lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu Nhật-Tân:

Blog Chu-Mộng-Long:

Blog Cu Làng Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Diễn-Đàn Công-Nhân:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Diễn-Đàn Sửa Đổi Hiến-Pháp 1992

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

Kháng thư của Khối 8406: Tố cáo và phản đối trò “trưng cầu dân ý” đầy gian manh và cưỡng bức của đảng và nhà cầm quyền CSVN.

Kính thưa

Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế.       

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do nhà cầm quyền và quốc hội Cộng sản Việt Nam đưa ra từ đầu năm nay để lấy ý kiến của nhân dân đã bị nhân dân:

1- Mạnh mẽ phê phán vì Dự thảo HP này chứa rất nhiều điều mâu thuẫn cũng như triệt tiêu các quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân và cơ chế tam quyền phân lập, nhằm duy trì sự cai trị độc tài tàn bạo của đảng CSVN.

2- Quyết liệt đòi hỏi thay thế bằng một Hiến pháp mới và đúng nghĩa của toàn dân, xây dựng trên những nguyên tắc dân chủ theo tiêu chuẩn của nhân loại văn minh hiện thời.

Nhiều văn bản của giới nhân sĩ trí thức (Kiến nghị 7 điểm, Hiến pháp 2013), của giới công dân đấu tranh (Lời Tuyên bố của các Công dân tự do, Kiến nghị của sinh viên và cựu sinh viên Luật khoa Hà Nội), của giới lãnh đạo tinh thần (Thư nhận định và góp ý của Hội đồng GMVN, Tuyên bố của Đức Tăng thống Giáo hội PGVN Thống nhất, Lời Kêu gọi của Giáo hội PGHH Thuần túy), của Khối Tự do Dân chủ 8406 (Lời Kêu gọi của đòi mở cuộc trưng cầu dân ý)… đang được đông đảo người dân Việt Nam trong lẫn ngoài nước đồng tình và nhiệt liệt hưởng ứng.

Thế nhưng, thay vì lắng nghe ý kiến và khát vọng của mọi tầng lớp nhân dân, nhà cầm quyền CSVN một mặt răn đe hăm dọa những ai góp ý trái ngược với đường lối của đảng, một mặt cho tay chân tuyên truyền dối trá ngụy biện trên các phương tiện truyền thông, mặt khác nữa đang bày trò ép buộc nhân dân ký đồng ý với bản Dự thảo sửa đổi HP 1992 của họ.

Đó là kể từ hôm 08-03-2013, Ủy ban Nhân dân thành phố HCM đã rầm rộ tung quân nhằm cưỡng bức nhân dân ký tên đồng ý với Dự thảo sửa đổi HP 1992 của đảng Cộng sản. Cán bộ tuyên vận đủ loại và đủ cấp, từ thành phố đến quận huyện phường xã đã được huy động vào từng hộ dân làm công tác “tuyên truyền, vận động” nhưng thực chất là ép buộc.

Khi đến mỗi nhà, các cán bộ này đưa ra một tập tài liệu khoảng 80 trang, gồm 2 phần đối chiếu: Hiến pháp 1992 và bản sửa đổi, cùng một bản mẫu lấy ý kiến mà chỉ có mục “đồng ý với toàn văn” hoặc “đồng ý (hay góp ý, đề nghị sửa đổi, bổ sung) những nội dung khác trong Dự thảo”. Chẳng hề có mục “không đồng ý toàn văn” hoặc “không có ý kiến”.

Theo kế hoạch, hộ dân nào chấp nhận đồng ý hoàn toàn dự thảo HP đó sẽ không bị gây khó khăn. Trường hợp hộ dân không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ bị nhóm cán bộ ngồi lỳ tại nhà để 'tuyên truyền, vận động', thậm chí đe dọa.

Đây chính là việc thực hiện công thư khẩn cấp ngày 06-03-2013 của Chủ tịch quốc hội CS Nguyễn Sinh Hùng, yêu cầu tất cả các địa phương phải “gửi Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo Bản thuyết minh và Phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình”.Trong công văn này, ông Nguyễn Sinh Hùng còn yêu cầu các địa phương phải "kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta".

Theo ước tính, Sài Gòn hiện có khoảng hơn 10 triệu người đang sinh sống và làm việc, tương đương với khoảng 2,5 triệu hộ dân. Như thế, ít nhất có đến 2,5 triệu tập tài liệu như trên đã được in ra và phát hành. Dự kiến sau thí điểm Sài Gòn, màn kịch này sẽ tiếp tục nở rộ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Vậy là sau khi đã cho các tay cò mồi xuất hiện trên đài phát thanh, truyền hình và báo công cụ để khen Dự thảo sửa đổi HP 1992 của kẻ cầm quyền cũng như tìm mọi lý lẽ để biện minh cho việc đảng CS được quyền cai trị đất nước mãi mãi, được quyền buộc quân đội phải bảo vệ mình trước cả tổ quốc và nhân dân, thì đảng CS vẫn không đủ tin rằng đã thuyết phục được dân, nên quyết định thực hiện biện pháp áp đặt ý kiến tại nhà, bắt các hộ dân phải ký ủng hộ đảng cho bằng được. Việc gia hạn thời gian góp ý cho Dự thảo HP đến cuối tháng 9-2013 rõ ràng nằm trong âm mưu đảng CS muốn hoàn tất trò áp đặt này trên cả toàn dân Việt Nam!

Trước tình hình này, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:

 1- Việc lấy ý kiến “ngỏ” như vậy là một hình thức ép buộc cực kỳ phản dân chủ. Làm thế, người dân chẳng có điều kiện để tự do bày tỏ lập trường của mình và được an toàn khi không đồng ý, vì nhà cầm quyền có thể gây khó dễ hay thậm chí trả thù, trù dập.

2- Trong mỗi gia đình, các thành viên có thể có những ý kiến khác nhau, nên cách lấy ý kiến như thế là một hình thức tước bỏ quyền công dân, sử dụng mối quan hệ gia đình để cưỡng đoạt ý kiến hay quan điểm của mỗi một con người.

 3- Đảng CSVN đang dùng tiền thuế của dân cách bất hợp pháp khi lấy ngân sách nhà nước chi trả cho trò vận động nhân dân ủng hộ mình kiểu gian manh và cưỡng bức như vậy, không khác chi các cuộc bỏ phiếu “đảng cử dân bầu” xưa nay. Việc này sẽ tốn thêm hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế mà chính nhân dân phải đóng để đảng chi tiêu bừa bãi và sai lạc.    

Chúng tôi tha thiết kêu gọi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế phải lên án trò “trưng cầu dân ý” lừa đảo, độc đoán và quái đản này của đảng và nhà cầm quyền CSVN.

Làm tại Việt Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2013.

Ban điều hành Khối 8406:

1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

cuỡng chế góp ý

Kính mời đồng bào ký Yêu sách thư của Khối 8406 đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải mở cuộc trưng cầu dân ý:

http://www.change.org/petitions/dong-bao-viet-nam-trong-va-ngoai-nuoc-va-cong-dong-the-gioi-tien-bo-doi-cong-san-viet-nam-phai-to-chuc-trung-cau-dan-y-co-quoc-te-giam-sat-2

Lời kêu gọi của Khối 8406 :

 Đấu tranh đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.

Kính gửi:

- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.

- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13 (2011-2016), kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13, về việc “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Trong đó có đoạn: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.

 Điều 4 của Nghị quyết trên quy định: “Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…”.Thời gian thực hiện là 3 tháng, từ 2/1/2013 đến 31/3/2013. (Nay vừa được kéo dài tới 30/9/2013).

Nhận thức rõ bản chất của vấn đề, ngày 31/12/2012, Khối 8406 đã ra một bản Tuyên bố vạch trần thủ đoạn lừa mị này của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN). Đồng thời khẳng định: Trong suốt hơn 67 năm qua, kể từ ngày 2/9/1945 đến nay, Quyền phúc quyết của nhân dân tức là Quyền dân tộc tự quyết thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã bị ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cộng sản của ông thủ tiêu hoàn toàn!

Tiếp theo là những diễn biến khác:

- Ngày 19/1/2013, 72 công dân trong nước đã cùng ký tên trong một Bản kiến nghị 7 điểm về việc sửa đổi Hiến pháp 1992. Trong đó, kiến nghị thứ 6 nói rằng: “Bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp, thông qua Trưng cầu dân ý được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới. Bản dự thảo Hiến pháp mới đính kèm kiến nghị trên, do các chuyên gia luật viết, đã đề cập đến một chính trường đa đảng ở Việt Nam: “Các đảng phái chính trị được tự do thành lập và hoạt động theo các nguyên tắc dân chủ. Quyền đối lập chính trị được tôn trọng và Pháp luật bảo đảm sự bình đẳng giữa các đảng phái chính trị” (Điều 9). Bản kiến nghị cùng với dự thảo Hiến pháp này đã nhanh chóng được hàng ngàn chữ ký của đồng bào Việt Nam cả trong và ngoài nước ủng hộ.

- Như bao lần diễn trò dân chủ giả xưa nay, lần này NCQ CSVN cũng đã sớm lộ mặt thật của họ. Bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam tối ngày 25/2/2013 dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư ĐCSVN, nói tại Vĩnh Phúc  rằng: “Đó là các luồng ý kiến có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sốngPhụ họa với ông Trọng,các nhà “lý luận” của đảng cộng sản Việt Nam cũng nhao nhao ngụy biện: “Hệ thống chính trị một Đảng và lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Tính giai cấp của Đảng cũng gắn liền với tính nhân dân. Ngoài mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và Tổ quốc, Đảng ta không có mục đích nào khác” (!?!)

- Phản ứng nhanh với những điều ông Trọng nói, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong nước đã viết trong một “vài lời” gởi ông ta: “Đầu tiên cần phải xác định ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Tiếp đó anh Kiên trân trọng tuyên bố 5 điều khẳng định những đòi hỏi cơ bản của toàn dân hiện nay về dân chủ. Và cũng nhanh không kém: ngay hôm sau, anh Kiên mất việc ở báo Gia Đình & Xã Hội!

- Thế nhưng, tình hình nay đã khác xưa: một bản “Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do” (lấy lại phần hai “vài lời” của anh Kiên) được công bố rộng rãi trên Internet, có hàng ngàn chữ ký ủng hộ, với lời mở đầu như sau: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành….

 - Ủng hộ mạnh mẽ những người đấu tranh dân chủ Việt Nam trong bài báo có tựa đề “Việt Nam: quá khứ là sự khởi đầu”, tác giả Robert Helvey đã khẳng định: “Người Việt Nam không chấp nhận làm nô lệ. Họ là những người phản kháng không hề nao núng. Bản Tuyên Bố Của Các Công Dân Tự Do là tiếng nói của người dân, nêu lên rõ ràng rằng: sự độc tài sẽ không trụ lại ở Việt Nam được nữa. Đã đủ rồi!

- Bức thư ngày 1/3/2013 của Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp cũng phân tích rõ sự mâu thuẫn: “Một mặt, Điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”; mặt khác, Điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức?

- Lời Tuyên bố ngày 5/3/2013 của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất -“Dân chủ là nền tảng phát triển kinh tế, đem lại no cơm ấm áo, hạnh phúc và tự do cho toàn dân”- cũng nói rõ: “Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN, tôi ngỏ lời tán thán sự can đảm và cấp thời của hai văn kiện nói trên, đại biểu qua trên mười nghìn chữ ký, đang rửa sạch dư luận xấu của những nền chính trị gian tà củng cố đặc quyền đặc lợi cho bè nhóm, đồng thời lấy trách nhiệm người công dân biểu tỏ hành động chính trị thân dân và hộ quốc”.

Từ những sự kiện và văn bản trên, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:

1)  Cảm phục và hoàn toàn ủng hộ sự bày tỏ chính kiến rất chí tình, chí lý trên đây của các nhân sĩ, trí thức, ký giả, văn nghệ sĩ, của mọi tầng lớp đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, cũng như của Hội đồng Giám mục Công giáo và của Đức Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

2) Cảnh báo toàn thể Đồng bào Việt Nam trong nước hãy cẩn thận đề phòng những phản ứng điên cuồng và trả thù tàn bạo mà đảng và NCQ CSVN có thể sẽ tung ra trong thời gian tới bằng cách sử dụng lực lượng công an, quân đội, côn đồ để hăm dọa, giam cầm, thủ tiêu những công dân ái quốc đang nỗ lực thay đổi vận mệnh đất nước cách bất bạo động theo chiều hướng dân chủ.

3)  Đòi hỏi bản Hiến pháp hiện hành phải được thay thế hoàn toàn và triệt để bởi một bản Hiến pháp mới của toàn dân, chứ không phải cần được tu sửa vặt vãnh theo ý đồ xấu xa và ngang ngược của NCQ CSVN. Điều họ luôn khẳng định “Chế độ chính trị độc đảng ở Việt Nam hiện nay là sự lựa chọn của nhân dân và của lịch sử” là hoàn toàn dối trá và ngụy biện, không thể nào được Dân tộc Việt Nam hôm nay chấp nhận!

  4)  Thiết tha kêu gọi đồng bào Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, các chức sắc và tín đồ mọi tôn giáo cùng cộng đồng thế giới tiến bộ tiếp tục ký tên ủng hộ 4 văn kiện nói trên (Kiến nghị 7 điểm, Tuyên bố của các Công dân tự do, Thư của Hội đồng Giám mục VN, Lời tuyên bố của HT Thích Quảng Độ), đồng thời ký tên ủng hộ việc mở một chiến dịch đấu tranh dân chủ, đòi NCQ CSVN tổ chức một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát, với nội dung: Việt Nam nên hay không nên thiết lập một chế độ chính trị dân chủ đa đảng?

Làm tại Việt Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2013.

Ban điều hành Khối 8406:

1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam.

2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam.

3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ.

4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ.

Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site