lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Nhằm Tử-Huyệt Kinh-Tế Để Đòi Nhân-Quyền Tối Ưu

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 28.10.2012

Đại tá Thomas TRẦN và Tác giả Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA) của Bài viết DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN nói rất chí lý. Tất cả mọi việc xây dựng Xã Hội, quản trị Cộng đồng phải vì con người và cho con người. Điều đó có nghĩa rằng tất những quyền căn bản của một con người sinh ta phải làm nền tảng để xây dựng Xã hội và cấu trúc những cách thế Điều hành Cộng đồng. Chính những cá nhân Con người sống tạo lên Xã hội, nghĩa là cuộc sống chung. Vì vậy, không thể nhân danh Xã hội, Công đồng hay bất cứ cấu trúc một Chế độ nào  mà hy sinh Cá nhân với những quyền căn bản làm người của con người đó.

Trong bài phân tích của Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA), tác giả viết hoàn toàn đúng :

« Trong các quyền gọi là căn bản ấy, có các quyền chính như sau :
« Quyền được sống (right to live)
« Quyền được xét xử một cách công bình (right to a fair trial)
« Quyền được tự do ngôn luận (freedom of speech)
« Quyền được tự do tư tưởng và tôn giáo (freedom of thought and religion) »

Theo tác giả cái Quyền được Sống (Right to live) được xếp đứng đầu trong tầm quan trọng và cấp thiết. Chúng tôi còn đi vào chi tiết hơn nữa về cái Quyền được sống (Right to live) này. Thực vậy, có thể là Sống về Tinh thần, Sống về Suy tư, Sống về Tình cảm hay Sống về Thân xác. Trong những cái Quyền được sống (Right to live) này, cái Quyền Sống về Thân xác là quan trọng hơn cả. Tiếng pháp, người ta gọi là « Droit de la survie corporelle ». Cái xác mà chết đi rồi, thì chẳng còn cái quyền Sống về Tinh thần, về Tư duy hay về Tình cảm. Cái quyền Sống về Thân xác này thiết cần ngay ở mức độ Súc vậy bởi vì con người đầu tiên là một súc vậy ngư mọi loài vật khác mang thân xác.

Từ trước đến giờ, tôi chủ trương đấu tranh cho NHÂN QUYỀN, nhưng không phải là thứ Nhân Quyền theo những phạm trù định nghĩa LÙNG BÙNG để phía này phe kia tranh luận không dứt mà bỏ quên cái Quyền được sống (Right to live) đứng hàng tối ưu tiên là Quyền được sống về THÂN XÁC. Tôi luôn gọi đây là QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right). Chình vì vậy mà tôi luôn luôn đi sát với DÂN OAN vì chính họ đang phải vật lộn đấu tranh cho NHÂN QUYỀN ở cấp bậc cụ thể và thiết yếu nhất, chứ không phải là lải nhải đòi dài dài những phạm trù nhân quyền trừ tượng.

Khi Chiến dịch TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT CON TIM được phóng lên mạng lưới, tôi viết liền về NHÂN QUYỀN LÙNG BÙNG của Chiến dịch này có thể làm  quên đi cái TỬ HUYỆT hiện nay của CSVN là KINH TẾ, nghĩa là CSVN đang vơ vét, ăn cướp cái Quyền được sống (Right to live) của toàn dân Việt Nam mà tối hệ trọng là Quyền được Sống về Thân xác, nghĩa là có miếng ăn để bụng khỏi đói (Stomach Right). Nếu Chiến dịch TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT CON TIM nói với Liên Hiệp Quốc về sự cướp bóc miếng ăn này của CSVN, thì tôi xin giơ hai tay hai chân để hoàn toàn ủng hộ. Nói điều đó có nghĩa là Chiến dịch cùng đi với toàn thể quần chúng đói nghèo Việt Nam nhằm đánh vào TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN lúc này.

Chính vì vậy mà thay vì Chiến dịch TRIỆU CON TIM, MỘT TIẾNG NÓI chỉ nhằm đấm lùng bùng trên miếng cao su Nhân Quyền bằng những phạm trù trừu tượng, chúng tôi kêu gọi việc đấu tranh lúc này hãy nhằm vào TỬ HUYỆT KINH TẾ CSVN, nghĩa là chúng tôi cũng kêu gọi đấu tranh cho NHÂN QUYỀN, nhưng là Nhân quyền CỤ THỂ, TỐI QUAN HỆ cho quần chúng đói nghèo do sự cướp bóc bất nhân của đảng CSVN. Đó là Nhân quyền cô đọng vào QUYỀN DẠ DẦY (Stomach Right), Quyền được Sống về Thân xác của con người. Chúng tôi kêu gọi TRIỆU TIẾNG NÓI, MỘT TỬ HUYỆT là để dành lại Quyền được Sống (Right to live) của Thân xác mà CSVN ăn cướp của dân chúng trong những chục năm trường. Đây là NHÂN QUYỀN cụ thể phải đấu tranh ưu tiên trước những phạm trù NHÂN QUYỀN trừu tượng khác vậy !

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 28.10.2012

***

27/10/12 | Tác giả: Nguyễn Hưng Quốc

Dân chủ và nhân quyền

Trong lãnh vực chính trị, phát hiện lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20 vừa qua không phải là vấn đề dân chủ. Mà là nhân quyền. Quyền làm người của mọi người.

Trước, mọi chế độ dân chủ đều ít nhiều có chút khuyết tật.

Trên nguyên tắc, một chế độ dân chủ dược xây dựng trên quyền quyết định của dân chúng và nhắm đến việc phục vụ lợi ích của dân chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế, cho đến giữa thế kỷ 20, hầu hết các chế độ dân chủ đều loại trừ nếu không phải một số người này thì cũng một số người khác.

Xưa, ở Hy Lạp và La Mã, nó loại trừ toàn bộ phụ nữ, những người nô lệ, những người nhập cư và những người dưới hai mươi tuổi. Trong hai thế kỷ 18 và 19, ở hầu hết các quốc gia được gọi là dân chủ ở Tây phương, cái gọi là dân chủ chỉ áp dụng cho những người đàn ông da trắng. Phụ nữ bị loại trừ. Những người da màu cũng bị loại trừ. Những người dân ở các thuộc địa, bất kể nam hay nữ, đều bị loại trừ.

Sang đến thế kỷ 20, các nước xã hội chủ nghĩa cũng mệnh danh là dân chủ, thậm chí, còn được tuyên truyền là dân chủ nhất, một số đông dân chúng thuộc các giai cấp phi-vô sản vẫn bị loại trừ; những người bất đồng quan điểm chính phủ lại càng bị loại trừ, hay nói theo chữ khá thông dụng hơn ở Việt Nam sau năm 1975, bị xem là phó-thường-dân. Một thứ công dân hạng hai hay hạng ba. Chứ không phải là công dân thực sự.

Ý thức được các khuyết tật ấy, nhân loại, một mặt, thừa nhận các khác biệt về văn hóa trong ý niệm dân chủ; mặt khác, không ngừng tìm cách để hoàn thiện dân chủ trên phạm vi toàn cầu. Dù có những khác biệt nhất định, một nền dân chủ thực sự ở đâu cũng bao gồm bốn yếu tố chính: cơ chế (mechanism), thiết chế (institution), xã hội dân sự (civil society) và quyền công dân (citizen rights). Không có cơ chế (chủ yếu qua cách bầu cử tự do theo nhiệm kỳ) và thiết chế (vừa phân lập và độc lập, đặc biệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp) thích hợp, không thể có dân chủ thực sự. Nhưng nếu không có xã hội dân sự và quyền công dân, mọi cơ chế và thiết chế, dù “hiện đại” đến mấy, cũng không thể bảo đảm được dân chủ.

Trong bốn yếu tố kể trên, khái niệm quyền công dân gắn liền với khái niệm nhân quyền hay quyền làm người.

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về nhân quyền. Nhưng định nghĩa căn bản nhất là: đó là quyền căn bản mà người ta có chỉ vì đơn giản: người ta là con người. Là người, bất kể màu da, tôn giáo hay giai cấp, ai cũng có những quyền ấy. Đó là những quyền được san sẻ một cách phổ quát, đồng đều và thiêng liêng. Phổ quát: ở đâu cũng có. Đồng đều: ai cũng có. Thiêng liêng: không ai được chiếm đoạt của người khác.

Trong các quyền gọi là căn bản ấy, có các quyền chính như:

Quyền được sống (right to live)
Quyền được xét xử một cách công bình (right to a fair trial)
Quyền được tự do ngôn luận (freedom of speech)
Quyền được tự do tư tưởng và tôn giáo (freedom of thought and religion)

Trong phạm vi một quốc gia, hầu hết các quyền làm người căn bản ở trên đều trùng hợp với các quyền công dân. Sự khác biệt căn bản là: quyền làm người có tính chất toàn cầu, liên quốc gia, bất chấp các thể chế.

Mang một kích thước rộng lớn và căn bản như vậy, khái niệm nhân quyền không đồng nhất với khái niệm dân chủ. Dân chủ, như đã trình bày ở trên, bao gồm cả cơ chế và thiết chế; nhân quyền chủ yếu là những giá trị, với chúng, các cơ chế và thiết chế chỉ là những phương tiện để hiện thực hóa chứ không phải là cứu cánh. Dân chủ nhắm đến việc trang bị quyền lực cho nhân dân, với tư cách một tập thể; nhân quyền nhắm đến việc trang bị quyền lực cho từng người, với tư cách cá nhân. Liên quan đến chính trị, dân chủ quan tâm đến vấn đề ai cai trị ai; nhân quyền quan tâm đến việc người ta cai trị như thế nào.

Chính vì vậy, một số quốc gia tuy trên danh nghĩa là dân chủ, ở đó, chính quyền cũng do dân bầu lên đàng hoàng (electoral democracy), nhưng ở đó, nhân quyền vẫn ít nhiều bị chà đạp.

Tuy nhiên, ở đây, có mấy điểm cần được nói ngay:

Một, khái niệm dân chủ dựa trên bầu cử chỉ là cách hiểu thông thường, đơn giản và phiến diện nhất. Nó chỉ đáp ứng được một trong bốn yếu tố nòng cốt của dân chủ nêu trên mà thôi. Đó không hẳn là dân chủ thực sự. Chính vì vậy, người ta mới phân biệt dân chủ tuyển cử (electoral democracy) với dân chủ thực sự (effective democracy hoặc liberal democracy).

Hai, nếu có một số quốc gia dân chủ nhưng không tôn trọng nhân quyền thì, trên thế giới, không hề có quốc gia nào tôn trọng nhân quyền mà lại không dân chủ.

Nói cách khác, ở đây, có hai luận điểm chính:

Thứ nhất, việc tôn trọng nhân quyền nhất thiết sẽ dẫn đến dân chủ như một cơ chế để hiện thực hóa sự tôn trọng ấy.

Thứ hai, nhân quyền chính là một nội dung thiết yếu để dân chủ thực sự là dân chủ. Có thể nói những phát hiện và những sự thừa nhận về nhân quyền từ giữa thế kỷ 20 đến nay đã cung cấp cho khái niệm dân chủ một nội hàm mới khiến nó hoàn chỉnh và hoàn thiện hơn. Đó là một thứ dân chủ không có tính loại trừ. Dân chủ cho mọi người. Tất cả mọi người.

Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA) @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site