lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Tuyên Cáo Đòi Thả Ngay Và Vô Điều Kiện Tất Cả Tù Nhân Chính Trị, Lương Tâm Và Dân Oan Tại Việt Nam

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

Trân trọng kính mời đồng bào nhất loạt lên tiếng đòi Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam thả tù nhân chính trị, lương tâm, dân oan, tôn trọng nhân quyền và thực thi Dân Chủ.

Muốn tham gia Quí Vị có thể vào ký tên ở:

http://www.vietnampetition.com/ hoặc gửi tên, địa chỉ về thatuluongtam@gmail.com

Hạn chót là một tuần trước ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2011.

Tuyên Cáo Đòi Thả Ngay Và Vô Điều Kiện Tất Cả Tù Nhân Chính Trị, Lương Tâm Và Dân Oan Tại Việt Nam

NHẬN ĐỊNH RẰNG:

. Tương quan giữa các siêu cường trên thế giới hiện ở thế cạnh tranh trong hợp tác.

. Những diễn biến đã và đang xẩy ra dồn dập ở Bắc Phi và Trung Đông chứng tỏ Dân Chủ Hóa là xu thế nổi dậy không thể tránh lật đổ những chế độ độc tài.

. Hội nghị cấp vùng và liên vùng như Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thượng đỉnh Đông Bắc Á (EAS), Hợp tác kinh tế Á Châu – Thái Bình Dương (APEC), Đối thoại Á – Âu (ASEM)...cho thấy đang có sự điều chỉnh cân bằng chiến lược giữa các siêu cường tại Á Châu – Thái Bình Dương.

. Miến Điện bắt đầu cởi mở tự do thông tin; thả tù chính trị; công nhận quyền thành lập công đoàn độc lập và quyền đình công của công nhân. Đây là chỉ dấu Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu chuyển mình đi vào kỷ nguyên hợp tác vùng với mẫu số chung là Dân Chủ.

. Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam đã mất hết uy tín lãnh đạo vì tiếp tục đi ngược lại xu thế thời đại và không có chính danh; đã thất bại trong việc phát triển kinh tế và xây dựng xã hội; và đã bất lực không bảo vệ được chủ quyền quốc gia trên nhiều lãnh vực.

XÉT RẰNG:

- Lòng dân muốn thay đổi sang thể chế Dân Chủ thực sự để kịp thời cứu nguy đất nước; và nhất là để guồng máy cai trị có căn bản pháp lý do dân bầu và được quốc tế công nhận.

- Chỉ có Dân Chủ mới huy động được sức mạnh toàn dân hậu thuẫn cho những quan điểm chính đáng trong tranh chấp ở Biển Đông và mới có thể phát triển một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao trên trường quốc tế.

- Quân đội vốn xuất thân từ toàn dân cuối cùng sẽ đứng về phía nhân dân chống lại độc tài đảng trị.

CHÚNG TÔI ĐÒI HỎI BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM:

1. Thả ngay và vô điều kiện tất cả tù nhân chính trị, lương tâm và dân oan đang bị giam cầm trái phép. Trong số này có các Ông Nguyễn Hữu Cầu, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lía, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung… và các Bà Mai Thị Dung, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần...cùng hàng trăm tù nhân sắc tộc thiểu số.

Thả tù nhân chính trị, lương tâm và dân oan chính là bước đầu chứng tỏ Đảng cầm quyền tỏ thiện chí, muốn mưu cầu tiến bộ cho đất nước theo hướng Dân Chủ Hóa.

2. Bãi bỏ điều 88 (tuyên truyền chống nhà nước) và điều 79 (âm mưu lật đổ) của bộ luật hình sự; mà thực chất chỉ nhắm trấn áp những tiếng nói xuất phát từ trái tim và lương tri con người.

3. Công nhận công dân có quyền tự do tư tưởng, tự do thông tin, tự do phát biểu trên internet, truyền thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản; và tự do tôn giáo.

4. Thay vì đàn áp, phải theo mệnh lệnh của thời đại là lắng nghe và đối thoại với nhân dân về những vấn đề hệ trọng của Tổ Quốc.

*

Cái chết của nhà độc tài Gadhafi ở Libya là bài học nghiêm khắc trước mắt cho Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam.

Tù Nhân Chính Trị là những cựu Quân Cán Chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hoặc đảng viên các đảng phái chống cộng; Tù Nhân Lương Tâm là những người chống chế độ độc tài, đảng trị, bất công, cướp của cải nhà đất của dân, đàn áp tôn giáo, bán nước bán biển cho Tàu, v.v... ngoài ra còn có Tù Nhân Dân Oan, là những người bị tù đày vì có can đảm phản kháng nhà cầm quyền cướp đất, nhà, ruộng, nguồn sống của gia đình và bóp nghẹt đời sống công dân và nông dân. Tất cả 3 loại tù nhân này đều là nạn nhân cuả chế độ cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản không có lý do gì để giam giữ họ, mà phải trả tự do cho họ ngay và vô điều kiện. 

Tiến trình Dân Chủ Hóa là tất yếu vào thời điểm lịch sử này, không riêng cho Bắc Phi và Trung Đông mà còn cho cả Việt Nam, toàn vùng Đông Nam Á và thế giới.

Việt Nam ngày 1 tháng 11 năm 2011

CÙNG KÝ:
1. Bs Nguyễn Đan Quế         Saigon   Cựu tù nhân lương tâm (TNLT) Hội viên danh dự Hội Ân Xá Quốc Tế
2. Nhà văn Nguyễn Quang    Saigon      Viện trưởng Viện Đại Học  Nhân Quyền Việt Nam      Cựu TNLT
3. TT Thích Thiện Minh         Saigon     Cựu TNLT     Nguyên Hội trưởng sáng lập Hội cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam
4. Nguyễn Bắc Truyển              Sài Gòn  Cựu TNLT đang bị quản chế
5.Trần T Lệ Hồng                     Phan Rang    Cựu TNLT
6.Ts Nguyễn Thanh Giang       Hà Nội     Cựu TNLT
7. Gs Nguyễn Mạnh Bảo          Tây Ninh   Cựu TNLT 
8. Ks Trương Minh Nguyệt       Long An   Cựu TNLT
9. Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn             Hà Nội          Cựu TNLT
10. Nhạc sĩ Lê Văn Thụ              Củ Chi      Cựu TNLT
11. Ms Đoàn Văn Diên   Đồng Nai  Cựu TNLT  Bố TNLT Đoàn Nguyên Chương
12. Trịnh Quốc Thảo                   Saigon     Cựu TNLT
13. Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn      Quảng Nam   Cựu TNLT
14. TT Thích Nhật Ban          Đồng Nai   Cựu TNLT
15. Ls Lê T Công Nhân         Hà nội       Cựu TNLT
16. Phạm Văn Quyết             Saigon      Cựu TNLT
17. Nguyễn Văn Ngọc           Đồng Nai      Cựu TNLT
18. Ms Thân Văn Trường       Saigon      Cựu TNLT
19. Ls Nguyễn Văn Đài      Hà Nội   Cựu TNLT   Ls nhân quyền
20. Đào Văn Tuấn                   Saigon      Cựu TNLT
21. TT Thích Không Tánh       Saigon      Cựu TNLT
22. Pham Bá Hải                     Saigon      Cựu TNLT
23. Nguyễn T Kim Thanh        Bình Dương    Vợ TNLT Trương Minh Đức
24. Võ T Ánh Tuyết                 An Giang      Cháu TNLT Võ Văn Thanh Liêm
25. Lư Thị Thùy Trang            Kiên Giang     Con TNLT Lư Văn Bảy
26. Nguyễn T Anh Thư           Saigon   Con TNLT Nguyễn Hữu Cầu
27. Dương Thị Tân            Saigon    Vợ TNLT Nguyễn Văn Hải (Điếu Cầy)
28. Phạm Thị Lộc               Saigon    Vợ TNLT Trần Quốc Hiền
29. Mai T Dung                    Saigon          Vợ TNLT Dương Kim Khải
30. Bùi Thị Nữ                          Đồng Tháp     Mẹ tù TNLT Trần Thị Thúy
31. Dương Mạnh Hùng             Saigon      Con TNLT Dương Kim Khải
32. Châu Thị Hoàng                       Saigon      Mẹ TNLT Trương Quốc Huy
33. Nhà văn Hoàng Tiến           Hà Nội
34. Trần Thị An                         Hà Nội
35. Huỳnh Thị Hường               Quảng Nam
36. Lm Chân Tín                   Dòng Chúa Cứu Thế    Saigon.
37. Lm Nguyễn Hữu Giải      Tổng giáo phận Huế
38. Lm Phan Văn Lợi            Tổng giáo phận Bắc Ninh
39. Ks Đỗ Nam Hải                Saigon         Thành viên 8406
40. Ks Ngô Duy Quyền          Hà Nội  
41. Lm Đinh Hữu Thoại          Dòng Chúa Cứu Thế Saigon
42. Nhà báo Trần Thanh Tùng                   Hà Nội 
43. Lư T Thu Trang                Saigon         Thành viên 8406
44. Lê T Kim Thu                    Đồng Nai     Tranh đấu cùng dân oan
45. Lm Lê Ngọc Thanh           Dòng Chúa Cứu Thế    Saigon 
46. Huỳnh T Thu Hồng           Quảng Nam
47. Ls Lê Trần Luật                Saigon          Luật sư nhân quyền  
48. Nguyễn Kim Hoàng  Saigon  Bố TNLT Nguyễn Hoàng Quốc Hùng
49. Trần T Ngọc Minh      Lâm Đồng    Mẹ TNLT Đỗ T Minh Hạnh
50. Đỗ Ty                         Lâm Đồng     Bố TNLT  Đỗ T Minh Hạnh
51. Sênh Thị  Kim Loan     Đức Trọng  Vợ TNLT Phùng Quang Quyền
52. Ôn Thị Mùi                   Đức Trọng   Vợ TNLT Trương Văn Kim
53. Trương Thị Bé             Di Linh     Chị TNLT Trương Văn Kim
54. Vũ Quốc Tú                                         Saigon
55. Lê Ngọc Hồ Điệp                                 Saigon
56. Võ Tuyết Linh  An Giang  Con TNLT Võ Văn Bửu&TNLT Mai Thị Dung
57. Võ Văn Bảo    An Giang  Con TNLT Võ Văn Bửu & TNLT Mai Thị Dung
58. Võ văn Sáu       An Giang
59. Nguyễn Thị Thừa               An Giang          Cựu TNLT
60. Trương Kim Long               An Giang
61. Sư Cô Như Ngọc               An Giang
62.  Huỳnh Bửu Châu              Cần Thơ            Cựu TNLT
63. Trần Văn Đức                     Đồng Nai           Cựu TNLT
64. MS Phạm Ngọc Thạch – Hội thánh Tin lành Menonite - Sài gòn – Cựu TNLT
65. MS Nguyễn Thị Hồng – Hội thánh Tin Lành Menonite – Bình Dương gòn – Cựu TNLT
66. MS Lê Quý Hữu – Hội thánh Tin lành Menonite.
67. Nguyễn Thu Trâm Bangkok, Thailand
68. Nguyễn Văn Mười - Bangkok, Thailand - Cựu tù chính trị
69. Nguyễn Việt Nữ    - San Jose - USA
70. Trần Thị Hồng Khương - Philadelphia - USA
71. Bs LÊ Thị Lễ - Tự nguyện đấu tranh cùng đồng bào cho VN sớm có Nhân quyền, Tự do, Dân chủ thực sự
72. Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc - Hội Nghiên Cứu Sử Học Việt Nam tại Âu Châu

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site