lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam Ở Trong Và Ngoài Nước

LLCQ-logoLỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA
Website: www.lldtcntq.orgEmail: vpll.llcq@gmail.com 

Thông Báo

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc ấn hành tác phẩm
Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam
Trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên

CSVN đang rầm rộ đưa ra kế hoạch tham khảo ý kiến toàn dân trước khi tu chính hiến pháp 1992. Giai đoạn dân chúng góp ý từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 đến 30 tháng 3 năm 2013.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trò lường gạt dư luận trơ trẽn vì Bộ Chính Trị đã chỉ thị cho Quốc Hội bù nhìn cũng như Ủy Ban Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp bằng mọi giá phải duy trì điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Toàn dân Việt không thể kỳ vọng gì nơi một bản tân hiến pháp dân chủ thực sự bao lâu mà người CS còn độc quyền toàn trị trên đất nước.

Nếu người CS thực sự muốn gia nhập tiến trình dân chủ hoá đất nước thì họ phải tiến hành các giải pháp sau đây:

  1. Phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và lương tâm
  2. Ra lệnh cho quốc hội bù nhìn hủy bỏ điều 4 hiến pháp
  3. Tu chính Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội 1997, nhất là hủy bỏ các điều 28 và 30 đến 49, cũng như giải tán Mặt Trận Tổ Quốc
  4. Thành lập Ủy Ban Bầu Cử độc lập với sự tham dự của các đảng phái chính trị không cộng sản và chấp nhận sự giám sát của Liên Hiệp Quốc
  5. Tiến hành bầu cử Quốc Hội Lập Hiến trong đó mọi cá nhân và đảng phái quốc gia có quyền tham dự
  6. Quốc Hội Lập Hiến sẽ thành lập Ủy Ban Soạn Thảo Hiến Pháp với sự tham dự của các chuyên gia luật học, nhất là luật hiến pháp, và sự đóng góp của mọi thành phần xã hội dân sự, cũng như các chuyên gia đến từ các nước dân chủ tân tiến khác
  7. Quốc Hội Lập Hiến sẽ thảo luận dự thảo hiến pháp và thông qua tân hiến pháp
  8. Tiến hành bầu cử tân Quốc Hội Lập Pháp cũng như tân Hành Pháp từ trung ương đến địa phương theo đúng tinh thần tân hiến pháp
  9. Hành Pháp và Lập Pháp sẽ xúc tiến bổ nhiệm và thành lập các cơ chế Tư Pháp độc lập (như Tối Cao Pháp Viện)
  10. Chiếu theo tân hiến pháp, tất cả các chức vụ lãnh đạo của Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, Quân Đội và Cảnh Sát Công An sẽ tuyên thệ trung thành với tổ quốc và bảo vệ hiến pháp.

Bao lâu mà CSVN chưa thực tâm dân chủ hoá đất nước thì ngày đó, toàn dân còn phải đấu tranh.

Đầu năm 2013 khởi đầu một giai đoạn đấu tranh mới khi 72 nhà trí thức trong lòng chế độ đã công bố Bản Dự Thảo Hiến Pháp 2013, trong đó điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa đã bị hủy bỏ. Dĩ nhiên chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý với điều khoản này hoặc điều khoản kia trong bản dự thảo 2013. Tuy nhiên không ai có thể chối bỏ ý niệm dân chủ trọn vẹn của văn kiện. Đây là một sự đóng góp trí tuệ cần thiết vào tiến trình tranh luận và trao đổi quan điểm cởi mở về một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho một nước Việt Nam hậu CS.

Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc quyết định quảng bá rộng rãi tác phẩm Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên của Luật sư Đào Tăng Dực, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ kiêm thành viên Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, như một đóng góp khiêm nhượng vào tiến trình thảo luận và trao đổi quan điểm cần thiết này.

Ngoài ấn bản điện tử gửi kèm, đồng bào còn có thể truy cập tác phẩm này trong trang mạng của Lực Lượng (www.lldtcntq.org ) và của Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi (http://radiodlsn.com/ ). Muốn nhận bản in (200 trang, khổ sách), xin gửi thư về Lực Lượng Cứu Quốc, PO Box 612882, San Jose, CA 95161, USA (ấn phí và bưu phí 10 mỹ kim, chi phiếu ghi VDR). 

Mong rằng trong tương lai gần, đất nước chúng ta sẽ có một nền dân chủ chân chính và toàn dân sẽ đạt được sự đồng thuận về một bản hiến pháp mới cho đất nước thời hậu cộng sản.

Trân trọng.

Nguyễn Thanh Trang
Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

***

Lời Giới Thiệu

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của những nền dân chủ chân chính. Nương vào cuộc cách mạng tin học, các tư tưởng dân chủ khai phóng đã dễ dàng xuyên phá nỗ lực bưng bít vô vọng của các chế độ độc tài trên thế giới. Các chế độ này liên tục bị quần chúng đạp đổ, từ Bắc Phi đến Miến Điện tại Á Châu.

Trước trào lưu bất khả vãn hồi, sức ép từ quần chúng đấu tranh và từ những trí thức trong lòng đảng, CSVN phải minh thị công nhận nhu cầu tu chính hiến pháp như là một ưu tiên của chế độ.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo cấp cao CSVN trong bản chất là những thành phần bảo thủ và thiếu viễn kiến. Trong một thế giới đã thay đổi lớn lao, họ vẫn còn quyết tâm củng cố quyền lực bằng những mánh khoé mà Lenin đã sử dụng vào đầu thế kỷ 20.

Đó là, một mặt rầm rộ kêu gọi sự đóng góp ý kiến của quần chúng và các cơ quan chính quyền về mọi khía cạnh của tân hiến pháp, nhưng mặt khác chỉ thị cho Ủy Ban Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp phải duy trì điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Như chúng ta đều biết, điều 4 hiến định hoá quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội dân sự vĩnh viễn và vô điều kiện của đảng CSVN. Còn định hướng xã hội chủ nghĩa là phương tiện để chuyển ngân quỹ quốc gia vào túi của cán bộ lãnh đạo tham ô thối nát.

Quyền ứng cử vào các chức vụ chính quyền và bầu cử chọn cá  nhân cũng như tập thể lãnh đạo quốc gia là cốt lõi của nền dân chủ chân chính. Điều 4 hiến pháp đã tiên quyết quy định vị trí lãnh đạo, trước khi tác động ứng cử và bầu cử diễn ra. Trong tình huống buồn cười này, thử hỏi có cần tu chính hiến pháp nữa hay không? Hỏi ý kiến cử tri làm gì? Ngay cả nhu cầu của một bản hiến pháp cũng không cần thiết, vì điều 4 hiến pháp đã tiên quyết trật tự xã hôi cho toàn dân rồi. Chính vì thế, chiến dịch hỏi ý kiến nhân dân về tu chính hiến pháp 1992 từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 30 tháng 3, 2013, thật sự chỉ là một mánh khoé nhầm lừa gạt dân chúng.

Vào thời điểm này, nhiều trí thức trong nước đã lên tiếng, nhất là 72 nhân vật đã đưa ra một Dự Thảo Hiến Pháp 2013 trong đó, điều 4 hiến pháp và định hướng xã hội chủ nghĩa bị hủy bỏ. Tuy có một số khuyết điểm về kỹ thuật và vận hành, bản dự thảo hiến pháp này đã chuyên chở ý niệm dân chủ trọn vẹn và trong sáng.

Ý thức rằng, những mánh khoé của người CSVN không còn lường gạt được ai và ý niệm dân chủ đã thấm nhuần nhiều tầng lớp dân tộc, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc quan niệm tiến trình dân chủ hoá và tu chính hiến pháp sẽ không chấm dứt vào ngày 30 tháng 3, 2013, hay tuân thủ bất cứ một lộ trình giả tạo nào của CSVN. Trái lại, tiến trình dân chủ hoá và thành lập một tân hiến pháp cho một nước Việt Nam dân chủ đã bắt đầu từ nhiều thập niên, và chỉ chấm dứt với sự cáo chung của đảng CS và sự hình thành một chế độ dân chủ chân chính cho dân tộc.

Trong chiều hướng đó, Lực Lượng hân hạnh giới thiệu tác phẩm Dự Thảo Hiến Pháp Việt Nam trên Quan Điểm Dân Chủ Hiến Định, Pháp Trị và Đa Nguyên của Luật Sư Đào Tăng Dực, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ kiêm Thành viên Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, như là một đóng góp khiêm nhượng vào cuộc thảo luận về bản hiến pháp mới cho một nước Việt Nam hậu cộng sản.

Trân trọng,
Nguyễn Thanh Trang
Chủ tịch Ủy Ban Nghiên Cứu Sách Lược Hưng Quốc
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

***

dự thảo hiến pháp việt nam

DTHP-LS_Đào_Tăng_Dực.pdf

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site