lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Vận Động Nhân Quyền Tại Thượng Viện Pháp Và Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA ÂU CHÂU

2 rue de Bâle – 671000 Strasbourg, France  Tél. & Fax : 0369814905
Email:cdnvqgac@yahoo.co
m

_______________________________

Strasbourg, ngày 11 tháng 1 năm 2012.

Kính gửi:
Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
Quý vị đại diện các đoàn thể đấu tranh và các tổ chức cộng đồng,
Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,
Quý vị thân hào, nhân sỹ chống Cộng - Quý đồng hương tỵ nạn Cộng Sản,

Kính thưa quý vị,

Khối Thông Tin Báo Chí Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu, hân hạnh được kính chuyển trình quý vị “Bản Tóm Lược”:
A/ Công tác vận động Thượng Viện Pháp-Paris ngày 5 tháng 1 năm 2012: 1/- Làm áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả tự do cho LM Nguyễn Văn Lý, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các Mục Sư Nguyễn Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm,… 2/- Hỗ trợ giáo dân Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và của mọi giới đồng bào tại quê nhà Việt Nam đang vùng lên tranh đấu, đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của dân tộc.

B/ Lễ Tưởng Niệm anh hùng Trần Văn Bá tại chùa Khánh Anh, Bagneux ngày 7/1/2012.

Với tinh thần liên kết và hỗ tương đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản, phú cường và vẹn toàn lãnh thổ, chúng tôi ước mong được Quý Vị hưởng ứng, tán trợ và tùy nghi xin phổ biến.

Trân trọng

Lý Minh Thuận

--------------------------------------------------------------------------------

BẢN TÓM LƯỢC 

NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TẠI PHÁP VẬN ĐỘNG THƯỢNG VIỆN PHÁP HỖ TRỢ CÔNG CUỘC TRANH ĐẤU ĐÒI QUYỀN LÀM NGƯỜI, TỰ DO TÔN GIÁO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ SỰ VẸN TOÀN LÃNH THỔ CỦA DÂN TỘC, THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ TẠI CHÙA KHÁNH ANH, BAGNEUX-PARIS NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2012.

1/ VẬN ĐỘNG THƯỢNG VIỆN PHÁP – PARIS NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 2012.

Trước nỗi đau trầm thống của tổ quốc, trước hiện tình tận cùng thương đau, sầu hận, tủi nhục của dân tộc, quê hương và, trước sự vùng lên đòi quyền sống, quyền làm người, quyền hưởng tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và chống Tầu Cộng xâm lăng của mọi giới đồng bào nơi quê nhà Việt Nam hiện nay, một phái đoàn người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng Sản tại Pháp, gồm có: ông Nguyễn Đức Tăng (nhân sỹ Phật Giáo); ông Đặng Văn Khanh (Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Pháp), bà Đặng Ngọc Trang (Thủ Quỹ Liên Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Võ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Âu Châu), anh Đặng Tấn Khoa (Phát Ngôn Viên Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu tại Âu Châu) và GS Lai Thế Hùng (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐNVQGÂC) - Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT), dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (GHPGVNTNÂC), Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT - Viện Chủ chùa Khánh Anh Bagneux và chùa Khánh Anh Evry, vào chiều ngày 5 tháng 1 năm 2012 vừa qua, đã đến trụ sở Thượng Viện Pháp - Paris (Palais du Luxembourg) để vận động chính phủ Pháp, chính giới Âu Châu và dư luận quốc tế, hỗ trợ cuộc đấu tranh “đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ của dân tộc” cũng như làm áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội (CSHN) phải trả “tự do thực sự” cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cụ Lê Quang Liêm, các Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi, các Mục Sư Công Công Chính, Nguyễn Hồng Quang, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhà tranh đấu dân chủ, các nhân vật bất đồng chánh kiến, các tù nhân lương tâm; nhất là, những giáo dân Cồn Dầu, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, Loan Lý, Chư Tăng Ni tu viện Bát Nhã,… còn đang bị bạo quyền giam giữ, khống chế, trù dập và tất cả những ai, vì quyền sống, quyền làm người, quyền hưởng tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình và cho sự sống còn của dân tộc, đang kiên cường vùng lên đấu tranh tại quê nhà Việt Nam. Tại đây, Phái Đoàn đã gặp gỡ và đệ đạt “bản thỉnh nguyện” với nội dung như đã trình bày ở phần trên, đến ông Croquette Francois (Cố Vận Ngoại Giao) và bà Tiphaine Inglebert (Cố Vấn Chính Trị) Chủ Tịch Thượng Viện.

Nhân dịp này, Phái Đoàn cũng thỉnh cầu chính phủ Pháp, duyệt xét lại mối quan hệ ngoại giao cũng như vận động Liên Hiệp Âu Châu đặt lại vấn đề hiệp thương với bạo quyền CSHN, vì bạo quyền thống trị vẫn tiếp tục bội ước những gì mà chúng đã cam kết khi chúng được hiệp thương với Liên Hiệp Âu Châu kể từ năm 1995, nhất là những điều khỏan bạo quyền phải tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền,… Ngoài ra, Phái Đoàn cũng nhấn mạnh đến những đối xử bạc đãi, cách biệt của bạo quyền CSHN với những quân, cán, chính VNCH, dù rằng bạo quyền đã thống trị miền Nam tự do trên 36 năm và toàn cõi Việt Nam từ hơn ba phần tư thế kỷ qua.

Trong phần kết thúc, Phái Đoàn người Việt Tự Do, còn nói lên những nỗi đau thương cùng khốn mà đồng bào quốc nội vốn đang phải gánh chịu bởi bạo quyền CSHN từ hơn 6 thập niên qua, khiến quảng đại đồng bào, giờ đây, vẫn phải triền miên trong kiếp sống lầm than, thống khổ; - Và sau hết, Phái Đoàn cũng không quên thỉnh cầu Thượng Viện và chính phủ Pháp, kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu, Nghị Viện Âu Châu, Liên Hiệp Quốc, chính phủ và nhân dân các nước yêu chuộng tự do, các tổ chức nhân quyền và nhân đạo thế giới, mạnh mẽ hỗ trợ công cuộc vùng lên đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và chống Tầu Cộng xâm lăng của toàn dân Việt Nam hiện nay.

Trong niềm thông cảm và đầy xúc động của nhị vị Cố Vấn, đã chăm chú lắng nghe, ghi nhận và hứa sẽ chuyển trình lên Chủ Tịch Thượng Viện cũng như sẽ làm tất cả những gì có thể được trong quyền hạn mà Phái Đoàn đã thỉnh cầu.

Hình Phái Đoàn Người Việt Tỵ Nạn vận động Thượng Viện Pháp-Paris ngày 5/1/2012.
                     
2/ LỄ TƯỞNG NIỆM ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ TẠI CHÙA KHÁNH ANH, BAGNEUX - PARIS NGÀY 7 THÁNG 1 NĂM 2012.

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá năm thứ 27 do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Paris tổ chức tại chùa Khánh Anh-Bagneux và dưới sự chủ Lễ của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam, Viện Chủ chùa Khánh Anh Bagneux và chùa Khánh Anh Evry, đã được diễn ra hết sức trang nghiêm, cung kính và xúc động của mọi người tham dự.
Buổi Lễ có sự hiện diện của các đoàn thể đấu tranh, tổ chức cộng đồng, cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, như Nhảy Dù, Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Hải Quân, Không Quân, Tổng Hội Sinh Viên Paris, nhân sĩ chống Cộng và đồng hương tỵ nạn, đến từ các tỉnh; nhưng đông nhất vẫn là đồng hương tại Paris. 

Đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐNVQGÂC) và Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam (PT), từ Vùng Đông Pháp đến tham dự, có các ông: Lai Thế Hùng, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành CĐNVQGÂC - Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương PT; Trần Minh Chiêu, Cố Vấn CĐNVQGÂC, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu; Lý Minh Thuận, Thư Ký Ban Thường Vụ kiêm Trưởng Khối Thông Tin Báo Chí CĐNVQGÂC, Thư Ký PT tại Âu Châu và các bà: Trần Thị Thu Thảo, Lê Thị Kim Thanh, thuộc Khối Phụ Nữ  CĐNVQGÂC và PT tại Âu Châu. 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site