừng khi biết tin Giáo Hội PGHH Thuần Túy đã tin tưởng quyết định ủy nhiệm chiến hữu đảm trách liên lạc đặc trách đối ngọai của Giáo Hội PGHH Thuần Túy và chiến hữu đã nhận trách nhiệm.

Trong tinh thần liên kết đấu tranh "vì dân vì nước" để giải thể chế độ cộng sản mang tự do và dân chủ đến cho đồng bào quốc nội, thiết nghĩ đã đến lúc để các tôn giáo, các đòan thể chính trị, các nhân sĩ cần ngồi lại để vận động tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự do ý chí của toàn dân Việt Nam.

Xin chúc mừng chiến hữu và chúc chiến hữu hoàn thành tốt công tác Giáo Hội nói riêng và của Đất Nước nói chung.

Thân kính

Nguyễn Quang Duy

***

 

Thông-Cáo Của Phật-Giáo Hòa-Hảo Thuần-Túy

Vì nhu cầu Phật sự, Phiên Đại Hội thu hẹp của Giáo Hội PGHH Thuần Túy nhóm tại Huyền Phong Các ngày 18/3/2013 đồng thanh quyết định:

-Ủy nhiệm đồng đạo Hoàng Phương, địa chỉ: 4 Seymour St, Broadmeadows, Vic:3407-Australia, Tl: (613) 93092092 đảm nhận trách vụ liên lạc viên đặc trách đối ngoại của Giáo Hội PGHH Thuần Túy tại VN.

-Với nhiệm vụ này, đồng đạo Hoàng Phương có thể thay mặt Giáo Hội PGHH Thuần Túy trong mọi vấn đề giao tiếp với các Đoàn thể Tôn giáo, Chính trị, các nhân vật trí thức, sinh viên học sinh, dân chúng về mọi sinh hoạt : “VÌ NƯỚC VÌ DÂN” ở hải ngoại và trong nước.

Kính mong các đoàn thể tín nhiệm anh Hoàng Phương.

Huyền Phong Các, ngày 20 tháng 3 năm  2013.

TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung Ương

LÊ QUANG LIÊM

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site