lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Human Rights Viet Nam - Human Rights Activist

Cuộc Đấu Tranh Sinh-Tồn Của Dân-Tộc Việt-Nam

1, 2

Nguyễn Quang

...

IV.- Đấu tranh với những ai?

Thưa: Đấu tranh với những ai " Tham tàn và Cường bạo ", cụ thể với các chính quyền Tàu từ ngàn xưa, nhất là với Trung cộng ngày nay, đây là cái họa ngàn đời chưa bao giờ ngơi nghỉ, cùng với CSVN là lũ người Việt cũng theo lối Tham tàn đang tâm giết hại và cướp bóc đồng bào và đã ấm thầm bán nước cho Tàu, và chúng ta cũng không quên chống nếp sống của nền Văn hoá bạo động Du mục bất cứ từ đâu và bất cứ ai trong chúng ta nữa, vì nếp sống đó gây gây chiến tranh, đem đến tai hoạ cho con Người và Đất nước. Chúng ta không chống nhân dân Tàu, đa số họ là anh em cùng chủng Việt với ta, mà theo văn hoá Cha ông thì Tứ hải giai huynh đệ, nên chúng ta không chống con Người thuộc chủng tộc nào cả, mà chỉ chống bất cứ con Người nào có tư tưởng Tham tàn và hành động Tàn bạo mà thôi!.

Hoàn cảnh hiện nay nhân dân chúng ta bị gài vào thế khó xử, nếu chúng ta hợp cùng CSVN chống Tàu (chưa chắc CSVN đã dám làm) thì khi thoát được nạn Hán hoá thì đảng CSVN lại hô tô, nhờ tài lãnh đạo của đảng lại chiếm thế ăn trên ngồi trốc mà trường trị, mà hiếp đáp nhân dân. Nếu không chống Trung Cộng để cho CSVN âm thầm giao Đất nước cho Tàu thì ngàn đời sau chưa chắc nhân dân ta đã lấy lại được chủ quyền.

Vậy mục tiêu đấu tranh của nhân dân chúng ta là:

1.- Chống Trung cộng cướp nước VN về tội gian Tham tàn và Cường Bạo. Chúng ta kêu gọi người dân Trung hoa trong và ngoài nước giúp chúng ta chận đứng âm mưu cướp nước và tàn sát con Người của Hồ Cẩm Đào và bè lũ.

2.- Chống Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và 12 tên Việt Cộng đầu sõ về tội áp bức, cướp bóc, giết hại đồng bào, phá hoại hạ tằng cơ sở và thượng tằng quốc gia, làm giáng cấp con người và băng hoại xã hội.

3.- Chống Tập đoàn 14 tên đầu sõ CSVN đã lần lượt âm thầm bán nước cho Tàu cộng, nhất là Công an CSVN ngăn chặn bắt bớ hành hạ những người yêu nước biểu tình chống Trung cộng cướp nước.

4.- Kêu gọi chính quyền các nước trên thế giới, các nhà đầu tư ngoại quốc đừng có quá vì lợi lộc mà dung dưỡng CSVN về tội giết hại con người và phá hoại Dân tộc của đảng CSVN.

5.- Kêu gọi những người trong đảng CSVN còn chút lương tâm,nhất là thành phần quân đội và công an trở về với Đạo lý Dân tộc để sống Hoà cùng đồng bào, bằng con đường yêu thương kính trọng và ăn ở công bằng với nhau.

Khi đó mới có thể bàn tới vấn đề " hoà giải và hoà hợp " trên " nền tảng của Đạo lý Dân tộc ". Không có nền tảng Đạo lý chung để y cứ mà nói đến Hoà hợp hoà giải thì chỉ ngồi lại mà chửi bới nhau, hoặc lừa đảo nhau mà thôi!

Chúng ta cũng sẵn sàng đối thoại về Ngũ hung ở trên với Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ trên nền tảng Đạo lý " Nhân, Trí, Dũng " của Nho giáo, Bi, Trí, Dũng của Phật giáo, Bác ái, Công bằng và Hoà bình của kitô giáo. Đó là Đạo lý của Dân tộc. Đó là nền tảng của vấn đề " hòa hợp và hoà giải " của Dân tộc. Nếu CSVN hay bất cứ ai muốn hoà hợp hòa giải thì cứ viết lên các trang mạng về các vấn đề: " Muốn hoà giải với ai, về những vấn để gì, và bằng cách nào" giữa thanh thiên bạch nhật cho đường đường chính chính. Nên nhớ thời đại này, mưu đại bịp quốc tế CS và bành trướng Bắc phương đã hết thời rồi!

V.- Những ai phải tham gia đấu tranh?

Đứng trên tinh thần trách nhiệm của công dân, lúc Quốc gia lâm nguy, tôi mạn phép đóng góp vài ý thô thiển:

Xin hỏi: Những ai phải tham gia đấu tranh? Thưa toàn dân Việt Nam, vì đây là nhiệm vụ của mọi công dân có bổn phận phải bảo vệ Tổ quốc, không miễn trừ bất cứ ai, người trên cao phải làm nhiều, người dưới thấp tuy làm được ít hơn, nhưng ai ai cũng phải tận lực theo hoàn cảnh và khả năng của mình.

Các vị Lãnh đạo tinh thần thì đấu tranh trên tinh thần tôn giáo để bảo vệ và phát huy phẩm giá con người, giúp mọi người biết cách sống Hoà với nhau và đồng thời cũng phải làm nhiệm vụ công dân như bất cứ người công dân nào, chứ không chỉ đứng trên bục mà giảng Tôn giáo không Làm chính trị. Khi giảng trên bục là việc tu sĩ rao giảng về những tinh hoa của Tôn giáo, còn khi làm nhiệm vụ công dân thì cũng làm mọi việc như ai. Gương Đức giáo Hoàng John Paul II còn đó.

Các vị Trí thức cũng như các nhà làm văn hoá thì phụ trách về vấn đề nhân quyền và Dân quyền để giúp nâng cao dân trí, họ cũng không được miễn trừ làm nhiệm vụ công dân.

Các vị làm Chính trị thì phải hoạch định cho được chiến lược, chiến thuật đấu tranh, đồng thời cũng phải chuẩn bị quốc kế dân sinh về Dân sinh và Dân trí khi nước cờ đến tay.

Các nhà làm làm Truyền thông thì phải giúp các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức, các nhà làm chính trị truyền bá nhưng chiến lược và chiến thuật đấu tranh về mọi phương diện. Tất cả quý vị là đầu tàu của dân tộc, chúng ta không thể sống theo kiểu" Ăn đi trước lội nước theo sau nữa! "

Còn Toàn dân cũng phải đấu tranh theo hoàn cảnh và khả năng sinh hoạt của mình bằng cách thực hiện chiến thuật đấu tranh chung của toàn dân.

Ngày nay, các lực lượng dân chủ trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể có kế hoạch to lớn hoàn bị được, nên phải dựa vào đồng bào hải ngoại, các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà trí thức, các nhà làm chính trị không thể lặng im, mà phải làm sao tập hợp được một số người ý thức, khởi thảo chương trình kế hoạch cứu quốc khả thi mà cùng nhau phát động phong trào tranh đấu cho lan ra toàn thế giới rồi toàn quốc thì mới có hiệu quả.

VI.-Đấu tranh cách nào?

Thưa: Đấu tranh toàn dân và toàn diện, theo tinh thần khẩn trương " Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh ". Tinh thần đấu tranh này chẳng khác gì việc chữa nhà cháy, ai có thứ gì thì lấy thứ đó mà dập tắt lửa cháy. Nay nước đã đến chân không thể trù trừ nữa.

Chúng ta phải đấu tranh toan diện về mọi lãnh vực, nhất là phải đối chiếu những sai trái của CS với đường lối đúng đắn phải có của chúng ta:

1.- Làm sáng tỏ Đạo lý làm Người, làm Dân của một nước đang ở trong tình trạng chân lý còn mờ mịt như sương đêm.

2.- Làm sáng tỏ vai trò Văn hoá của Tổ tiên trong cục diện đấu tranh: Phải tìm cách phục hoạt lại những giá trị :Nhân, Trí, Dũng hay Bi, Trí, Dũng, hay Bác ái, công bằng, Hoà bình trong toàn dân để chống lại cuộc sống bất nhân, vô cảm, dâm loạn và hành động bất công của đảng CSVN và những ai theo đóm CS ăn tàn.

3.- Các đảng phái phải soạn thảo được cho Chiến lược và chiến thuật đấu tranh cũng như vấn đề Dân sinh và Dân trí để làm sáng tỏ những sai trái của đảng CSVN.

4.- Về phương diện Kinh tế: Những nan đề kinh tế hiện nay và phương cách bổ cứu. Vận động tẩy chay các hàng hoá độc hại của Trung cộng trong và ngoài nước.

5,- Về Giáo dục phải làm sáng tỏ hai lãnh vực trên hai Thành Nhân và thành Thân để đối chiếu với lối Giáo dục vô Nền vô Hướng hiện nay.

6.- Vạch trần những bất công xã hội và phương cách giải cứu.

7.- Vạch trần cách phát triển Kinh tế làm phá hoại môi trường và công cuộc bảo vệ môi sinh. . . .

Có dấy lên những cuộc vận động lớn lao như vậy mới mong đem lại niềm tin cho toàn dân, đã một thời gian dài được ăn toàn bánh vẽ!

Tôi chỉ đứng trên phương diện Văn hoá mà gợi ý như vậy, mong rằng quý vị chuyên môn có cao kiến đóng góp chung cho việc lớn được đầy đủ và hiệu quả hơn.

VII.- Kết luận

Công cuộc đấu tranh hiện nay là vấn đề lớn thật lớn và thật khó khăn: khó khăn nằm ngay ở chính trong mỗi chúng ta, và khó khăn của những vấn đề Thù trong Giặc ngoài đang liên kết với nhau nhằm tiêu diệt Dân tộc ta, khó khăn về thực tế hỗn loạn và phá sản của Đất nước .

1.- Khó khăn về con Nhân sự.

Mọi sự tốt xấu trên đời đều do con người làm ra, người có Khả năng thì biết việc và làm nên việc, người có Tư cách thì trong hoàn cảnh nào cũng không làm bậy. Đây là vấn đề khó khăn bậc nhất, nếu giải quyết được vấn đề này thì mới mong giải quyết được những vấn đề khó khăn khác.

Khó khăn đầu tiên là mất ý thức về vai trò của con Người mình, nếu mình là con người Nhân chủ thì mới quyết tâm làm chủ mọi thứ cũng như biết cách móc nối lại mối tinh đồng bào mà sống hoà, hầu đoàn kết mọi người với nhau mà lo việc chung, nếu là con người vô ý thức hay có tinh thần nô lệ thì cứ ỷ lại vào người khác nước khác mà đợi chờ viễn vông chỉ chạy lăng xăng thì làm được gì!

Thứ hai là mất ý thức về Gia đình mình, một gia đình mà Vợ chồng và con cái không hoà thuận thì cứ lục đục nhau hoài hết ngày giờ, có lòng dạ nào ý chí nào mà lo việc nhà việc nước.

Thứ ba là mất ý thức về công dân. Muốn lập thành một nước để cùng nhau xây dựng và bảo vệ nước thì phải tìm cho ra mối liên hệ keo sơn gọi là Đạo lý Dân tộc, cha ông chúng ta nói tắt là tình Đồng bào, không kính trọng yêu thương và tương dung thì không bao giờ đoàn kết với nhau một cách tốt đẹp được. Vậy ý thức công dân là ý thức liên đới về trách nhiệm và quyền lợi, đối với những công dân mất ý thức về mình và dân tộc mình thì mới sa vào cảnh bị tước quyền Tư hữu và Quyền tự do căn bản như tpong chế độ độc trị CSVN!
Cụ Nguyễn Bá Trạc có nói về cái khó của việc làm người: " Khó không vì ngăn sông cách núi, mà khó vì vì Lòng Người ngại Núi (ngại Núi là ngại Non Nhân) e Sông (e Sông là e Nước Nghĩa)" , tức bỏ quên tinh hoa của Văn hoá Dân tộc. Núi tuy cao và xa, sông tuy rộng và sâu, nhưng nếu chúng ta có ý chí thì vẫn vượt qua được. Việc con người, việc nhà, việc nước cũng vậy nếu không ngại Núi e Sông thì vẫn giải quyết được mọi khó khăn.

Ngại Núi tức là đánh mất lòng Nhân ái (Mẹ Non Nhân) thì giết Đồng bào như CSVN, E Sông (Cha Nước Trí) thì bỏ quên đức Nghĩa tức là lẽ sống công bằng nên cam tâm cướp bóc Đồng bào như CSVN!

Vì vậy cho nên chúng ta không thể không giúp nhau rèn luyện Nhân Nghĩa để không còn ngại Núi e Sông thì mới thành Trai hùng Gái đảm được.

Khi lay tỉnh được ý thức của mọi người dân như thế thì không có việc gì là không thể.

2.- Khó khăn về Thù trong Giặc ngoài.

Cha ông chúng ta đã giải quyết tài tình nan đề này bằng con đường Văn hoá. Đây là chiến lược bảo vệ quốc gia mà Cụ Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo:

" Lấy đại Nghĩa để thắng Tham tàn
Đem Chí nhân mà thay Cường bạo
"
( Bình Ngô đại cáo : Nguyễn Trãi )

Đại Nghĩa tức là lẽ sống Công bằng của toàn dân, còn Chí Nhân là lòng yêu người, yêu Dân tộc của toàn dân. Chỉ có lòng Nhân mới loại trừ được Tham tàn và Đức Nghĩa mới giải toả được Cường bạo tận gốc .

Cha ông chúng ta chẳng đã chống với kẻ thù to lớn và hung hiểm gấp mấy chục lần để giữ được nước, không vì người đông của nhiều mà với sự thương yêu kết đoàn của mọi đồng bào, đó là sức mạnh tinh thần thuộc về Văn hoá.

3.- Khó khăn về cơ chế xã hội bị phá sản.

Nền Văn hoá thái hoà của Tổ tiên mà triết gia kim Định đã khai quật giúp cho chúng ta có đường hướng giải quyết:

1.-Nền Văn hoá Thái hoà là nền tảng của mọi thứ Hòa trong Vũ trụ, cái Hòa bắt đầu từ trong mỗi con Người, trong mỗi gia đình, trong xã hội và Hòa với nhịp của vũ trụ, vì thế tinh thần thái hòa phải được thẩm nhập vào các cơ chế xã hội qua các đối cực nền tảng của Dịch lý, tức là cách Đem Đạo lý vào Đời.

2.- Về chính trị thì phải điều hoà được hai đối cực Nhân quyền và Dân quyền để phát triển tư cách và khả năng của mọi người dân một cách toàn diện.

3.- Về Giáo dục thì phải điều hoà được hai yếu tố thành Nhân và thành Thân để xây dựng con người Nhân chủ biết sống Hòa với nhau.

4.- Về Kinh tế thì phải điều hoà được hai yếu tố Công Hữu và Tư hữu để giải quyết vấn để bất công xã hội trong tinh thần công bằng tương đối, để chận đứng những cuộc cách mạng bạo loạn trong tương lại

5.- Về Xã hội thì phải điều hoà được hai yếu tố Dân sinh và Dân trí. để nâng cao khả năng và tư cách của người dân trong công việc xây dựng nước và giữ nước.

Theo Dịch lý thì khi hai đối cực của mỗi cơ chế giao thoa nhau thì tiến bộ và đạt thế quân bình, nên hết rối loạn. Đối cực trong Thái cực là đại Đạo Âm Dương hòa, đó là Nhất lý thông vạn lý minh.

Cuối cùng việc lay tỉnh ý thức của toàn dân là trách nhiệm của các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức, các vị làm văn hoá , các vị truyền thông, mọi thứ cần được đúc kết thành tài liệu dễ hiểu để phổ biến rộng rãi hầu hướng dẫn toàn dân thực hiện.

Tóm lại đây là cuộc đấu tranh Sinh tồn của Dân tộc Việt Nam, chứ không chỉ dành quyền cai trị Đất nước cho người Dân từ tay CSVN.

Cầu Xin Hồn Thiêng Sông ( Trí ) Núi ( Nhân ) soi sáng và ban ơn sức mạnh cho mỗi chúng ta vùng lên vực dậy!

Nguyễn Quang

1, 2

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site