lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY

*** 

Bản Tin Khẩn-Cấp

Luật-Pháp hay Luật Rừng

Tại VN, ngày Lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ diễn tiến theo 2 sắc thái đáng buồn cười.

Vùng ảnh hưởng Ban Trị Sự quốc doanh thì cuộc lễ cử hành được hoàn toàn tự do thoải mái.

Vùng ảnh hưởng của Giáo Hội PGHH Thuần Túy do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo thì nhà cầm quyền cộng sản sử dụng một chiến dịch khủng bố với mọi hình thức đê tiện như sau đây:

a-Tại địa điểm chánh lễ là nhà ông Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, Phó Hội Trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy thì có khoảng 100 công an với đầy đủ thành phần, nổi bật nhất là có cả những anh hùng xã hội đen đi tới đi lui nghểu nghến. Tất cả bao vây xung quanh nhà Tu sĩ Nguyễn Văn Điền để chờ có lịnh là “ra tay”.

b-Tất cả những nẽo đường dẫn đến nhà Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, dù là cái ngõ hẻm dành cho những tên ăn trộm cũng đều có công an canh giữ không cho một ai được vào nhà Tu sĩ Điền để dự lễ.

c-Khắp trong các tỉnh có cán bộ, tín đồ PGHH Thuần Túy thì ngay trước cửa nhà có sẳn công an ngồi chực sẵn. Trong nhà có ai đi ra thì bị đẩy trở vào “ngoại khả nhập, nội bất xuất”. Thế là không một cán bộ nào của Giáo Hội PGHH Thuần Túy đi dự lễ được.

d-Trong đêm 4-1-2013, công an đến xét nhà Tu sĩ Điền, chỉ có bà Trần Thị Xinh 85 tuổi tạm trú phải ra công an xã để thọ phạt.

e-Vào lúc 12 giờ đêm có một toán côn đồ kéo đến liệng gạch đá vào nhà Tu sĩ Điền, bể đồ đạc rất nhiều.

f-Công an và Ủy Ban Nhân Dân xã đòi Tu sĩ Điền đến văn phòng ra lịnh : chỉ được làm lễ với những người trong gia đình chứ không được có người ngoài, không được phóng thanh sấm giảng, không được treo biểu ngữ, v.v. . . dĩ nhiên Tu sĩ Điền phản đối và cho biết: sẽ làm lễ với nhiều người ngoài và vẫn làm đủ mọi thủ tục của cuộc lễ.

g-Vào lúc 15h ngày 05-01-2013, tại địa điểm hành lễ có phát thanh sấm giảng thì công an lại cho người đem đến một giàn nhạc với 4 loa công suất lớn  đặt trước cửa địa điểm hành lễ chỉ cách một con mương khoảng 4m phát nhạc rất lớn để làm “át” tiếng loa phóng thanh sấm giảng. Thật là một trò trẻ con.

h-Trước ngày lễ khoảng 3 ngày (03-01-2013) có ông Nguyễn Văn Lượng (Ban Trị Sự Trung Ương PGHH quốc doanh) đi đến những địa điểm gần nhà Tu sĩ Điền và nhà ông Nguyễn Văn Thơ để tổ chức những cuộc nói chuyện nhằm “bêu xấu” ông Thơ và tu sĩ Điền  và kêu gọi tín đồ đừng đi dự lễ tại nhà ông Điền. Thật là nhịp nhàng giữa quốc doanh và quan thầy để khuấy nhiễu không cho Giáo Hội PGHH Thuần Túy tổ chức ngày lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

i-Vào khoảng 10h đêm ngày 05-01-2013, một toán côn đồ khoảng 20 người ào ạt xông vào nhà Tu sĩ Điền, trong lúc ông Điền đang tiếp khách. Toán côn đồ đập phá nhà của ông Điền và đánh một người khách là ông Hưởng bị thương nặng. Ông Điền có gọi công an nhưng khi công an đến thì toán côn đồ vừa rút lui. Thật là đáng buồn cười. Toán côn đồ đến đập phá nhà ông Điền là ai vậy ? ? ? Một đứa trẻ 15 tuổi cũng có thể trả lời.

Trong một đất nước gọi là bình trị, dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại sao lại có những toán côn đồ ngang nhiên đập phá nhà dân ? Khi công an đến thì toán côn đồ này rút lui. Thật là khéo tổ chức như “lấy thúng úp voi”!

Qua một số tin tức sơ lược kể trên, nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi xin nhà cầm quyền cộng sản VN giải thích các việc sau đây:

1-Ngày lễ Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ là một ngày lễ đã được thừa nhận, tại sao cùng là người tín đồ PGHH, mà các nơi thuộc Ban Trị Sự quốc doanh thì được tổ chức tự do, còn các nơi khác không nằm trong ảnh hưởng của Ban trị Sư quốc doanh thì bị nhà cầm quyền khủng bố một cách nghiệt ngã như đã kể trên?

2-Hiến pháp của nhà cầm quyền cs thừa nhận: Công dân có quyền Tự Do Tín Ngưỡng (điều 70), những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo trợ (Điều 70).

Thế mà các sự việc kể trên, nhà cầm quyền địa phương có hành xử đúng với luật pháp không?

3-Điều 73 có quy định: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác, nếu người đó không đồng ý . . .

Như vậy việc những côn đồ xông vào đập phá nhà Tu sĩ Điền, sao công an địa phương không can thiệp, trong lúc trụ sở công an ở cách nhà Tu sĩ Điền không quá 300m, nhất là cái “chốt” công an canh giữ Tu sĩ Điền chỉ cách nhà ông Điền khoảng 10m, đứng tai chỗ “chốt” thì thấy nhà ông Điền một cách rõ ràng . . . tất nhiên, với việc đập phá nhà ông Điền, người đứng tại “chốt” này phải nghe thấy rõ ràng.

Thế mà công an không can thiệp gì hết, đến khi ông Điền gọi điện thoai kêu cứu thì công an mới tới, khi tới thì toán côn đồ vừa rút lui. Thật là một “trò hề” đứa trẻ 15 tuổi cũng hiểu được.

Sự kiện này làm cho người tín đồ nghi vấn là công an tổ chức đập phá nhà ông Điền. Đúng sai, thì nhà cầm quyền tự suy nghĩ lấy.

Thế thì, Hiến Pháp, Luật pháp quy định một đàng, còn nhà cầm quyền thì cai trị dân theo một nẻo. Như vậy có Hiến Pháp, Luật Pháp để làm gì ? ? ? và mọi việc xảy ra tại nhà Tu sĩ Điền là : LUẬT PHÁP HAY LUẬT RỪNG.

Ngày 06-01-2013, tại nhà Tu sĩ Điền là địa điểm hành lễ chỉ có vỏn vẹn vài chục người dùng đủ mọi cách mới vào được và cuộc hành lễ vẫn cứ cử hành.

Kể ra mạn lưới công an khá hữu hiệu ngăn rào, đón ngõ, hằng ngàn người từ nhiều tỉnh không vào được: đường cái, đường tắt, hẻm ngang, hẻm dọc, hẻm chuột cũng đều có công an trấn giữ. Thật là tài tình! Ước gì tài tình này đem sử dụng ở Trường Sa, Hoàng Sa thì đâu có mất vào tay tàu cộng ? ? ?

Tóm lại, qua các sự việc vừa kể, nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy, tôi cực lực:

- Phản đối chương trình khủng bố của nhà cầm quyềm cs trấn áp nghiệt ngã đối với Giáo Hội PGHH Thuần Túy.

-Thành khẩn và tha thiết kêu gọi các tôn giáo bạn tại VN (Phật Giáo VN Thống Nhất, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Tin Lành . . .) vì quyền lợi của đạo pháp, hãy siết chặt tình đoàn kết dưới danh nghĩa: HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN hầu có đủ quyền năng bảo vệ Tự Do Tôn Giáo dưới chế độ độc tài toàn trị của đảng csVN.

-Thành khẩn và tha thiết kêu gọi các đoàn thể chính trị, các Hội đoàn, các Hiệp hội, nhân sĩ, thức giả . . . trên đất nước VN cũng như ở hải ngoại trong hoàn cảnh “đồng bịnh tương liên” hãy tích cực ủng hộ các tôn giáo bạn chúng tôi trong những cơn pháp nạn.

Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ muôn năm.
PGHH trường tồn, bất diệt.
Đức Huỳnh Giáo Chủ vạn tuế.

Sàigòn, ngày 06 tháng 01 năm 2013.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Hội Trưởng Trung ương

Lê-Quang-Liêm

phật giáo hòa hảo thuần túy, đại lễ 2013 hính ảnh phật giáo hòa hảo thuần túy

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site