lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn Mặc Khách

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Nhơn

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Văn Phạm Ngọc Thái

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Thị Thanh

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

Nhân Dân Việt Nam Đã Đấu Tranh Đúng Mục Tiêu Trúng Đích

KÍNH THƯA: BAN TỔ CHỨC, TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG, NHẠC SĨ TRÚC HỒ, ĐÀI SBTN, NĂM MƯƠI VỊ NGƯỜI VIỆT ĐẠI DIỆN CHO NĂM MƯƠI TIỂU BANG HOA KỲ. NĂM MƯƠI VỊ ĐẠI DIỆN CHO CÁC ĐOÀN THỂ, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC, CA SĨ, NHẠC SĨ, TRÍ THỨC….

KÍNH THƯA QUÝ VỊ: GẦN BA MƯƠI BẢY NĂM MIỀN NAM VIỆT NAM ĐÃ BỊ ĐÔ HỘ, ĐÀN ÁP, CƯỚP BÓC, CƯỚP TÔN GIÁO, CƯỚP TỤ DO BÁO CHÍ, CƯỚP HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN, CƯỚP QUYỀN SỐNG, CƯỚP QUYỀN BÌNH ĐẲNG, CƯỚP QUYỀN LÀM NGƯỜI, CƯỚP QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, CƯỚP TÀI SẢN, RUỘNG, ĐẤT, NHÀ CỬA, CHÙA, NHÀ THỜ, TRƯỜNG HỌC, CÔ NHI VIỆN CỦA CÁC TÔN GIÁO, CỦA NHÂN DÂN. CƯỚP QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG CỦA MỌI NGƯỜI, CƯỚP QUYỀN GIÁO DỤC, CƯỚP BỆNH VIỆN, CƯỚP GIỮA BAN NGÀY, CƯỚP CÓ CÔNG AN BẢO HỘ, YỂM TRỢ, ĐỠ ĐẦU, TRẤN ÁP, KHỦNG BỐ, BẮT BỚ, ĐÁNH ĐẬP MỖI KHI NGƯỜI DÂN TỰ VỆ CHỐNG CƯỚP ĐỂ BẢO VỆ HỢP PHÁP TÀI SẢN CỦA MÌNH. THÌ BỊ LỰC LƯỢNG CÔNG AN RA TAY ĐÁNH PHỦ ĐẦU: (CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ, PHẢN ĐỘNG, CHỐNG ĐỐI CHÍNH QUYỀN, DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, THEO MỸ NGỤY, THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, VI PHẠM LUẬT PHÁP, GÂY CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐỘC TÀI KINH TẾ, ĐỘC TÀI CHÍNH TRỊ, ĐỘC TÀI TÔN GIÁO, ĐỘC TÀI BÁO CHÍ ĐỂ BAO CHE THAM NHŨNG….. KHÔNG GIẤY MỰC NÀO KỂ XIẾT, CÒN NGUY HƠN NỮA LÀ ĐỘC DƯỢC TRONG CÁC MÓN ĂN, ĐỘC HẠI, ĐẦU ĐỘC, GIẾT DẦN GIẾT MÒN NHÂN DÂN VIỆT NAM QUA CÁC THỨC ĂN.

KÍNH THƯA QUÝ VỊ: TRONG THỜI ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA CÓ MỘT VỊ CAO TĂNG PHẬT GIÁO SANG MỸ ĐỂ ĐẤU TRANH, ĐÁNH MỸ NGAY TRÊN ĐẤT MỸ, ĐÁNH NGAY TRONG NHÀ MỸ, NGAY TRONG SÀO HUYỆT CỦA MỸ ĐỂ CHO ĐỒNG MINH, BẠN BÈ MIỀN NAM VIỆT NAM BỊ THẤT BẠI, SUY SỤP, ĐỔ VỠ, NÔ LỆ TỪ 1975 ĐẾN NAY. MÀ NGƯỜI VIỆT NAM, MỸ, ĐỒNG MINH CỦA MỸ CHƯA TÌM RA MỤC TIÊU CỦA KẺ THÙ, CHƯA TIÊU DIỆT ĐƯỢC KẺ THÙ. KÍNH THƯA QUÝ VỊ: TRONG BA MƯƠI BẢY NĂM QUA QUÝ VỊ ĐÃ ĐẤU TRANH LIỀN LẠC, LIÊN TỤC, BỀN BỈ, KIÊN TRÌ VÌ TÌNH THƯƠNG, ĐẠO LÝ, LẼ PHẢI, SỰ THẬT CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM, CHO BỜ CÕI VIỆT NAM, CHO CON CHÁU VIỆT NAM.

ĐÃ QUA BAO NHIÊU NĂM THỬ THÁCH, ĐỐI THOẠI, GÓP Ý, XÂY DỰNG, NGOẠI GIAO, NÂNG ĐỠ KHÍCH LỆ, TỪ THIÊN NHÂN ĐẠO CẢM HÓA…. TÍNH CHO ĐẾN NGÀY HÔM NAY, MỌI VIỆC NGÀY CÀNG TỒI TỆ, CÀNG SUY SỤP, CÀNG ĐỒI BẠI, ĐẠO ĐỨC SUY ĐỒI, KINH TẾ LỤN BẠI, GIÁO DỤC XUỐNG CẤP, BỆNH VIỆN MẤT CHẤT, THẦY TU GIẢ TRÀN LAN , TÔN GIÁO HỒ CHÍ MINH KHẮP NƯỚC.

KÍNH THƯA QUÝ VỊ CÙNG TOÀN THỂ BÀ CON: CHÂN LÝ TỪ XUA ĐẾN NAY DẠY RẰNG: NƠI NÀO CÓ BẤT CÔNG NƠI ĐÓ CÓ ĐÒI HỎI, NƠI NÀO CÓ ĐÀN ÁP NỚI ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH, NƠI NÀO CÓ ÁP BỨC NƠI ĐÓ CÓ NỔI DẬY. NHƯNG THỰC TẾ TRONG BA MƯƠI BẢY NĂM QUA ĐẤU TRANH CHƯA ĐÚNG, ĐÒI HỎI KHÔNG TRÚNG ĐÍCH, ĐÚNG MỤC TIÊU. ĐÂY LÀ CƠ HỘI NGÀN VÀNG, TRỜI, PHẬT, CHÚA, CÁC ANH LINH HỒN THIÊNG ĐẤT VIỆT, CÁC OAN HỒN UỔNG TỬ CỦA CON RỒNG CHÁU LẠC, CÁC VỊ TRÍ THỨC, NHÂN TÀI, NHÂN SĨ ĐẤT VIỆT Ở KHẮP NĂM CHÂU, ĐẶC BIỆT LÀ TRÊN ĐẤT MỸ ĐÃ TÌM RA ĐÚNG HƯỚNG, ĐÁNH ĐÚNG MỤC TIÊU, ĐÁNH NGAY VÀO SÀO HUYỆT CỦA BỌN BẮC BẠO PHỦ HÀ NỘI, CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐÁNH NGAY VÀO NÃO BỘ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. AI NUÔI CỘNG SẢN. MỸ, AI ĐỠ CỘNG SẢN ĐỨNG: MỸ,AI TIẾP TẾ CHO CỘNG SẢN. MỸ, AI TỪ THIỆN, AI NHÂN ĐẠO, AI BANG GIAO, AI LÀM ĂN MUA BÁN VỚI CỘNG SẢN. MỸ, TẤT CẢ ĐỀU DO MỸ, MỸ HƯỚNG DẪN, MỸ ĐỠ ĐẦU, MỸ MỞ ĐƯỜNG VÀ ĐỒNG MINH CỦA MỸ ĐÃ LÀM GIÀU TRÊN XƯƠNG MÁU, MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM. KÍNH THƯA QUÝ VỊ, QUÝ VỊ YÊU CẦU, ĐỀ ĐẠT, GỢI Ý, ĐÒI HỎI, KHỞI XƯỚNG CHO NHÂN DÂN TRONG NƯỚC PHẢI ĐỨNG LÊN ĐẤU TRANH, ĐÒI HỎI. TẤT CẢ SỰ MONG ĐỢI CỦA QUÝ VỊ ĐỀU THẤT BẠI HOÀN TOÀN, LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG XỊT CHÓ VÔ GAI, XÍ CUỘI, GIẬT GIÂY, XÚI DẠI, MANG CON BỎ CHỢ, VÔ TRÁCH NHIỆM, VÔ BỔN PHẬN ĐỐI VỚI BÀ CON, CON CHÁU, ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. ĐỂ CHO NHÂN DÂN TRONG NƯỚC PHẢI BỊ ĐÁNH ĐẬP, TÙ ĐÀY GÔNG CÙM, XIỀNG XÍCH, ĐÓI KHÁT, BAO VÂY, KHỦNG BỐ.

QUÝ VỊ PHẢI BIẾN THỈNH NGUYỆN THƯ THÀNH HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG, LÀ MỘT LỰC LƯỢNG DŨNG MÃNH, DÙNG MƯU, TRÍ, ĐẠO ĐÁNH NGAY VÀO SÀO HUYỆT CỘNG SẢN VIỆT NAM. NGAY TRÊN ĐẤT MỸ, NGƯỜI MỸ ĐÃ NUÔI DƯỠNG, BAO CHE, THƯƠNG LƯỢNG, THỎA HIỆP, ĐỐI THOẠI, ĐỠ ĐẦU, NGOẠI GIAO ĐỂ ĂN CHIA, MƯỢN TAY ĐỂ CHỐNG CỘNG SẢN BÁ QUYỀN. QUÝ VỊ PHẢI ĐẤU TRANH MỘT CÁCH THẲNG THẮNG, KHÔNG KHOAN NHƯỢNG, KHÔNG HẸN HÒ, KHÔNG KÉO DÀI, KHÔNG NHU NHƯỢC, KHÔNG ĐÁNH TRỐNG BỎ DÙI.

QUÝ VỊ ĐỪNG VỊN VÀO MÙA BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ, VÀO LÁ PHIẾU. DÙ THẮNG CỬ HAY THẤT CỬ ÔNG OBAMA ĐƯƠNG NHIỆM CŨNG PHẢI LÀM, PHẢI THỰC HIỆN VÌ NGHĨA VỤ, BỔN PHẬN, TRÁCH NHIỆM CỦA MỸ PHẢI TRẢ NỢ CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM. HIỆP ĐỊNH 1973 CHÍNH CHÍNH PHỦ MỸ ĐÃ BÁN ĐỨNG NAM VIỆT NAM CHO CỘNG SẢN HÀ NỘI. THỈNH NGUYỆN THƯ LÀ MỘT ĐẠI HỘI HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG THỜI ĐẠI BẰNG INTERNET, KHÔNG PHẢI NĂM NAY KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ, SANG NĂM ĐI KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ KHÁC, NHƯ VẬY KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ, NHÀM, CHÁN, THẾ GIỚI HỌ KHINH THƯỜNG, TRÒ HỀ, MÚA RỐI, XEM THƯỜNG NON MỘT TRÀM NGÀN CHỮ KÝ CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM Ở MỸ LÀ TRÒ HỀ VÀ LÀ ĐÒN CHÍ TỬ CHO 90 TRIỆU DÂN VIỆT NAM TRONG NƯỚC.

QUA THỈNH NGUYỆN THƯ NÀY NẾU CHÚNG TA KHÔNG LÀM RỐT RÁO THÌ TỔNG THỐNG OBAMA, QUỐC HỘI HOA KỲ, NHÂN DÂN MỸ, ĐỒNG MINH CỦA MỸ SẼ BẬT ĐÈN XANH CHO CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÀN ÁP, ĐÁNH ĐẬP, KHỦNG BỐ, CƯỚP CỦA MỘT CÁCH TRẮNG TRỢN HƠN, GIÃ MAN HƠN, TÀN KHỐC HƠN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC.

ĐÂY LÀ ĐÒN QUYẾT TỬ, HAY LÀ QUYẾT SANH CHO 90 TRIỆU NGƯỜI DÂN VIỆT NAM THẤP CỔ BÉ MIỆNG ĐANG Ở DƯỚI GỌNG KÌM CỘNG SẢN. KÍNH THƯA QUÝ VỊ: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG: HOA LÀI, HOA HỒNG, HOA SEN….ĐÃ XẢY RA KHẮP THẾ GIỚI NHƯNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM THÌ CHỈ CÓ CÁCH MẠNG HOA CẢI, HOA PHÙ DU, HAY THỰC TẾ HƠN LÀ HOA BONG BÓNG XÀ BÔNG MÀ THÔI. VÌ Ở VIỆT NAM CÓ NHIỀU LOẠI CÔNG AN, CÔN ĐỒ ÁO VÀNG ÁO XANH, CÓ SÚNG CÓ CÒNG, CÓ CÔNG AN ÁO ĐEN ( LINH MỤC MỤC SƯ) ÁO NÂU, ÁO VÀNG CÓ CHUÔNG CÓ MÕ( HÒA THƯỢNG THƯỢNG TỌA) RU NGỦ, AN ỦI, AN PHẬN AN BÀI CHO 90 TRIỆU DÂN VIỆT NAM UỐNG THUỐC PHIỆN, NGỦ VÀ NGỦ MÃI. TRẤN ÁP NGAY TỪ TRONG TRỨNG NƯỚC, KHỦNG BỐ, ĐÁNH ĐẬP, CÒNG, BẮT BỚ, TÙ ĐÀY, BỎ ĐÓI, BAO VÂY CÔ LẬP MỘT CÁCH RẤT KHẮC NGHIỆT.

THÀ CHẾT DẦN DẦN, KHÔNG AI CHẤP NHẬN CHẾT NGAY TẠI CHỖ, CHẾT LIỀN TỨC KHẮC.

NGƯỜI MỸ, TỔNG THỐNG MỸ CŨNG NHƯ ĐỒNG MINH CỦA MỸ CHỈ DUY LỢI, DUY VẬT CHẤT, CHỈ BIẾT LÀM GIÀU CHO MỸ, CÓ LỢI CHO MỸ, ỔN ĐỊNH CHO MỸ, BẤT CHẤP NHÂN MẠNG SINH LINH CỦA MỘT DÂN TỘC NÀO, MỸ ĐÃ TÀN NHẪN BÁN ĐỨNG 58 NGÀN LÍNH MỸ , SINH LINH CON CHÁU MỸ MỘT CÁCH Ô NHỤC. MỸ CHỈ BIẾT PHÂN QUYỀN, CHIA LỢI CÙNG CÁC THẾ LỰC KHÁC TRÊN THỂ GIỚI. BẤT CHẤP SỰ ĐAU KHỔ CỦA NHÂN LOẠI. THỈNH NGUYỆN THƯ LÀ BẢN ÁN QUYẾT TỬ HAY QUYẾT SANH CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM.

KÍNH NHỜ QUÝ VỊ PHÁT TÁN RỘNG RÃI VÀ CHUYỂN ĐẾN TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG, BAN TỔ CHỨC CŨNG NHƯ ANH TRÚC HỒ NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ CÓ HƠN 4000 NĂM VĂN HIẾN, ĐƯỢC MANG TRUYỀN THỐNG CON RỒNG CHÁU LẠC, LÀ MỘT DÂN TỘC ANH HÙNG CÓ TRUYỀN THỐNG: QUYẾT CHUYẾN NÀY LÀM NÊN MỘT CUỘC ĐẠI CÁCH MẠNG THẾ GIỚI NHẰM CỨU NGUY NHÂN LOẠI.

TRÂN TRỌNG VÀ CẦU NGUYỆN

TỨ ÂN HOẰNG PHÁP VIẾT TỪ VIỆT NAM 24/02/2012 NHĂM THÌN

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site