lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Phật-Giáo Hòa-Hảo Thuần-Túy 

Bản Tin Số 3

Phong trào đả đảo Thích Thiện Huệ và đồng bọn của anh em tín đồ PGHH Thuần Túy ngày càng sôi động trong tinh thần ôn hòa nhưng quyết liệt .

Đến ngày 30-01-2013, gần như toàn thể nhà của tín đồ PGHH ở các tỉnh Miền Tây đều nhất loạt treo biểu ngữ mang nội dung: Đả đảo Thích Thiện Huệ và đồng bọn mạ lỵ Đức Huỳnh Giáo Chủ và mạt sát PGHH.

bản tin số 3 của phật giáo hòa hảo thuần túy

Ngoài ra , trong những cuộc lễ giổ hay đám tiệc thì anh em tín đồ đem vấn đề Thích Thiện Huệ ra triển khai mạnh mẽ.

phật giáo hòa hảo thuần túy

Ở trên đời này, thế thường một sự việc gì xảy ra rồi cũng lắng dịu theo thời gian, nhưng ở đây vấn đề Thích Thiện Huệ lại ngày càng nóng bỏng vì lẽ bên phạm lỗi tức là Ban Điều hành Học Viện Phật Giáo VN hình như dựa vào thế lực nào đó nên chỉ nói lời xin lỗi “qua loa” rồi im lặng.

Trên thực tế, Học Viện Phật Giáo VN có xin lỗi, nhưng cuộc xin lỗi diễn biến khá buồn cười, để “che mắt” thiên hạ là ông Nguyễn Tấn Đạt, Quyền Hội Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) “quốc doanh” đến Sài Gòn gặp riêng Ban Điều Hành Học Viện Phật Giáo VN không có một tín đồ PGHH nào tham dự rồi ra một vài văn thư “ấm ớ” cho xong chuyện, trong lúc cuộc phản đối diễn tiến dưới danh nghĩa PGHH Thuần Túy do phiên họp đầy đủ các thành phần tín đồ PGHH nhóm tại Huyền Phong Các ngày 26-11-2012 đã đồng thanh ủy nhiệm cho Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy đại diện cho toàn thể tín đồ phản ứng vụ Thích Thiện Huệ.

Nên nhớ rằng: Sau ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt thì PGHH có rất nhiều phe phái và Giáo Hội do ông Nguyễn Tấn Đạt cầm đầu chỉ là thành phần do chính quyền lập ra chẳng có mấy tín đồ ủng hộ.

Phản đối Thích Thiện Huệ là quyết định của toàn thể tín đồ PGHH chớ đâu chỉ có thành phần “quốc doanh” của phe Nguyễn Tấn Đạt?

Có thể nói rằng những văn thư của ông Nguyễn Tấn Đạt với Ban Điều Hành Học Viện Phật Giáo VN về vấn đề Thích Thiện Huệ là một trò ma thuật “chị té em đỡ” cho qua chuyện.

Trong lúc tình hình về vụ này còn đang căng thẳng thì bỗng có ông Minh Thạnh ở phía Học Viện Phật Giáo VN phổ biến 2 bản cảnh giác như đổ dầu vào lửa, mang nội dung nổi bật trong 3 điểm chánh:

1-Quy trách nhiệm cụ Lê Quang Liêm “vạch lá tìm sâu” để thực hiện ý đồ chính trị đen tối, gây chia rẽ đoàn kết tôn giáo, dân tộc . . . và được một lô đạo hữu “xu thời” như Nguyễn Xuân Giang, Minh Phương, Văn Toàn, Phú Tường An, Hạo Nhiên, v.v. . . vổ tay tán thán triệt để trong cái cảnh “mẹ hát con vổ tay” đáng “bịt mủi” ! ! ! Chuyện này chị Diệu Tịnh đã lên tiếng.

Ước gì ông Minh Thạnh có can đảm, dám đến dự phiên họp của một số đàn bà “tay lấm chân bùn” tổ chức tại nhà ông Năm Thơ ở Xã Tân Hòa (Đồng Tháp) trong ngày 23-01-2013, y theo lời chị Diệu Tịnh mời ông Minh Thạnh thì “vui” biết mấy! ắt có một cuộc tặng “quà” tưng bừng cho ông Minh Thạnh . . . chừng ấy không biết mấy ông Nguyễn Xuân Giang, Minh Phương, Văn Toàn, v.v. . . có dám xuất hiện để chia “quà” của ông Minh Thạnh không?

2-Cái điểm nổi bật nhất trong 2 bản cảnh giác của ông Minh Thạnh là câu: “cũng xin nói thêm Giáo Hội PGHH Thuần Túy và Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất là 2 tổ chức tôn giáo không được pháp luật nước CHXHCNVN công nhận và có ý đồ chống đối chế độ rõ ràng” . . . Thật là hi hữu ! ông Minh Thạnh là ai? Mà công khai tố cáo, nhắc nhở nhà cầm quyền nhớ đến PGHH Thuần Túy và PGVNTN phải chăng với ý đồ để nhà cầm quyền “bỏ tù” thêm một số PGHH Thuần Túy và PGVNTN nữa chăng? Xin nhắc để ông Minh Thạnh nhớ ông là một cao tăng, một thiện tri thức, hay ít nhất là một Phật tử mà có tấm lòng từ bi như thế ấy! Ông nên nhớ, dưới chế độ CHXHCNVN, PGHH Thuần Túy đã có gần 30 cán bộ ở tù rồi vì đòi tự do tôn giáo, chắc chắn nhà cầm quyền không quên đâu mà ông phải nhắc nhở để lộ cái “tâm la sát” của ông ra.

3-Ông Minh Thạnh muốn lật ngược thế cờ . . . “chụp mũ” cụ Lê Quang Liêm một cách “lố bịch” , không theo dõi diễn tiến của sự việc. Trong bản Tuyên Cáo của Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy đề ngày 27-11-2012 có ghi rõ: Phiên đại hội PGHH nhóm tại Huyền Phong Các ngày 26-11-2012 gồm Đại Diện toàn thể các nhóm tín đồ đồng thanh ủy nhiệm cho Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy thay mặt cho toàn thể anh em PGHH dùng mọi biện pháp để phản ứng với Bản Luận Văn tốt nghiệp về “Thực chất đạo Hòa Hảo”. Thế mà ông Minh Thạnh lại dám cầm bút viết: “tưởng chừng như ông Lê Quang Liêm có công với Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng kỳ thực là ngược lại. . .Trách nhiệm của việc này thuộc về ai ?  . . .

Rõ ràng là thuộc về ông Lê Quang Liêm . . .” Cái lối “chụp mũ” vô căn cứ để đánh lạc hướng anh em tín đồ thật là “lố bịch” không lừa được ai ! và chính Cụ Liêm cũng không hề  để ý hay thanh minh với những gì của Minh Thạnh “chụp mũ”. Ông chỉ mỉm cười và nói với anh em tín đồ bằng một câu cách ngôn của Tây Phương: Le silence est le plus grand des méprises (làm thinh là một sự khinh bỉ rất nặng nề).

                                  ----------------------------------

Đức Phật dạy rằng: Trên đời có 2 hạng người đáng tán dương. Một là hạng người chưa bao giờ lầm lỗi. Hai là hạng người lầm lỗi mà biết thành tâm sám hối sửa đổi.

Là người Phật tử cũng phải tuân thủ theo lời phán dạy này. Có lỗi mà tìm cách quanh co để chối lỗi lại còn “chụp mũ” để vu họa cho người khác, như vậy có đáng là Phật tử hay không? Huống là cao tăng?

Tóm lại, vấn đề Thích Thiện Huệ chưa thể gọi là giải quyết xong. Trong những ngày sắp tới ắt còn nhiều điều xảy ra khó lường trước được vì theo tin tức được biết hình như hiện giờ cụ Liêm đã tuyên bố chấm dứt vai trò đại diện trong việc phản ứng vụ Thích Thiện Huệ, trả quyền lại cho anh em tín đồ tùy nghi hành động để bảo vệ danh dự Đạo pháp và Thầy Tổ và anh em tín đồ PGHH đang thương lượng triệu tập một phái đoàn vài trăm người lên Viện Phật Học của Phật Giáo VN vào dịp Tết nảy.

Có tin tức gì chúng tôi sẽ loan báo thêm.

VN, ngày 31 tháng 01 năm 2013.
TM Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy
 Tổng Vụ Truyền Thông 

TRƯƠNG THÀNH LONG

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site