lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Thanh Sơn

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Mô Hình Chính Trị Cộng Sản Không Thể Tự Đổi Mới

1, 2

Nguyễn Quang Duy

...

Mô Hình Chính Trị Cộng Sản

Mô Hình Chính Trị Cộng Sản xây đựng theo một cấu trúc từ trên xuống dưới như sau: Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Các Tổ Chức Đảng, Đảng Bộ, Chi Bộ Đảng và thấp nhất là đảng viên. Trên lý thuyết cơ cấu này họat động từ dưới lên trên. Ý kiến sẽ được thâu nhận từ bên dưới để bên trên đúc kết và đề ra chính sách. Các đảng viên sẽ chọn lựa người lãnh đạo chi bộ, đảng bộ và trung ương. Trung ương sẽ chọn các thành viên đưa vào Bộ Chính Trị. Phương cách này được gọi là dân chủ tập trung.

Trên thực tế cộng sản luôn là một tổ chức độc tài “Đảng” trị. “Đảng” trở thành một danh từ riêng diễn tả “chúng nó” vài cá nhân nắm quyền lực chính trị. Nhóm này ban hành những nghị quyết những chỉ thị đưa xuống bên dưới và cấp dưới phải tuân theo. Bí thư các cấp dưới thường được thu xếp từ các cấp cao hơn. Bộ chính trị thu xếp để đưa người vào Trung Ương và Bộ Chính Trị khóa sau. Phương cách này được gọi là tập trung dân chủ.

Một báo cáo đánh đi từ tòa Đại Sứ (đựơc Wikileaks tiết lộ) cho biết Hoa Kỳ đánh giá Bộ Chính Trị đối xử với Trung Ương Đảng như người lớn đối xử với một đám trẻ con. Họ nói không sai vì các ông Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Chi, … đã mang con cái vào Trung ương qua đường tắc. Con Nguyễn Tấn dung lại chỉ mới vừa gia nhập đảng vài năm. Nhưng do xuất thân từ giai cấp thống trị nên đã được thu xếp để tiếp nối Tấn Dũng cầm quyền. Hồ Đức Việt đã không làm tròn vai trò thu xếp nhân sự, không làm vừa ý các nhân vật nói trên nên đã bị đá ra khỏi Bộ Chính Trị lần này.

Trong mô hình nói trên đảng viên phải trung thành với “Đảng”, với chỉ thị và nhiệm vụ “Đảng” giao, tuân theo kỷ luật của “Đảng” và giữ gìn sự thống nhất của “Đảng”. Nghĩa là tuân theo những nghị quyết và chỉ thị từ trên ban xuống. Đảng viên đơn thuần có nhiệm vụ phát tán các thông điệp gởi đi từ Bộ Chính Trị và phải tuyên truyền để tạo ra một môi trường rộng khắp lôi kéo những thành phần ngòai đảng phải tuân theo các nghị quyết và chỉ thị từ Bộ Chính Trị ban ra. Chính vì thiếu dân chủ nên càng ngày các tín hiệu đưa ra từ Bộ Chính Trị càng thiếu thực tiễn và càng xa cách quần chúng nhân dân. Tạo ra cảnh trên bảo dưới không nghe, đảng bảo dân không nghe.

Vì thiếu minh bạch, quyền lực và quyền lợi được tập trung trong tay một ít người. Hệ thống “tập trung dân chủ” tạo ra việc mua bán các chức vụ và vai trò trong đảng. Tệ hại nhất là Trung cộng chi tiền để đưa người của Trung cộng vào các vai vế trong đảng. Nói rõ hơn tất cả các thành viên Bộ chính Trị đều ít nhiều phải có sự đồng ý thậm chí phải do đảng Cộng sản Trung Hoa đưa ra. Trước Đại Hội lần thứ 10 Hồ cẩm Đào đã sang Việt Nam và ngay sau đó có tin Hồ chọn Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ. Nguyễn phú Trọng vừa già, vừa lú, vừa ít phiếu nhưng lại được Trung cộng chọn làm Tổng bí thư lần này.

Nằm trong Mô Hình Chính Trị Cộng Sản còn có Mặt Trận Tổ Quốc, Hội, Đòan và nhiều đòan thể ngọai vi. Các Tổ chức nói trên đều là những cánh tay nối dài của “Đảng”. Các tổ chức này được hình thành không ngòai mục đích kiểm sóat khối quần chúng nhân dân và tuyên tryền sâu rộng các Nghị Quyết và chỉ Thị của Bộ Chính trị.

Trong lần đổi mới trước đây, Ông Trần Xuân Bách đã thấy rõ sự lỗi thời của hệ thống chính trị cộng sản nên đã đề nghị việc cải cách kinh tế cần tiến hành song song với cải tổ chính trị. Kết quả ông đã bị đẩy ra khỏi guồng máy lỗi thời nói trên và dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một chút tự do dân chủ.

Hai Đảng Cộng Sản Việt – Trung Tuy Hai Là Một

Phương cách tổ chức và vận hành của hai đảng Cộng sản Việt - Trung không mấy khác biệt. Trong một thời gian dài cả hai đảng đơn thuần chỉ là những chi bộ của Quốc Tế Cộng Sản. Sự khác biệt có chăng Việt Nam là một nước nhỏ Trung Hoa là nước lớn. Thế nhưng càng ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy lãnh đạo của hai đảng Cộng sản Việt Trung đang muốn xáp nhập hai đảng làm một. Chả thế khi gặp Đới Bỉnh Quốc vào tháng 9/2011, Nguyễn Phú Trọng cho biết: "Hai Đảng và Chính phủ có chung lý tưởng, có lợi ích chung, vận mệnh gắn liền với nhau, không có lý do gì không cố gắng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp". Để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, ngày 12/10/2011, Nguyễn Phú Trọng sang Tàu và ký 6 thỏa thuận với đảng Cộng sản Trung Hoa. Nhiều điểm trong 6 thỏa thuận vô cùng bất lợi cho dân tộc Việt Nam.

Được Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Luật sư Lê Trần Luật cho biết: “Về pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế thì giữa Tổng Bí Thư tức là người đứng đầu của một đảng phái mà ký kết với một người đứng đầu của một đảng phái khác, hoặc là ký kết với một nguyên thủ quốc gia của một đảng phái khác, thì nó hoàn toàn không có giá trị. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đơn thuần là người đứng đầu của một tổ chức, một đảng phái, và một tổ chức hoặc một đảng phái không thể nhân danh nhà nước Việt Nam, trừ khi ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam mới nhân danh nước CHXHCN Việt Nam để ký các hiệp ước, các hòa ước quốc tế thì khi đó nó mới có giá trị.”

Điều cần nhớ là cả Tấn Sang lẫn Phú Trọng đều đại diện cho đảng Cộng sản và công việc làm của họ thường do quyết định chung và phân công của Bộ Chính trị. Tuy nhiên việc Nguyễn Phú Trọng làm cho thấy việc chồng chéo giữa đảng và nhà nước mỗi ngày một lộ liễu hơn và bất lợi hơn cho dân tộc Việt Nam. Nó nêu rõ lợi ích của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng ngày càng đối nghịch với lợi ích đất nước dân tộc Việt Nam. Tất cả đều do hệ thống chính trị cộng sản đã quá lỗi thời và không thể sửa đổi.

Diễn Biến Hòa Bình

Để truyền lệnh từ trên xuống dưới, một mặt đảng Cộng sản xây dựng một guồng máy tuyên truyền trắng nói ra đen, có ít nói ra nhiều, … định hứơng “Tòan Đảng, Tòan Quân, Tòan Dân” tập trung vào các mục tiêu mà thiểu số cầm quyền đề ra. Mặt khác người cộng sản tìm mọi cách triệt tiêu mọi suy nghĩ khác biệt và cầm tù tư tưởng của người dân. Khi bộ máy nói trên còn họat động thì cơ hội để đảng Cộng sản tồn tại còn cao. Đảng Cộng sản có thể thay đổi bề ngoài như người ta thay áo thay quần nhưng bản chất độc tài vẫn tiếp tục tồn tại từ bên trong. Ngày nay trình độ của người dân đã cao hơn, nhiều sự thật lịch sử được phơi bày, mạng lưới tòan cầu nhanh chóng thông tin đến quảng đại quần chúng.

Sự thất bại của mạng lưới tuyên truyền cộng sản đã đựơc thú nhận qua Dự Thảo Báo Cáo Đại Hội Đảng lần thứ 11 như sau: “Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về Đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hòa bình’”. Dự thảo đã xác nhận rằng đại đa số các đảng viên đều đã mất hẳn niềm tin và đang tìm kiếm các tư tưởng các phương cách điều hành quốc gia khác để thay thế cả guồng máy lỗi thời đang cản trở sự thăng tiến của dân tộc.

Nhận rõ sự thất bại của Mô Hình Chính Trị trước Đại Hội Đảng Cộng Sản Trương Tấn Sang đã phải tự thú như sau: “… diễn biến hòa bình được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay… Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Ông Sang vẫn thường xuyên nhắc đến 4 từ “Diễn Biến Hòa Bình”, trích dẫn vừa qua ông còn nhấn mạnh đến “…chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên…” Gần đây có dư luận cho rằng Tấn Sang sẽ trở thành “Boris Yeltsin” của Việt Nam. Không rõ vì sợ mô hình chính trị nói trên bị sụp đổ, hay vì Tấn Sang đã hiểu rõ sự việc từ bên trong và muốn chuyển một tín hiệu đến mọi người ông chính là người mong muốn “Diễn Biến Hòa Bình từ bên trên”. Điều khá rõ là ông Sang chỉ nói nhưng chưa thấy làm điều gì cụ thể.

Việc ông Sang đi Ấn Độ, đi Nhật, đi Tân Gia Ba, đi Mã Lai Á, đi Phi Luật Tân để tìm thế liên kết các nước trong vùng tạo sức mạnh chính trị là một việc làm đúng trong vai trò của ông. Nhưng việc làm này chưa đủ vì chính yếu là ông phải dựa vào dân tộc. Được Đài BBC phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Tư pháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng Ban Sọan Thảo Hiến Pháp 1992, cho biết “trình độ của nhân dân và yêu cầu của nhân dân cũng ngày càng rõ hơn họ đang đòi có dân chủ thực sự.”

Ông Sang đang nhận trách nhiệm sọan thảo một Hiến Pháp mới cho Việt Nam. Đây chính là cơ hội để ông Sang chứng minh đang đứng về phía người dân. Cương vị Chủ tịch nhà nước ông có quyền ra lệnh thả hết các tù nhân chính trị, kế đến là chính thức trả lại tự do chính trị, tự do ngôn luận và các quyền tự do khác cho người dân. Các việc làm nói trên là căn bản tối thiểu để mọi người ngồi lại thảo luận một Hiến Pháp Dân Chủ cho Việt Nam. Có làm được như vậy thì ông mới đáng được xem là “Boris Yeltsin” của Việt Nam. Nếu không ông Sang cũng chỉ là một con sâu trong đàn sâu cộng sản, sớm muộn gì người dân cũng sẽ đứng lên để giành lại tự do.

Đến đây ta cần tự hỏi Hệ Thống Chính trị Cộng sản đã lỗi thời mục nát đến thế, nhưng tại sao người dân vẫn chưa đứng lên để giành lại chính quyền ? Bài tới người viết sẽ chia sẻ cùng bạn đọc làm sao để đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Bài viết sẽ được trình bày trong buổi giới thiệu sách “Thắp Một Ngọn Nến Cho Thái Hà” của Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh sẽ được tổ chức bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều vào ngày Thứ Bảy 05-11-2011 tại Kensington Community Recreation Centre (Ngay góc đuờng Kensington Road và Altona Street Melway 42 J3). Xin trân trọng kính mời bạn đọc cư ngụ tại Melbourne cùng tham dự.

Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

27/10/2011

1, 2

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site