lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO THUẦN-TÚY

---š]›---

Củng Cố Giáo Quyền – Thống Nhất Giáo Hội – Xiển Dương Giáo Pháp

Kính gởi: - Ông Nguyễn Phú Trọng,
-Ông Trương Tấn Sang,
-Ông Nguyễn Sinh Hùng,
-Ông Nguyễn Tấn Dũng,

Trích yếu: về v/đ Đại Lễ 25/2 Âl của PHẬT GIÁO HÒA HẢO .

Thưa Quý vị,

Tôi đứng tên dưới đây là LÊ QUANG LIÊM, 93 tuổi, Hội Trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy (không được nhà cầm quyền Cộng Sản (cs) công nhận) , hiện đang thường trú tại 182/6 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận (TP.HCM) xin kính gởi đến Quý Ông những lời trình bày về Đại Lễ 25/2 âl kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản (VMCS) ám hại:

Ngày Đại Lễ này, suốt 37 năm qua (1975-2012), từ ngày đảng cộng sản Quý Ông cưỡng chiếm được Miền Nam, thì đã triệt để cấm tổ chức và đã bỏ tù một số tín đồ PGHH đã dám đòi hỏi và tổ chức ngày Đại Lễ 25/2 Âl này.

Là những người lãnh đạo đất nước, ắt Quý Ông đã am tường tất cả quá trình của các nhân vật lịch sử trong đất nước. Đối với lịch sử của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH, chắc chắn Quý Ông không lạ lắm,  Đức Huỳnh Giáo Chủ là người khai sáng PGHH với một pháp môn: HỌC PHẬT TU NHÂN .

HỌC PHẬT thì hành sử theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca, một tôn giáo đã có trên 2.550 năm lịch sử:

“Đạo vô vi của Phật ân cần,
Nối theo chí Thích Ca ngày trước . . .”

Đó là lời xác nhận của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

TU NHÂN là phải làm tròn 4 điều ân lớn:

-Ân Tổ Tiên Cha Mẹ.
-Ân Đất Nước.
-Ân Tam Bảo.
-Ân đồng bào nhân loại.

Cái nét đặc thù dân tộc đáng quý nhất của PGHH là đặt Ân Đất Nước trên Ân Tam Bảo. Điều này ít có trong các tôn giáo.

Đức Huỳnh Giáo Chủ còn là một nhà chí sĩ trong phong trào giải phóng quê hương, điển hình là Ngài khai sáng PGHH trong thời kỳ Pháp thuộc  mà Ngài công khai chủ trương chống Pháp:

. . . “Thù giặc Pháp làm người phải trả,
Trừ tham quan bởi quá ngang tàn.
Nước mất đâu dễ ngồi an,
Mượn gươm Lê Lý dẹp tan quân thù . . .”

Chính Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy tín đồ: “Muốn cho sự sống được dễ dàng, giống nòi được truyền thụ, ta cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng giày đạp. Ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thịnh. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở . . .” Đó là tinh thần yêu nước nhiệt thành của người tín đồ theo giáo lý PGHH. Thật là cao quí !

Sau đảo chánh Pháp (1945), Đức Huỳnh Giáo Chủ là một nhà chí sĩ có tinh thần quốc gia nỗi bật nhất và cũng là một ngôi sao sáng trên chính trường Nam Bộ, Ngài là thủ lỉnh MẶT TRẬN QUỐC GIA THỐNG NHẤT gồm có:

-Việt Nam Quốc Gia Độc Lập đảng.
-Tịnh Độ Cư Sĩ.
-Cao Đài Giáo.
-Liên Đoàn Công Chức.
-Nhóm trí thức gồm những nhà cách mạng ái quốc như Quý ông: Trần Văn Ân, Trần Văn Thạch, Phan Khắc Sửu, Võ Oanh, Trần Quốc Bửu, v.v. . .

Ảnh hưởng và uy tín của Đức Huỳnh Giáo Chủ càng lớn mạnh bao nhiêu càng làm cho Trần Văn Giàu, Thủ lĩnh Thanh Niên Tiền Phong, mới gia nhập vào hàng ngũ Việt Minh  từ sau đảo chánh Pháp . . . vốn đã lo sợ uy tín của Đức Huỳnh Giáo Chủ lại càng thêm lo sợ. Càng lo sợ, đương nhiên Trần Văn Giàu phải đồ mưu thiết kế để ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ hay ít nhất chận đứng sự bành trướng thế lực của PGHH.

Đêm 9-9-1945, Trần Văn Giàu gọi điện thoại nói chuyện với Đức Huỳnh Giáo Chủ để biết chắc Ngài có mặt tại văn phòng, rồi tức thời sau đó xua gần 100 Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (công an) do Lý Huê Vinh chỉ huy ào ạt ập vào văn phòng Đức Huỳnh Giáo Chủ ở đường Miche (Saigon) với chủ đích là để sát hại Ngài.

Toán lính của Trần Văn Giàu hùng hổ xông vào văn phòng bị toán lính gát của PGHH ngăn cản. Toán lính Trần Văn Giàu nổ mấy loạt súng chỉ thiên, toán lính PGHH cũng nổ lại mấy loạt súng chỉ thiên và 2 bên sắp khai diễn một cuộc xung đột thật sự. Đức Huỳnh Giáo Chủ đứng trên lầu thấy vậy liền bảo một vệ sĩ đang hầu cận bên cạnh đi xuống lầu bảo anh em toán gát cửa để cho họ vào.

Vào được bên trong văn phòng, hằng trăm công an tha hồ lục soát, không chừa một góc xó nào dù nhỏ nhặt đến đâu suốt 3 giờ đồng hồ, nhưng vẫn không tìm được Đức Huỳnh Giáo Chủ nên đành phải rút lui.

Hành động bạo ngược và vô ý thức này của Trần Văn Giàu là biểu hiện một chế độ độc tài và mở đầu cuộc xung đột tương tàn giữa Việt Minh và các thế lực chính trị quốc gia Miền Nam, nhất là với PGHH. Trong lúc đó thì quân đội Pháp do tướng Lecler chỉ huy lăm le đổ bộ tái chiếm Sàigon.

Trước tình trạng nguy biến của đất nước, một cuộc tương tàn tương sát giữa người Việt và người Việt, nếu có xảy ra, là một một lợi lớn cho quân thù xâm lược Pháp.

Với tấm lòng yêu nước chân thành của một nhà chí sĩ cũng như đức từ bi hà hải của  một vị Bố Tát tại thế hằng tế độ chúng sanh, Đức Huỳnh Giáo Chủ đành lánh mặt để tránh một cuộc “nồi da xáo thịt” với nhóm Trần Văn Giàu, trong lúc Ngài có trên 1 triệu tín đồ ở Miền Tây Nam Bộ, còn Trần Văn Giàu chưa có được quá 50 ngàn đảng viên và chỉ cần một tiếng lịnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì nhóm Trần Văn Giàu như miếng thịt nằm trên thớt! . . . và cảnh tương tàn, xương rơi máu đổ sẽ diễn ra khó mà lường được.

-------------

Nước non tan vở bởi vì đâu?
Riêng một ta mang nặng khối sầu.
Lòng những hiến thân mưu độc lập,
Nào hay tai họa áp bên lầu.

----------

Giống nòi nỡ giết nhau chi,
Bạng duật tương trì lợi lũ ngư ông.
Đoàn hậu Tấn có lòng yêu nước,
Khá nhìn xem gương trước răn mình.
Riêng ta hai chữ nhục vinh,
Thoảng nhìn thế sự nhơn tình quá đen . . .

Đó là vài bài thi trong hằng chục bài thi tự thán của Đức Huỳnh Giáo Chủ trút niềm tâm sự u uẩn theo bóng thời gian trước thời cuộc trái ngang do họa Trần Văn Giàu.

Sau khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, nhóm Trần Văn Giàu, dưới danh nghĩa Việt Minh, thẳng tay tàn sát PGHH:

Quý Ông: -Huynh Phú Mậu (bào đệ Đức Huỳnh Giáo Chủ).
-Trần NGọc Hoành (con ông Năm Lửa).
-Thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp.
-Tú tài Trần Nguyên Thiều.

Bị xử tử công khai tại Cần Thơ

Tiếp theo đó Quý Ông:
-Bác sĩ Trần Văn Tâm.
-Ông Võ Tăng Sâm.
-Ông Nguyễn Văn Ngàn.
-Ông Huỳnh Văn Công.
-Ông Huỳnh Văn Kích.

Và hằng trăm nhân sĩ, tín đồ PGHH bị sát hại một cách dã man nhất, ít thấy trong lịch sử VN và tôi (Lê Quang Liêm) cũng bị bắt và bị lên án tử hình chờ ngày lên đoạn đầu đài . . . nhưng vì Pháp đổ bộ chiếm Vàm Cống, Lấp Vò và Việt Minh bỏ chạy nên anh em Bảo An PGHH phá khám cứu tôi thoát chết trong gang tấc.

------------------

Hạ bán niên năm 1946, quân xâm lược Pháp đã tái chiếm gần hết các địa điểm xung yếu ở Nam Bộ. Trước nguy cơ nghiêm trọng này, Chủ Tịch Hồ CHí Minh phải lên tiếng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống quân thù chung.

Ở Nam Bộ, PGHH vẫn là một thực thể chính trị nổi bật nhất mà VM cần phải khắc phục, nhất là Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xuất hiện tại chiến khu Miền Đông trong hàng ngũ quân đội Bình Xuyên, liên kết gắn bó với tướng Huỳnh Văn Trí. . . càng làm cho VM thêm quan tâm nên phái nhiều “sứ giả” đến thuyết phục Đức Huỳnh Giáo Chủ tham chính. Chính Chủ Tịch Hồ Chí Minh cũng phái ông Phạm Thiều (một yếu nhơn của VM) đến tiếp xúc trực tiếp với Đức Huỳnh Giáo Chủ.

. . . Sao còn lãnh đạm với đồng bang,
Toan trút cho ai gánh trị an.
Thảm kịch tương tàn chưa hết diễn,
Long Xuyên-Châu Đốc lụy muôn hàng.

--------

Sao còn ngần ngại chẳng ra tay,
Trước cảnh xâm lăng, cảnh đọa đày.
Ngọn lửa binh đao lan khắp đất,
Phật Trời soi thấu cũng châu mày.

----------

Chẳng áo cà sa chẳng chiến bào,
Về đây tham chánh mới là cao.
Non sông chờ đợi người minh triết,
Chớ để danh thơm chỉ Võ Hầu . . .

Trường Phong

(biệt hiệu của ông Phạm Thiều)

Đây là vài bài thi trong những bài thi của ông Phạm Thiều gởi cho Đức Huỳnh Giáo Chủ yêu cầu Ngài tham chánh, và dưới đây Đức  Huỳnh Giáo Chủ họa đáp lại:

. . . Nhìn xem Trung Quốc khách lân bang,
Cứ cố xỏ ngầm sao trị an.
Nếu thiệt hai bên cùng hiệp trí,
Kẻ gây thảm kịch phải qui hàng.

---------

Lắm kẻ chực hờ đặng phỏng tay,
Mà sao chánh sách bắt dân đày?
Vẫn còn áp dụng vì phe đảng,
Chẳng muốn xông ra sợ cháy mày.

--------

Thà ở trong quân mặc chiến bào,
Ngày qua sẽ biết thấp hay cao.
Nào ai đem sánh mình minh triết,
Mà dám lăm le mộng Võ Hầu.

Hoàng Oanh

(biệt hiệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ)

Những bài thi này là tư liệu lịch sử chứng minh cái chân giá trị của một nhà chí sĩ yêu nước chân thành.

------------

Trước sự dồn dã của các cấp lãnh đạo VM và trước nguy cơ bởi họa xâm lăng của quân Pháp, với tấm lòng yêu nước nhiệt thành của một nhà chí sĩ, với đức từ bi của một Đại Bồ Tát hằng tế độ chúng sanh, Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn chứng tỏ cho đồng bào quốc dân thấy cái thành ý của Ngài nên Ngài chấp nhận tham chánh với chức vụ Ủy Viên Đặc Biệt trong Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ của VM.

Thời đó, tôi (Lê Quang Liêm) là người luôn bên cạnh Đức Huỳnh Giáo Chủ, tôi có thưa với Ngài rằng: “mình nên dè dặt” và được Ngài trả lời: “Tôi vẫn biết, nhưng đứng trên phương diện thực tế, quyền lợi Tổ Quốc vẫn trên tất cả. Sự hợp tác của mình với VM là trang sử đẹp của PGHH “vì nước vì dân” , đoàn kết dân tộc để cứu nước . . . và sự hợp tác với VMCS sẽ tạo thêm một sức mạnh trong hàng ngũ kháng chiến, họa may có chận được họa xâm lăng chăng? Nếu sau này VM có giả tâm lật lộng thì sử sách muôn đời sẽ phê phán . . .” và Ngài mỉm cười nói tiếp: “Mọi sự đều do thiên định” . . .

----------------

1-Để tỏ cho quốc dân và chánh phủ thấy rằng chúng tôi chủ trương thống nhất lãnh thổ và độc lập quốc gia.

2-để biểu dương tinh thần đoàn kết của dân tộc hầu mau đem đến thắng lợi cuối cùng.

3-Để tỏ cho các đảng phái thấy rằng chúng tôi không khi nào có những tham vọng cao sang vương bá hay vì hiềm riêng mà hờ hững với phận sự cứu quốc.

Biểu lộ tấm lòng thành thật ấy, tôi chỉ nhận một nhiệm vụ cần thiết hợp với hoàn cảnh và năng lực của mình.

Đó là lời tuyên bố của Đức Huỳnh Giáo Chủ khi tham chánh.

----------------------

Thế mà . . . trước tấm lòng chân thành yêu nước và đức độ từ bi của Đức Huỳnh Giáo Chủ, VMCS của quý ông lại nhẫn tâm âm mưu ám hại Ngài lần thứ hai một cách vộ cùng độc ác và vô cùng hèn hạ vào ngày 25/2 âl nhuần năm Đinh Hơi nhằm 17/4/1947 tại Rạch Đốc Vàng (trước kia thuộc tỉnh An Giang nay thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Rồi . . . suốt 28 năm dài (1947-1975) VMCS quý Ông tiếp tục theo đuổi chủ trương “TRẢM THẢO TRỪ CĂN”, tiêu diệt PGHH trong mọi tình huống, trong mọi môi trường, trong mọi cơ hội có thể được.

Hiện nay còn những mồ chôn tập thể nạn nhân PGHH bị CMCS ám hại, đại thể như tại Xã Phú Thuận (Đồng Tháp) còn một ngôi mộ với 467 thi hài, tại Trường Long, Trường Thành, Lôi Tự (Cần Thơ), v.v. . . mỗi ngôi mộ có hằng trăm thi hài . . . Quý Ông dám cùng tôi đến đó để nhìn tận mắt không?

Thưa Quý Ông,
-Nguyễn Phú Trọng,
-Trương Tấn Sang.
-Nguyễn Sinh Hùng.
-Nguyễn Tấn Dũng.

Sở dĩ tôi phải kể lại một cách đại lược về quá trình của Đức Huỳnh Giáo Chủ để Quý Ông nhớ lại coi trong quá trình của Đức Huỳnh Giáo Chủ như thế ấy có gì đáng chê trách không mà nhà cầm quyền cs của Quý Ông cấm tín đồ PGHH tổ chức Đại Lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VMCS Quý ông ám hại? Nhất là Quý Ông phải nhớ rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ còn là Ủy Viên Đặc Biệt của Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ, một cán bộ cao cấp của hàng ngũ Việt Minh bị mất tích vì công vụ, vì chính Đức Huỳnh Giáo Chủ, theo lời yêu cầu của Ủy Ban Hành Chánh Kháng Chiến Nam Bộ trở về Miền Tây để công tác . . . rồi bị ám hại trong phiên họp với Trần Văn Nguyên, Thanh Tra Chính Trị Miền Tây của VM và với Bửu Vinh, Ủy Viên Quân Sự Tỉnh Ủy An Giang của VM trong một bối cảnh vô cùng hèn hạ và tàn ác.

Trước cảnh ngộ éo le này, tôi xin đặt vài câu hỏi với Quý Ông:

1-Đức Huỳnh Giáo Chủ là một Đức Giáo Chủ của một tôn giáo có 7 triệu tín đồ, nay khuất mặt, tín đồ làm lễ kỷ niệm, tại sao nhà cầm quyền cs Quý Ông không cho phép mà còn áp dụng mọi hành động bạo ác nghiệt ngã đối với cuộc tổ chức ngày lễ này ? ? ?  Như vậy, Điều 70 của Hiến Pháp các ông viết ra trong Hiến Pháp để làm gì ? để lừa dối nhân dân ư? ? ?

2-Đức Huỳnh Giáo Chủ là một cán bộ cao cấp trong hàng ngũ VM (Ủy Viên Đặc Biệt) “mất tích vì công vụ” mà tín đồ và thân nhân không được làm lễ kỷ niệm. Thế thì đạo lý ở đâu? Tình nghĩa ở đâu? Con người mà không có đạo lý, không có tình nghĩa thì không còn là con người nữa ! ! ! Nhất là khi Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn, Chủ Tịch Hồ Chí Minh không một tiếng cáo phó với tín đồ PGHH, các cấp lãnh đạo VM từ Trung Ương đến Tỉnh, Quận không hề có một tiếng chia buồn với tín đồ PGHH lại còn tiếp tục sát hại nhân sĩ, tín đồ PGHH một cách tàn nhẫn nhất là các thủ phạm gây ra tội ác là Bửu Vinh và Trần Văn Nguyên vẫn sống phây phây, thăng quan tiến chức cho đến ngày chết.

Như vậy đã quá rõ ràng rằng: VMCS các ông âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ, nên có những hành động bạo ác, vô tình vô nghĩa như đã kể mà lại còn không cho tổ chức ngày lễ kỷ niệm là cố bưng bít lịch sử.

Trên bình diện khách quan, ai cũng có thể thấy rằng: Trong sự vận hành của vũ trụ, không  có một đất nước nào tránh khỏi một hay nhiều lần ly loạn, và trong các giai đoan nhiễu nhương đó thường phát sinh những rạn nứt tinh thần đoàn kết dân tộc vì lý do này hay trạng huống khác, nhưng khi đất nước được ổn định mà người lãnh đạo xứ sở biết áp dụng chánh sách hàn gắn những vết thương lòng đó của dân tộc thì đất nước mới được thái bình thạnh trị, nhân dân an cư lạc nghiệp. Ta hãy nhìn xem lịch sử nước Mỹ, ắt chúng ta thấy những kinh nghiệm lịch sử quí báu đó.

Trên đất nước VN ta, sau khi chấm dứt chế độ “bị trị” của Pháp, trong thời kỳ vươn lên trong bầu không khí độc lập non trẻ, đương nhiên có khá nhiều va chạm và rạn nứt trong tình nghĩa thiêng liêng của dân tộc vì xu hướng này hay quyền lợi khác, điển hình là trường hợp của VMCS và Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH).

Sau khi cưỡng chiếm được Miền Nam, đáng lý đảng cs quý ông phải thực hiện chính sách vương đạo “vì dân vì nước” để cấu tạo tình đoàn kết dân tộc để cùng chung lo phụng sự dân tộc . . . ngược lại đảng csVN lại áp dụng một sách lược “bá đạo” vì chủ nghĩa cộng sản, thẳng tay tiên diệt các đảng phái quốc gia để “nhuộm đỏ” giang san nước Việt, cho nên đất nước VN mãi mãi nhiểu nhương đến ngày nay.

Tôi mong rằng Quý Ông là người lãnh đạo đất nước hiện nay các ông hãy nhìn lại sách lược của đảng csVN của Quý Ông lãnh đão đất nước, nhất là đối xử với PGHH như thế nào?

Hiện nay, Quý Ông mang hình ảnh của đảng csVN và từng tự xưng là: ĐẢNG CỘNG SẢN VN QUANG VINH các ông phải có đủ can đảm xác nhận trước công luận quốc tế và dư luận trong nước rằng: Đảng csVN có ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ không?

Nếu không thì tại sao suốt 37 năm (1975-2012) các ông triệt để cấm tổ chức ngày ĐẠI LỄ 25/2 ÂL kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị VMCS ám hại bằng những biện pháp vô cùng nghiệt ngã và tàn bạo.

Nếu có . . . thì Đức Huỳnh Giáo Chủ phạm phải tội gì với đất nước? các ông phải công bố cho trong và ngoài nước biết.

Tôi nhớ không sai thì suốt 37 năm qua, chúng tôi đều tổ chức ngày ĐẠI LỄ 25/2 ÂL và cũng y như rằng: Suốt 37 năm này, mỗi năm , đảng cs quý ông vẫn bố trí hằng ngàn công an và bộ đội . . . hùng hùng . . . hổ hổ . . . để ngăn chận và khủng bố chúng tôi.

Kể ra hành động này cũng là oai hùng! Oai hùng với một tôn giáo trong tay không có một tất sắt, chỉ biết niệm Phật  và làm lành lánh dữ . . .

Ước chi cái oai hùng đó các ông đem trấn giữ Hoàng Sa, . . . Trường Sa . . . 6 tỉnh phía Bắc . . . thì hay biết mấy ! ! ! và mỗi năm thay vì các ông ngồi “bóp trán” để tìm biện pháp khủng bố PGHH trong ngày Đại Lễ 25/2 Âl . . . thì các ông nên bóp trán để tìm biện pháp ngăn chận “beauxit Tây Nguyên” . . . ngăn chận đạo quân thứ 5 của Tàu cộng qua hình thức lao động . . . thì hay biết mấy.

Kính thưa Quý Ông:
-Nguyễn Phú Trọng.
-Trương Tấn Sang.
-Nguyễn Sinh Hùng.
-Nguyễn Tấn Dũng.

Để kết thúc vấn đề, tôi nghĩ nói quanh nói co không bằng nói thẳng, nhơn danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy tôi xin có mấy đề nghị kính gởi đến Quý Ông:

a-Năm nay (2013), kính xin Quý Ông vui lòng lấy tinh thần nhân đạo để cho anh em tín đồ PGHH chúng tôi được tổ chức  ngày ĐẠI LỄ 25/2 ÂL một cách tự do, không phải bị khủng bố  như những năm đã qua.

b-Nếu Quý Ông không cho tổ chức ngày ĐẠI LỄ 25/2 ÂL thì xin Quý Ông vui lòng giải thích lý do, nếu những lý do giải thích của Quý Ông có đầy đủ lý lẽ chính đáng thì chúng tôi không tổ chức ngày lễ này và không bao giờ đòi hỏi nữa.

c-Năm nay, trong trường hợp Quý Ông không cho PGHH tổ chức ngày ngày Đại Lễ 25/2 âl thì chúng tôi vẫn tổ chức dù phải bị Quý Ông khủng bố nghiệt ngã và chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, mọi sự chết chóc hay tù tội để giọt máu “oan cừu” của chúng tôi tô đậm thêm những trang sử bạo tàn của đảng csVN đối với PGHH.

Sau khi nhận được bản Kháng Thư này, tôi mong rằng Quý Ông là những người lãnh đạo đất nước Quý ông không quên rằng mình là người có trách nhiệm phải giải quyết tất cả những vấn đề phẫn uất của nhân dân hơn là vẫn “mắt lấp tai ngơ” mặc những tiếng rên than thấu tận trời xanh ! ! !   

Huyền Phong Các, ngày 08 tháng 3 năm 2013

TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy

Hội Trưởng Trung Ương

Lê-Quang-Liêm

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site